วิกิพจนานุกรม:ผู้ดูแลระบบ

เว็บย่อ:
WT:ADMIN
WT:A

ผู้ดูแลระบบ คือชาววิกิอีกคนนึงที่ช่วยเขียนวิกิพจนานุกรมภาษาไทยนี้ โดยจะมีความสามารถเพิ่มเติมจากคนอื่นคือ สามารถลบหน้าและเก็บกวาดได้

การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลแก้ไข


การเสนอชื่อที่ผ่านมาแก้ไข

การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งแก้ไข


การเสนอชื่อที่ผ่านมาแก้ไข

ผู้ดูแลปัจจุบันแก้ไข

ข้อมูลนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
ชื่อผู้ใช้ สิทธิ์แต่งตั้ง เป็นผู้ดูแลเมื่อ หมายเหตุ
Alifshinobi พ.ศ. 2551
B20180 พ.ศ. 255X
Octahedron80 พ.ศ. 2559