หมวดหมู่:ภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เฮลเลนิกดั้งเดิม

ภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
Proto-Greek language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
ดัชนี:ภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของเฮลเลนิกดั้งเดิม
เฮลเลนิกดั้งเดิม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาเฮลเลนิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ เฮลเลนิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเฮลเลนิกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • กรีกดั้งเดิม
  • Proto-Hellenic
  • Proto-Greek
รหัสภาษาgrk-pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา เฮลเลนิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ1231805

เฮลเลนิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in เฮลเลนิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด