หมวดหมู่:ภาษาเคลติกดั้งเดิม

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เคลติกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเคลติกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเคลติกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเคลติกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Celtic
รหัสภาษาcel-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเคลติก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:cel-pro-sortkey
วิกิสนเทศQ653649

เคลติกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in เคลติกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่