หมวดหมู่:ภาษาเกาหลีเก่า

ภาษาเกาหลีเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเกาหลีเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเก่า
ภาษาเกาหลีเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลีเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเกาหลีเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเกาหลีเก่า
เกาหลีเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเกาหลีเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเกาหลีเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old Korean
รหัสภาษาoko
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโคเรียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ715364


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้