หมวดหมู่:ภาษากรีกแบบไมซีนี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กรีกแบบไมซีนี

ภาษากรีกแบบไมซีนี
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษากรีกแบบไมซีนี
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษากรีกแบบไมซีนี
ไม่มี
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษากรีกแบบไมซีนี
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษากรีกแบบไมซีนี
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษากรีกแบบไมซีนี
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษากรีกแบบไมซีนี
ดัชนี:ภาษากรีกแบบไมซีนี
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของกรีกแบบไมซีนี
กรีกแบบไมซีนี

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษากรีกแบบไมซีนี

ข้อมูลเกี่ยวกับ กรีกแบบไมซีนี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกรีกแบบไมซีนี
ชื่อพ้อง
  • Mycenaean Greek
รหัสภาษาgmy
ตระกูล/กลุ่มภาษา เฮลเลนิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ668366


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่