วิกิพจนานุกรม:ผู้ดูแลระบบ

เว็บย่อ:
WT:ADMIN
WT:A

ผู้ดูแลระบบ คือชาววิกิอีกคนนึงที่ช่วยเขียนวิกิพจนานุกรมภาษาไทยนี้ โดยจะมีความสามารถเพิ่มเติมจากคนอื่นคือ สามารถลบหน้าและเก็บกวาดได้

ที่ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถช่วยได้

การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล


การเสนอชื่อที่ผ่านมา

การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง


การเสนอชื่อที่ผ่านมา

ผู้ดูแลปัจจุบัน

ข้อมูลนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
ชื่อผู้ใช้ สิทธิ์แต่งตั้ง เป็นผู้ดูแลเมื่อ หมายเหตุ
Alifshinobi (talkcontribs) พ.ศ. 2551
B20180 (talkcontribs) พ.ศ. 255X
Octahedron80 (talkcontribs) พ.ศ. 2559

ดูเพิ่ม