ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ลิขิต

  1. (ราชา) จดหมาย (ใช้กับภิกษุสามเณร)

คำเกี่ยวข้องแก้ไข