ภาษาไทย แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

วิญญู +‎ ชน

การออกเสียง แก้ไข

การแบ่งพยางค์วิน-ยู-ชน
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงwin-yuu-chon
ราชบัณฑิตยสภาwin-yu-chon
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/win˧.juː˧.t͡ɕʰon˧/(สัมผัส)

คำนาม แก้ไข

วิญญูชน

  1. (กฎหมาย) บุคคลซึ่งรู้ผิดรู้ชอบตามปรกติ
    • 2560, 24 มกราคม, “พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐”, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 10 ก หน้า 37:
      ...หากการรื้อถอนนั้นมีผลให้ส่วนที่ไม่ต้องรื้อถอนได้รับความเสียหายด้วยประการใด ถ้าการรื้อถอนนั้นได้กระทำตามวิธีที่วิญญูชนพึงกระทำแล้ว เจ้าท่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว.