หมวดหมู่:ภาษาเบรอตง

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เบรอตง

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเบรอตง

ภาษานี้พูดในฝรั่งเศส

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเบรอตง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเบรอตง
ชื่อพ้อง
 • Breton
วิธภาษา
 • Gwenedeg
  • Vannetais
 • Kerneveg
  • Cornouaillais
 • Leoneg
  • Léonard
 • Tregerieg
  • Trégorrois
รหัสภาษาbr
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาบริทอนิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ12107

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้