หมวดหมู่:ภาษาแซกซันเก่า

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » แซกซันเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาแซกซันเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในเยอรมนี และ เนเธอร์แลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแซกซันเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติแซกซันเก่า
ชื่อพ้อง
  • เยอรมันต่ำเก่า
  • Old Saxon
  • Old Low German
รหัสภาษาosx
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ35219

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่