หมวดหมู่:ภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก

ภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก
ภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออกในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก
กะเหรี่ยงโปตะวันออก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก

ภาษานี้เป็นพูดในพม่า และไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกะเหรี่ยงโปตะวันออก
ชื่อพ้อง
  • โพล่ว
  • พล่อ
  • Eastern Pwo
  • Phlou
  • Eastern Pwo Karen
รหัสภาษาkjp
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษากะเหรี่ยง
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ5330390


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่