หมวดหมู่:ภาษาเชจู

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เชจู

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเชจู

ภาษานี้พูดในเกาหลีใต้

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเชจู:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเชจู
ชื่อพ้อง
  • Jeju
  • Cheju
  • Jejueo
รหัสภาษาjje
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโคเรียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:jje-translit
วิกิสนเทศQ129648

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้