หมวดหมู่:ภาษาเกาหลีเก่า

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เกาหลีเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเกาหลีเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในเกาหลีเหนือ และ เกาหลีใต้

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเกาหลีเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old Korean
รหัสภาษาoko
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโคเรียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ715364

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้