หมวดหมู่:ภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กะเหรี่ยงโปตะวันออก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก

ภาษานี้พูดในพม่า และ ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงโปตะวันออก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกะเหรี่ยงโปตะวันออก
ชื่อพ้อง
  • โพล่ว
  • พล่อ
  • Eastern Pwo
  • Phlou
  • Eastern Pwo Karen
รหัสภาษาkjp
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษากะเหรี่ยง
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ5330390

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่