หมวดหมู่:ภาษาเชเยนน์

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เชเยนน์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเชเยนน์

ภาษานี้พูดในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเชเยนน์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเชเยนน์
ชื่อพ้อง
  • Cheyenne
รหัสภาษาchy
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาแอลกองเคียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33265

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่