หมวดหมู่:ภาษาเชจู

ภาษาเชจู
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเชจู
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเชจู
ภาษาเชจู
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเชจูในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเชจู
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเชจู
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเชจู
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเชจู
เชจู

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเชจู

ภาษานี้เป็นพูดในเกาหลีใต้

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเชจู:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเชจู
ชื่อพ้อง
  • Jeju
  • Cheju
  • Jejueo
รหัสภาษาjje
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโคเรียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:jje-translit
วิกิสนเทศQ129648


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้