ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension E

⟵ CJK Unified Ideographs Extension D

CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension E” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2B820 ถึง U+2CEAF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)