ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension F/2D000

⟵ CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F

CJK Compatibility Ideographs Supplement ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension F” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2CEB0 ถึง U+2EBEF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+2D000 ถึง U+2DFFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2D000 (184320) 𭀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D000
U+2D001 (184321) 𭀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D001
U+2D002 (184322) 𭀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D002
U+2D003 (184323) 𭀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D003
U+2D004 (184324) 𭀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D004
U+2D005 (184325) 𭀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D005
U+2D006 (184326) 𭀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D006
U+2D007 (184327) 𭀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D007
U+2D008 (184328) 𭀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D008
U+2D009 (184329) 𭀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D009
U+2D00A (184330) 𭀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00A
U+2D00B (184331) 𭀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00B
U+2D00C (184332) 𭀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00C
U+2D00D (184333) 𭀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00D
U+2D00E (184334) 𭀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00E
U+2D00F (184335) 𭀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00F
U+2D010 (184336) 𭀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D010
U+2D011 (184337) 𭀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D011
U+2D012 (184338) 𭀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D012
U+2D013 (184339) 𭀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D013
U+2D014 (184340) 𭀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D014
U+2D015 (184341) 𭀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D015
U+2D016 (184342) 𭀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D016
U+2D017 (184343) 𭀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D017
U+2D018 (184344) 𭀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D018
U+2D019 (184345) 𭀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D019
U+2D01A (184346) 𭀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01A
U+2D01B (184347) 𭀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01B
U+2D01C (184348) 𭀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01C
U+2D01D (184349) 𭀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01D
U+2D01E (184350) 𭀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01E
U+2D01F (184351) 𭀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01F
U+2D020 (184352) 𭀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D020
U+2D021 (184353) 𭀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D021
U+2D022 (184354) 𭀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D022
U+2D023 (184355) 𭀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D023
U+2D024 (184356) 𭀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D024
U+2D025 (184357) 𭀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D025
U+2D026 (184358) Obsolete Simplified 120.svg 𭀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D026
U+2D027 (184359) 𭀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D027
U+2D028 (184360) 𭀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D028
U+2D029 (184361) 𭀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D029
U+2D02A (184362) 𭀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02A
U+2D02B (184363) 𭀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02B
U+2D02C (184364) 𭀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02C
U+2D02D (184365) 𭀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02D
U+2D02E (184366) 𭀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02E
U+2D02F (184367) 𭀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02F
U+2D030 (184368) 𭀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D030
U+2D031 (184369) 𭀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D031
U+2D032 (184370) 𭀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D032
U+2D033 (184371) 𭀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D033
U+2D034 (184372) 𭀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D034
U+2D035 (184373) 𭀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D035
U+2D036 (184374) 𭀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D036
U+2D037 (184375) 𭀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D037
U+2D038 (184376) 𭀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D038
U+2D039 (184377) 𭀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D039
U+2D03A (184378) 𭀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03A
U+2D03B (184379) 𭀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03B
U+2D03C (184380) 𭀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03C
U+2D03D (184381) 𭀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03D
U+2D03E (184382) 𭀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03E
U+2D03F (184383) 𭀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03F
U+2D040 (184384) 𭁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D040
U+2D041 (184385) 𭁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D041
U+2D042 (184386) 𭁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D042
U+2D043 (184387) 𭁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D043
U+2D044 (184388) 𭁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D044
U+2D045 (184389) 𭁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D045
U+2D046 (184390) 𭁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D046
U+2D047 (184391) 𭁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D047
U+2D048 (184392) 𭁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D048
U+2D049 (184393) 𭁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D049
U+2D04A (184394) 𭁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04A
U+2D04B (184395) 𭁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04B
U+2D04C (184396) 𭁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04C
U+2D04D (184397) 𭁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04D
U+2D04E (184398) 𭁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04E
U+2D04F (184399) 𭁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04F
U+2D050 (184400) 𭁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D050
U+2D051 (184401) 𭁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D051
U+2D052 (184402) 𭁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D052
U+2D053 (184403) 𭁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D053
U+2D054 (184404) 𭁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D054
U+2D055 (184405) 𭁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D055
U+2D056 (184406) 𭁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D056
U+2D057 (184407) 𭁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D057
U+2D058 (184408) 𭁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D058
U+2D059 (184409) 𭁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D059
U+2D05A (184410) 𭁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05A
U+2D05B (184411) 𭁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05B
U+2D05C (184412) 𭁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05C
U+2D05D (184413) 𭁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05D
U+2D05E (184414) 𭁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05E
U+2D05F (184415) 𭁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05F
U+2D060 (184416) 𭁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D060
U+2D061 (184417) 𭁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D061
U+2D062 (184418) 𭁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D062
U+2D063 (184419) 𭁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D063
U+2D064 (184420) 𭁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D064
U+2D065 (184421) 𭁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D065
U+2D066 (184422) 𭁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D066
U+2D067 (184423) 𭁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D067
U+2D068 (184424) 𭁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D068
U+2D069 (184425) 𭁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D069
U+2D06A (184426) 𭁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06A
U+2D06B (184427) 𭁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06B
U+2D06C (184428) 𭁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06C
U+2D06D (184429) 𭁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06D
U+2D06E (184430) 𭁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06E
U+2D06F (184431) 𭁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06F
U+2D070 (184432) 𭁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D070
U+2D071 (184433) 𭁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D071
U+2D072 (184434) 𭁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D072
U+2D073 (184435) 𭁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D073
U+2D074 (184436) 𭁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D074
U+2D075 (184437) 𭁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D075
U+2D076 (184438) 𭁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D076
U+2D077 (184439) U+2D077.svg 𭁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D077
U+2D078 (184440) 𭁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D078
U+2D079 (184441) 𭁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D079
U+2D07A (184442) 𭁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07A
U+2D07B (184443) 𭁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07B
U+2D07C (184444) 𭁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07C
U+2D07D (184445) 𭁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07D
U+2D07E (184446) 𭁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07E
U+2D07F (184447) 𭁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07F
U+2D080 (184448) 𭂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D080
U+2D081 (184449) 𭂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D081
U+2D082 (184450) 𭂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D082
U+2D083 (184451) 𭂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D083
U+2D084 (184452) 𭂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D084
U+2D085 (184453) 𭂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D085
U+2D086 (184454) 𭂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D086
U+2D087 (184455) 𭂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D087
U+2D088 (184456) 𭂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D088
U+2D089 (184457) 𭂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D089
U+2D08A (184458) 𭂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08A
U+2D08B (184459) 𭂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08B
U+2D08C (184460) 𭂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08C
U+2D08D (184461) 𭂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08D
U+2D08E (184462) 𭂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08E
U+2D08F (184463) 𭂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08F
U+2D090 (184464) 𭂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D090
U+2D091 (184465) 𭂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D091
U+2D092 (184466) 𭂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D092
U+2D093 (184467) 𭂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D093
U+2D094 (184468) 𭂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D094
U+2D095 (184469) 𭂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D095
U+2D096 (184470) 𭂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D096
U+2D097 (184471) 𭂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D097
U+2D098 (184472) 𭂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D098
U+2D099 (184473) 𭂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D099
U+2D09A (184474) 𭂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09A
U+2D09B (184475) 𭂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09B
U+2D09C (184476) 𭂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09C
U+2D09D (184477) 𭂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09D
U+2D09E (184478) 𭂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09E
U+2D09F (184479) 𭂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09F
U+2D0A0 (184480) 𭂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A0
U+2D0A1 (184481) 𭂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A1
U+2D0A2 (184482) 𭂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A2
U+2D0A3 (184483) 𭂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A3
U+2D0A4 (184484) 𭂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A4
U+2D0A5 (184485) 𭂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A5
U+2D0A6 (184486) 𭂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A6
U+2D0A7 (184487) 𭂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A7
U+2D0A8 (184488) 𭂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A8
U+2D0A9 (184489) 𭂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A9
U+2D0AA (184490) 𭂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AA
U+2D0AB (184491) 𭂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AB
U+2D0AC (184492) 𭂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AC
U+2D0AD (184493) 𭂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AD
U+2D0AE (184494) 𭂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AE
U+2D0AF (184495) 𭂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AF
U+2D0B0 (184496) 𭂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B0
U+2D0B1 (184497) 𭂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B1
U+2D0B2 (184498) 𭂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B2
U+2D0B3 (184499) 𭂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B3
U+2D0B4 (184500) 𭂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B4
U+2D0B5 (184501) 𭂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B5
U+2D0B6 (184502) 𭂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B6
U+2D0B7 (184503) 𭂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B7
U+2D0B8 (184504) 𭂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B8
U+2D0B9 (184505) 𭂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B9
U+2D0BA (184506) 𭂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BA
U+2D0BB (184507) 𭂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BB
U+2D0BC (184508) 𭂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BC
U+2D0BD (184509) 𭂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BD
U+2D0BE (184510) 𭂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BE
U+2D0BF (184511) 𭂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BF
U+2D0C0 (184512) 𭃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C0
U+2D0C1 (184513) 𭃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C1
U+2D0C2 (184514) 𭃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C2
U+2D0C3 (184515) 𭃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C3
U+2D0C4 (184516) 𭃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C4
U+2D0C5 (184517) 𭃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C5
U+2D0C6 (184518) 𭃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C6
U+2D0C7 (184519) 𭃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C7
U+2D0C8 (184520) 𭃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C8
U+2D0C9 (184521) 𭃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C9
U+2D0CA (184522) 𭃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CA
U+2D0CB (184523) 𭃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CB
U+2D0CC (184524) 𭃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CC
U+2D0CD (184525) 𭃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CD
U+2D0CE (184526) 𭃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CE
U+2D0CF (184527) 𭃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CF
U+2D0D0 (184528) 𭃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D0
U+2D0D1 (184529) 𭃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D1
U+2D0D2 (184530) 𭃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D2
U+2D0D3 (184531) 𭃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D3
U+2D0D4 (184532) 𭃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D4
U+2D0D5 (184533) 𭃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D5
U+2D0D6 (184534) 𭃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D6
U+2D0D7 (184535) 𭃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D7
U+2D0D8 (184536) 𭃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D8
U+2D0D9 (184537) 𭃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D9
U+2D0DA (184538) 𭃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DA
U+2D0DB (184539) 𭃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DB
U+2D0DC (184540) 𭃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DC
U+2D0DD (184541) 𭃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DD
U+2D0DE (184542) 𭃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DE
U+2D0DF (184543) 𭃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DF
U+2D0E0 (184544) 𭃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E0
U+2D0E1 (184545) 𭃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E1
U+2D0E2 (184546) 𭃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E2
U+2D0E3 (184547) 𭃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E3
U+2D0E4 (184548) 𭃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E4
U+2D0E5 (184549) 𭃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E5
U+2D0E6 (184550) 𭃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E6
U+2D0E7 (184551) 𭃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E7
U+2D0E8 (184552) 𭃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E8
U+2D0E9 (184553) 𭃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E9
U+2D0EA (184554) 𭃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EA
U+2D0EB (184555) 𭃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EB
U+2D0EC (184556) 𭃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EC
U+2D0ED (184557) 𭃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0ED
U+2D0EE (184558) 𭃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EE
U+2D0EF (184559) 𭃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EF
U+2D0F0 (184560) 𭃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F0
U+2D0F1 (184561) 𭃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F1
U+2D0F2 (184562) 𭃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F2
U+2D0F3 (184563) 𭃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F3
U+2D0F4 (184564) 𭃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F4
U+2D0F5 (184565) 𭃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F5
U+2D0F6 (184566) 𭃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F6
U+2D0F7 (184567) 𭃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F7
U+2D0F8 (184568) 𭃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F8
U+2D0F9 (184569) 𭃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F9
U+2D0FA (184570) 𭃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FA
U+2D0FB (184571) 𭃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FB
U+2D0FC (184572) 𭃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FC
U+2D0FD (184573) 𭃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FD
U+2D0FE (184574) 𭃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FE
U+2D0FF (184575) 𭃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FF
U+2D100 (184576) 𭄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D100
U+2D101 (184577) 𭄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D101
U+2D102 (184578) U+2D102.svg 𭄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D102
U+2D103 (184579) 𭄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D103
U+2D104 (184580) 𭄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D104
U+2D105 (184581) 𭄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D105
U+2D106 (184582) 𭄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D106
U+2D107 (184583) 𭄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D107
U+2D108 (184584) 𭄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D108
U+2D109 (184585) 𭄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D109
U+2D10A (184586) 𭄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10A
U+2D10B (184587) 𭄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10B
U+2D10C (184588) 𭄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10C
U+2D10D (184589) 𭄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10D
U+2D10E (184590) 𭄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10E
U+2D10F (184591) 𭄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10F
U+2D110 (184592) 𭄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D110
U+2D111 (184593) 𭄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D111
U+2D112 (184594) 𭄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D112
U+2D113 (184595) 𭄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D113
U+2D114 (184596) 𭄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D114
U+2D115 (184597) 𭄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D115
U+2D116 (184598) 𭄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D116
U+2D117 (184599) 𭄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D117
U+2D118 (184600) 𭄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D118
U+2D119 (184601) 𭄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D119
U+2D11A (184602) 𭄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11A
U+2D11B (184603) 𭄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11B
U+2D11C (184604) 𭄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11C
U+2D11D (184605) 𭄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11D
U+2D11E (184606) 𭄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11E
U+2D11F (184607) 𭄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11F
U+2D120 (184608) 𭄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D120
U+2D121 (184609) 𭄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D121
U+2D122 (184610) 𭄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D122
U+2D123 (184611) 𭄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D123
U+2D124 (184612) 𭄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D124
U+2D125 (184613) 𭄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D125
U+2D126 (184614) 𭄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D126
U+2D127 (184615) 𭄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D127
U+2D128 (184616) 𭄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D128
U+2D129 (184617) 𭄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D129
U+2D12A (184618) 𭄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12A
U+2D12B (184619) 𭄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12B
U+2D12C (184620) 𭄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12C
U+2D12D (184621) 𭄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12D
U+2D12E (184622) 𭄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12E
U+2D12F (184623) 𭄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12F
U+2D130 (184624) 𭄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D130
U+2D131 (184625) 𭄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D131
U+2D132 (184626) 𭄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D132
U+2D133 (184627) 𭄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D133
U+2D134 (184628) 𭄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D134
U+2D135 (184629) 𭄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D135
U+2D136 (184630) 𭄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D136
U+2D137 (184631) 𭄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D137
U+2D138 (184632) 𭄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D138
U+2D139 (184633) 𭄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D139
U+2D13A (184634) 𭄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13A
U+2D13B (184635) 𭄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13B
U+2D13C (184636) 𭄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13C
U+2D13D (184637) 𭄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13D
U+2D13E (184638) 𭄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13E
U+2D13F (184639) 𭄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13F
U+2D140 (184640) 𭅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D140
U+2D141 (184641) 𭅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D141
U+2D142 (184642) 𭅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D142
U+2D143 (184643) 𭅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D143
U+2D144 (184644) 𭅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D144
U+2D145 (184645) 𭅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D145
U+2D146 (184646) 𭅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D146
U+2D147 (184647) 𭅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D147
U+2D148 (184648) 𭅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D148
U+2D149 (184649) 𭅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D149
U+2D14A (184650) 𭅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14A
U+2D14B (184651) 𭅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14B
U+2D14C (184652) 𭅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14C
U+2D14D (184653) 𭅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14D
U+2D14E (184654) 𭅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14E
U+2D14F (184655) 𭅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14F
U+2D150 (184656) 𭅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D150
U+2D151 (184657) 𭅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D151
U+2D152 (184658) 𭅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D152
U+2D153 (184659) 𭅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D153
U+2D154 (184660) 𭅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D154
U+2D155 (184661) 𭅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D155
U+2D156 (184662) 𭅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D156
U+2D157 (184663) 𭅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D157
U+2D158 (184664) 𭅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D158
U+2D159 (184665) 𭅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D159
U+2D15A (184666) 𭅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15A
U+2D15B (184667) 𭅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15B
U+2D15C (184668) 𭅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15C
U+2D15D (184669) 𭅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15D
U+2D15E (184670) 𭅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15E
U+2D15F (184671) 𭅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15F
U+2D160 (184672) 𭅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D160
U+2D161 (184673) 𭅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D161
U+2D162 (184674) 𭅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D162
U+2D163 (184675) 𭅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D163
U+2D164 (184676) 𭅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D164
U+2D165 (184677) 𭅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D165
U+2D166 (184678) 𭅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D166
U+2D167 (184679) 𭅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D167
U+2D168 (184680) 𭅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D168
U+2D169 (184681) 𭅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D169
U+2D16A (184682) 𭅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16A
U+2D16B (184683) 𭅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16B
U+2D16C (184684) 𭅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16C
U+2D16D (184685) 𭅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16D
U+2D16E (184686) 𭅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16E
U+2D16F (184687) 𭅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16F
U+2D170 (184688) 𭅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D170
U+2D171 (184689) 𭅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D171
U+2D172 (184690) 𭅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D172
U+2D173 (184691) 𭅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D173
U+2D174 (184692) 𭅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D174
U+2D175 (184693) 𭅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D175
U+2D176 (184694) 𭅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D176
U+2D177 (184695) 𭅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D177
U+2D178 (184696) 𭅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D178
U+2D179 (184697) 𭅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D179
U+2D17A (184698) 𭅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17A
U+2D17B (184699) 𭅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17B
U+2D17C (184700) 𭅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17C
U+2D17D (184701) 𭅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17D
U+2D17E (184702) 𭅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17E
U+2D17F (184703) 𭅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17F
U+2D180 (184704) 𭆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D180
U+2D181 (184705) 𭆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D181
U+2D182 (184706) 𭆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D182
U+2D183 (184707) 𭆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D183
U+2D184 (184708) 𭆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D184
U+2D185 (184709) 𭆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D185
U+2D186 (184710) 𭆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D186
U+2D187 (184711) 𭆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D187
U+2D188 (184712) 𭆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D188
U+2D189 (184713) 𭆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D189
U+2D18A (184714) 𭆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18A
U+2D18B (184715) 𭆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18B
U+2D18C (184716) 𭆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18C
U+2D18D (184717) 𭆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18D
U+2D18E (184718) 𭆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18E
U+2D18F (184719) 𭆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18F
U+2D190 (184720) 𭆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D190
U+2D191 (184721) 𭆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D191
U+2D192 (184722) 𭆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D192
U+2D193 (184723) 𭆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D193
U+2D194 (184724) 𭆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D194
U+2D195 (184725) 𭆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D195
U+2D196 (184726) 𭆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D196
U+2D197 (184727) 𭆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D197
U+2D198 (184728) 𭆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D198
U+2D199 (184729) 𭆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D199
U+2D19A (184730) 𭆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19A
U+2D19B (184731) 𭆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19B
U+2D19C (184732) 𭆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19C
U+2D19D (184733) 𭆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19D
U+2D19E (184734) 𭆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19E
U+2D19F (184735) 𭆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19F
U+2D1A0 (184736) 𭆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A0
U+2D1A1 (184737) 𭆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A1
U+2D1A2 (184738) 𭆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A2
U+2D1A3 (184739) 𭆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A3
U+2D1A4 (184740) 𭆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A4
U+2D1A5 (184741) 𭆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A5
U+2D1A6 (184742) 𭆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A6
U+2D1A7 (184743) 𭆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A7
U+2D1A8 (184744) 𭆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A8
U+2D1A9 (184745) 𭆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A9
U+2D1AA (184746) 𭆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AA
U+2D1AB (184747) 𭆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AB
U+2D1AC (184748) 𭆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AC
U+2D1AD (184749) 𭆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AD
U+2D1AE (184750) 𭆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AE
U+2D1AF (184751) 𭆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AF
U+2D1B0 (184752) 𭆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B0
U+2D1B1 (184753) 𭆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B1
U+2D1B2 (184754) 𭆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B2
U+2D1B3 (184755) 𭆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B3
U+2D1B4 (184756) 𭆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B4
U+2D1B5 (184757) 𭆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B5
U+2D1B6 (184758) 𭆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B6
U+2D1B7 (184759) 𭆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B7
U+2D1B8 (184760) 𭆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B8
U+2D1B9 (184761) 𭆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B9
U+2D1BA (184762) 𭆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BA
U+2D1BB (184763) 𭆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BB
U+2D1BC (184764) 𭆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BC
U+2D1BD (184765) 𭆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BD
U+2D1BE (184766) 𭆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BE
U+2D1BF (184767) 𭆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BF
U+2D1C0 (184768) 𭇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C0
U+2D1C1 (184769) 𭇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C1
U+2D1C2 (184770) 𭇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C2
U+2D1C3 (184771) 𭇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C3
U+2D1C4 (184772) 𭇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C4
U+2D1C5 (184773) 𭇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C5
U+2D1C6 (184774) 𭇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C6
U+2D1C7 (184775) 𭇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C7
U+2D1C8 (184776) 𭇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C8
U+2D1C9 (184777) 𭇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C9
U+2D1CA (184778) 𭇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CA
U+2D1CB (184779) 𭇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CB
U+2D1CC (184780) 𭇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CC
U+2D1CD (184781) 𭇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CD
U+2D1CE (184782) 𭇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CE
U+2D1CF (184783) 𭇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CF
U+2D1D0 (184784) 𭇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D0
U+2D1D1 (184785) 𭇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D1
U+2D1D2 (184786) 𭇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D2
U+2D1D3 (184787) 𭇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D3
U+2D1D4 (184788) 𭇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D4
U+2D1D5 (184789) 𭇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D5
U+2D1D6 (184790) 𭇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D6
U+2D1D7 (184791) 𭇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D7
U+2D1D8 (184792) 𭇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D8
U+2D1D9 (184793) 𭇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D9
U+2D1DA (184794) 𭇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DA
U+2D1DB (184795) 𭇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DB
U+2D1DC (184796) 𭇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DC
U+2D1DD (184797) 𭇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DD
U+2D1DE (184798) 𭇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DE
U+2D1DF (184799) 𭇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DF
U+2D1E0 (184800) 𭇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E0
U+2D1E1 (184801) 𭇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E1
U+2D1E2 (184802) 𭇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E2
U+2D1E3 (184803) 𭇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E3
U+2D1E4 (184804) 𭇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E4
U+2D1E5 (184805) 𭇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E5
U+2D1E6 (184806) 𭇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E6
U+2D1E7 (184807) 𭇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E7
U+2D1E8 (184808) 𭇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E8
U+2D1E9 (184809) 𭇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E9
U+2D1EA (184810) 𭇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EA
U+2D1EB (184811) 𭇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EB
U+2D1EC (184812) 𭇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EC
U+2D1ED (184813) 𭇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1ED
U+2D1EE (184814) 𭇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EE
U+2D1EF (184815) 𭇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EF
U+2D1F0 (184816) 𭇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F0
U+2D1F1 (184817) 𭇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F1
U+2D1F2 (184818) 𭇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F2
U+2D1F3 (184819) 𭇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F3
U+2D1F4 (184820) 𭇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F4
U+2D1F5 (184821) 𭇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F5
U+2D1F6 (184822) 𭇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F6
U+2D1F7 (184823) 𭇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F7
U+2D1F8 (184824) 𭇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F8
U+2D1F9 (184825) 𭇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F9
U+2D1FA (184826) 𭇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FA
U+2D1FB (184827) 𭇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FB
U+2D1FC (184828) 𭇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FC
U+2D1FD (184829) 𭇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FD
U+2D1FE (184830) 𭇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FE
U+2D1FF (184831) 𭇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FF
U+2D200 (184832) 𭈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D200
U+2D201 (184833) 𭈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D201
U+2D202 (184834) 𭈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D202
U+2D203 (184835) 𭈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D203
U+2D204 (184836) 𭈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D204
U+2D205 (184837) 𭈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D205
U+2D206 (184838) 𭈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D206
U+2D207 (184839) 𭈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D207
U+2D208 (184840) 𭈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D208
U+2D209 (184841) 𭈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D209
U+2D20A (184842) 𭈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20A
U+2D20B (184843) 𭈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20B
U+2D20C (184844) 𭈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20C
U+2D20D (184845) 𭈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20D
U+2D20E (184846) 𭈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20E
U+2D20F (184847) 𭈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20F
U+2D210 (184848) 𭈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D210
U+2D211 (184849) 𭈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D211
U+2D212 (184850) 𭈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D212
U+2D213 (184851) 𭈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D213
U+2D214 (184852) 𭈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D214
U+2D215 (184853) 𭈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D215
U+2D216 (184854) 𭈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D216
U+2D217 (184855) 𭈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D217
U+2D218 (184856) 𭈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D218
U+2D219 (184857) 𭈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D219
U+2D21A (184858) 𭈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21A
U+2D21B (184859) 𭈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21B
U+2D21C (184860) 𭈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21C
U+2D21D (184861) 𭈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21D
U+2D21E (184862) 𭈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21E
U+2D21F (184863) 𭈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21F
U+2D220 (184864) 𭈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D220
U+2D221 (184865) 𭈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D221
U+2D222 (184866) 𭈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D222
U+2D223 (184867) 𭈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D223
U+2D224 (184868) 𭈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D224
U+2D225 (184869) 𭈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D225
U+2D226 (184870) 𭈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D226
U+2D227 (184871) 𭈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D227
U+2D228 (184872) 𭈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D228
U+2D229 (184873) 𭈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D229
U+2D22A (184874) 𭈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22A
U+2D22B (184875) 𭈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22B
U+2D22C (184876) 𭈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22C
U+2D22D (184877) 𭈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22D
U+2D22E (184878) 𭈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22E
U+2D22F (184879) 𭈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22F
U+2D230 (184880) 𭈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D230
U+2D231 (184881) 𭈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D231
U+2D232 (184882) 𭈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D232
U+2D233 (184883) 𭈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D233
U+2D234 (184884) 𭈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D234
U+2D235 (184885) 𭈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D235
U+2D236 (184886) 𭈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D236
U+2D237 (184887) 𭈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D237
U+2D238 (184888) 𭈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D238
U+2D239 (184889) 𭈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D239
U+2D23A (184890) 𭈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23A
U+2D23B (184891) 𭈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23B
U+2D23C (184892) 𭈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23C
U+2D23D (184893) 𭈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23D
U+2D23E (184894) 𭈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23E
U+2D23F (184895) 𭈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23F
U+2D240 (184896) 𭉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D240
U+2D241 (184897) 𭉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D241
U+2D242 (184898) 𭉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D242
U+2D243 (184899) 𭉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D243
U+2D244 (184900) 𭉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D244
U+2D245 (184901) 𭉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D245
U+2D246 (184902) 𭉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D246
U+2D247 (184903) 𭉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D247
U+2D248 (184904) 𭉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D248
U+2D249 (184905) 𭉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D249
U+2D24A (184906) 𭉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24A
U+2D24B (184907) 𭉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24B
U+2D24C (184908) 𭉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24C
U+2D24D (184909) 𭉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24D
U+2D24E (184910) 𭉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24E
U+2D24F (184911) 𭉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24F
U+2D250 (184912) 𭉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D250
U+2D251 (184913) 𭉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D251
U+2D252 (184914) 𭉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D252
U+2D253 (184915) 𭉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D253
U+2D254 (184916) 𭉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D254
U+2D255 (184917) 𭉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D255
U+2D256 (184918) 𭉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D256
U+2D257 (184919) 𭉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D257
U+2D258 (184920) 𭉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D258
U+2D259 (184921) 𭉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D259
U+2D25A (184922) 𭉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25A
U+2D25B (184923) 𭉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25B
U+2D25C (184924) 𭉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25C
U+2D25D (184925) 𭉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25D
U+2D25E (184926) 𭉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25E
U+2D25F (184927) 𭉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25F
U+2D260 (184928) 𭉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D260
U+2D261 (184929) 𭉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D261
U+2D262 (184930) 𭉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D262
U+2D263 (184931) 𭉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D263
U+2D264 (184932) 𭉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D264
U+2D265 (184933) 𭉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D265
U+2D266 (184934) 𭉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D266
U+2D267 (184935) 𭉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D267
U+2D268 (184936) 𭉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D268
U+2D269 (184937) 𭉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D269
U+2D26A (184938) 𭉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26A
U+2D26B (184939) 𭉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26B
U+2D26C (184940) 𭉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26C
U+2D26D (184941) 口狸.svg 𭉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26D
U+2D26E (184942) 𭉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26E
U+2D26F (184943) 𭉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26F
U+2D270 (184944) 𭉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D270
U+2D271 (184945) 𭉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D271
U+2D272 (184946) 𭉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D272
U+2D273 (184947) 𭉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D273
U+2D274 (184948) 𭉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D274
U+2D275 (184949) 𭉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D275
U+2D276 (184950) 𭉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D276
U+2D277 (184951) 𭉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D277
U+2D278 (184952) 𭉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D278
U+2D279 (184953) 𭉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D279
U+2D27A (184954) 𭉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27A
U+2D27B (184955) 𭉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27B
U+2D27C (184956) 𭉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27C
U+2D27D (184957) 𭉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27D
U+2D27E (184958) 𭉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27E
U+2D27F (184959) 𭉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27F
U+2D280 (184960) 𭊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D280
U+2D281 (184961) 𭊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D281
U+2D282 (184962) 𭊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D282
U+2D283 (184963) 𭊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D283
U+2D284 (184964) 𭊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D284
U+2D285 (184965) 𭊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D285
U+2D286 (184966) 𭊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D286
U+2D287 (184967) 𭊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D287
U+2D288 (184968) 𭊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D288
U+2D289 (184969) 𭊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D289
U+2D28A (184970) 𭊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28A
U+2D28B (184971) 𭊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28B
U+2D28C (184972) 𭊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28C
U+2D28D (184973) 𭊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28D
U+2D28E (184974) 𭊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28E
U+2D28F (184975) 𭊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28F
U+2D290 (184976) 𭊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D290
U+2D291 (184977) 𭊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D291
U+2D292 (184978) 𭊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D292
U+2D293 (184979) 𭊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D293
U+2D294 (184980) 𭊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D294
U+2D295 (184981) 𭊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D295
U+2D296 (184982) 𭊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D296
U+2D297 (184983) 𭊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D297
U+2D298 (184984) 𭊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D298
U+2D299 (184985) 𭊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D299
U+2D29A (184986) 𭊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29A
U+2D29B (184987) 𭊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29B
U+2D29C (184988) 𭊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29C
U+2D29D (184989) 𭊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29D
U+2D29E (184990) 𭊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29E
U+2D29F (184991) 𭊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29F
U+2D2A0 (184992) 𭊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A0
U+2D2A1 (184993) 𭊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A1
U+2D2A2 (184994) 𭊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A2
U+2D2A3 (184995) 𭊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A3
U+2D2A4 (184996) 𭊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A4
U+2D2A5 (184997) 𭊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A5
U+2D2A6 (184998) 𭊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A6
U+2D2A7 (184999) 𭊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A7
U+2D2A8 (185000) 𭊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A8
U+2D2A9 (185001) 𭊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A9
U+2D2AA (185002) 𭊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AA
U+2D2AB (185003) 𭊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AB
U+2D2AC (185004) 𭊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AC
U+2D2AD (185005) 𭊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AD
U+2D2AE (185006) 𭊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AE
U+2D2AF (185007) 𭊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AF
U+2D2B0 (185008) 𭊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B0
U+2D2B1 (185009) 𭊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B1
U+2D2B2 (185010) 𭊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B2
U+2D2B3 (185011) 𭊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B3
U+2D2B4 (185012) 𭊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B4
U+2D2B5 (185013) 𭊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B5
U+2D2B6 (185014) 𭊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B6
U+2D2B7 (185015) 𭊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B7
U+2D2B8 (185016) 𭊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B8
U+2D2B9 (185017) 𭊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B9
U+2D2BA (185018) 𭊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BA
U+2D2BB (185019) 𭊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BB
U+2D2BC (185020) U+2D2BC.svg 𭊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BC
U+2D2BD (185021) 𭊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BD
U+2D2BE (185022) 𭊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BE
U+2D2BF (185023) 𭊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BF
U+2D2C0 (185024) 𭋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C0
U+2D2C1 (185025) 𭋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C1
U+2D2C2 (185026) 𭋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C2
U+2D2C3 (185027) 𭋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C3
U+2D2C4 (185028) 𭋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C4
U+2D2C5 (185029) 𭋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C5
U+2D2C6 (185030) 𭋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C6
U+2D2C7 (185031) 𭋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C7
U+2D2C8 (185032) 𭋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C8
U+2D2C9 (185033) 𭋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C9
U+2D2CA (185034) 𭋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CA
U+2D2CB (185035) 𭋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CB
U+2D2CC (185036) 𭋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CC
U+2D2CD (185037) 𭋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CD
U+2D2CE (185038) 𭋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CE
U+2D2CF (185039) 𭋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CF
U+2D2D0 (185040) 𭋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D0
U+2D2D1 (185041) 𭋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D1
U+2D2D2 (185042) 𭋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D2
U+2D2D3 (185043) 𭋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D3
U+2D2D4 (185044) 𭋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D4
U+2D2D5 (185045) 𭋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D5
U+2D2D6 (185046) 𭋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D6
U+2D2D7 (185047) 𭋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D7
U+2D2D8 (185048) 𭋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D8
U+2D2D9 (185049) 𭋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D9
U+2D2DA (185050) 𭋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DA
U+2D2DB (185051) 𭋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DB
U+2D2DC (185052) 𭋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DC
U+2D2DD (185053) 𭋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DD
U+2D2DE (185054) 𭋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DE
U+2D2DF (185055) 𭋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DF
U+2D2E0 (185056) 𭋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E0
U+2D2E1 (185057) 𭋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E1
U+2D2E2 (185058) 𭋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E2
U+2D2E3 (185059) 𭋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E3
U+2D2E4 (185060) 𭋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E4
U+2D2E5 (185061) 𭋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E5
U+2D2E6 (185062) 𭋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E6
U+2D2E7 (185063) 𭋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E7
U+2D2E8 (185064) 𭋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E8
U+2D2E9 (185065) 𭋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E9
U+2D2EA (185066) 𭋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EA
U+2D2EB (185067) 𭋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EB
U+2D2EC (185068) 𭋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EC
U+2D2ED (185069) 𭋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2ED
U+2D2EE (185070) 𭋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EE
U+2D2EF (185071) 𭋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EF
U+2D2F0 (185072) 𭋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F0
U+2D2F1 (185073) 𭋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F1
U+2D2F2 (185074) 𭋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F2
U+2D2F3 (185075) 𭋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F3
U+2D2F4 (185076) 𭋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F4
U+2D2F5 (185077) 𭋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F5
U+2D2F6 (185078) 𭋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F6
U+2D2F7 (185079) 𭋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F7
U+2D2F8 (185080) 𭋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F8
U+2D2F9 (185081) 𭋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F9
U+2D2FA (185082) 𭋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FA
U+2D2FB (185083) 𭋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FB
U+2D2FC (185084) 𭋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FC
U+2D2FD (185085) 𭋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FD
U+2D2FE (185086) 𭋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FE
U+2D2FF (185087) 𭋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FF
U+2D300 (185088) 𭌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D300
U+2D301 (185089) 𭌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D301
U+2D302 (185090) 𭌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D302
U+2D303 (185091) 𭌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D303
U+2D304 (185092) 𭌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D304
U+2D305 (185093) 𭌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D305
U+2D306 (185094) 𭌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D306
U+2D307 (185095) 𭌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D307
U+2D308 (185096) 𭌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D308
U+2D309 (185097) 𭌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D309
U+2D30A (185098) 𭌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30A
U+2D30B (185099) 𭌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30B
U+2D30C (185100) 𭌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30C
U+2D30D (185101) 𭌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30D
U+2D30E (185102) 𭌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30E
U+2D30F (185103) 𭌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30F
U+2D310 (185104) 𭌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D310
U+2D311 (185105) 𭌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D311
U+2D312 (185106) 𭌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D312
U+2D313 (185107) 𭌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D313
U+2D314 (185108) 𭌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D314
U+2D315 (185109) 𭌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D315
U+2D316 (185110) 𭌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D316
U+2D317 (185111) 𭌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D317
U+2D318 (185112) 𭌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D318
U+2D319 (185113) 𭌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D319
U+2D31A (185114) 𭌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31A
U+2D31B (185115) 𭌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31B
U+2D31C (185116) 𭌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31C
U+2D31D (185117) 𭌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31D
U+2D31E (185118) 𭌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31E
U+2D31F (185119) 𭌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31F
U+2D320 (185120) 𭌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D320
U+2D321 (185121) 𭌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D321
U+2D322 (185122) 𭌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D322
U+2D323 (185123) 𭌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D323
U+2D324 (185124) 𭌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D324
U+2D325 (185125) 𭌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D325
U+2D326 (185126) 𭌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D326
U+2D327 (185127) 𭌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D327
U+2D328 (185128) 𭌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D328
U+2D329 (185129) 𭌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D329
U+2D32A (185130) 𭌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32A
U+2D32B (185131) 𭌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32B
U+2D32C (185132) 𭌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32C
U+2D32D (185133) 𭌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32D
U+2D32E (185134) 𭌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32E
U+2D32F (185135) 𭌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32F
U+2D330 (185136) 𭌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D330
U+2D331 (185137) 𭌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D331
U+2D332 (185138) 𭌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D332
U+2D333 (185139) 𭌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D333
U+2D334 (185140) 𭌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D334
U+2D335 (185141) 𭌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D335
U+2D336 (185142) 𭌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D336
U+2D337 (185143) 𭌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D337
U+2D338 (185144) 𭌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D338
U+2D339 (185145) 𭌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D339
U+2D33A (185146) 𭌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33A
U+2D33B (185147) 𭌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33B
U+2D33C (185148) 𭌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33C
U+2D33D (185149) 𭌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33D
U+2D33E (185150) 𭌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33E
U+2D33F (185151) 𭌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33F
U+2D340 (185152) 𭍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D340
U+2D341 (185153) 𭍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D341
U+2D342 (185154) 𭍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D342
U+2D343 (185155) 𭍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D343
U+2D344 (185156) 𭍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D344
U+2D345 (185157) 𭍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D345
U+2D346 (185158) 𭍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D346
U+2D347 (185159) 𭍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D347
U+2D348 (185160) 𭍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D348
U+2D349 (185161) 𭍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D349
U+2D34A (185162) 𭍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34A
U+2D34B (185163) 𭍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34B
U+2D34C (185164) 𭍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34C
U+2D34D (185165) 𭍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34D
U+2D34E (185166) 𭍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34E
U+2D34F (185167) 𭍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34F
U+2D350 (185168) 𭍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D350
U+2D351 (185169) 𭍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D351
U+2D352 (185170) 𭍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D352
U+2D353 (185171) 𭍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D353
U+2D354 (185172) 𭍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D354
U+2D355 (185173) 𭍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D355
U+2D356 (185174) 𭍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D356
U+2D357 (185175) 𭍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D357
U+2D358 (185176) 𭍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D358
U+2D359 (185177) 𭍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D359
U+2D35A (185178) 𭍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35A
U+2D35B (185179) 𭍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35B
U+2D35C (185180) 𭍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35C
U+2D35D (185181) 𭍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35D
U+2D35E (185182) 𭍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35E
U+2D35F (185183) 𭍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35F
U+2D360 (185184) 𭍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D360
U+2D361 (185185) 𭍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D361
U+2D362 (185186) 𭍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D362
U+2D363 (185187) 𭍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D363
U+2D364 (185188) 𭍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D364
U+2D365 (185189) 𭍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D365
U+2D366 (185190) 𭍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D366
U+2D367 (185191) 𭍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D367
U+2D368 (185192) 𭍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D368
U+2D369 (185193) 𭍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D369
U+2D36A (185194) 𭍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36A
U+2D36B (185195) 𭍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36B
U+2D36C (185196) 𭍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36C
U+2D36D (185197) 𭍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36D
U+2D36E (185198) 𭍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36E
U+2D36F (185199) 𭍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36F
U+2D370 (185200) 𭍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D370
U+2D371 (185201) 𭍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D371
U+2D372 (185202) 𭍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D372
U+2D373 (185203) 𭍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D373
U+2D374 (185204) 𭍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D374
U+2D375 (185205) 𭍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D375
U+2D376 (185206) 𭍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D376
U+2D377 (185207) 𭍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D377
U+2D378 (185208) 𭍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D378
U+2D379 (185209) 𭍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D379
U+2D37A (185210) 𭍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37A
U+2D37B (185211) 𭍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37B
U+2D37C (185212) 𭍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37C
U+2D37D (185213) 𭍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37D
U+2D37E (185214) 𭍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37E
U+2D37F (185215) 𭍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37F
U+2D380 (185216) 𭎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D380
U+2D381 (185217) 𭎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D381
U+2D382 (185218) 𭎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D382
U+2D383 (185219) 𭎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D383
U+2D384 (185220) 𭎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D384
U+2D385 (185221) 𭎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D385
U+2D386 (185222) 𭎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D386
U+2D387 (185223) 𭎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D387
U+2D388 (185224) 𭎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D388
U+2D389 (185225) 𭎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D389
U+2D38A (185226) 𭎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38A
U+2D38B (185227) 𭎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38B
U+2D38C (185228) 𭎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38C
U+2D38D (185229) 𭎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38D
U+2D38E (185230) 𭎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38E
U+2D38F (185231) 𭎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38F
U+2D390 (185232) 𭎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D390
U+2D391 (185233) 𭎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D391
U+2D392 (185234) 𭎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D392
U+2D393 (185235) 𭎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D393
U+2D394 (185236) 𭎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D394
U+2D395 (185237) 𭎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D395
U+2D396 (185238) 𭎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D396
U+2D397 (185239) 𭎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D397
U+2D398 (185240) 𭎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D398
U+2D399 (185241) 𭎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D399
U+2D39A (185242) 𭎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39A
U+2D39B (185243) 𭎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39B
U+2D39C (185244) 𭎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39C
U+2D39D (185245) 𭎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39D
U+2D39E (185246) 𭎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39E
U+2D39F (185247) 𭎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39F
U+2D3A0 (185248) 𭎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A0
U+2D3A1 (185249) 𭎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A1
U+2D3A2 (185250) 𭎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A2
U+2D3A3 (185251) 𭎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A3
U+2D3A4 (185252) 𭎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A4
U+2D3A5 (185253) 𭎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A5
U+2D3A6 (185254) 𭎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A6
U+2D3A7 (185255) 𭎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A7
U+2D3A8 (185256) 𭎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A8
U+2D3A9 (185257) 𭎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A9
U+2D3AA (185258) 𭎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AA
U+2D3AB (185259) 𭎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AB
U+2D3AC (185260) 𭎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AC
U+2D3AD (185261) 𭎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AD
U+2D3AE (185262) 𭎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AE
U+2D3AF (185263) 𭎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AF
U+2D3B0 (185264) 𭎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B0
U+2D3B1 (185265) 𭎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B1
U+2D3B2 (185266) 𭎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B2
U+2D3B3 (185267) 𭎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B3
U+2D3B4 (185268) 𭎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B4
U+2D3B5 (185269) 𭎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B5
U+2D3B6 (185270) 𭎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B6
U+2D3B7 (185271) 𭎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B7
U+2D3B8 (185272) 𭎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B8
U+2D3B9 (185273) 𭎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B9
U+2D3BA (185274) 𭎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BA
U+2D3BB (185275) 𭎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BB
U+2D3BC (185276) 𭎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BC
U+2D3BD (185277) 𭎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BD
U+2D3BE (185278) 𭎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BE
U+2D3BF (185279) 𭎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BF
U+2D3C0 (185280) 𭏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C0
U+2D3C1 (185281) 𭏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C1
U+2D3C2 (185282) 𭏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C2
U+2D3C3 (185283) 𭏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C3
U+2D3C4 (185284) 𭏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C4
U+2D3C5 (185285) 𭏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C5
U+2D3C6 (185286) 𭏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C6
U+2D3C7 (185287) 𭏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C7
U+2D3C8 (185288) 𭏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C8
U+2D3C9 (185289) 𭏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C9
U+2D3CA (185290) 𭏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CA
U+2D3CB (185291) 𭏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CB
U+2D3CC (185292) 𭏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CC
U+2D3CD (185293) 𭏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CD
U+2D3CE (185294) 𭏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CE
U+2D3CF (185295) 𭏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CF
U+2D3D0 (185296) 𭏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D0
U+2D3D1 (185297) 𭏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D1
U+2D3D2 (185298) 𭏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D2
U+2D3D3 (185299) 𭏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D3
U+2D3D4 (185300) 𭏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D4
U+2D3D5 (185301) 𭏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D5
U+2D3D6 (185302) 𭏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D6
U+2D3D7 (185303) 𭏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D7
U+2D3D8 (185304) 𭏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D8
U+2D3D9 (185305) 𭏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D9
U+2D3DA (185306) 𭏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DA
U+2D3DB (185307) 𭏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DB
U+2D3DC (185308) 𭏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DC
U+2D3DD (185309) 𭏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DD
U+2D3DE (185310) 𭏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DE
U+2D3DF (185311) 𭏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DF
U+2D3E0 (185312) 𭏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E0
U+2D3E1 (185313) 𭏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E1
U+2D3E2 (185314) 𭏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E2
U+2D3E3 (185315) 𭏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E3
U+2D3E4 (185316) 𭏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E4
U+2D3E5 (185317) 𭏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E5
U+2D3E6 (185318) 𭏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E6
U+2D3E7 (185319) 𭏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E7
U+2D3E8 (185320) 𭏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E8
U+2D3E9 (185321) 𭏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E9
U+2D3EA (185322) 𭏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EA
U+2D3EB (185323) 𭏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EB
U+2D3EC (185324) 𭏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EC
U+2D3ED (185325) 𭏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3ED
U+2D3EE (185326) 𭏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EE
U+2D3EF (185327) 𭏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EF
U+2D3F0 (185328) 𭏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F0
U+2D3F1 (185329) 𭏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F1
U+2D3F2 (185330) 𭏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F2
U+2D3F3 (185331) 𭏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F3
U+2D3F4 (185332) 𭏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F4
U+2D3F5 (185333) 𭏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F5
U+2D3F6 (185334) 𭏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F6
U+2D3F7 (185335) 𭏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F7
U+2D3F8 (185336) 𭏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F8
U+2D3F9 (185337) 𭏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F9
U+2D3FA (185338) 𭏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FA
U+2D3FB (185339) 𭏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FB
U+2D3FC (185340) 𭏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FC
U+2D3FD (185341) 𭏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FD
U+2D3FE (185342) 𭏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FE
U+2D3FF (185343) 𭏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FF
U+2D400 (185344) 𭐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D400
U+2D401 (185345) 𭐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D401
U+2D402 (185346) 𭐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D402
U+2D403 (185347) 𭐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D403
U+2D404 (185348) 𭐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D404
U+2D405 (185349) 𭐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D405
U+2D406 (185350) 𭐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D406
U+2D407 (185351) 𭐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D407
U+2D408 (185352) 𭐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D408
U+2D409 (185353) 𭐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D409
U+2D40A (185354) 𭐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40A
U+2D40B (185355) 𭐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40B
U+2D40C (185356) 𭐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40C
U+2D40D (185357) 𭐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40D
U+2D40E (185358) 𭐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40E
U+2D40F (185359) 𭐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40F
U+2D410 (185360) 𭐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D410
U+2D411 (185361) 𭐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D411
U+2D412 (185362) 𭐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D412
U+2D413 (185363) 𭐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D413
U+2D414 (185364) 𭐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D414
U+2D415 (185365) 𭐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D415
U+2D416 (185366) 𭐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D416
U+2D417 (185367) 𭐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D417
U+2D418 (185368) 𭐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D418
U+2D419 (185369) 𭐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D419
U+2D41A (185370) 𭐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41A
U+2D41B (185371) 𭐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41B
U+2D41C (185372) 𭐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41C
U+2D41D (185373) 𭐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41D
U+2D41E (185374) 𭐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41E
U+2D41F (185375) 𭐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41F
U+2D420 (185376) 𭐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D420
U+2D421 (185377) 𭐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D421
U+2D422 (185378) 𭐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D422
U+2D423 (185379) 𭐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D423
U+2D424 (185380) 𭐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D424
U+2D425 (185381) 𭐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D425
U+2D426 (185382) 𭐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D426
U+2D427 (185383) 𭐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D427
U+2D428 (185384) 𭐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D428
U+2D429 (185385) 𭐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D429
U+2D42A (185386) U+2D42A.svg 𭐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42A
U+2D42B (185387) 𭐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42B
U+2D42C (185388) 𭐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42C
U+2D42D (185389) 𭐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42D
U+2D42E (185390) 𭐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42E
U+2D42F (185391) 𭐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42F
U+2D430 (185392) 𭐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D430
U+2D431 (185393) 𭐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D431
U+2D432 (185394) 𭐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D432
U+2D433 (185395) 𭐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D433
U+2D434 (185396) 𭐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D434
U+2D435 (185397) 𭐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D435
U+2D436 (185398) 𭐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D436
U+2D437 (185399) 𭐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D437
U+2D438 (185400) 𭐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D438
U+2D439 (185401) 𭐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D439
U+2D43A (185402) 𭐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43A
U+2D43B (185403) 𭐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43B
U+2D43C (185404) 𭐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43C
U+2D43D (185405) 𭐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43D
U+2D43E (185406) 𭐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43E
U+2D43F (185407) 𭐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43F
U+2D440 (185408) 𭑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D440
U+2D441 (185409) 𭑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D441
U+2D442 (185410) 𭑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D442
U+2D443 (185411) 𭑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D443
U+2D444 (185412) 𭑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D444
U+2D445 (185413) 𭑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D445
U+2D446 (185414) 𭑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D446
U+2D447 (185415) 𭑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D447
U+2D448 (185416) 𭑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D448
U+2D449 (185417) 𭑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D449
U+2D44A (185418) 𭑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44A
U+2D44B (185419) 𭑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44B
U+2D44C (185420) 𭑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44C
U+2D44D (185421) 𭑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44D
U+2D44E (185422) 𭑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44E
U+2D44F (185423) 𭑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44F
U+2D450 (185424) 𭑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D450
U+2D451 (185425) 𭑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D451
U+2D452 (185426) 𭑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D452
U+2D453 (185427) 𭑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D453
U+2D454 (185428) 𭑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D454
U+2D455 (185429) 𭑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D455
U+2D456 (185430) 𭑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D456
U+2D457 (185431) 𭑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D457
U+2D458 (185432) 𭑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D458
U+2D459 (185433) 𭑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D459
U+2D45A (185434) 𭑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45A
U+2D45B (185435) 𭑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45B
U+2D45C (185436) 𭑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45C
U+2D45D (185437) 𭑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45D
U+2D45E (185438) 𭑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45E
U+2D45F (185439) 𭑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45F
U+2D460 (185440) 𭑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D460
U+2D461 (185441) 𭑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D461
U+2D462 (185442) 𭑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D462
U+2D463 (185443) 𭑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D463
U+2D464 (185444) 𭑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D464
U+2D465 (185445) 𭑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D465
U+2D466 (185446) 𭑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D466
U+2D467 (185447) 𭑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D467
U+2D468 (185448) 𭑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D468
U+2D469 (185449) 𭑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D469
U+2D46A (185450) 𭑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46A
U+2D46B (185451) 𭑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46B
U+2D46C (185452) 𭑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46C
U+2D46D (185453) 𭑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46D
U+2D46E (185454) 𭑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46E
U+2D46F (185455) 𭑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46F
U+2D470 (185456) 𭑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D470
U+2D471 (185457) 𭑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D471
U+2D472 (185458) 𭑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D472
U+2D473 (185459) 𭑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D473
U+2D474 (185460) 𭑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D474
U+2D475 (185461) 𭑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D475
U+2D476 (185462) 𭑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D476
U+2D477 (185463) 𭑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D477
U+2D478 (185464) 𭑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D478
U+2D479 (185465) 𭑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D479
U+2D47A (185466) 𭑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47A
U+2D47B (185467) 𭑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47B
U+2D47C (185468) 𭑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47C
U+2D47D (185469) 𭑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47D
U+2D47E (185470) 𭑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47E
U+2D47F (185471) 𭑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47F
U+2D480 (185472) U+2D480.svg 𭒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D480
U+2D481 (185473) 𭒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D481
U+2D482 (185474) 𭒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D482
U+2D483 (185475) 𭒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D483
U+2D484 (185476) 𭒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D484
U+2D485 (185477) 𭒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D485
U+2D486 (185478) 𭒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D486
U+2D487 (185479) 𭒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D487
U+2D488 (185480) 𭒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D488
U+2D489 (185481) 𭒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D489
U+2D48A (185482) 𭒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48A
U+2D48B (185483) 𭒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48B
U+2D48C (185484) 𭒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48C
U+2D48D (185485) 𭒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48D
U+2D48E (185486) 𭒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48E
U+2D48F (185487) 𭒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48F
U+2D490 (185488) 𭒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D490
U+2D491 (185489) 𭒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D491
U+2D492 (185490) 𭒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D492
U+2D493 (185491) 𭒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D493
U+2D494 (185492) 𭒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D494
U+2D495 (185493) 𭒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D495
U+2D496 (185494) 𭒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D496
U+2D497 (185495) 𭒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D497
U+2D498 (185496) 𭒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D498
U+2D499 (185497) 𭒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D499
U+2D49A (185498) 𭒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49A
U+2D49B (185499) 𭒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49B
U+2D49C (185500) 𭒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49C
U+2D49D (185501) 𭒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49D
U+2D49E (185502) 𭒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49E
U+2D49F (185503) 𭒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49F
U+2D4A0 (185504) 𭒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A0
U+2D4A1 (185505) 𭒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A1
U+2D4A2 (185506) 𭒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A2
U+2D4A3 (185507) 𭒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A3
U+2D4A4 (185508) 𭒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A4
U+2D4A5 (185509) 𭒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A5
U+2D4A6 (185510) 𭒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A6
U+2D4A7 (185511) 𭒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A7
U+2D4A8 (185512) 𭒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A8
U+2D4A9 (185513) 𭒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A9
U+2D4AA (185514) 𭒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AA
U+2D4AB (185515) 𭒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AB
U+2D4AC (185516) 𭒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AC
U+2D4AD (185517) 𭒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AD
U+2D4AE (185518) 𭒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AE
U+2D4AF (185519) 𭒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AF
U+2D4B0 (185520) 𭒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B0
U+2D4B1 (185521) 𭒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B1
U+2D4B2 (185522) 𭒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B2
U+2D4B3 (185523) 𭒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B3
U+2D4B4 (185524) 𭒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B4
U+2D4B5 (185525) 𭒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B5
U+2D4B6 (185526) 𭒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B6
U+2D4B7 (185527) 𭒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B7
U+2D4B8 (185528) 𭒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B8
U+2D4B9 (185529) ⿰子力.svg 𭒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B9
U+2D4BA (185530) ⿰子凡.svg 𭒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BA
U+2D4BB (185531) 𭒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BB
U+2D4BC (185532) 𭒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BC
U+2D4BD (185533) 𭒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BD
U+2D4BE (185534) 𭒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BE
U+2D4BF (185535) 𭒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BF
U+2D4C0 (185536) 𭓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C0
U+2D4C1 (185537) 𭓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C1
U+2D4C2 (185538) 𭓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C2
U+2D4C3 (185539) 𭓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C3
U+2D4C4 (185540) 𭓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C4
U+2D4C5 (185541) 𭓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C5
U+2D4C6 (185542) 𭓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C6
U+2D4C7 (185543) 𭓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C7
U+2D4C8 (185544) 𭓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C8
U+2D4C9 (185545) 𭓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C9
U+2D4CA (185546) 𭓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CA
U+2D4CB (185547) 𭓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CB
U+2D4CC (185548) 𭓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CC
U+2D4CD (185549) 𭓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CD
U+2D4CE (185550) 𭓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CE
U+2D4CF (185551) 𭓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CF
U+2D4D0 (185552) 𭓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D0
U+2D4D1 (185553) 𭓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D1
U+2D4D2 (185554) 𭓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D2
U+2D4D3 (185555) 𭓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D3
U+2D4D4 (185556) 𭓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D4
U+2D4D5 (185557) 𭓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D5
U+2D4D6 (185558) 𭓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D6
U+2D4D7 (185559) 𭓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D7
U+2D4D8 (185560) 𭓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D8
U+2D4D9 (185561) 𭓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D9
U+2D4DA (185562) 𭓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DA
U+2D4DB (185563) 𭓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DB
U+2D4DC (185564) 𭓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DC
U+2D4DD (185565) 𭓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DD
U+2D4DE (185566) 𭓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DE
U+2D4DF (185567) 𭓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DF
U+2D4E0 (185568) 𭓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E0
U+2D4E1 (185569) 𭓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E1
U+2D4E2 (185570) 𭓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E2
U+2D4E3 (185571) 𭓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E3
U+2D4E4 (185572) 𭓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E4
U+2D4E5 (185573) 𭓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E5
U+2D4E6 (185574) 𭓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E6
U+2D4E7 (185575) 𭓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E7
U+2D4E8 (185576) 𭓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E8
U+2D4E9 (185577) 𭓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E9
U+2D4EA (185578) 𭓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EA
U+2D4EB (185579) 𭓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EB
U+2D4EC (185580) 𭓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EC
U+2D4ED (185581) 𭓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4ED
U+2D4EE (185582) 𭓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EE
U+2D4EF (185583) 𭓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EF
U+2D4F0 (185584) 𭓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F0
U+2D4F1 (185585) 𭓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F1
U+2D4F2 (185586) 𭓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F2
U+2D4F3 (185587) 𭓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F3
U+2D4F4 (185588) 𭓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F4
U+2D4F5 (185589) 𭓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F5
U+2D4F6 (185590) 𭓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F6
U+2D4F7 (185591) 𭓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F7
U+2D4F8 (185592) 𭓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F8
U+2D4F9 (185593) 𭓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F9
U+2D4FA (185594) 𭓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FA
U+2D4FB (185595) 𭓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FB
U+2D4FC (185596) 𭓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FC
U+2D4FD (185597) 𭓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FD
U+2D4FE (185598) 𭓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FE
U+2D4FF (185599) 𭓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FF
U+2D500 (185600) 𭔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D500
U+2D501 (185601) 𭔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D501
U+2D502 (185602) 𭔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D502
U+2D503 (185603) 𭔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D503
U+2D504 (185604) 𭔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D504
U+2D505 (185605) 𭔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D505
U+2D506 (185606) 𭔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D506
U+2D507 (185607) 𭔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D507
U+2D508 (185608) 𭔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D508
U+2D509 (185609) 𭔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D509
U+2D50A (185610) 𭔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50A
U+2D50B (185611) 𭔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50B
U+2D50C (185612) 𭔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50C
U+2D50D (185613) 𭔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50D
U+2D50E (185614) 𭔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50E
U+2D50F (185615) 𭔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50F
U+2D510 (185616) 𭔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D510
U+2D511 (185617) 𭔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D511
U+2D512 (185618) 𭔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D512
U+2D513 (185619) 𭔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D513
U+2D514 (185620) 𭔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D514
U+2D515 (185621) 𭔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D515
U+2D516 (185622) 𭔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D516
U+2D517 (185623) 𭔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D517
U+2D518 (185624) 𭔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D518
U+2D519 (185625) 𭔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D519
U+2D51A (185626) 𭔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51A
U+2D51B (185627) 𭔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51B
U+2D51C (185628) 𭔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51C
U+2D51D (185629) 𭔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51D
U+2D51E (185630) 𭔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51E
U+2D51F (185631) 𭔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51F
U+2D520 (185632) 𭔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D520
U+2D521 (185633) 𭔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D521
U+2D522 (185634) 𭔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D522
U+2D523 (185635) 𭔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D523
U+2D524 (185636) 𭔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D524
U+2D525 (185637) 𭔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D525
U+2D526 (185638) 𭔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D526
U+2D527 (185639) 𭔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D527
U+2D528 (185640) 𭔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D528
U+2D529 (185641) 𭔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D529
U+2D52A (185642) 𭔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52A
U+2D52B (185643) 𭔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52B
U+2D52C (185644) 𭔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52C
U+2D52D (185645) 𭔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52D
U+2D52E (185646) 𭔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52E
U+2D52F (185647) 𭔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52F
U+2D530 (185648) 𭔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D530
U+2D531 (185649) 𭔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D531
U+2D532 (185650) 𭔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D532
U+2D533 (185651) 𭔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D533
U+2D534 (185652) 𭔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D534
U+2D535 (185653) 𭔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D535
U+2D536 (185654) 𭔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D536
U+2D537 (185655) 𭔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D537
U+2D538 (185656) 𭔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D538
U+2D539 (185657) 𭔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D539
U+2D53A (185658) 𭔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53A
U+2D53B (185659) 𭔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53B
U+2D53C (185660) 𭔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53C
U+2D53D (185661) 𭔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53D
U+2D53E (185662) 𭔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53E
U+2D53F (185663) 𭔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53F
U+2D540 (185664) 𭕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D540
U+2D541 (185665) 𭕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D541
U+2D542 (185666) 𭕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D542
U+2D543 (185667) 𭕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D543
U+2D544 (185668) Cjrm-f4.svg 𭕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D544
U+2D545 (185669) 𭕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D545
U+2D546 (185670) 𭕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D546
U+2D547 (185671) 𭕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D547
U+2D548 (185672) 𭕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D548
U+2D549 (185673) 𭕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D549
U+2D54A (185674) 𭕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54A
U+2D54B (185675) 𭕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54B
U+2D54C (185676) 𭕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54C
U+2D54D (185677) 𭕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54D
U+2D54E (185678) 𭕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54E
U+2D54F (185679) 𭕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54F
U+2D550 (185680) 𭕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D550
U+2D551 (185681) 𭕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D551
U+2D552 (185682) 𭕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D552
U+2D553 (185683) 𭕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D553
U+2D554 (185684) 𭕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D554
U+2D555 (185685) 𭕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D555
U+2D556 (185686) 𭕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D556
U+2D557 (185687) 𭕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D557
U+2D558 (185688) 𭕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D558
U+2D559 (185689) 𭕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D559
U+2D55A (185690) 𭕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D55A
U+2D55B (185691) 𭕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D55B
U+2D55C (185692) 𭕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D55C
U+2D55D (185693) 𭕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D55D
U+2D55E (185694) 𭕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D55E
U+2D55F (185695) 𭕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D55F
U+2D560 (185696) 𭕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D560
U+2D561 (185697) 𭕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D561
U+2D562 (185698) 𭕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D562
U+2D563 (185699) 𭕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D563
U+2D564 (185700) 𭕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D564
U+2D565 (185701) 𭕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D565
U+2D566 (185702) 𭕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D566
U+2D567 (185703) 𭕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D567
U+2D568 (185704) 𭕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D568
U+2D569 (185705) 𭕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D569
U+2D56A (185706) 𭕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D56A
U+2D56B (185707) 𭕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D56B
U+2D56C (185708) 𭕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D56C
U+2D56D (185709) 𭕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D56D
U+2D56E (185710) 𭕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D56E
U+2D56F (185711) 𭕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D56F
U+2D570 (185712) 𭕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D570
U+2D571 (185713) 𭕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D571
U+2D572 (185714) 𭕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D572
U+2D573 (185715) 𭕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D573
U+2D574 (185716) 𭕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D574
U+2D575 (185717) 𭕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D575
U+2D576 (185718) 𭕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D576
U+2D577 (185719) 𭕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D577
U+2D578 (185720) 𭕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D578
U+2D579 (185721) 𭕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D579
U+2D57A (185722) 𭕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D57A
U+2D57B (185723) 𭕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D57B
U+2D57C (185724) 𭕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D57C
U+2D57D (185725) 𭕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D57D
U+2D57E (185726) 𭕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D57E
U+2D57F (185727) 𭕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D57F
U+2D580 (185728) 𭖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D580
U+2D581 (185729) 𭖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D581
U+2D582 (185730) 𭖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D582
U+2D583 (185731) 𭖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D583
U+2D584 (185732) 𭖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D584
U+2D585 (185733) 𭖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D585
U+2D586 (185734) 𭖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D586
U+2D587 (185735) 𭖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D587
U+2D588 (185736) 𭖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D588
U+2D589 (185737) 𭖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D589
U+2D58A (185738) 𭖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D58A
U+2D58B (185739) 𭖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D58B
U+2D58C (185740) 𭖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D58C
U+2D58D (185741) 𭖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D58D
U+2D58E (185742) 𭖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D58E
U+2D58F (185743) 𭖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D58F
U+2D590 (185744) 𭖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D590
U+2D591 (185745) 𭖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D591
U+2D592 (185746) 𭖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D592
U+2D593 (185747) 𭖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D593
U+2D594 (185748) 𭖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D594
U+2D595 (185749) 𭖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D595
U+2D596 (185750) 𭖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D596
U+2D597 (185751) 𭖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D597
U+2D598 (185752) 𭖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D598
U+2D599 (185753) 𭖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D599
U+2D59A (185754) 𭖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D59A
U+2D59B (185755) 𭖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D59B
U+2D59C (185756) 𭖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D59C
U+2D59D (185757) 𭖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D59D
U+2D59E (185758) 𭖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D59E
U+2D59F (185759) 𭖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D59F
U+2D5A0 (185760) 𭖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A0
U+2D5A1 (185761) 𭖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A1
U+2D5A2 (185762) 𭖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A2
U+2D5A3 (185763) 𭖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A3
U+2D5A4 (185764) 𭖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A4
U+2D5A5 (185765) 𭖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A5
U+2D5A6 (185766) 𭖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A6
U+2D5A7 (185767) 𭖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A7
U+2D5A8 (185768) 𭖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A8
U+2D5A9 (185769) 𭖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5A9
U+2D5AA (185770) 𭖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5AA
U+2D5AB (185771) 𭖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5AB
U+2D5AC (185772) 𭖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5AC
U+2D5AD (185773) 𭖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5AD
U+2D5AE (185774) 𭖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5AE
U+2D5AF (185775) 𭖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5AF
U+2D5B0 (185776) 𭖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B0
U+2D5B1 (185777) 𭖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B1
U+2D5B2 (185778) 𭖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B2
U+2D5B3 (185779) 𭖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B3
U+2D5B4 (185780) 𭖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B4
U+2D5B5 (185781) 𭖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B5
U+2D5B6 (185782) 𭖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B6
U+2D5B7 (185783) 𭖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B7
U+2D5B8 (185784) 𭖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B8
U+2D5B9 (185785) 𭖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5B9
U+2D5BA (185786) 𭖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5BA
U+2D5BB (185787) 𭖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5BB
U+2D5BC (185788) 𭖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5BC
U+2D5BD (185789) 𭖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5BD
U+2D5BE (185790) 𭖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5BE
U+2D5BF (185791) 𭖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5BF
U+2D5C0 (185792) 𭗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C0
U+2D5C1 (185793) 𭗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C1
U+2D5C2 (185794) 𭗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C2
U+2D5C3 (185795) 𭗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C3
U+2D5C4 (185796) 𭗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C4
U+2D5C5 (185797) 𭗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C5
U+2D5C6 (185798) 𭗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C6
U+2D5C7 (185799) 𭗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C7
U+2D5C8 (185800) 𭗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C8
U+2D5C9 (185801) 𭗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5C9
U+2D5CA (185802) 𭗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5CA
U+2D5CB (185803) 𭗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5CB
U+2D5CC (185804) 𭗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5CC
U+2D5CD (185805) 𭗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5CD
U+2D5CE (185806) 𭗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5CE
U+2D5CF (185807) 𭗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5CF
U+2D5D0 (185808) 𭗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D0
U+2D5D1 (185809) 𭗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D1
U+2D5D2 (185810) 𭗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D2
U+2D5D3 (185811) 𭗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D3
U+2D5D4 (185812) 𭗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D4
U+2D5D5 (185813) 𭗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D5
U+2D5D6 (185814) 𭗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D6
U+2D5D7 (185815) 𭗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D7
U+2D5D8 (185816) 𭗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D8
U+2D5D9 (185817) 𭗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5D9
U+2D5DA (185818) 𭗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5DA
U+2D5DB (185819) 𭗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5DB
U+2D5DC (185820) 𭗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5DC
U+2D5DD (185821) 𭗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5DD
U+2D5DE (185822) 𭗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5DE
U+2D5DF (185823) 𭗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5DF
U+2D5E0 (185824) 𭗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E0
U+2D5E1 (185825) 𭗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E1
U+2D5E2 (185826) 𭗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E2
U+2D5E3 (185827) 𭗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E3
U+2D5E4 (185828) 𭗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E4
U+2D5E5 (185829) 𭗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E5
U+2D5E6 (185830) 𭗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E6
U+2D5E7 (185831) 𭗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E7
U+2D5E8 (185832) 𭗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E8
U+2D5E9 (185833) 𭗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5E9
U+2D5EA (185834) 𭗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5EA
U+2D5EB (185835) 𭗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5EB
U+2D5EC (185836) 𭗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5EC
U+2D5ED (185837) 𭗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5ED
U+2D5EE (185838) 𭗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5EE
U+2D5EF (185839) 𭗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5EF
U+2D5F0 (185840) 𭗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F0
U+2D5F1 (185841) 𭗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F1
U+2D5F2 (185842) 𭗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F2
U+2D5F3 (185843) 𭗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F3
U+2D5F4 (185844) 𭗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F4
U+2D5F5 (185845) 𭗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F5
U+2D5F6 (185846) 𭗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F6
U+2D5F7 (185847) 𭗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F7
U+2D5F8 (185848) 𭗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F8
U+2D5F9 (185849) 𭗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5F9
U+2D5FA (185850) 𭗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5FA
U+2D5FB (185851) 𭗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5FB
U+2D5FC (185852) 𭗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5FC
U+2D5FD (185853) 𭗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5FD
U+2D5FE (185854) 𭗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5FE
U+2D5FF (185855) 𭗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D5FF
U+2D600 (185856) 𭘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D600
U+2D601 (185857) 𭘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D601
U+2D602 (185858) 𭘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D602
U+2D603 (185859) 𭘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D603
U+2D604 (185860) 𭘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D604
U+2D605 (185861) 𭘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D605
U+2D606 (185862) 𭘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D606
U+2D607 (185863) 𭘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D607
U+2D608 (185864) 𭘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D608
U+2D609 (185865) 𭘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D609
U+2D60A (185866) 𭘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D60A
U+2D60B (185867) 𭘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D60B
U+2D60C (185868) 𭘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D60C
U+2D60D (185869) 𭘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D60D
U+2D60E (185870) 𭘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D60E
U+2D60F (185871) 𭘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D60F
U+2D610 (185872) 𭘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D610
U+2D611 (185873) 𭘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D611
U+2D612 (185874) 𭘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D612
U+2D613 (185875) 𭘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D613
U+2D614 (185876) 𭘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D614
U+2D615 (185877) 𭘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D615
U+2D616 (185878) 𭘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D616
U+2D617 (185879) 𭘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D617
U+2D618 (185880) 𭘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D618
U+2D619 (185881) 𭘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D619
U+2D61A (185882) 𭘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D61A
U+2D61B (185883) 𭘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D61B
U+2D61C (185884) 𭘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D61C
U+2D61D (185885) 𭘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D61D
U+2D61E (185886) 𭘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D61E
U+2D61F (185887) 𭘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D61F
U+2D620 (185888) 𭘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D620
U+2D621 (185889) 𭘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D621
U+2D622 (185890) 𭘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D622
U+2D623 (185891) 𭘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D623
U+2D624 (185892) 𭘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D624
U+2D625 (185893) 𭘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D625
U+2D626 (185894) 𭘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D626
U+2D627 (185895) 𭘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D627
U+2D628 (185896) 𭘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D628
U+2D629 (185897) 𭘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D629
U+2D62A (185898) 𭘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D62A
U+2D62B (185899) 𭘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D62B
U+2D62C (185900) 𭘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D62C
U+2D62D (185901) 𭘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D62D
U+2D62E (185902) 𭘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D62E
U+2D62F (185903) 𭘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D62F
U+2D630 (185904) 𭘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D630
U+2D631 (185905) 𭘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D631
U+2D632 (185906) 𭘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D632
U+2D633 (185907) 𭘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D633
U+2D634 (185908) 𭘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D634
U+2D635 (185909) 𭘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D635
U+2D636 (185910) 𭘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D636
U+2D637 (185911) 𭘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D637
U+2D638 (185912) 𭘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D638
U+2D639 (185913) 𭘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D639
U+2D63A (185914) 𭘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D63A
U+2D63B (185915) 𭘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D63B
U+2D63C (185916) 𭘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D63C
U+2D63D (185917) 𭘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D63D
U+2D63E (185918) 𭘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D63E
U+2D63F (185919) 𭘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D63F
U+2D640 (185920) 𭙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D640
U+2D641 (185921) 𭙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D641
U+2D642 (185922) 𭙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D642
U+2D643 (185923) 𭙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D643
U+2D644 (185924) 𭙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D644
U+2D645 (185925) 𭙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D645
U+2D646 (185926) 𭙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D646
U+2D647 (185927) 𭙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D647
U+2D648 (185928) 𭙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D648
U+2D649 (185929) 𭙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D649
U+2D64A (185930) 𭙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D64A
U+2D64B (185931) 𭙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D64B
U+2D64C (185932) 𭙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D64C
U+2D64D (185933) 𭙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D64D
U+2D64E (185934) 𭙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D64E
U+2D64F (185935) Obsolete Simplified 131.svg 𭙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D64F
U+2D650 (185936) 𭙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D650
U+2D651 (185937) 𭙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D651
U+2D652 (185938) 𭙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D652
U+2D653 (185939) 𭙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D653
U+2D654 (185940) 𭙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D654
U+2D655 (185941) Obsolete Simplified 132.svg 𭙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D655
U+2D656 (185942) 𭙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D656
U+2D657 (185943) 𭙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D657
U+2D658 (185944) 𭙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D658
U+2D659 (185945) 𭙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D659
U+2D65A (185946) 𭙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D65A
U+2D65B (185947) 𭙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D65B
U+2D65C (185948) 𭙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D65C
U+2D65D (185949) 𭙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D65D
U+2D65E (185950) 𭙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D65E
U+2D65F (185951) 𭙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D65F
U+2D660 (185952) 𭙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D660
U+2D661 (185953) 𭙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D661
U+2D662 (185954) 𭙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D662
U+2D663 (185955) 𭙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D663
U+2D664 (185956) 𭙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D664
U+2D665 (185957) 𭙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D665
U+2D666 (185958) 𭙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D666
U+2D667 (185959) 𭙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D667
U+2D668 (185960) 𭙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D668
U+2D669 (185961) 𭙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D669
U+2D66A (185962) 𭙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D66A
U+2D66B (185963) 𭙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D66B
U+2D66C (185964) 𭙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D66C
U+2D66D (185965) 𭙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D66D
U+2D66E (185966) 𭙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D66E
U+2D66F (185967) 𭙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D66F
U+2D670 (185968) 𭙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D670
U+2D671 (185969) 𭙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D671
U+2D672 (185970) 𭙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D672
U+2D673 (185971) 𭙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D673
U+2D674 (185972) 𭙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D674
U+2D675 (185973) 𭙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D675
U+2D676 (185974) 𭙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D676
U+2D677 (185975) 𭙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D677
U+2D678 (185976) 𭙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D678
U+2D679 (185977) 𭙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D679
U+2D67A (185978) 𭙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D67A
U+2D67B (185979) 𭙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D67B
U+2D67C (185980) 𭙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D67C
U+2D67D (185981) 𭙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D67D
U+2D67E (185982) 𭙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D67E
U+2D67F (185983) 𭙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D67F
U+2D680 (185984) 𭚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D680
U+2D681 (185985) 𭚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D681
U+2D682 (185986) 𭚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D682
U+2D683 (185987) 𭚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D683
U+2D684 (185988) 𭚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D684
U+2D685 (185989) 𭚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D685
U+2D686 (185990) 𭚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D686
U+2D687 (185991) 𭚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D687
U+2D688 (185992) 𭚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D688
U+2D689 (185993) 𭚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D689
U+2D68A (185994) 𭚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D68A
U+2D68B (185995) 𭚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D68B
U+2D68C (185996) 𭚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D68C
U+2D68D (185997) 𭚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D68D
U+2D68E (185998) 𭚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D68E
U+2D68F (185999) 𭚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D68F
U+2D690 (186000) 𭚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D690
U+2D691 (186001) 𭚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D691
U+2D692 (186002) 𭚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D692
U+2D693 (186003) 𭚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D693
U+2D694 (186004) 𭚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D694
U+2D695 (186005) 𭚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D695
U+2D696 (186006) 𭚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D696
U+2D697 (186007) 𭚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D697
U+2D698 (186008) 𭚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D698
U+2D699 (186009) 𭚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D699
U+2D69A (186010) 𭚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D69A
U+2D69B (186011) 𭚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D69B
U+2D69C (186012) 𭚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D69C
U+2D69D (186013) 𭚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D69D
U+2D69E (186014) 𭚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D69E
U+2D69F (186015) 𭚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D69F
U+2D6A0 (186016) 𭚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A0
U+2D6A1 (186017) 𭚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A1
U+2D6A2 (186018) 𭚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A2
U+2D6A3 (186019) 𭚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A3
U+2D6A4 (186020) 𭚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A4
U+2D6A5 (186021) 𭚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A5
U+2D6A6 (186022) 𭚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A6
U+2D6A7 (186023) 𭚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A7
U+2D6A8 (186024) 𭚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A8
U+2D6A9 (186025) 𭚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6A9
U+2D6AA (186026) 𭚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6AA
U+2D6AB (186027) 𭚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6AB
U+2D6AC (186028) 𭚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6AC
U+2D6AD (186029) 𭚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6AD
U+2D6AE (186030) 𭚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6AE
U+2D6AF (186031) 𭚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6AF
U+2D6B0 (186032) 𭚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B0
U+2D6B1 (186033) 𭚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B1
U+2D6B2 (186034) 𭚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B2
U+2D6B3 (186035) 𭚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B3
U+2D6B4 (186036) 𭚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B4
U+2D6B5 (186037) 𭚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B5
U+2D6B6 (186038) 𭚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B6
U+2D6B7 (186039) 𭚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B7
U+2D6B8 (186040) 𭚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B8
U+2D6B9 (186041) 𭚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6B9
U+2D6BA (186042) 𭚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6BA
U+2D6BB (186043) 𭚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6BB
U+2D6BC (186044) 𭚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6BC
U+2D6BD (186045) 𭚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6BD
U+2D6BE (186046) 𭚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6BE
U+2D6BF (186047) 𭚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6BF
U+2D6C0 (186048) 𭛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C0
U+2D6C1 (186049) 𭛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C1
U+2D6C2 (186050) 𭛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C2
U+2D6C3 (186051) 𭛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C3
U+2D6C4 (186052) 𭛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C4
U+2D6C5 (186053) 𭛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C5
U+2D6C6 (186054) 𭛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C6
U+2D6C7 (186055) 𭛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C7
U+2D6C8 (186056) 𭛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C8
U+2D6C9 (186057) 𭛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6C9
U+2D6CA (186058) 𭛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6CA
U+2D6CB (186059) 𭛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6CB
U+2D6CC (186060) 𭛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6CC
U+2D6CD (186061) 𭛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6CD
U+2D6CE (186062) 𭛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6CE
U+2D6CF (186063) 𭛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6CF
U+2D6D0 (186064) 𭛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D0
U+2D6D1 (186065) 𭛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D1
U+2D6D2 (186066) 𭛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D2
U+2D6D3 (186067) 𭛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D3
U+2D6D4 (186068) 𭛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D4
U+2D6D5 (186069) 𭛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D5
U+2D6D6 (186070) 𭛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D6
U+2D6D7 (186071) 𭛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D7
U+2D6D8 (186072) 𭛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D8
U+2D6D9 (186073) 𭛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6D9
U+2D6DA (186074) 𭛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6DA
U+2D6DB (186075) 𭛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6DB
U+2D6DC (186076) 𭛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6DC
U+2D6DD (186077) 𭛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6DD
U+2D6DE (186078) 𭛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6DE
U+2D6DF (186079) 𭛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6DF
U+2D6E0 (186080) 𭛠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E0
U+2D6E1 (186081) 𭛡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E1
U+2D6E2 (186082) 𭛢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E2
U+2D6E3 (186083) 𭛣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E3
U+2D6E4 (186084) 𭛤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E4
U+2D6E5 (186085) 𭛥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E5
U+2D6E6 (186086) 𭛦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E6
U+2D6E7 (186087) 𭛧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E7
U+2D6E8 (186088) 𭛨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E8
U+2D6E9 (186089) 𭛩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6E9
U+2D6EA (186090) 𭛪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6EA
U+2D6EB (186091) 𭛫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6EB
U+2D6EC (186092) 𭛬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6EC
U+2D6ED (186093) 𭛭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6ED
U+2D6EE (186094) 𭛮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6EE
U+2D6EF (186095) 𭛯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6EF
U+2D6F0 (186096) 𭛰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F0
U+2D6F1 (186097) 𭛱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F1
U+2D6F2 (186098) 𭛲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F2
U+2D6F3 (186099) 𭛳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F3
U+2D6F4 (186100) 𭛴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F4
U+2D6F5 (186101) 𭛵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F5
U+2D6F6 (186102) 𭛶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F6
U+2D6F7 (186103) 𭛷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F7
U+2D6F8 (186104) 𭛸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F8
U+2D6F9 (186105) 𭛹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6F9
U+2D6FA (186106) 𭛺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6FA
U+2D6FB (186107) 𭛻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6FB
U+2D6FC (186108) 𭛼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6FC
U+2D6FD (186109) 𭛽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6FD
U+2D6FE (186110) 𭛾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6FE
U+2D6FF (186111) 𭛿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D6FF
U+2D700 (186112) 𭜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D700
U+2D701 (186113) 𭜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D701
U+2D702 (186114) 𭜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D702
U+2D703 (186115) 𭜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D703
U+2D704 (186116) 𭜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D704
U+2D705 (186117) 𭜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D705
U+2D706 (186118) 𭜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D706
U+2D707 (186119) 𭜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D707
U+2D708 (186120) 𭜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D708
U+2D709 (186121) 𭜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D709
U+2D70A (186122) 𭜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D70A
U+2D70B (186123) 𭜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D70B
U+2D70C (186124) Obsolete Simplified 144.svg 𭜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D70C
U+2D70D (186125) 𭜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D70D
U+2D70E (186126) 𭜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D70E
U+2D70F (186127) 𭜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D70F
U+2D710 (186128) 𭜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D710
U+2D711 (186129) 𭜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D711
U+2D712 (186130) 𭜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D712
U+2D713 (186131) 𭜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D713
U+2D714 (186132) 𭜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D714
U+2D715 (186133) 𭜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D715
U+2D716 (186134) 𭜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D716
U+2D717 (186135) 𭜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D717
U+2D718 (186136) 𭜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D718
U+2D719 (186137) 𭜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D719
U+2D71A (186138) 𭜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D71A
U+2D71B (186139) 𭜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D71B
U+2D71C (186140) 𭜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D71C
U+2D71D (186141) 𭜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D71D
U+2D71E (186142) 𭜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D71E
U+2D71F (186143) 𭜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D71F
U+2D720 (186144) 𭜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D720
U+2D721 (186145) 𭜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D721
U+2D722 (186146) 𭜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D722
U+2D723 (186147) 𭜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D723
U+2D724 (186148) 𭜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D724
U+2D725 (186149) 𭜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D725
U+2D726 (186150) 𭜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D726
U+2D727 (186151) 𭜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D727
U+2D728 (186152) 𭜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D728
U+2D729 (186153) 𭜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D729
U+2D72A (186154) 𭜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D72A
U+2D72B (186155) 𭜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D72B
U+2D72C (186156) 𭜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D72C
U+2D72D (186157) 𭜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D72D
U+2D72E (186158) 𭜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D72E
U+2D72F (186159) 𭜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D72F
U+2D730 (186160) 𭜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D730
U+2D731 (186161) 𭜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D731
U+2D732 (186162) 𭜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D732
U+2D733 (186163) 𭜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D733
U+2D734 (186164) 𭜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D734
U+2D735 (186165) 𭜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D735
U+2D736 (186166) 𭜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D736
U+2D737 (186167) 𭜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D737
U+2D738 (186168) 𭜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D738
U+2D739 (186169) 𭜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D739
U+2D73A (186170) 𭜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D73A
U+2D73B (186171) 𭜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D73B
U+2D73C (186172) 𭜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D73C
U+2D73D (186173) 𭜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D73D
U+2D73E (186174) 𭜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D73E
U+2D73F (186175) 𭜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D73F
U+2D740 (186176) 𭝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D740
U+2D741 (186177) 𭝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D741
U+2D742 (186178) 𭝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D742
U+2D743 (186179) 𭝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D743
U+2D744 (186180) 𭝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D744
U+2D745 (186181) 𭝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D745
U+2D746 (186182) 𭝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D746
U+2D747 (186183) 𭝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D747
U+2D748 (186184) 𭝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D748
U+2D749 (186185) 𭝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D749
U+2D74A (186186) 𭝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D74A
U+2D74B (186187) 𭝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D74B
U+2D74C (186188) 𭝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D74C
U+2D74D (186189) 𭝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D74D
U+2D74E (186190) 𭝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D74E
U+2D74F (186191) 𭝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D74F
U+2D750 (186192) 𭝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D750
U+2D751 (186193) 𭝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D751
U+2D752 (186194) 𭝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D752
U+2D753 (186195) 𭝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D753
U+2D754 (186196) 𭝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D754
U+2D755 (186197) 𭝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D755
U+2D756 (186198) 𭝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D756
U+2D757 (186199) 𭝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D757
U+2D758 (186200) 𭝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D758
U+2D759 (186201) 𭝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D759
U+2D75A (186202) 𭝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D75A
U+2D75B (186203) 𭝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D75B
U+2D75C (186204) 𭝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D75C
U+2D75D (186205) 𭝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D75D
U+2D75E (186206) 𭝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D75E
U+2D75F (186207) 𭝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D75F
U+2D760 (186208) 𭝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D760
U+2D761 (186209) 𭝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D761
U+2D762 (186210) 𭝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D762
U+2D763 (186211) 𭝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D763
U+2D764 (186212) 𭝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D764
U+2D765 (186213) 𭝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D765
U+2D766 (186214) 𭝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D766
U+2D767 (186215) 𭝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D767
U+2D768 (186216) 𭝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D768
U+2D769 (186217) 𭝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D769
U+2D76A (186218) 𭝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D76A
U+2D76B (186219) 𭝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D76B
U+2D76C (186220) 𭝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D76C
U+2D76D (186221) 𭝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D76D
U+2D76E (186222) 𭝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D76E
U+2D76F (186223) 𭝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D76F
U+2D770 (186224) 𭝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D770
U+2D771 (186225) 𭝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D771
U+2D772 (186226) 𭝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D772
U+2D773 (186227) 𭝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D773
U+2D774 (186228) 𭝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D774
U+2D775 (186229) 𭝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D775
U+2D776 (186230) 𭝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D776
U+2D777 (186231) 𭝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D777
U+2D778 (186232) 𭝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D778
U+2D779 (186233) 𭝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D779
U+2D77A (186234) 𭝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D77A
U+2D77B (186235) 𭝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D77B
U+2D77C (186236) 𭝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D77C
U+2D77D (186237) 𭝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D77D
U+2D77E (186238) 𭝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D77E
U+2D77F (186239) 𭝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D77F
U+2D780 (186240) 𭞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D780
U+2D781 (186241) 𭞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D781
U+2D782 (186242) 𭞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D782
U+2D783 (186243) 𭞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D783
U+2D784 (186244) 𭞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D784
U+2D785 (186245) 𭞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D785
U+2D786 (186246) 𭞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D786
U+2D787 (186247) 𭞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D787
U+2D788 (186248) 𭞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D788
U+2D789 (186249) 𭞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D789
U+2D78A (186250) 𭞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D78A
U+2D78B (186251) 𭞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D78B
U+2D78C (186252) 𭞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D78C
U+2D78D (186253) 𭞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D78D
U+2D78E (186254) 𭞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D78E
U+2D78F (186255) 𭞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D78F
U+2D790 (186256) 𭞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D790
U+2D791 (186257) 𭞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D791
U+2D792 (186258) 𭞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D792
U+2D793 (186259) 𭞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D793
U+2D794 (186260) 𭞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D794
U+2D795 (186261) 𭞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D795
U+2D796 (186262) 𭞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D796
U+2D797 (186263) 𭞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D797
U+2D798 (186264) 𭞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D798
U+2D799 (186265) 𭞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D799
U+2D79A (186266) 𭞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D79A
U+2D79B (186267) 𭞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D79B
U+2D79C (186268) 𭞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D79C
U+2D79D (186269) 𭞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D79D
U+2D79E (186270) 𭞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D79E
U+2D79F (186271) 𭞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D79F
U+2D7A0 (186272) 𭞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A0
U+2D7A1 (186273) 𭞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A1
U+2D7A2 (186274) 𭞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A2
U+2D7A3 (186275) 𭞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A3
U+2D7A4 (186276) 𭞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A4
U+2D7A5 (186277) 𭞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A5
U+2D7A6 (186278) 𭞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A6
U+2D7A7 (186279) 𭞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A7
U+2D7A8 (186280) 𭞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A8
U+2D7A9 (186281) 𭞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7A9
U+2D7AA (186282) 𭞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7AA
U+2D7AB (186283) 𭞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7AB
U+2D7AC (186284) 𭞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7AC
U+2D7AD (186285) 𭞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7AD
U+2D7AE (186286) 𭞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7AE
U+2D7AF (186287) 𭞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7AF
U+2D7B0 (186288) 𭞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B0
U+2D7B1 (186289) 𭞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B1
U+2D7B2 (186290) 𭞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B2
U+2D7B3 (186291) 𭞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B3
U+2D7B4 (186292) 𭞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B4
U+2D7B5 (186293) 𭞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B5
U+2D7B6 (186294) 𭞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B6
U+2D7B7 (186295) 𭞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B7
U+2D7B8 (186296) 𭞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B8
U+2D7B9 (186297) 𭞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7B9
U+2D7BA (186298) 𭞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7BA
U+2D7BB (186299) 𭞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7BB
U+2D7BC (186300) 𭞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7BC
U+2D7BD (186301) 𭞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7BD
U+2D7BE (186302) 𭞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7BE
U+2D7BF (186303) 𭞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7BF
U+2D7C0 (186304) 𭟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C0
U+2D7C1 (186305) 𭟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C1
U+2D7C2 (186306) 𭟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C2
U+2D7C3 (186307) 𭟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C3
U+2D7C4 (186308) 𭟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C4
U+2D7C5 (186309) 𭟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C5
U+2D7C6 (186310) 𭟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C6
U+2D7C7 (186311) 𭟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C7
U+2D7C8 (186312) 𭟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C8
U+2D7C9 (186313) 𭟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7C9
U+2D7CA (186314) 𭟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7CA
U+2D7CB (186315) 𭟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7CB
U+2D7CC (186316) 𭟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7CC
U+2D7CD (186317) 𭟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7CD
U+2D7CE (186318) 𭟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7CE
U+2D7CF (186319) 𭟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7CF
U+2D7D0 (186320) 𭟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D0
U+2D7D1 (186321) 𭟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D1
U+2D7D2 (186322) 𭟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D2
U+2D7D3 (186323) 𭟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D3
U+2D7D4 (186324) 𭟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D4
U+2D7D5 (186325) 𭟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D5
U+2D7D6 (186326) 𭟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D6
U+2D7D7 (186327) 𭟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D7
U+2D7D8 (186328) 𭟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D8
U+2D7D9 (186329) 𭟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7D9
U+2D7DA (186330) 𭟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7DA
U+2D7DB (186331) 𭟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7DB
U+2D7DC (186332) 𭟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7DC
U+2D7DD (186333) 𭟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7DD
U+2D7DE (186334) 𭟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7DE
U+2D7DF (186335) 𭟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7DF
U+2D7E0 (186336) 𭟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E0
U+2D7E1 (186337) 𭟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E1
U+2D7E2 (186338) 𭟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E2
U+2D7E3 (186339) 𭟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E3
U+2D7E4 (186340) 𭟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E4
U+2D7E5 (186341) 𭟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E5
U+2D7E6 (186342) 𭟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E6
U+2D7E7 (186343) 𭟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E7
U+2D7E8 (186344) 𭟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E8
U+2D7E9 (186345) 𭟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7E9
U+2D7EA (186346) 𭟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7EA
U+2D7EB (186347) 𭟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7EB
U+2D7EC (186348) 𭟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7EC
U+2D7ED (186349) 𭟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7ED
U+2D7EE (186350) 𭟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7EE
U+2D7EF (186351) 𭟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7EF
U+2D7F0 (186352) 𭟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F0
U+2D7F1 (186353) 𭟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F1
U+2D7F2 (186354) 𭟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F2
U+2D7F3 (186355) 𭟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F3
U+2D7F4 (186356) 𭟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F4
U+2D7F5 (186357) 𭟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F5
U+2D7F6 (186358) 𭟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F6
U+2D7F7 (186359) 𭟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F7
U+2D7F8 (186360) 𭟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F8
U+2D7F9 (186361) 𭟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7F9
U+2D7FA (186362) 𭟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7FA
U+2D7FB (186363) 𭟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7FB
U+2D7FC (186364) 𭟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7FC
U+2D7FD (186365) 𭟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7FD
U+2D7FE (186366) 𭟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7FE
U+2D7FF (186367) 𭟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D7FF
U+2D800 (186368) 𭠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D800
U+2D801 (186369) 𭠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D801
U+2D802 (186370) 𭠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D802
U+2D803 (186371) 𭠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D803
U+2D804 (186372) 𭠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D804
U+2D805 (186373) 𭠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D805
U+2D806 (186374) 𭠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D806
U+2D807 (186375) 𭠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D807
U+2D808 (186376) 𭠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D808
U+2D809 (186377) 𭠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D809
U+2D80A (186378) 𭠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D80A
U+2D80B (186379) 𭠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D80B
U+2D80C (186380) 𭠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D80C
U+2D80D (186381) 𭠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D80D
U+2D80E (186382) 𭠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D80E
U+2D80F (186383) 𭠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D80F
U+2D810 (186384) 𭠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D810
U+2D811 (186385) 𭠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D811
U+2D812 (186386) 𭠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D812
U+2D813 (186387) 𭠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D813
U+2D814 (186388) 𭠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D814
U+2D815 (186389) 𭠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D815
U+2D816 (186390) 𭠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D816
U+2D817 (186391) 𭠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D817
U+2D818 (186392) 𭠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D818
U+2D819 (186393) 𭠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D819
U+2D81A (186394) 𭠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D81A
U+2D81B (186395) 𭠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D81B
U+2D81C (186396) 𭠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D81C
U+2D81D (186397) 𭠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D81D
U+2D81E (186398) 𭠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D81E
U+2D81F (186399) 𭠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D81F
U+2D820 (186400) 𭠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D820
U+2D821 (186401) 𭠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D821
U+2D822 (186402) 𭠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D822
U+2D823 (186403) 𭠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D823
U+2D824 (186404) 𭠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D824
U+2D825 (186405) 𭠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D825
U+2D826 (186406) 𭠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D826
U+2D827 (186407) 𭠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D827
U+2D828 (186408) 𭠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D828
U+2D829 (186409) 𭠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D829
U+2D82A (186410) 𭠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D82A
U+2D82B (186411) 𭠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D82B
U+2D82C (186412) 𭠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D82C
U+2D82D (186413) 𭠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D82D
U+2D82E (186414) 𭠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D82E
U+2D82F (186415) 𭠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D82F
U+2D830 (186416) 𭠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D830
U+2D831 (186417) 𭠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D831
U+2D832 (186418) U+2D832.svg 𭠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D832
U+2D833 (186419) 𭠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D833
U+2D834 (186420) 𭠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D834
U+2D835 (186421) 𭠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D835
U+2D836 (186422) 𭠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D836
U+2D837 (186423) 𭠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D837
U+2D838 (186424) 𭠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D838
U+2D839 (186425) 𭠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D839
U+2D83A (186426) 𭠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D83A
U+2D83B (186427) 𭠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D83B
U+2D83C (186428) 𭠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D83C
U+2D83D (186429) 𭠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D83D
U+2D83E (186430) 𭠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D83E
U+2D83F (186431) 𭠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D83F
U+2D840 (186432) 𭡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D840
U+2D841 (186433) 𭡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D841
U+2D842 (186434) 𭡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D842
U+2D843 (186435) 𭡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D843
U+2D844 (186436) 𭡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D844
U+2D845 (186437) 𭡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D845
U+2D846 (186438) 𭡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D846
U+2D847 (186439) 𭡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D847
U+2D848 (186440) 𭡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D848
U+2D849 (186441) 𭡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D849
U+2D84A (186442) 𭡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D84A
U+2D84B (186443) 𭡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D84B
U+2D84C (186444) 𭡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D84C
U+2D84D (186445) 𭡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D84D
U+2D84E (186446) 𭡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D84E
U+2D84F (186447) 𭡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D84F
U+2D850 (186448) 𭡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D850
U+2D851 (186449) 𭡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D851
U+2D852 (186450) 𭡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D852
U+2D853 (186451) 𭡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D853
U+2D854 (186452) 𭡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D854
U+2D855 (186453) 𭡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D855
U+2D856 (186454) 𭡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D856
U+2D857 (186455) 𭡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D857
U+2D858 (186456) 𭡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D858
U+2D859 (186457) 𭡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D859
U+2D85A (186458) 𭡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D85A
U+2D85B (186459) 𭡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D85B
U+2D85C (186460) 𭡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D85C
U+2D85D (186461) 𭡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D85D
U+2D85E (186462) 𭡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D85E
U+2D85F (186463) 𭡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D85F
U+2D860 (186464) 𭡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D860
U+2D861 (186465) 𭡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D861
U+2D862 (186466) 𭡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D862
U+2D863 (186467) 𭡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D863
U+2D864 (186468) 𭡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D864
U+2D865 (186469) 𭡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D865
U+2D866 (186470) 𭡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D866
U+2D867 (186471) 𭡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D867
U+2D868 (186472) 𭡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D868
U+2D869 (186473) 𭡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D869
U+2D86A (186474) 𭡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D86A
U+2D86B (186475) 𭡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D86B
U+2D86C (186476) 𭡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D86C
U+2D86D (186477) 𭡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D86D
U+2D86E (186478) 𭡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D86E
U+2D86F (186479) 𭡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D86F
U+2D870 (186480) 𭡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D870
U+2D871 (186481) 𭡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D871
U+2D872 (186482) 𭡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D872
U+2D873 (186483) 𭡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D873
U+2D874 (186484) 𭡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D874
U+2D875 (186485) 𭡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D875
U+2D876 (186486) 𭡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D876
U+2D877 (186487) 𭡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D877
U+2D878 (186488) 𭡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D878
U+2D879 (186489) 𭡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D879
U+2D87A (186490) 𭡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D87A
U+2D87B (186491) 𭡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D87B
U+2D87C (186492) 𭡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D87C
U+2D87D (186493) 𭡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D87D
U+2D87E (186494) 𭡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D87E
U+2D87F (186495) 𭡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D87F
U+2D880 (186496) 𭢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D880
U+2D881 (186497) 𭢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D881
U+2D882 (186498) 𭢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D882
U+2D883 (186499) 𭢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D883
U+2D884 (186500) 𭢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D884
U+2D885 (186501) 𭢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D885
U+2D886 (186502) 𭢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D886
U+2D887 (186503) 𭢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D887
U+2D888 (186504) 𭢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D888
U+2D889 (186505) 𭢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D889
U+2D88A (186506) 𭢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D88A
U+2D88B (186507) 𭢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D88B
U+2D88C (186508) 𭢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D88C
U+2D88D (186509) 𭢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D88D
U+2D88E (186510) 𭢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D88E
U+2D88F (186511) 𭢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D88F
U+2D890 (186512) 𭢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D890
U+2D891 (186513) 𭢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D891
U+2D892 (186514) 𭢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D892
U+2D893 (186515) 𭢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D893
U+2D894 (186516) 𭢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D894
U+2D895 (186517) 𭢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D895
U+2D896 (186518) 𭢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D896
U+2D897 (186519) 𭢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D897
U+2D898 (186520) 𭢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D898
U+2D899 (186521) 𭢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D899
U+2D89A (186522) 𭢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D89A
U+2D89B (186523) 𭢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D89B
U+2D89C (186524) 𭢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D89C
U+2D89D (186525) 𭢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D89D
U+2D89E (186526) 𭢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D89E
U+2D89F (186527) 𭢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D89F
U+2D8A0 (186528) 𭢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A0
U+2D8A1 (186529) 𭢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A1
U+2D8A2 (186530) 𭢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A2
U+2D8A3 (186531) 𭢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A3
U+2D8A4 (186532) 𭢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A4
U+2D8A5 (186533) 𭢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A5
U+2D8A6 (186534) 𭢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A6
U+2D8A7 (186535) 𭢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A7
U+2D8A8 (186536) 𭢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A8
U+2D8A9 (186537) 𭢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8A9
U+2D8AA (186538) 𭢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8AA
U+2D8AB (186539) 𭢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8AB
U+2D8AC (186540) 𭢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8AC
U+2D8AD (186541) 𭢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8AD
U+2D8AE (186542) 𭢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8AE
U+2D8AF (186543) 𭢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8AF
U+2D8B0 (186544) 𭢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B0
U+2D8B1 (186545) 𭢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B1
U+2D8B2 (186546) 𭢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B2
U+2D8B3 (186547) 𭢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B3
U+2D8B4 (186548) 𭢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B4
U+2D8B5 (186549) 𭢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B5
U+2D8B6 (186550) 𭢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B6
U+2D8B7 (186551) 𭢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B7
U+2D8B8 (186552) 𭢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B8
U+2D8B9 (186553) 𭢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8B9
U+2D8BA (186554) 𭢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8BA
U+2D8BB (186555) 𭢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8BB
U+2D8BC (186556) 𭢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8BC
U+2D8BD (186557) 𭢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8BD
U+2D8BE (186558) 𭢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8BE
U+2D8BF (186559) 𭢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8BF
U+2D8C0 (186560) 𭣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C0
U+2D8C1 (186561) 𭣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C1
U+2D8C2 (186562) 𭣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C2
U+2D8C3 (186563) 𭣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C3
U+2D8C4 (186564) 𭣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C4
U+2D8C5 (186565) 𭣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C5
U+2D8C6 (186566) 𭣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C6
U+2D8C7 (186567) 𭣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C7
U+2D8C8 (186568) 𭣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C8
U+2D8C9 (186569) 𭣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8C9
U+2D8CA (186570) 𭣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8CA
U+2D8CB (186571) 𭣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8CB
U+2D8CC (186572) 𭣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8CC
U+2D8CD (186573) 𭣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8CD
U+2D8CE (186574) 𭣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8CE
U+2D8CF (186575) 𭣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8CF
U+2D8D0 (186576) 𭣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D0
U+2D8D1 (186577) 𭣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D1
U+2D8D2 (186578) 𭣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D2
U+2D8D3 (186579) 𭣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D3
U+2D8D4 (186580) 𭣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D4
U+2D8D5 (186581) 𭣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D5
U+2D8D6 (186582) 𭣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D6
U+2D8D7 (186583) 𭣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D7
U+2D8D8 (186584) 𭣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D8
U+2D8D9 (186585) 𭣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8D9
U+2D8DA (186586) 𭣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8DA
U+2D8DB (186587) 𭣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8DB
U+2D8DC (186588) 𭣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8DC
U+2D8DD (186589) 𭣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8DD
U+2D8DE (186590) 𭣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8DE
U+2D8DF (186591) 𭣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8DF
U+2D8E0 (186592) 𭣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E0
U+2D8E1 (186593) 𭣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E1
U+2D8E2 (186594) 𭣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E2
U+2D8E3 (186595) 𭣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E3
U+2D8E4 (186596) 𭣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E4
U+2D8E5 (186597) 𭣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E5
U+2D8E6 (186598) 𭣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E6
U+2D8E7 (186599) 𭣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E7
U+2D8E8 (186600) 𭣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E8
U+2D8E9 (186601) 𭣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8E9
U+2D8EA (186602) 𭣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8EA
U+2D8EB (186603) 𭣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8EB
U+2D8EC (186604) 𭣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8EC
U+2D8ED (186605) 𭣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8ED
U+2D8EE (186606) 𭣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8EE
U+2D8EF (186607) 𭣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8EF
U+2D8F0 (186608) 𭣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F0
U+2D8F1 (186609) 𭣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F1
U+2D8F2 (186610) 𭣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F2
U+2D8F3 (186611) 𭣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F3
U+2D8F4 (186612) 𭣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F4
U+2D8F5 (186613) 𭣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F5
U+2D8F6 (186614) 𭣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F6
U+2D8F7 (186615) 𭣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F7
U+2D8F8 (186616) 𭣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F8
U+2D8F9 (186617) 𭣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8F9
U+2D8FA (186618) 𭣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8FA
U+2D8FB (186619) 𭣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8FB
U+2D8FC (186620) 𭣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8FC
U+2D8FD (186621) 𭣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8FD
U+2D8FE (186622) 𭣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8FE
U+2D8FF (186623) 𭣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D8FF
U+2D900 (186624) 𭤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D900
U+2D901 (186625) 𭤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D901
U+2D902 (186626) 𭤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D902
U+2D903 (186627) 𭤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D903
U+2D904 (186628) 𭤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D904
U+2D905 (186629) 𭤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D905
U+2D906 (186630) 𭤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D906
U+2D907 (186631) 𭤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D907
U+2D908 (186632) 𭤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D908
U+2D909 (186633) 𭤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D909
U+2D90A (186634) 𭤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D90A
U+2D90B (186635) 𭤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D90B
U+2D90C (186636) 𭤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D90C
U+2D90D (186637) 𭤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D90D
U+2D90E (186638) 𭤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D90E
U+2D90F (186639) 𭤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D90F
U+2D910 (186640) 𭤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D910
U+2D911 (186641) 𭤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D911
U+2D912 (186642) 𭤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D912
U+2D913 (186643) 𭤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D913
U+2D914 (186644) 𭤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D914
U+2D915 (186645) 𭤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D915
U+2D916 (186646) 𭤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D916
U+2D917 (186647) 𭤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D917
U+2D918 (186648) 𭤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D918
U+2D919 (186649) 𭤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D919
U+2D91A (186650) 𭤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D91A
U+2D91B (186651) 𭤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D91B
U+2D91C (186652) 𭤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D91C
U+2D91D (186653) 𭤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D91D
U+2D91E (186654) 𭤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D91E
U+2D91F (186655) 𭤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D91F
U+2D920 (186656) 𭤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D920
U+2D921 (186657) 𭤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D921
U+2D922 (186658) 𭤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D922
U+2D923 (186659) 𭤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D923
U+2D924 (186660) 𭤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D924
U+2D925 (186661) 𭤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D925
U+2D926 (186662) 𭤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D926
U+2D927 (186663) 𭤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D927
U+2D928 (186664) 𭤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D928
U+2D929 (186665) 𭤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D929
U+2D92A (186666) 𭤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D92A
U+2D92B (186667) 𭤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D92B
U+2D92C (186668) 𭤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D92C
U+2D92D (186669) 𭤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D92D
U+2D92E (186670) 𭤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D92E
U+2D92F (186671) 𭤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D92F
U+2D930 (186672) 𭤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D930
U+2D931 (186673) 𭤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D931
U+2D932 (186674) 𭤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D932
U+2D933 (186675) 𭤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D933
U+2D934 (186676) 𭤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D934
U+2D935 (186677) 𭤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D935
U+2D936 (186678) 𭤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D936
U+2D937 (186679) 𭤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D937
U+2D938 (186680) 𭤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D938
U+2D939 (186681) 𭤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D939
U+2D93A (186682) 𭤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D93A
U+2D93B (186683) 𭤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D93B
U+2D93C (186684) 𭤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D93C
U+2D93D (186685) 𭤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D93D
U+2D93E (186686) 𭤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D93E
U+2D93F (186687) 𭤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D93F
U+2D940 (186688) 𭥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D940
U+2D941 (186689) 𭥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D941
U+2D942 (186690) 𭥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D942
U+2D943 (186691) 𭥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D943
U+2D944 (186692) 𭥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D944
U+2D945 (186693) 𭥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D945
U+2D946 (186694) 𭥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D946
U+2D947 (186695) 𭥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D947
U+2D948 (186696) 𭥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D948
U+2D949 (186697) 𭥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D949
U+2D94A (186698) 𭥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D94A
U+2D94B (186699) 𭥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D94B
U+2D94C (186700) 𭥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D94C
U+2D94D (186701) 𭥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D94D
U+2D94E (186702) 𭥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D94E
U+2D94F (186703) 𭥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D94F
U+2D950 (186704) 𭥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D950
U+2D951 (186705) 𭥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D951
U+2D952 (186706) 𭥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D952
U+2D953 (186707) 𭥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D953
U+2D954 (186708) 𭥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D954
U+2D955 (186709) 𭥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D955
U+2D956 (186710) 𭥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D956
U+2D957 (186711) 𭥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D957
U+2D958 (186712) 𭥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D958
U+2D959 (186713) 𭥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D959
U+2D95A (186714) 𭥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D95A
U+2D95B (186715) 𭥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D95B
U+2D95C (186716) 𭥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D95C
U+2D95D (186717) 𭥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D95D
U+2D95E (186718) 𭥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D95E
U+2D95F (186719) 𭥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D95F
U+2D960 (186720) 𭥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D960
U+2D961 (186721) 𭥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D961
U+2D962 (186722) 𭥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D962
U+2D963 (186723) 𭥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D963
U+2D964 (186724) 𭥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D964
U+2D965 (186725) 𭥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D965
U+2D966 (186726) 𭥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D966
U+2D967 (186727) 𭥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D967
U+2D968 (186728) 𭥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D968
U+2D969 (186729) 𭥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D969
U+2D96A (186730) 𭥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D96A
U+2D96B (186731) 𭥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D96B
U+2D96C (186732) 𭥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D96C
U+2D96D (186733) 𭥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D96D
U+2D96E (186734) 𭥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D96E
U+2D96F (186735) 𭥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D96F
U+2D970 (186736) 𭥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D970
U+2D971 (186737) 𭥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D971
U+2D972 (186738) 𭥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D972
U+2D973 (186739) 𭥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D973
U+2D974 (186740) 𭥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D974
U+2D975 (186741) 𭥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D975
U+2D976 (186742) 𭥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D976
U+2D977 (186743) 𭥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D977
U+2D978 (186744) 𭥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D978
U+2D979 (186745) 𭥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D979
U+2D97A (186746) 𭥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D97A
U+2D97B (186747) 𭥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D97B
U+2D97C (186748) 𭥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D97C
U+2D97D (186749) 𭥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D97D
U+2D97E (186750) 𭥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D97E
U+2D97F (186751) 𭥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D97F
U+2D980 (186752) 𭦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D980
U+2D981 (186753) 𭦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D981
U+2D982 (186754) 𭦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D982
U+2D983 (186755) 𭦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D983
U+2D984 (186756) 𭦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D984
U+2D985 (186757) 𭦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D985
U+2D986 (186758) 𭦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D986
U+2D987 (186759) 𭦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D987
U+2D988 (186760) 𭦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D988
U+2D989 (186761) 𭦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D989
U+2D98A (186762) 𭦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D98A
U+2D98B (186763) 𭦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D98B
U+2D98C (186764) 𭦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D98C
U+2D98D (186765) 𭦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D98D
U+2D98E (186766) 𭦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D98E
U+2D98F (186767) 𭦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D98F
U+2D990 (186768) 𭦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D990
U+2D991 (186769) 𭦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D991
U+2D992 (186770) 𭦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D992
U+2D993 (186771) 𭦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D993
U+2D994 (186772) 𭦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D994
U+2D995 (186773) 𭦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D995
U+2D996 (186774) 𭦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D996
U+2D997 (186775) 𭦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D997
U+2D998 (186776) 𭦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D998
U+2D999 (186777) 𭦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D999
U+2D99A (186778) 𭦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D99A
U+2D99B (186779) 𭦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D99B
U+2D99C (186780) 𭦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D99C
U+2D99D (186781) 𭦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D99D
U+2D99E (186782) 𭦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D99E
U+2D99F (186783) 𭦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D99F
U+2D9A0 (186784) 𭦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A0
U+2D9A1 (186785) 𭦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A1
U+2D9A2 (186786) 𭦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A2
U+2D9A3 (186787) 𭦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A3
U+2D9A4 (186788) 𭦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A4
U+2D9A5 (186789) 𭦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A5
U+2D9A6 (186790) 𭦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A6
U+2D9A7 (186791) 𭦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A7
U+2D9A8 (186792) 𭦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A8
U+2D9A9 (186793) 𭦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9A9
U+2D9AA (186794) 𭦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9AA
U+2D9AB (186795) 𭦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9AB
U+2D9AC (186796) 𭦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9AC
U+2D9AD (186797) 𭦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9AD
U+2D9AE (186798) 𭦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9AE
U+2D9AF (186799) 𭦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9AF
U+2D9B0 (186800) 𭦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B0
U+2D9B1 (186801) 𭦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B1
U+2D9B2 (186802) 𭦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B2
U+2D9B3 (186803) 𭦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B3
U+2D9B4 (186804) 𭦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B4
U+2D9B5 (186805) 𭦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B5
U+2D9B6 (186806) 𭦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B6
U+2D9B7 (186807) 𭦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B7
U+2D9B8 (186808) 𭦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B8
U+2D9B9 (186809) 𭦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9B9
U+2D9BA (186810) 𭦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9BA
U+2D9BB (186811) 𭦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9BB
U+2D9BC (186812) 𭦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9BC
U+2D9BD (186813) 𭦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9BD
U+2D9BE (186814) 𭦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9BE
U+2D9BF (186815) 𭦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9BF
U+2D9C0 (186816) 𭧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C0
U+2D9C1 (186817) 𭧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C1
U+2D9C2 (186818) 𭧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C2
U+2D9C3 (186819) 𭧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C3
U+2D9C4 (186820) 𭧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C4
U+2D9C5 (186821) 𭧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C5
U+2D9C6 (186822) 𭧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C6
U+2D9C7 (186823) 𭧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C7
U+2D9C8 (186824) 𭧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C8
U+2D9C9 (186825) 𭧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9C9
U+2D9CA (186826) 𭧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9CA
U+2D9CB (186827) 𭧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9CB
U+2D9CC (186828) 𭧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9CC
U+2D9CD (186829) 𭧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9CD
U+2D9CE (186830) 𭧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9CE
U+2D9CF (186831) 𭧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9CF
U+2D9D0 (186832) 𭧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D0
U+2D9D1 (186833) 𭧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D1
U+2D9D2 (186834) 𭧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D2
U+2D9D3 (186835) 𭧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D3
U+2D9D4 (186836) 𭧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D4
U+2D9D5 (186837) 𭧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D5
U+2D9D6 (186838) 𭧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D6
U+2D9D7 (186839) 𭧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D7
U+2D9D8 (186840) 𭧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D8
U+2D9D9 (186841) 𭧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9D9
U+2D9DA (186842) 𭧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9DA
U+2D9DB (186843) 𭧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9DB
U+2D9DC (186844) 𭧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9DC
U+2D9DD (186845) 𭧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9DD
U+2D9DE (186846) 𭧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9DE
U+2D9DF (186847) 𭧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9DF
U+2D9E0 (186848) 𭧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E0
U+2D9E1 (186849) 𭧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E1
U+2D9E2 (186850) 𭧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E2
U+2D9E3 (186851) 𭧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E3
U+2D9E4 (186852) 𭧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E4
U+2D9E5 (186853) 𭧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E5
U+2D9E6 (186854) 𭧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E6
U+2D9E7 (186855) 𭧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E7
U+2D9E8 (186856) 𭧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E8
U+2D9E9 (186857) 𭧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9E9
U+2D9EA (186858) 𭧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9EA
U+2D9EB (186859) 𭧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9EB
U+2D9EC (186860) 𭧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9EC
U+2D9ED (186861) 𭧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9ED
U+2D9EE (186862) 𭧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9EE
U+2D9EF (186863) 𭧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9EF
U+2D9F0 (186864) 𭧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F0
U+2D9F1 (186865) 𭧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F1
U+2D9F2 (186866) 𭧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F2
U+2D9F3 (186867) 𭧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F3
U+2D9F4 (186868) 𭧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F4
U+2D9F5 (186869) 𭧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F5
U+2D9F6 (186870) 𭧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F6
U+2D9F7 (186871) 𭧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F7
U+2D9F8 (186872) 𭧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F8
U+2D9F9 (186873) 𭧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9F9
U+2D9FA (186874) 𭧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9FA
U+2D9FB (186875) 𭧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9FB
U+2D9FC (186876) 𭧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9FC
U+2D9FD (186877) 𭧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9FD
U+2D9FE (186878) 𭧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9FE
U+2D9FF (186879) 𭧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D9FF
U+2DA00 (186880) 𭨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA00
U+2DA01 (186881) 𭨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA01
U+2DA02 (186882) 𭨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA02
U+2DA03 (186883) 𭨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA03
U+2DA04 (186884) 𭨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA04
U+2DA05 (186885) 𭨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA05
U+2DA06 (186886) 𭨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA06
U+2DA07 (186887) 𭨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA07
U+2DA08 (186888) 𭨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA08
U+2DA09 (186889) 𭨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA09
U+2DA0A (186890) 𭨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA0A
U+2DA0B (186891) 𭨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA0B
U+2DA0C (186892) 𭨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA0C
U+2DA0D (186893) 𭨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA0D
U+2DA0E (186894) 𭨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA0E
U+2DA0F (186895) 𭨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA0F
U+2DA10 (186896) 𭨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA10
U+2DA11 (186897) 𭨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA11
U+2DA12 (186898) 𭨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA12
U+2DA13 (186899) 𭨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA13
U+2DA14 (186900) 𭨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA14
U+2DA15 (186901) 𭨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA15
U+2DA16 (186902) 𭨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA16
U+2DA17 (186903) 𭨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA17
U+2DA18 (186904) 𭨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA18
U+2DA19 (186905) 𭨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA19
U+2DA1A (186906) 𭨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA1A
U+2DA1B (186907) 𭨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA1B
U+2DA1C (186908) 𭨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA1C
U+2DA1D (186909) 𭨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA1D
U+2DA1E (186910) 𭨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA1E
U+2DA1F (186911) 𭨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA1F
U+2DA20 (186912) 𭨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA20
U+2DA21 (186913) Saw sawndip.svg 𭨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA21
U+2DA22 (186914) 𭨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA22
U+2DA23 (186915) 𭨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA23
U+2DA24 (186916) 𭨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA24
U+2DA25 (186917) 𭨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA25
U+2DA26 (186918) 𭨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA26
U+2DA27 (186919) 𭨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA27
U+2DA28 (186920) 𭨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA28
U+2DA29 (186921) 𭨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA29
U+2DA2A (186922) 𭨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA2A
U+2DA2B (186923) 𭨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA2B
U+2DA2C (186924) 𭨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA2C
U+2DA2D (186925) 𭨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA2D
U+2DA2E (186926) 𭨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA2E
U+2DA2F (186927) 𭨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA2F
U+2DA30 (186928) 𭨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA30
U+2DA31 (186929) 𭨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA31
U+2DA32 (186930) 𭨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA32
U+2DA33 (186931) 𭨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA33
U+2DA34 (186932) 𭨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA34
U+2DA35 (186933) 𭨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA35
U+2DA36 (186934) 𭨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA36
U+2DA37 (186935) 𭨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA37
U+2DA38 (186936) 𭨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA38
U+2DA39 (186937) 𭨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA39
U+2DA3A (186938) 𭨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA3A
U+2DA3B (186939) 𭨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA3B
U+2DA3C (186940) 𭨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA3C
U+2DA3D (186941) 𭨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA3D
U+2DA3E (186942) 𭨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA3E
U+2DA3F (186943) 𭨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA3F
U+2DA40 (186944) 𭩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA40
U+2DA41 (186945) 𭩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA41
U+2DA42 (186946) 𭩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA42
U+2DA43 (186947) 𭩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA43
U+2DA44 (186948) 𭩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA44
U+2DA45 (186949) 𭩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA45
U+2DA46 (186950) 𭩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA46
U+2DA47 (186951) 𭩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA47
U+2DA48 (186952) 𭩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA48
U+2DA49 (186953) 𭩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA49
U+2DA4A (186954) 𭩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA4A
U+2DA4B (186955) 𭩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA4B
U+2DA4C (186956) 𭩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA4C
U+2DA4D (186957) 𭩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA4D
U+2DA4E (186958) 𭩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA4E
U+2DA4F (186959) 𭩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA4F
U+2DA50 (186960) 𭩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA50
U+2DA51 (186961) 𭩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA51
U+2DA52 (186962) 𭩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA52
U+2DA53 (186963) 𭩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA53
U+2DA54 (186964) 𭩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA54
U+2DA55 (186965) 𭩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA55
U+2DA56 (186966) 𭩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA56
U+2DA57 (186967) 𭩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA57
U+2DA58 (186968) 𭩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA58
U+2DA59 (186969) 𭩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA59
U+2DA5A (186970) 𭩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA5A
U+2DA5B (186971) 𭩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA5B
U+2DA5C (186972) 𭩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA5C
U+2DA5D (186973) 𭩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA5D
U+2DA5E (186974) 𭩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA5E
U+2DA5F (186975) 𭩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA5F
U+2DA60 (186976) 𭩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA60
U+2DA61 (186977) 𭩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA61
U+2DA62 (186978) 𭩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA62
U+2DA63 (186979) 𭩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA63
U+2DA64 (186980) 𭩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA64
U+2DA65 (186981) 𭩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA65
U+2DA66 (186982) 𭩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA66
U+2DA67 (186983) 𭩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA67
U+2DA68 (186984) 𭩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA68
U+2DA69 (186985) 𭩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA69
U+2DA6A (186986) 𭩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA6A
U+2DA6B (186987) 𭩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA6B
U+2DA6C (186988) 𭩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA6C
U+2DA6D (186989) 𭩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA6D
U+2DA6E (186990) 𭩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA6E
U+2DA6F (186991) 𭩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA6F
U+2DA70 (186992) 𭩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA70
U+2DA71 (186993) 𭩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA71
U+2DA72 (186994) 𭩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA72
U+2DA73 (186995) 𭩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA73
U+2DA74 (186996) 𭩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA74
U+2DA75 (186997) 𭩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA75
U+2DA76 (186998) 𭩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA76
U+2DA77 (186999) 𭩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA77
U+2DA78 (187000) 𭩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA78
U+2DA79 (187001) 𭩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA79
U+2DA7A (187002) 𭩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA7A
U+2DA7B (187003) 𭩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA7B
U+2DA7C (187004) 𭩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA7C
U+2DA7D (187005) 𭩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA7D
U+2DA7E (187006) 𭩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA7E
U+2DA7F (187007) 𭩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA7F
U+2DA80 (187008) 𭪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA80
U+2DA81 (187009) 𭪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA81
U+2DA82 (187010) 𭪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA82
U+2DA83 (187011) 𭪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA83
U+2DA84 (187012) 𭪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA84
U+2DA85 (187013) 𭪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA85
U+2DA86 (187014) 𭪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA86
U+2DA87 (187015) 𭪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA87
U+2DA88 (187016) 𭪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA88
U+2DA89 (187017) 𭪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA89
U+2DA8A (187018) 𭪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA8A
U+2DA8B (187019) 𭪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA8B
U+2DA8C (187020) 𭪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA8C
U+2DA8D (187021) 𭪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA8D
U+2DA8E (187022) 𭪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA8E
U+2DA8F (187023) 𭪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA8F
U+2DA90 (187024) 𭪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA90
U+2DA91 (187025) 𭪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA91
U+2DA92 (187026) 𭪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA92
U+2DA93 (187027) 𭪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA93
U+2DA94 (187028) 𭪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA94
U+2DA95 (187029) 𭪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA95
U+2DA96 (187030) 𭪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA96
U+2DA97 (187031) 𭪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA97
U+2DA98 (187032) 𭪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA98
U+2DA99 (187033) 𭪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA99
U+2DA9A (187034) 𭪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA9A
U+2DA9B (187035) 𭪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA9B
U+2DA9C (187036) 𭪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA9C
U+2DA9D (187037) 𭪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA9D
U+2DA9E (187038) 𭪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA9E
U+2DA9F (187039) 𭪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DA9F
U+2DAA0 (187040) 𭪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA0
U+2DAA1 (187041) 𭪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA1
U+2DAA2 (187042) 𭪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA2
U+2DAA3 (187043) 𭪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA3
U+2DAA4 (187044) 𭪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA4
U+2DAA5 (187045) 𭪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA5
U+2DAA6 (187046) 𭪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA6
U+2DAA7 (187047) 𭪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA7
U+2DAA8 (187048) 𭪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA8
U+2DAA9 (187049) 𭪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAA9
U+2DAAA (187050) 𭪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAAA
U+2DAAB (187051) 𭪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAAB
U+2DAAC (187052) 𭪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAAC
U+2DAAD (187053) 𭪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAAD
U+2DAAE (187054) 𭪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAAE
U+2DAAF (187055) 𭪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAAF
U+2DAB0 (187056) 𭪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB0
U+2DAB1 (187057) 𭪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB1
U+2DAB2 (187058) 𭪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB2
U+2DAB3 (187059) 𭪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB3
U+2DAB4 (187060) 𭪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB4
U+2DAB5 (187061) 𭪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB5
U+2DAB6 (187062) 𭪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB6
U+2DAB7 (187063) 𭪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB7
U+2DAB8 (187064) 𭪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB8
U+2DAB9 (187065) 𭪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAB9
U+2DABA (187066) 𭪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DABA
U+2DABB (187067) 𭪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DABB
U+2DABC (187068) 𭪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DABC
U+2DABD (187069) 𭪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DABD
U+2DABE (187070) 𭪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DABE
U+2DABF (187071) 𭪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DABF
U+2DAC0 (187072) 𭫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC0
U+2DAC1 (187073) 𭫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC1
U+2DAC2 (187074) 𭫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC2
U+2DAC3 (187075) 𭫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC3
U+2DAC4 (187076) 𭫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC4
U+2DAC5 (187077) 𭫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC5
U+2DAC6 (187078) 𭫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC6
U+2DAC7 (187079) 𭫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC7
U+2DAC8 (187080) 𭫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC8
U+2DAC9 (187081) 𭫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAC9
U+2DACA (187082) 𭫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DACA
U+2DACB (187083) 𭫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DACB
U+2DACC (187084) 𭫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DACC
U+2DACD (187085) 𭫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DACD
U+2DACE (187086) 𭫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DACE
U+2DACF (187087) 𭫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DACF
U+2DAD0 (187088) 𭫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD0
U+2DAD1 (187089) 𭫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD1
U+2DAD2 (187090) 𭫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD2
U+2DAD3 (187091) 𭫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD3
U+2DAD4 (187092) 𭫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD4
U+2DAD5 (187093) 𭫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD5
U+2DAD6 (187094) 𭫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD6
U+2DAD7 (187095) 𭫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD7
U+2DAD8 (187096) 𭫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD8
U+2DAD9 (187097) 𭫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAD9
U+2DADA (187098) 𭫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DADA
U+2DADB (187099) 𭫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DADB
U+2DADC (187100) 𭫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DADC
U+2DADD (187101) 𭫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DADD
U+2DADE (187102) 𭫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DADE
U+2DADF (187103) 𭫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DADF
U+2DAE0 (187104) 𭫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE0
U+2DAE1 (187105) 𭫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE1
U+2DAE2 (187106) 𭫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE2
U+2DAE3 (187107) 𭫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE3
U+2DAE4 (187108) 𭫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE4
U+2DAE5 (187109) 𭫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE5
U+2DAE6 (187110) 𭫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE6
U+2DAE7 (187111) 𭫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE7
U+2DAE8 (187112) 𭫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE8
U+2DAE9 (187113) 𭫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAE9
U+2DAEA (187114) 𭫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAEA
U+2DAEB (187115) 𭫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAEB
U+2DAEC (187116) 𭫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAEC
U+2DAED (187117) 𭫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAED
U+2DAEE (187118) 𭫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAEE
U+2DAEF (187119) 𭫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAEF
U+2DAF0 (187120) 𭫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF0
U+2DAF1 (187121) 𭫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF1
U+2DAF2 (187122) 𭫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF2
U+2DAF3 (187123) 𭫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF3
U+2DAF4 (187124) 𭫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF4
U+2DAF5 (187125) 𭫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF5
U+2DAF6 (187126) 𭫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF6
U+2DAF7 (187127) 𭫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF7
U+2DAF8 (187128) 𭫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF8
U+2DAF9 (187129) 𭫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAF9
U+2DAFA (187130) 𭫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAFA
U+2DAFB (187131) 𭫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAFB
U+2DAFC (187132) 𭫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAFC
U+2DAFD (187133) 𭫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAFD
U+2DAFE (187134) 𭫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAFE
U+2DAFF (187135) 𭫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DAFF
U+2DB00 (187136) 𭬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB00
U+2DB01 (187137) 𭬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB01
U+2DB02 (187138) 𭬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB02
U+2DB03 (187139) 𭬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB03
U+2DB04 (187140) 𭬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB04
U+2DB05 (187141) 𭬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB05
U+2DB06 (187142) 𭬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB06
U+2DB07 (187143) 𭬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB07
U+2DB08 (187144) 𭬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB08
U+2DB09 (187145) 𭬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB09
U+2DB0A (187146) 𭬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB0A
U+2DB0B (187147) 𭬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB0B
U+2DB0C (187148) 𭬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB0C
U+2DB0D (187149) 𭬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB0D
U+2DB0E (187150) 𭬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB0E
U+2DB0F (187151) 𭬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB0F
U+2DB10 (187152) 𭬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB10
U+2DB11 (187153) 𭬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB11
U+2DB12 (187154) 𭬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB12
U+2DB13 (187155) 𭬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB13
U+2DB14 (187156) 𭬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB14
U+2DB15 (187157) 𭬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB15
U+2DB16 (187158) 𭬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB16
U+2DB17 (187159) 𭬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB17
U+2DB18 (187160) 𭬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB18
U+2DB19 (187161) 𭬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB19
U+2DB1A (187162) 𭬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB1A
U+2DB1B (187163) 𭬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB1B
U+2DB1C (187164) 𭬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB1C
U+2DB1D (187165) 𭬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB1D
U+2DB1E (187166) 𭬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB1E
U+2DB1F (187167) 𭬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB1F
U+2DB20 (187168) 𭬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB20
U+2DB21 (187169) 𭬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB21
U+2DB22 (187170) 𭬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB22
U+2DB23 (187171) 𭬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB23
U+2DB24 (187172) 𭬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB24
U+2DB25 (187173) 𭬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB25
U+2DB26 (187174) 𭬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB26
U+2DB27 (187175) 𭬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB27
U+2DB28 (187176) 𭬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB28
U+2DB29 (187177) 𭬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB29
U+2DB2A (187178) 𭬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB2A
U+2DB2B (187179) 𭬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB2B
U+2DB2C (187180) 𭬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB2C
U+2DB2D (187181) 𭬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB2D
U+2DB2E (187182) 𭬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB2E
U+2DB2F (187183) 𭬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB2F
U+2DB30 (187184) 𭬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB30
U+2DB31 (187185) 𭬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB31
U+2DB32 (187186) 𭬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB32
U+2DB33 (187187) 𭬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB33
U+2DB34 (187188) 𭬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB34
U+2DB35 (187189) 𭬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB35
U+2DB36 (187190) 𭬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB36
U+2DB37 (187191) 𭬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB37
U+2DB38 (187192) 𭬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB38
U+2DB39 (187193) 𭬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB39
U+2DB3A (187194) 𭬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB3A
U+2DB3B (187195) 𭬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB3B
U+2DB3C (187196) 𭬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB3C
U+2DB3D (187197) 𭬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB3D
U+2DB3E (187198) 𭬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB3E
U+2DB3F (187199) 𭬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB3F
U+2DB40 (187200) 𭭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB40
U+2DB41 (187201) 𭭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB41
U+2DB42 (187202) 𭭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB42
U+2DB43 (187203) 𭭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB43
U+2DB44 (187204) 𭭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB44
U+2DB45 (187205) 𭭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB45
U+2DB46 (187206) 𭭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB46
U+2DB47 (187207) 𭭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB47
U+2DB48 (187208) 𭭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB48
U+2DB49 (187209) 𭭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB49
U+2DB4A (187210) 𭭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB4A
U+2DB4B (187211) 𭭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB4B
U+2DB4C (187212) 𭭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB4C
U+2DB4D (187213) 𭭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB4D
U+2DB4E (187214) 𭭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB4E
U+2DB4F (187215) 𭭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB4F
U+2DB50 (187216) 𭭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB50
U+2DB51 (187217) 𭭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB51
U+2DB52 (187218) 𭭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB52
U+2DB53 (187219) 𭭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB53
U+2DB54 (187220) 𭭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB54
U+2DB55 (187221) 𭭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB55
U+2DB56 (187222) 𭭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB56
U+2DB57 (187223) 𭭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB57
U+2DB58 (187224) 𭭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB58
U+2DB59 (187225) 𭭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB59
U+2DB5A (187226) 𭭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB5A
U+2DB5B (187227) 𭭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB5B
U+2DB5C (187228) 𭭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB5C
U+2DB5D (187229) 𭭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB5D
U+2DB5E (187230) 𭭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB5E
U+2DB5F (187231) 𭭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB5F
U+2DB60 (187232) 𭭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB60
U+2DB61 (187233) 𭭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB61
U+2DB62 (187234) 𭭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB62
U+2DB63 (187235) 𭭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB63
U+2DB64 (187236) 𭭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB64
U+2DB65 (187237) 𭭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB65
U+2DB66 (187238) 𭭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB66
U+2DB67 (187239) 𭭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB67
U+2DB68 (187240) 𭭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB68
U+2DB69 (187241) 𭭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB69
U+2DB6A (187242) 𭭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB6A
U+2DB6B (187243) 𭭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB6B
U+2DB6C (187244) 𭭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB6C
U+2DB6D (187245) 𭭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB6D
U+2DB6E (187246) 𭭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB6E
U+2DB6F (187247) 𭭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB6F
U+2DB70 (187248) 𭭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB70
U+2DB71 (187249) 𭭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB71
U+2DB72 (187250) 𭭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB72
U+2DB73 (187251) 𭭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB73
U+2DB74 (187252) 𭭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB74
U+2DB75 (187253) 𭭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB75
U+2DB76 (187254) 𭭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB76
U+2DB77 (187255) 𭭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB77
U+2DB78 (187256) 𭭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB78
U+2DB79 (187257) 𭭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB79
U+2DB7A (187258) 𭭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB7A
U+2DB7B (187259) 𭭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB7B
U+2DB7C (187260) 𭭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB7C
U+2DB7D (187261) 𭭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB7D
U+2DB7E (187262) 𭭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB7E
U+2DB7F (187263) 𭭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB7F
U+2DB80 (187264) 𭮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB80
U+2DB81 (187265) 𭮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB81
U+2DB82 (187266) 𭮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB82
U+2DB83 (187267) 𭮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB83
U+2DB84 (187268) 𭮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB84
U+2DB85 (187269) 𭮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB85
U+2DB86 (187270) 𭮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB86
U+2DB87 (187271) 𭮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB87
U+2DB88 (187272) 𭮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB88
U+2DB89 (187273) 𭮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB89
U+2DB8A (187274) 𭮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB8A
U+2DB8B (187275) 𭮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB8B
U+2DB8C (187276) 𭮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB8C
U+2DB8D (187277) 𭮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB8D
U+2DB8E (187278) 𭮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB8E
U+2DB8F (187279) 𭮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB8F
U+2DB90 (187280) 𭮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB90
U+2DB91 (187281) 𭮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB91
U+2DB92 (187282) 𭮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB92
U+2DB93 (187283) 𭮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB93
U+2DB94 (187284) 𭮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB94
U+2DB95 (187285) 𭮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB95
U+2DB96 (187286) 𭮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB96
U+2DB97 (187287) 𭮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB97
U+2DB98 (187288) 𭮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB98
U+2DB99 (187289) 𭮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB99
U+2DB9A (187290) 𭮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB9A
U+2DB9B (187291) 𭮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB9B
U+2DB9C (187292) 𭮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB9C
U+2DB9D (187293) 𭮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB9D
U+2DB9E (187294) 𭮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB9E
U+2DB9F (187295) 𭮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DB9F
U+2DBA0 (187296) 𭮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA0
U+2DBA1 (187297) 𭮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA1
U+2DBA2 (187298) 𭮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA2
U+2DBA3 (187299) 𭮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA3
U+2DBA4 (187300) 𭮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA4
U+2DBA5 (187301) 𭮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA5
U+2DBA6 (187302) 𭮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA6
U+2DBA7 (187303) 𭮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA7
U+2DBA8 (187304) 𭮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA8
U+2DBA9 (187305) 𭮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBA9
U+2DBAA (187306) 𭮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBAA
U+2DBAB (187307) 𭮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBAB
U+2DBAC (187308) 𭮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBAC
U+2DBAD (187309) 𭮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBAD
U+2DBAE (187310) 𭮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBAE
U+2DBAF (187311) 𭮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBAF
U+2DBB0 (187312) 𭮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB0
U+2DBB1 (187313) 𭮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB1
U+2DBB2 (187314) 𭮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB2
U+2DBB3 (187315) 𭮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB3
U+2DBB4 (187316) 𭮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB4
U+2DBB5 (187317) 𭮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB5
U+2DBB6 (187318) 𭮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB6
U+2DBB7 (187319) 𭮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB7
U+2DBB8 (187320) 𭮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB8
U+2DBB9 (187321) 𭮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBB9
U+2DBBA (187322) 𭮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBBA
U+2DBBB (187323) 𭮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBBB
U+2DBBC (187324) 𭮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBBC
U+2DBBD (187325) 𭮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBBD
U+2DBBE (187326) 𭮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBBE
U+2DBBF (187327) 𭮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBBF
U+2DBC0 (187328) 𭯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC0
U+2DBC1 (187329) 𭯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC1
U+2DBC2 (187330) 𭯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC2
U+2DBC3 (187331) 𭯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC3
U+2DBC4 (187332) 𭯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC4
U+2DBC5 (187333) 𭯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC5
U+2DBC6 (187334) 𭯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC6
U+2DBC7 (187335) 𭯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC7
U+2DBC8 (187336) 𭯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC8
U+2DBC9 (187337) 𭯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBC9
U+2DBCA (187338) 𭯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBCA
U+2DBCB (187339) 𭯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBCB
U+2DBCC (187340) 𭯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBCC
U+2DBCD (187341) 𭯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBCD
U+2DBCE (187342) 𭯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBCE
U+2DBCF (187343) 𭯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBCF
U+2DBD0 (187344) 𭯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD0
U+2DBD1 (187345) 𭯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD1
U+2DBD2 (187346) 𭯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD2
U+2DBD3 (187347) 𭯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD3
U+2DBD4 (187348) 𭯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD4
U+2DBD5 (187349) 𭯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD5
U+2DBD6 (187350) 𭯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD6
U+2DBD7 (187351) 𭯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD7
U+2DBD8 (187352) 𭯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD8
U+2DBD9 (187353) 𭯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBD9
U+2DBDA (187354) 𭯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBDA
U+2DBDB (187355) 𭯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBDB
U+2DBDC (187356) 𭯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBDC
U+2DBDD (187357) 𭯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBDD
U+2DBDE (187358) 𭯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBDE
U+2DBDF (187359) 𭯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBDF
U+2DBE0 (187360) 𭯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE0
U+2DBE1 (187361) 𭯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE1
U+2DBE2 (187362) 𭯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE2
U+2DBE3 (187363) 𭯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE3
U+2DBE4 (187364) 𭯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE4
U+2DBE5 (187365) 𭯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE5
U+2DBE6 (187366) 𭯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE6
U+2DBE7 (187367) 𭯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE7
U+2DBE8 (187368) 𭯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE8
U+2DBE9 (187369) 𭯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBE9
U+2DBEA (187370) 𭯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBEA
U+2DBEB (187371) 𭯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBEB
U+2DBEC (187372) 𭯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBEC
U+2DBED (187373) 𭯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBED
U+2DBEE (187374) 𭯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBEE
U+2DBEF (187375) 𭯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBEF
U+2DBF0 (187376) 𭯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF0
U+2DBF1 (187377) 𭯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF1
U+2DBF2 (187378) 𭯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF2
U+2DBF3 (187379) 𭯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF3
U+2DBF4 (187380) 𭯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF4
U+2DBF5 (187381) 𭯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF5
U+2DBF6 (187382) 𭯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF6
U+2DBF7 (187383) 𭯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF7
U+2DBF8 (187384) 𭯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF8
U+2DBF9 (187385) 𭯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBF9
U+2DBFA (187386) 𭯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBFA
U+2DBFB (187387) 𭯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBFB
U+2DBFC (187388) 𭯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBFC
U+2DBFD (187389) 𭯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBFD
U+2DBFE (187390) 𭯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBFE
U+2DBFF (187391) 𭯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DBFF
U+2DC00 (187392) 𭰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC00
U+2DC01 (187393) 𭰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC01
U+2DC02 (187394) 𭰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC02
U+2DC03 (187395) 𭰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC03
U+2DC04 (187396) 𭰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC04
U+2DC05 (187397) 𭰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC05
U+2DC06 (187398) 𭰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC06
U+2DC07 (187399) 𭰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC07
U+2DC08 (187400) 𭰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC08
U+2DC09 (187401) 𭰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC09
U+2DC0A (187402) 𭰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC0A
U+2DC0B (187403) 𭰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC0B
U+2DC0C (187404) 𭰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC0C
U+2DC0D (187405) 𭰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC0D
U+2DC0E (187406) 𭰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC0E
U+2DC0F (187407) 𭰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC0F
U+2DC10 (187408) 𭰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC10
U+2DC11 (187409) 𭰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC11
U+2DC12 (187410) 𭰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC12
U+2DC13 (187411) 𭰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC13
U+2DC14 (187412) 𭰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC14
U+2DC15 (187413) 𭰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC15
U+2DC16 (187414) 𭰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC16
U+2DC17 (187415) 𭰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC17
U+2DC18 (187416) 𭰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC18
U+2DC19 (187417) 𭰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC19
U+2DC1A (187418) 𭰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC1A
U+2DC1B (187419) 𭰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC1B
U+2DC1C (187420) 𭰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC1C
U+2DC1D (187421) 𭰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC1D
U+2DC1E (187422) 𭰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC1E
U+2DC1F (187423) 𭰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC1F
U+2DC20 (187424) 𭰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC20
U+2DC21 (187425) 𭰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC21
U+2DC22 (187426) 𭰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC22
U+2DC23 (187427) 𭰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC23
U+2DC24 (187428) 𭰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC24
U+2DC25 (187429) 𭰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC25
U+2DC26 (187430) 𭰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC26
U+2DC27 (187431) 𭰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC27
U+2DC28 (187432) 𭰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC28
U+2DC29 (187433) 𭰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC29
U+2DC2A (187434) 𭰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC2A
U+2DC2B (187435) 𭰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC2B
U+2DC2C (187436) 𭰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC2C
U+2DC2D (187437) 𭰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC2D
U+2DC2E (187438) 𭰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC2E
U+2DC2F (187439) 𭰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC2F
U+2DC30 (187440) 𭰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC30
U+2DC31 (187441) 𭰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC31
U+2DC32 (187442) 𭰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC32
U+2DC33 (187443) 𭰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC33
U+2DC34 (187444) 𭰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC34
U+2DC35 (187445) U+2DC35.svg 𭰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC35
U+2DC36 (187446) 𭰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC36
U+2DC37 (187447) 𭰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC37
U+2DC38 (187448) 𭰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC38
U+2DC39 (187449) 𭰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC39
U+2DC3A (187450) 𭰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC3A
U+2DC3B (187451) 𭰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC3B
U+2DC3C (187452) 𭰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC3C
U+2DC3D (187453) 𭰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC3D
U+2DC3E (187454) 𭰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC3E
U+2DC3F (187455) 𭰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC3F
U+2DC40 (187456) 𭱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC40
U+2DC41 (187457) 𭱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC41
U+2DC42 (187458) 𭱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC42
U+2DC43 (187459) 𭱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC43
U+2DC44 (187460) 𭱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC44
U+2DC45 (187461) 𭱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC45
U+2DC46 (187462) 𭱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC46
U+2DC47 (187463) 𭱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC47
U+2DC48 (187464) 𭱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC48
U+2DC49 (187465) 𭱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC49
U+2DC4A (187466) 𭱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC4A
U+2DC4B (187467) 𭱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC4B
U+2DC4C (187468) 𭱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC4C
U+2DC4D (187469) 𭱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC4D
U+2DC4E (187470) 𭱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC4E
U+2DC4F (187471) 𭱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC4F
U+2DC50 (187472) 𭱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC50
U+2DC51 (187473) 𭱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC51
U+2DC52 (187474) 𭱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC52
U+2DC53 (187475) 𭱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC53
U+2DC54 (187476) 𭱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC54
U+2DC55 (187477) 𭱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC55
U+2DC56 (187478) 𭱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC56
U+2DC57 (187479) 𭱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC57
U+2DC58 (187480) 𭱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC58
U+2DC59 (187481) 𭱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC59
U+2DC5A (187482) 𭱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC5A
U+2DC5B (187483) 𭱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC5B
U+2DC5C (187484) 𭱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC5C
U+2DC5D (187485) 𭱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC5D
U+2DC5E (187486) 𭱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC5E
U+2DC5F (187487) 𭱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC5F
U+2DC60 (187488) 𭱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC60
U+2DC61 (187489) 𭱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC61
U+2DC62 (187490) 𭱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC62
U+2DC63 (187491) 𭱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC63
U+2DC64 (187492) 𭱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC64
U+2DC65 (187493) 𭱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC65
U+2DC66 (187494) 𭱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC66
U+2DC67 (187495) 𭱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC67
U+2DC68 (187496) 𭱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC68
U+2DC69 (187497) 𭱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC69
U+2DC6A (187498) 𭱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC6A
U+2DC6B (187499) 𭱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC6B
U+2DC6C (187500) 𭱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC6C
U+2DC6D (187501) 𭱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC6D
U+2DC6E (187502) 𭱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC6E
U+2DC6F (187503) 𭱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC6F
U+2DC70 (187504) 𭱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC70
U+2DC71 (187505) 𭱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC71
U+2DC72 (187506) 𭱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC72
U+2DC73 (187507) 𭱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC73
U+2DC74 (187508) 𭱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC74
U+2DC75 (187509) 𭱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC75
U+2DC76 (187510) 𭱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC76
U+2DC77 (187511) 𭱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC77
U+2DC78 (187512) 𭱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC78
U+2DC79 (187513) 𭱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC79
U+2DC7A (187514) 𭱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC7A
U+2DC7B (187515) 𭱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC7B
U+2DC7C (187516) 𭱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC7C
U+2DC7D (187517) 𭱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC7D
U+2DC7E (187518) 𭱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC7E
U+2DC7F (187519) 𭱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC7F
U+2DC80 (187520) 𭲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC80
U+2DC81 (187521) 𭲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC81
U+2DC82 (187522) 𭲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC82
U+2DC83 (187523) 𭲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC83
U+2DC84 (187524) 𭲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC84
U+2DC85 (187525) 𭲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC85
U+2DC86 (187526) 𭲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC86
U+2DC87 (187527) 𭲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC87
U+2DC88 (187528) 𭲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC88
U+2DC89 (187529) 𭲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC89
U+2DC8A (187530) 𭲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC8A
U+2DC8B (187531) 𭲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC8B
U+2DC8C (187532) 𭲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC8C
U+2DC8D (187533) 𭲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC8D
U+2DC8E (187534) 𭲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC8E
U+2DC8F (187535) 𭲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC8F
U+2DC90 (187536) 𭲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC90
U+2DC91 (187537) 𭲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC91
U+2DC92 (187538) 𭲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC92
U+2DC93 (187539) 𭲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC93
U+2DC94 (187540) 𭲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC94
U+2DC95 (187541) 𭲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC95
U+2DC96 (187542) 𭲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC96
U+2DC97 (187543) 𭲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC97
U+2DC98 (187544) 𭲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC98
U+2DC99 (187545) 𭲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC99
U+2DC9A (187546) 𭲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC9A
U+2DC9B (187547) 𭲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC9B
U+2DC9C (187548) 𭲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC9C
U+2DC9D (187549) 𭲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC9D
U+2DC9E (187550) 𭲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC9E
U+2DC9F (187551) 𭲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DC9F
U+2DCA0 (187552) 𭲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA0
U+2DCA1 (187553) 𭲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA1
U+2DCA2 (187554) 𭲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA2
U+2DCA3 (187555) 𭲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA3
U+2DCA4 (187556) 𭲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA4
U+2DCA5 (187557) 𭲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA5
U+2DCA6 (187558) 𭲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA6
U+2DCA7 (187559) 𭲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA7
U+2DCA8 (187560) 𭲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA8
U+2DCA9 (187561) 𭲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCA9
U+2DCAA (187562) 𭲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCAA
U+2DCAB (187563) 𭲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCAB
U+2DCAC (187564) 𭲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCAC
U+2DCAD (187565) 𭲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCAD
U+2DCAE (187566) 𭲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCAE
U+2DCAF (187567) 𭲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCAF
U+2DCB0 (187568) 𭲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB0
U+2DCB1 (187569) 𭲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB1
U+2DCB2 (187570) 𭲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB2
U+2DCB3 (187571) 𭲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB3
U+2DCB4 (187572) 𭲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB4
U+2DCB5 (187573) 𭲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB5
U+2DCB6 (187574) 𭲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB6
U+2DCB7 (187575) 𭲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB7
U+2DCB8 (187576) 𭲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB8
U+2DCB9 (187577) 𭲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCB9
U+2DCBA (187578) 𭲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCBA
U+2DCBB (187579) 𭲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCBB
U+2DCBC (187580) 𭲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCBC
U+2DCBD (187581) 𭲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCBD
U+2DCBE (187582) 𭲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCBE
U+2DCBF (187583) 𭲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCBF
U+2DCC0 (187584) 𭳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC0
U+2DCC1 (187585) 𭳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC1
U+2DCC2 (187586) 𭳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC2
U+2DCC3 (187587) 𭳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC3
U+2DCC4 (187588) 𭳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC4
U+2DCC5 (187589) 𭳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC5
U+2DCC6 (187590) U+2DCC6.svg 𭳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC6
U+2DCC7 (187591) 𭳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC7
U+2DCC8 (187592) 𭳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC8
U+2DCC9 (187593) 𭳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCC9
U+2DCCA (187594) 𭳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCCA
U+2DCCB (187595) 𭳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCCB
U+2DCCC (187596) 𭳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCCC
U+2DCCD (187597) 𭳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCCD
U+2DCCE (187598) 𭳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCCE
U+2DCCF (187599) 𭳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCCF
U+2DCD0 (187600) 𭳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD0
U+2DCD1 (187601) 𭳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD1
U+2DCD2 (187602) 𭳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD2
U+2DCD3 (187603) 𭳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD3
U+2DCD4 (187604) 𭳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD4
U+2DCD5 (187605) 𭳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD5
U+2DCD6 (187606) 𭳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD6
U+2DCD7 (187607) 𭳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD7
U+2DCD8 (187608) 𭳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD8
U+2DCD9 (187609) 𭳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCD9
U+2DCDA (187610) 𭳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCDA
U+2DCDB (187611) 𭳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCDB
U+2DCDC (187612) 𭳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCDC
U+2DCDD (187613) 𭳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCDD
U+2DCDE (187614) 𭳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCDE
U+2DCDF (187615) 𭳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCDF
U+2DCE0 (187616) 𭳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE0
U+2DCE1 (187617) 𭳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE1
U+2DCE2 (187618) 𭳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE2
U+2DCE3 (187619) 𭳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE3
U+2DCE4 (187620) 𭳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE4
U+2DCE5 (187621) 𭳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE5
U+2DCE6 (187622) 𭳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE6
U+2DCE7 (187623) 𭳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE7
U+2DCE8 (187624) 𭳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE8
U+2DCE9 (187625) 𭳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCE9
U+2DCEA (187626) 𭳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCEA
U+2DCEB (187627) 𭳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCEB
U+2DCEC (187628) 𭳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCEC
U+2DCED (187629) 𭳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCED
U+2DCEE (187630) 𭳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCEE
U+2DCEF (187631) 𭳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCEF
U+2DCF0 (187632) 𭳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF0
U+2DCF1 (187633) 𭳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF1
U+2DCF2 (187634) 𭳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF2
U+2DCF3 (187635) 𭳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF3
U+2DCF4 (187636) 𭳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF4
U+2DCF5 (187637) 𭳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF5
U+2DCF6 (187638) 𭳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF6
U+2DCF7 (187639) 𭳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF7
U+2DCF8 (187640) 𭳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF8
U+2DCF9 (187641) 𭳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCF9
U+2DCFA (187642) 𭳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCFA
U+2DCFB (187643) 𭳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCFB
U+2DCFC (187644) 𭳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCFC
U+2DCFD (187645) 𭳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCFD
U+2DCFE (187646) 𭳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCFE
U+2DCFF (187647) Obsolete Simplified 193.svg 𭳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DCFF
U+2DD00 (187648) 𭴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD00
U+2DD01 (187649) 𭴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD01
U+2DD02 (187650) 𭴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD02
U+2DD03 (187651) 𭴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD03
U+2DD04 (187652) 𭴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD04
U+2DD05 (187653) 𭴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD05
U+2DD06 (187654) 𭴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD06
U+2DD07 (187655) 𭴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD07
U+2DD08 (187656) Obsolete Simplified 195.svg 𭴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD08
U+2DD09 (187657) 𭴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD09
U+2DD0A (187658) 𭴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD0A
U+2DD0B (187659) 𭴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD0B
U+2DD0C (187660) 𭴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD0C
U+2DD0D (187661) 𭴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD0D
U+2DD0E (187662) 𭴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD0E
U+2DD0F (187663) 𭴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD0F
U+2DD10 (187664) 𭴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD10
U+2DD11 (187665) 𭴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD11
U+2DD12 (187666) 𭴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD12
U+2DD13 (187667) 𭴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD13
U+2DD14 (187668) 𭴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD14
U+2DD15 (187669) 𭴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD15
U+2DD16 (187670) 𭴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD16
U+2DD17 (187671) 𭴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD17
U+2DD18 (187672) 𭴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD18
U+2DD19 (187673) 𭴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD19
U+2DD1A (187674) 𭴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD1A
U+2DD1B (187675) 𭴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD1B
U+2DD1C (187676) 𭴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD1C
U+2DD1D (187677) 𭴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD1D
U+2DD1E (187678) 𭴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD1E
U+2DD1F (187679) 𭴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD1F
U+2DD20 (187680) 𭴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD20
U+2DD21 (187681) 𭴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD21
U+2DD22 (187682) 𭴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD22
U+2DD23 (187683) 𭴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD23
U+2DD24 (187684) 𭴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD24
U+2DD25 (187685) 𭴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD25
U+2DD26 (187686) 𭴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD26
U+2DD27 (187687) 𭴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD27
U+2DD28 (187688) 𭴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD28
U+2DD29 (187689) 𭴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD29
U+2DD2A (187690) 𭴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD2A
U+2DD2B (187691) 𭴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD2B
U+2DD2C (187692) 𭴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD2C
U+2DD2D (187693) 𭴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD2D
U+2DD2E (187694) 𭴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD2E
U+2DD2F (187695) 𭴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD2F
U+2DD30 (187696) 𭴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD30
U+2DD31 (187697) 𭴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD31
U+2DD32 (187698) 𭴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD32
U+2DD33 (187699) 𭴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD33
U+2DD34 (187700) 𭴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD34
U+2DD35 (187701) 𭴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD35
U+2DD36 (187702) 𭴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD36
U+2DD37 (187703) 𭴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD37
U+2DD38 (187704) 𭴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD38
U+2DD39 (187705) 𭴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD39
U+2DD3A (187706) 𭴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD3A
U+2DD3B (187707) 𭴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD3B
U+2DD3C (187708) 𭴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD3C
U+2DD3D (187709) 𭴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD3D
U+2DD3E (187710) 𭴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD3E
U+2DD3F (187711) 𭴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD3F
U+2DD40 (187712) 𭵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD40
U+2DD41 (187713) 𭵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD41
U+2DD42 (187714) 𭵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD42
U+2DD43 (187715) 𭵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD43
U+2DD44 (187716) 𭵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD44
U+2DD45 (187717) 𭵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD45
U+2DD46 (187718) 𭵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD46
U+2DD47 (187719) 𭵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD47
U+2DD48 (187720) 𭵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD48
U+2DD49 (187721) 𭵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD49
U+2DD4A (187722) 𭵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD4A
U+2DD4B (187723) 𭵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD4B
U+2DD4C (187724) 𭵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD4C
U+2DD4D (187725) 𭵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD4D
U+2DD4E (187726) 𭵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD4E
U+2DD4F (187727) 𭵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD4F
U+2DD50 (187728) 𭵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD50
U+2DD51 (187729) 𭵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD51
U+2DD52 (187730) 𭵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD52
U+2DD53 (187731) 𭵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD53
U+2DD54 (187732) 𭵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD54
U+2DD55 (187733) 𭵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD55
U+2DD56 (187734) 𭵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD56
U+2DD57 (187735) 𭵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD57
U+2DD58 (187736) 𭵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD58
U+2DD59 (187737) 𭵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD59
U+2DD5A (187738) 𭵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD5A
U+2DD5B (187739) 𭵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD5B
U+2DD5C (187740) 𭵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD5C
U+2DD5D (187741) 𭵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD5D
U+2DD5E (187742) 𭵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD5E
U+2DD5F (187743) 𭵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD5F
U+2DD60 (187744) 𭵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD60
U+2DD61 (187745) 𭵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD61
U+2DD62 (187746) 𭵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD62
U+2DD63 (187747) 𭵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD63
U+2DD64 (187748) 𭵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD64
U+2DD65 (187749) 𭵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD65
U+2DD66 (187750) 𭵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD66
U+2DD67 (187751) 𭵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD67
U+2DD68 (187752) 𭵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD68
U+2DD69 (187753) 𭵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD69
U+2DD6A (187754) 𭵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD6A
U+2DD6B (187755) 𭵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD6B
U+2DD6C (187756) 𭵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD6C
U+2DD6D (187757) 𭵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD6D
U+2DD6E (187758) 𭵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD6E
U+2DD6F (187759) 𭵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD6F
U+2DD70 (187760) 𭵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD70
U+2DD71 (187761) 𭵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD71
U+2DD72 (187762) 𭵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD72
U+2DD73 (187763) 𭵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD73
U+2DD74 (187764) 𭵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD74
U+2DD75 (187765) 𭵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD75
U+2DD76 (187766) 𭵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD76
U+2DD77 (187767) 𭵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD77
U+2DD78 (187768) 𭵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD78
U+2DD79 (187769) 𭵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD79
U+2DD7A (187770) 𭵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD7A
U+2DD7B (187771) 𭵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD7B
U+2DD7C (187772) 𭵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD7C
U+2DD7D (187773) 𭵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD7D
U+2DD7E (187774) 𭵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD7E
U+2DD7F (187775) 𭵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD7F
U+2DD80 (187776) 𭶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD80
U+2DD81 (187777) 𭶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD81
U+2DD82 (187778) 𭶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD82
U+2DD83 (187779) 𭶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD83
U+2DD84 (187780) 𭶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD84
U+2DD85 (187781) 𭶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD85
U+2DD86 (187782) 𭶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD86
U+2DD87 (187783) 𭶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD87
U+2DD88 (187784) 𭶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD88
U+2DD89 (187785) 𭶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD89
U+2DD8A (187786) 𭶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD8A
U+2DD8B (187787) 𭶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD8B
U+2DD8C (187788) 𭶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD8C
U+2DD8D (187789) 𭶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD8D
U+2DD8E (187790) 𭶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD8E
U+2DD8F (187791) 𭶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD8F
U+2DD90 (187792) 𭶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD90
U+2DD91 (187793) 𭶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD91
U+2DD92 (187794) 𭶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD92
U+2DD93 (187795) 𭶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD93
U+2DD94 (187796) 𭶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD94
U+2DD95 (187797) 𭶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD95
U+2DD96 (187798) 𭶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD96
U+2DD97 (187799) 𭶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD97
U+2DD98 (187800) 𭶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD98
U+2DD99 (187801) 𭶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD99
U+2DD9A (187802) 𭶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD9A
U+2DD9B (187803) 𭶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD9B
U+2DD9C (187804) 𭶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD9C
U+2DD9D (187805) 𭶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD9D
U+2DD9E (187806) 𭶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD9E
U+2DD9F (187807) 𭶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DD9F
U+2DDA0 (187808) 𭶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA0
U+2DDA1 (187809) 𭶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA1
U+2DDA2 (187810) 𭶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA2
U+2DDA3 (187811) 𭶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA3
U+2DDA4 (187812) 𭶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA4
U+2DDA5 (187813) 𭶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA5
U+2DDA6 (187814) 𭶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA6
U+2DDA7 (187815) 𭶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA7
U+2DDA8 (187816) 𭶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA8
U+2DDA9 (187817) 𭶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDA9
U+2DDAA (187818) 𭶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDAA
U+2DDAB (187819) 𭶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDAB
U+2DDAC (187820) 𭶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDAC
U+2DDAD (187821) 𭶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDAD
U+2DDAE (187822) 𭶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDAE
U+2DDAF (187823) 𭶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDAF
U+2DDB0 (187824) 𭶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB0
U+2DDB1 (187825) 𭶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB1
U+2DDB2 (187826) 𭶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB2
U+2DDB3 (187827) 𭶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB3
U+2DDB4 (187828) 𭶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB4
U+2DDB5 (187829) 𭶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB5
U+2DDB6 (187830) U+2DDB6.svg 𭶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB6
U+2DDB7 (187831) 𭶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB7
U+2DDB8 (187832) 𭶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB8
U+2DDB9 (187833) 𭶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDB9
U+2DDBA (187834) 𭶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDBA
U+2DDBB (187835) 𭶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDBB
U+2DDBC (187836) 𭶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDBC
U+2DDBD (187837) 𭶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDBD
U+2DDBE (187838) 𭶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDBE
U+2DDBF (187839) 𭶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDBF
U+2DDC0 (187840) 𭷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC0
U+2DDC1 (187841) 𭷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC1
U+2DDC2 (187842) 𭷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC2
U+2DDC3 (187843) 𭷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC3
U+2DDC4 (187844) 𭷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC4
U+2DDC5 (187845) 𭷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC5
U+2DDC6 (187846) 𭷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC6
U+2DDC7 (187847) 𭷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC7
U+2DDC8 (187848) 𭷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC8
U+2DDC9 (187849) 𭷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDC9
U+2DDCA (187850) 𭷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDCA
U+2DDCB (187851) 𭷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDCB
U+2DDCC (187852) 𭷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDCC
U+2DDCD (187853) U+2DDCD.svg 𭷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDCD
U+2DDCE (187854) 𭷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDCE
U+2DDCF (187855) 𭷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDCF
U+2DDD0 (187856) 𭷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD0
U+2DDD1 (187857) 𭷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD1
U+2DDD2 (187858) 𭷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD2
U+2DDD3 (187859) 𭷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD3
U+2DDD4 (187860) Obsolete Simplified 062.svg 𭷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD4
U+2DDD5 (187861) 𭷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD5
U+2DDD6 (187862) 𭷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD6
U+2DDD7 (187863) 𭷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD7
U+2DDD8 (187864) 𭷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD8
U+2DDD9 (187865) 𭷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDD9
U+2DDDA (187866) 𭷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDDA
U+2DDDB (187867) 𭷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDDB
U+2DDDC (187868) 𭷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDDC
U+2DDDD (187869) 𭷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDDD
U+2DDDE (187870) 𭷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDDE
U+2DDDF (187871) 𭷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDDF
U+2DDE0 (187872) 𭷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE0
U+2DDE1 (187873) 𭷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE1
U+2DDE2 (187874) 𭷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE2
U+2DDE3 (187875) 𭷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE3
U+2DDE4 (187876) 𭷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE4
U+2DDE5 (187877) 𭷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE5
U+2DDE6 (187878) 𭷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE6
U+2DDE7 (187879) 𭷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE7
U+2DDE8 (187880) 𭷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE8
U+2DDE9 (187881) 𭷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDE9
U+2DDEA (187882) 𭷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDEA
U+2DDEB (187883) 𭷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDEB
U+2DDEC (187884) 𭷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDEC
U+2DDED (187885) 𭷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDED
U+2DDEE (187886) 𭷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDEE
U+2DDEF (187887) 𭷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDEF
U+2DDF0 (187888) 𭷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF0
U+2DDF1 (187889) 𭷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF1
U+2DDF2 (187890) 𭷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF2
U+2DDF3 (187891) 𭷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF3
U+2DDF4 (187892) 𭷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF4
U+2DDF5 (187893) 𭷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF5
U+2DDF6 (187894) 𭷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF6
U+2DDF7 (187895) 𭷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF7
U+2DDF8 (187896) 𭷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF8
U+2DDF9 (187897) 𭷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDF9
U+2DDFA (187898) 𭷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDFA
U+2DDFB (187899) 𭷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDFB
U+2DDFC (187900) 𭷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDFC
U+2DDFD (187901) 𭷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDFD
U+2DDFE (187902) 𭷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDFE
U+2DDFF (187903) 𭷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DDFF
U+2DE00 (187904) 𭸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE00
U+2DE01 (187905) 𭸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE01
U+2DE02 (187906) 𭸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE02
U+2DE03 (187907) 𭸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE03
U+2DE04 (187908) 𭸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE04
U+2DE05 (187909) 𭸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE05
U+2DE06 (187910) 𭸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE06
U+2DE07 (187911) 𭸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE07
U+2DE08 (187912) 𭸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE08
U+2DE09 (187913) 𭸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE09
U+2DE0A (187914) 𭸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE0A
U+2DE0B (187915) 𭸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE0B
U+2DE0C (187916) 𭸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE0C
U+2DE0D (187917) 𭸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE0D
U+2DE0E (187918) 𭸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE0E
U+2DE0F (187919) 𭸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE0F
U+2DE10 (187920) 𭸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE10
U+2DE11 (187921) 𭸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE11
U+2DE12 (187922) 𭸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE12
U+2DE13 (187923) 𭸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE13
U+2DE14 (187924) 𭸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE14
U+2DE15 (187925) 𭸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE15
U+2DE16 (187926) 𭸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE16
U+2DE17 (187927) 𭸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE17
U+2DE18 (187928) 𭸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE18
U+2DE19 (187929) 𭸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE19
U+2DE1A (187930) 𭸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE1A
U+2DE1B (187931) 𭸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE1B
U+2DE1C (187932) 𭸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE1C
U+2DE1D (187933) 𭸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE1D
U+2DE1E (187934) 𭸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE1E
U+2DE1F (187935) 𭸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE1F
U+2DE20 (187936) 𭸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE20
U+2DE21 (187937) 𭸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE21
U+2DE22 (187938) 𭸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE22
U+2DE23 (187939) 𭸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE23
U+2DE24 (187940) 𭸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE24
U+2DE25 (187941) 𭸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE25
U+2DE26 (187942) 𭸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE26
U+2DE27 (187943) 𭸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE27
U+2DE28 (187944) 𭸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE28
U+2DE29 (187945) 𭸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE29
U+2DE2A (187946) 𭸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE2A
U+2DE2B (187947) 𭸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE2B
U+2DE2C (187948) 𭸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE2C
U+2DE2D (187949) 𭸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE2D
U+2DE2E (187950) 𭸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE2E
U+2DE2F (187951) 𭸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE2F
U+2DE30 (187952) 犭罷.png 𭸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE30
U+2DE31 (187953) 𭸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE31
U+2DE32 (187954) 𭸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE32
U+2DE33 (187955) 𭸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE33
U+2DE34 (187956) 𭸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE34
U+2DE35 (187957) 𭸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE35
U+2DE36 (187958) 𭸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE36
U+2DE37 (187959) 𭸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE37
U+2DE38 (187960) 𭸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE38
U+2DE39 (187961) 𭸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE39
U+2DE3A (187962) 𭸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE3A
U+2DE3B (187963) 𭸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE3B
U+2DE3C (187964) 𭸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE3C
U+2DE3D (187965) 𭸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE3D
U+2DE3E (187966) 𭸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE3E
U+2DE3F (187967) 𭸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE3F
U+2DE40 (187968) 𭹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE40
U+2DE41 (187969) 𭹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE41
U+2DE42 (187970) 𭹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE42
U+2DE43 (187971) 𭹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE43
U+2DE44 (187972) 𭹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE44
U+2DE45 (187973) 𭹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE45
U+2DE46 (187974) 𭹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE46
U+2DE47 (187975) 𭹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE47
U+2DE48 (187976) 𭹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE48
U+2DE49 (187977) 𭹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE49
U+2DE4A (187978) 𭹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE4A
U+2DE4B (187979) 𭹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE4B
U+2DE4C (187980) 𭹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE4C
U+2DE4D (187981) 𭹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE4D
U+2DE4E (187982) 𭹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE4E
U+2DE4F (187983) 𭹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE4F
U+2DE50 (187984) 𭹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE50
U+2DE51 (187985) 𭹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE51
U+2DE52 (187986) 𭹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE52
U+2DE53 (187987) 𭹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE53
U+2DE54 (187988) 𭹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE54
U+2DE55 (187989) 𭹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE55
U+2DE56 (187990) 𭹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE56
U+2DE57 (187991) 𭹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE57
U+2DE58 (187992) 𭹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE58
U+2DE59 (187993) 𭹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE59
U+2DE5A (187994) 𭹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE5A
U+2DE5B (187995) 𭹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE5B
U+2DE5C (187996) 𭹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE5C
U+2DE5D (187997) 𭹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE5D
U+2DE5E (187998) 𭹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE5E
U+2DE5F (187999) 𭹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE5F
U+2DE60 (188000) 𭹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE60
U+2DE61 (188001) 𭹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE61
U+2DE62 (188002) 𭹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE62
U+2DE63 (188003) 𭹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE63
U+2DE64 (188004) 𭹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE64
U+2DE65 (188005) 𭹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE65
U+2DE66 (188006) 𭹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE66
U+2DE67 (188007) 𭹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE67
U+2DE68 (188008) 𭹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE68
U+2DE69 (188009) 𭹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE69
U+2DE6A (188010) 𭹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE6A
U+2DE6B (188011) 𭹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE6B
U+2DE6C (188012) 𭹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE6C
U+2DE6D (188013) 𭹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE6D
U+2DE6E (188014) 𭹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE6E
U+2DE6F (188015) 𭹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE6F
U+2DE70 (188016) 𭹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE70
U+2DE71 (188017) 𭹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE71
U+2DE72 (188018) 𭹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE72
U+2DE73 (188019) 𭹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE73
U+2DE74 (188020) 𭹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE74
U+2DE75 (188021) 𭹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE75
U+2DE76 (188022) 𭹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE76
U+2DE77 (188023) 𭹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE77
U+2DE78 (188024) 𭹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE78
U+2DE79 (188025) 𭹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE79
U+2DE7A (188026) 𭹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE7A
U+2DE7B (188027) 𭹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE7B
U+2DE7C (188028) 𭹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE7C
U+2DE7D (188029) 𭹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE7D
U+2DE7E (188030) 𭹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE7E
U+2DE7F (188031) 𭹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE7F
U+2DE80 (188032) 𭺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE80
U+2DE81 (188033) 𭺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE81
U+2DE82 (188034) 𭺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE82
U+2DE83 (188035) 𭺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE83
U+2DE84 (188036) 𭺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE84
U+2DE85 (188037) 𭺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE85
U+2DE86 (188038) 𭺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE86
U+2DE87 (188039) 𭺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE87
U+2DE88 (188040) 𭺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE88
U+2DE89 (188041) 𭺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE89
U+2DE8A (188042) 𭺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE8A
U+2DE8B (188043) 𭺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE8B
U+2DE8C (188044) 𭺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE8C
U+2DE8D (188045) 𭺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE8D
U+2DE8E (188046) 𭺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE8E
U+2DE8F (188047) 𭺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE8F
U+2DE90 (188048) 𭺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE90
U+2DE91 (188049) 𭺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE91
U+2DE92 (188050) 𭺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE92
U+2DE93 (188051) 𭺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE93
U+2DE94 (188052) 𭺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE94
U+2DE95 (188053) 𭺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE95
U+2DE96 (188054) 𭺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE96
U+2DE97 (188055) 𭺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE97
U+2DE98 (188056) 𭺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE98
U+2DE99 (188057) 𭺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE99
U+2DE9A (188058) 𭺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE9A
U+2DE9B (188059) 𭺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE9B
U+2DE9C (188060) 𭺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE9C
U+2DE9D (188061) 𭺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE9D
U+2DE9E (188062) 𭺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE9E
U+2DE9F (188063) 𭺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DE9F
U+2DEA0 (188064) 𭺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA0
U+2DEA1 (188065) 𭺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA1
U+2DEA2 (188066) 𭺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA2
U+2DEA3 (188067) 𭺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA3
U+2DEA4 (188068) 𭺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA4
U+2DEA5 (188069) 𭺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA5
U+2DEA6 (188070) 𭺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA6
U+2DEA7 (188071) 𭺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA7
U+2DEA8 (188072) 𭺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA8
U+2DEA9 (188073) 𭺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEA9
U+2DEAA (188074) 𭺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEAA
U+2DEAB (188075) 𭺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEAB
U+2DEAC (188076) 𭺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEAC
U+2DEAD (188077) 𭺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEAD
U+2DEAE (188078) 𭺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEAE
U+2DEAF (188079) 𭺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEAF
U+2DEB0 (188080) 𭺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB0
U+2DEB1 (188081) 𭺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB1
U+2DEB2 (188082) 𭺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB2
U+2DEB3 (188083) 𭺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB3
U+2DEB4 (188084) 𭺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB4
U+2DEB5 (188085) 𭺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB5
U+2DEB6 (188086) 𭺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB6
U+2DEB7 (188087) 𭺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB7
U+2DEB8 (188088) 𭺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB8
U+2DEB9 (188089) 𭺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEB9
U+2DEBA (188090) 𭺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEBA
U+2DEBB (188091) 𭺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEBB
U+2DEBC (188092) 𭺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEBC
U+2DEBD (188093) 𭺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEBD
U+2DEBE (188094) 𭺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEBE
U+2DEBF (188095) 𭺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEBF
U+2DEC0 (188096) 𭻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC0
U+2DEC1 (188097) 𭻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC1
U+2DEC2 (188098) 𭻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC2
U+2DEC3 (188099) 𭻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC3
U+2DEC4 (188100) 𭻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC4
U+2DEC5 (188101) 𭻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC5
U+2DEC6 (188102) 𭻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC6
U+2DEC7 (188103) 𭻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC7
U+2DEC8 (188104) 𭻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC8
U+2DEC9 (188105) 𭻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEC9
U+2DECA (188106) 𭻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DECA
U+2DECB (188107) 𭻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DECB
U+2DECC (188108) 𭻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DECC
U+2DECD (188109) 𭻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DECD
U+2DECE (188110) 𭻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DECE
U+2DECF (188111) 𭻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DECF
U+2DED0 (188112) 𭻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED0
U+2DED1 (188113) 𭻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED1
U+2DED2 (188114) 𭻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED2
U+2DED3 (188115) 𭻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED3
U+2DED4 (188116) 𭻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED4
U+2DED5 (188117) 𭻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED5
U+2DED6 (188118) 𭻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED6
U+2DED7 (188119) 𭻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED7
U+2DED8 (188120) 𭻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED8
U+2DED9 (188121) 𭻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DED9
U+2DEDA (188122) 𭻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEDA
U+2DEDB (188123) 𭻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEDB
U+2DEDC (188124) 𭻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEDC
U+2DEDD (188125) 𭻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEDD
U+2DEDE (188126) 𭻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEDE
U+2DEDF (188127) 𭻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEDF
U+2DEE0 (188128) 𭻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE0
U+2DEE1 (188129) 𭻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE1
U+2DEE2 (188130) 𭻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE2
U+2DEE3 (188131) 𭻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE3
U+2DEE4 (188132) 𭻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE4
U+2DEE5 (188133) 𭻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE5
U+2DEE6 (188134) 𭻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE6
U+2DEE7 (188135) 𭻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE7
U+2DEE8 (188136) 𭻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE8
U+2DEE9 (188137) 𭻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEE9
U+2DEEA (188138) 𭻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEEA
U+2DEEB (188139) 𭻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEEB
U+2DEEC (188140) 𭻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEEC
U+2DEED (188141) 𭻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEED
U+2DEEE (188142) 𭻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEEE
U+2DEEF (188143) 𭻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEEF
U+2DEF0 (188144) 𭻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF0
U+2DEF1 (188145) 𭻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF1
U+2DEF2 (188146) 𭻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF2
U+2DEF3 (188147) 𭻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF3
U+2DEF4 (188148) 𭻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF4
U+2DEF5 (188149) 𭻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF5
U+2DEF6 (188150) 𭻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF6
U+2DEF7 (188151) 𭻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF7
U+2DEF8 (188152) 𭻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF8
U+2DEF9 (188153) 𭻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEF9
U+2DEFA (188154) 𭻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEFA
U+2DEFB (188155) 𭻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEFB
U+2DEFC (188156) 𭻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEFC
U+2DEFD (188157) 𭻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEFD
U+2DEFE (188158) Obsolete Simplified 205.svg 𭻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEFE
U+2DEFF (188159) 𭻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DEFF
U+2DF00 (188160) 𭼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF00
U+2DF01 (188161) 𭼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF01
U+2DF02 (188162) 𭼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF02
U+2DF03 (188163) 𭼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF03
U+2DF04 (188164) 𭼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF04
U+2DF05 (188165) 𭼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF05
U+2DF06 (188166) 𭼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF06
U+2DF07 (188167) 𭼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF07
U+2DF08 (188168) 𭼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF08
U+2DF09 (188169) 𭼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF09
U+2DF0A (188170) 𭼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF0A
U+2DF0B (188171) 𭼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF0B
U+2DF0C (188172) 𭼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF0C
U+2DF0D (188173) 𭼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF0D
U+2DF0E (188174) 𭼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF0E
U+2DF0F (188175) 𭼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF0F
U+2DF10 (188176) 𭼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF10
U+2DF11 (188177) 𭼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF11
U+2DF12 (188178) 𭼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF12
U+2DF13 (188179) 𭼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF13
U+2DF14 (188180) 𭼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF14
U+2DF15 (188181) 𭼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF15
U+2DF16 (188182) 𭼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF16
U+2DF17 (188183) 𭼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF17
U+2DF18 (188184) 𭼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF18
U+2DF19 (188185) 𭼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF19
U+2DF1A (188186) 𭼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF1A
U+2DF1B (188187) 𭼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF1B
U+2DF1C (188188) 𭼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF1C
U+2DF1D (188189) 𭼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF1D
U+2DF1E (188190) 𭼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF1E
U+2DF1F (188191) 𭼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF1F
U+2DF20 (188192) 𭼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF20
U+2DF21 (188193) 𭼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF21
U+2DF22 (188194) 𭼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF22
U+2DF23 (188195) 𭼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF23
U+2DF24 (188196) 𭼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF24
U+2DF25 (188197) 𭼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF25
U+2DF26 (188198) 𭼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF26
U+2DF27 (188199) 𭼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF27
U+2DF28 (188200) 𭼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF28
U+2DF29 (188201) 𭼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF29
U+2DF2A (188202) 𭼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF2A
U+2DF2B (188203) 𭼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF2B
U+2DF2C (188204) 𭼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF2C
U+2DF2D (188205) 𭼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF2D
U+2DF2E (188206) 𭼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF2E
U+2DF2F (188207) 𭼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF2F
U+2DF30 (188208) 𭼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF30
U+2DF31 (188209) 𭼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF31
U+2DF32 (188210) 𭼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF32
U+2DF33 (188211) 𭼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF33
U+2DF34 (188212) 𭼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF34
U+2DF35 (188213) 𭼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF35
U+2DF36 (188214) 𭼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF36
U+2DF37 (188215) 𭼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF37
U+2DF38 (188216) 𭼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF38
U+2DF39 (188217) 𭼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF39
U+2DF3A (188218) 𭼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF3A
U+2DF3B (188219) 𭼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF3B
U+2DF3C (188220) 𭼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF3C
U+2DF3D (188221) 𭼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF3D
U+2DF3E (188222) 𭼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF3E
U+2DF3F (188223) 𭼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF3F
U+2DF40 (188224) 𭽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF40
U+2DF41 (188225) 𭽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF41
U+2DF42 (188226) 𭽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF42
U+2DF43 (188227) 𭽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF43
U+2DF44 (188228) 𭽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF44
U+2DF45 (188229) 𭽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF45
U+2DF46 (188230) 𭽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF46
U+2DF47 (188231) 𭽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF47
U+2DF48 (188232) 𭽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF48
U+2DF49 (188233) 𭽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF49
U+2DF4A (188234) 𭽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF4A
U+2DF4B (188235) 𭽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF4B
U+2DF4C (188236) 𭽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF4C
U+2DF4D (188237) 𭽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF4D
U+2DF4E (188238) 𭽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF4E
U+2DF4F (188239) 𭽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF4F
U+2DF50 (188240) 𭽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF50
U+2DF51 (188241) 𭽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF51
U+2DF52 (188242) 𭽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF52
U+2DF53 (188243) 𭽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF53
U+2DF54 (188244) 𭽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF54
U+2DF55 (188245) 𭽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF55
U+2DF56 (188246) 𭽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF56
U+2DF57 (188247) 𭽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF57
U+2DF58 (188248) 𭽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF58
U+2DF59 (188249) 𭽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF59
U+2DF5A (188250) 𭽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF5A
U+2DF5B (188251) 𭽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF5B
U+2DF5C (188252) 𭽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF5C
U+2DF5D (188253) 𭽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF5D
U+2DF5E (188254) 𭽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF5E
U+2DF5F (188255) 𭽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF5F
U+2DF60 (188256) 𭽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF60
U+2DF61 (188257) U+2DF61.svg 𭽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF61
U+2DF62 (188258) 𭽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF62
U+2DF63 (188259) 𭽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF63
U+2DF64 (188260) 𭽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF64
U+2DF65 (188261) 𭽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF65
U+2DF66 (188262) 𭽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF66
U+2DF67 (188263) 𭽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF67
U+2DF68 (188264) 𭽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF68
U+2DF69 (188265) 𭽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF69
U+2DF6A (188266) 𭽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF6A
U+2DF6B (188267) 𭽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF6B
U+2DF6C (188268) 𭽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF6C
U+2DF6D (188269) 𭽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF6D
U+2DF6E (188270) 𭽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF6E
U+2DF6F (188271) 𭽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF6F
U+2DF70 (188272) 𭽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF70
U+2DF71 (188273) 𭽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF71
U+2DF72 (188274) 𭽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF72
U+2DF73 (188275) 𭽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF73
U+2DF74 (188276) 𭽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF74
U+2DF75 (188277) 𭽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF75
U+2DF76 (188278) 𭽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF76
U+2DF77 (188279) 𭽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF77
U+2DF78 (188280) 𭽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF78
U+2DF79 (188281) 𭽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF79
U+2DF7A (188282) 𭽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF7A
U+2DF7B (188283) 𭽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF7B
U+2DF7C (188284) 𭽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF7C
U+2DF7D (188285) 𭽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF7D
U+2DF7E (188286) 𭽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF7E
U+2DF7F (188287) 𭽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF7F
U+2DF80 (188288) 𭾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF80
U+2DF81 (188289) 𭾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF81
U+2DF82 (188290) 𭾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF82
U+2DF83 (188291) 𭾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF83
U+2DF84 (188292) 𭾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF84
U+2DF85 (188293) 𭾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF85
U+2DF86 (188294) 𭾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF86
U+2DF87 (188295) 𭾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF87
U+2DF88 (188296) 𭾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF88
U+2DF89 (188297) 𭾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF89
U+2DF8A (188298) 𭾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF8A
U+2DF8B (188299) 𭾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF8B
U+2DF8C (188300) 𭾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF8C
U+2DF8D (188301) Zhi Taoism character.svg 𭾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF8D
U+2DF8E (188302) 𭾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF8E
U+2DF8F (188303) 𭾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF8F
U+2DF90 (188304) 𭾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF90
U+2DF91 (188305) 𭾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF91
U+2DF92 (188306) 𭾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF92
U+2DF93 (188307) 𭾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF93
U+2DF94 (188308) 𭾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF94
U+2DF95 (188309) 𭾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF95
U+2DF96 (188310) 𭾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF96
U+2DF97 (188311) 𭾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF97
U+2DF98 (188312) 𭾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF98
U+2DF99 (188313) 𭾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF99
U+2DF9A (188314) 𭾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF9A
U+2DF9B (188315) 𭾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF9B
U+2DF9C (188316) 𭾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF9C
U+2DF9D (188317) U+2DF9D.svg 𭾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF9D
U+2DF9E (188318) 𭾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF9E
U+2DF9F (188319) 𭾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DF9F
U+2DFA0 (188320) 𭾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA0
U+2DFA1 (188321) 𭾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA1
U+2DFA2 (188322) 𭾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA2
U+2DFA3 (188323) 𭾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA3
U+2DFA4 (188324) 𭾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA4
U+2DFA5 (188325) 𭾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA5
U+2DFA6 (188326) 𭾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA6
U+2DFA7 (188327) 𭾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA7
U+2DFA8 (188328) 𭾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA8
U+2DFA9 (188329) 𭾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFA9
U+2DFAA (188330) 𭾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFAA
U+2DFAB (188331) 𭾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFAB
U+2DFAC (188332) 𭾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFAC
U+2DFAD (188333) 𭾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFAD
U+2DFAE (188334) 𭾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFAE
U+2DFAF (188335) 𭾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFAF
U+2DFB0 (188336) 𭾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB0
U+2DFB1 (188337) 𭾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB1
U+2DFB2 (188338) 𭾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB2
U+2DFB3 (188339) 𭾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB3
U+2DFB4 (188340) 𭾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB4
U+2DFB5 (188341) 𭾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB5
U+2DFB6 (188342) 𭾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB6
U+2DFB7 (188343) 𭾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB7
U+2DFB8 (188344) 𭾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB8
U+2DFB9 (188345) 𭾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFB9
U+2DFBA (188346) 𭾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFBA
U+2DFBB (188347) 𭾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFBB
U+2DFBC (188348) 𭾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFBC
U+2DFBD (188349) 𭾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFBD
U+2DFBE (188350) 𭾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFBE
U+2DFBF (188351) 𭾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFBF
U+2DFC0 (188352) 𭿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC0
U+2DFC1 (188353) 𭿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC1
U+2DFC2 (188354) 𭿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC2
U+2DFC3 (188355) 𭿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC3
U+2DFC4 (188356) 𭿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC4
U+2DFC5 (188357) 𭿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC5
U+2DFC6 (188358) 𭿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC6
U+2DFC7 (188359) 𭿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC7
U+2DFC8 (188360) 𭿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC8
U+2DFC9 (188361) 𭿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFC9
U+2DFCA (188362) 𭿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFCA
U+2DFCB (188363) 𭿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFCB
U+2DFCC (188364) 𭿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFCC
U+2DFCD (188365) 𭿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFCD
U+2DFCE (188366) 𭿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFCE
U+2DFCF (188367) 𭿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFCF
U+2DFD0 (188368) 𭿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD0
U+2DFD1 (188369) 𭿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD1
U+2DFD2 (188370) 𭿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD2
U+2DFD3 (188371) 𭿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD3
U+2DFD4 (188372) 𭿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD4
U+2DFD5 (188373) 𭿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD5
U+2DFD6 (188374) 𭿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD6
U+2DFD7 (188375) 𭿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD7
U+2DFD8 (188376) 𭿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD8
U+2DFD9 (188377) 𭿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFD9
U+2DFDA (188378) 𭿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFDA
U+2DFDB (188379) 𭿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFDB
U+2DFDC (188380) 𭿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFDC
U+2DFDD (188381) 𭿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFDD
U+2DFDE (188382) 𭿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFDE
U+2DFDF (188383) 𭿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFDF
U+2DFE0 (188384) 𭿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE0
U+2DFE1 (188385) 𭿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE1
U+2DFE2 (188386) 𭿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE2
U+2DFE3 (188387) 𭿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE3
U+2DFE4 (188388) 𭿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE4
U+2DFE5 (188389) 𭿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE5
U+2DFE6 (188390) 𭿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE6
U+2DFE7 (188391) 𭿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE7
U+2DFE8 (188392) 𭿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE8
U+2DFE9 (188393) 𭿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFE9
U+2DFEA (188394) 𭿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFEA
U+2DFEB (188395) 𭿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFEB
U+2DFEC (188396) 𭿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFEC
U+2DFED (188397) 𭿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFED
U+2DFEE (188398) 𭿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFEE
U+2DFEF (188399) 𭿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFEF
U+2DFF0 (188400) 𭿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF0
U+2DFF1 (188401) 𭿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF1
U+2DFF2 (188402) 𭿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF2
U+2DFF3 (188403) 𭿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF3
U+2DFF4 (188404) 𭿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF4
U+2DFF5 (188405) 𭿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF5
U+2DFF6 (188406) 𭿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF6
U+2DFF7 (188407) 𭿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF7
U+2DFF8 (188408) 𭿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF8
U+2DFF9 (188409) 𭿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFF9
U+2DFFA (188410) 𭿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFFA
U+2DFFB (188411) 𭿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFFB
U+2DFFC (188412) 𭿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFFC
U+2DFFD (188413) 𭿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFFD
U+2DFFE (188414) 𭿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFFE
U+2DFFF (188415) 𭿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2DFFF