ดูเพิ่ม: ราง, ร่าง, และ ร้าง

ภาษาแสก

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

ร๊าง

  1. ไล่