⟵ CJK Unified Ideographs Extension D

CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension E” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2B820 ถึง U+2CEAF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+2B820 ถึง U+2BFFF

ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2B820 (178208) 𫠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B820
U+2B821 (178209) 𫠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B821
U+2B822 (178210) 𫠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B822
U+2B823 (178211) 𫠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B823
U+2B824 (178212) 𫠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B824
U+2B825 (178213) 𫠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B825
U+2B826 (178214) 𫠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B826
U+2B827 (178215) 𫠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B827
U+2B828 (178216) 𫠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B828
U+2B829 (178217) 𫠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B829
U+2B82A (178218) 𫠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B82A
U+2B82B (178219) 𫠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B82B
U+2B82C (178220) 𫠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B82C
U+2B82D (178221) 𫠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B82D
U+2B82E (178222) 𫠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B82E
U+2B82F (178223) 𫠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B82F
U+2B830 (178224) 𫠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B830
U+2B831 (178225) 𫠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B831
U+2B832 (178226) 𫠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B832
U+2B833 (178227) 𫠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B833
U+2B834 (178228) 𫠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B834
U+2B835 (178229) 𫠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B835
U+2B836 (178230) 𫠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B836
U+2B837 (178231) 𫠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B837
U+2B838 (178232) 𫠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B838
U+2B839 (178233) 𫠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B839
U+2B83A (178234) 𫠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B83A
U+2B83B (178235) 𫠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B83B
U+2B83C (178236) 𫠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B83C
U+2B83D (178237) 𫠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B83D
U+2B83E (178238) 𫠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B83E
U+2B83F (178239) 𫠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B83F
U+2B840 (178240) 𫡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B840
U+2B841 (178241) 𫡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B841
U+2B842 (178242) 𫡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B842
U+2B843 (178243) 𫡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B843
U+2B844 (178244) 𫡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B844
U+2B845 (178245) 𫡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B845
U+2B846 (178246) 𫡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B846
U+2B847 (178247) 𫡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B847
U+2B848 (178248) 𫡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B848
U+2B849 (178249) 𫡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B849
U+2B84A (178250) 𫡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B84A
U+2B84B (178251) 𫡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B84B
U+2B84C (178252) 𫡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B84C
U+2B84D (178253) 𫡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B84D
U+2B84E (178254) 𫡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B84E
U+2B84F (178255) 𫡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B84F
U+2B850 (178256) 𫡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B850
U+2B851 (178257) 𫡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B851
U+2B852 (178258) 𫡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B852
U+2B853 (178259) 𫡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B853
U+2B854 (178260) 𫡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B854
U+2B855 (178261) 𫡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B855
U+2B856 (178262) 𫡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B856
U+2B857 (178263) 𫡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B857
U+2B858 (178264) 𫡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B858
U+2B859 (178265) 𫡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B859
U+2B85A (178266) 𫡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B85A
U+2B85B (178267) 𫡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B85B
U+2B85C (178268) 𫡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B85C
U+2B85D (178269) 𫡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B85D
U+2B85E (178270) 𫡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B85E
U+2B85F (178271) 𫡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B85F
U+2B860 (178272) 𫡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B860
U+2B861 (178273) 𫡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B861
U+2B862 (178274) 𫡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B862
U+2B863 (178275) 𫡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B863
U+2B864 (178276) 𫡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B864
U+2B865 (178277) 𫡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B865
U+2B866 (178278) 𫡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B866
U+2B867 (178279) 𫡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B867
U+2B868 (178280) 𫡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B868
U+2B869 (178281) 𫡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B869
U+2B86A (178282) 𫡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B86A
U+2B86B (178283) 𫡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B86B
U+2B86C (178284) 𫡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B86C
U+2B86D (178285) 𫡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B86D
U+2B86E (178286) 𫡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B86E
U+2B86F (178287) 𫡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B86F
U+2B870 (178288) 𫡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B870
U+2B871 (178289) 𫡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B871
U+2B872 (178290) 𫡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B872
U+2B873 (178291) 𫡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B873
U+2B874 (178292) 𫡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B874
U+2B875 (178293) 𫡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B875
U+2B876 (178294) 𫡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B876
U+2B877 (178295) 𫡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B877
U+2B878 (178296) 𫡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B878
U+2B879 (178297) 𫡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B879
U+2B87A (178298) 𫡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B87A
U+2B87B (178299) 𫡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B87B
U+2B87C (178300) 𫡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B87C
U+2B87D (178301) 𫡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B87D
U+2B87E (178302) 𫡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B87E
U+2B87F (178303) 𫡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B87F
U+2B880 (178304) 𫢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B880
U+2B881 (178305) 𫢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B881
U+2B882 (178306) 𫢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B882
U+2B883 (178307) 𫢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B883
U+2B884 (178308) 𫢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B884
U+2B885 (178309) 𫢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B885
U+2B886 (178310) 𫢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B886
U+2B887 (178311) 𫢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B887
U+2B888 (178312) 𫢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B888
U+2B889 (178313) 𫢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B889
U+2B88A (178314) 𫢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B88A
U+2B88B (178315) 𫢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B88B
U+2B88C (178316) 𫢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B88C
U+2B88D (178317) 𫢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B88D
U+2B88E (178318) 𫢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B88E
U+2B88F (178319) 𫢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B88F
U+2B890 (178320) 𫢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B890
U+2B891 (178321) 𫢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B891
U+2B892 (178322) 𫢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B892
U+2B893 (178323) 𫢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B893
U+2B894 (178324) 𫢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B894
U+2B895 (178325) 𫢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B895
U+2B896 (178326) 𫢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B896
U+2B897 (178327) 𫢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B897
U+2B898 (178328) 𫢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B898
U+2B899 (178329) 𫢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B899
U+2B89A (178330) 𫢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B89A
U+2B89B (178331) 𫢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B89B
U+2B89C (178332) 𫢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B89C
U+2B89D (178333) 𫢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B89D
U+2B89E (178334) 𫢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B89E
U+2B89F (178335) 𫢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B89F
U+2B8A0 (178336) 𫢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A0
U+2B8A1 (178337) 𫢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A1
U+2B8A2 (178338) 𫢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A2
U+2B8A3 (178339) 𫢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A3
U+2B8A4 (178340) 𫢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A4
U+2B8A5 (178341) 𫢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A5
U+2B8A6 (178342) 𫢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A6
U+2B8A7 (178343) 𫢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A7
U+2B8A8 (178344) 𫢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A8
U+2B8A9 (178345) 𫢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8A9
U+2B8AA (178346) 𫢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8AA
U+2B8AB (178347) 𫢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8AB
U+2B8AC (178348) 𫢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8AC
U+2B8AD (178349) 𫢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8AD
U+2B8AE (178350) 𫢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8AE
U+2B8AF (178351) 𫢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8AF
U+2B8B0 (178352) 𫢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B0
U+2B8B1 (178353) 𫢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B1
U+2B8B2 (178354) 𫢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B2
U+2B8B3 (178355) 𫢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B3
U+2B8B4 (178356) 𫢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B4
U+2B8B5 (178357) 𫢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B5
U+2B8B6 (178358) 𫢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B6
U+2B8B7 (178359) 𫢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B7
U+2B8B8 (178360) 𫢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B8
U+2B8B9 (178361) 𫢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8B9
U+2B8BA (178362) 𫢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8BA
U+2B8BB (178363) 𫢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8BB
U+2B8BC (178364) 𫢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8BC
U+2B8BD (178365) 𫢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8BD
U+2B8BE (178366) 𫢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8BE
U+2B8BF (178367) 𫢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8BF
U+2B8C0 (178368) 𫣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C0
U+2B8C1 (178369) 𫣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C1
U+2B8C2 (178370) 𫣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C2
U+2B8C3 (178371) 𫣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C3
U+2B8C4 (178372) 𫣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C4
U+2B8C5 (178373) 𫣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C5
U+2B8C6 (178374) 𫣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C6
U+2B8C7 (178375) 𫣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C7
U+2B8C8 (178376) 𫣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C8
U+2B8C9 (178377) 𫣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8C9
U+2B8CA (178378) 𫣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8CA
U+2B8CB (178379) 𫣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8CB
U+2B8CC (178380) 𫣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8CC
U+2B8CD (178381) 𫣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8CD
U+2B8CE (178382) 𫣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8CE
U+2B8CF (178383) 𫣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8CF
U+2B8D0 (178384) 𫣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D0
U+2B8D1 (178385) 𫣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D1
U+2B8D2 (178386) 𫣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D2
U+2B8D3 (178387) 𫣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D3
U+2B8D4 (178388) 𫣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D4
U+2B8D5 (178389) 𫣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D5
U+2B8D6 (178390) 𫣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D6
U+2B8D7 (178391) 𫣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D7
U+2B8D8 (178392) 𫣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D8
U+2B8D9 (178393) 𫣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8D9
U+2B8DA (178394) 𫣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8DA
U+2B8DB (178395) 𫣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8DB
U+2B8DC (178396) 𫣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8DC
U+2B8DD (178397) 𫣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8DD
U+2B8DE (178398) 𫣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8DE
U+2B8DF (178399) 𫣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8DF
U+2B8E0 (178400) 𫣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E0
U+2B8E1 (178401) 𫣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E1
U+2B8E2 (178402) 𫣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E2
U+2B8E3 (178403) 𫣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E3
U+2B8E4 (178404) 𫣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E4
U+2B8E5 (178405) 𫣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E5
U+2B8E6 (178406) 𫣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E6
U+2B8E7 (178407) 𫣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E7
U+2B8E8 (178408) 𫣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E8
U+2B8E9 (178409) 𫣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8E9
U+2B8EA (178410) 𫣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8EA
U+2B8EB (178411) 𫣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8EB
U+2B8EC (178412) 𫣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8EC
U+2B8ED (178413) 𫣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8ED
U+2B8EE (178414) 𫣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8EE
U+2B8EF (178415) 𫣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8EF
U+2B8F0 (178416) 𫣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F0
U+2B8F1 (178417) 𫣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F1
U+2B8F2 (178418) 𫣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F2
U+2B8F3 (178419) 𫣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F3
U+2B8F4 (178420) 𫣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F4
U+2B8F5 (178421) 𫣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F5
U+2B8F6 (178422) 𫣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F6
U+2B8F7 (178423) 𫣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F7
U+2B8F8 (178424) 𫣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F8
U+2B8F9 (178425) 𫣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8F9
U+2B8FA (178426) 𫣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8FA
U+2B8FB (178427) 𫣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8FB
U+2B8FC (178428) 𫣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8FC
U+2B8FD (178429) 𫣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8FD
U+2B8FE (178430) 𫣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8FE
U+2B8FF (178431) 𫣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B8FF
U+2B900 (178432) 𫤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B900
U+2B901 (178433) 𫤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B901
U+2B902 (178434) 𫤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B902
U+2B903 (178435) 𫤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B903
U+2B904 (178436) 𫤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B904
U+2B905 (178437) 𫤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B905
U+2B906 (178438) 𫤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B906
U+2B907 (178439) 𫤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B907
U+2B908 (178440) 𫤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B908
U+2B909 (178441) 𫤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B909
U+2B90A (178442) 𫤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B90A
U+2B90B (178443) 𫤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B90B
U+2B90C (178444) 𫤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B90C
U+2B90D (178445) 𫤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B90D
U+2B90E (178446) 𫤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B90E
U+2B90F (178447) 𫤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B90F
U+2B910 (178448) 𫤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B910
U+2B911 (178449) 𫤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B911
U+2B912 (178450) 𫤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B912
U+2B913 (178451) 𫤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B913
U+2B914 (178452) 𫤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B914
U+2B915 (178453) 𫤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B915
U+2B916 (178454) 𫤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B916
U+2B917 (178455) 𫤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B917
U+2B918 (178456) 𫤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B918
U+2B919 (178457) 𫤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B919
U+2B91A (178458) 𫤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B91A
U+2B91B (178459) 𫤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B91B
U+2B91C (178460) 𫤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B91C
U+2B91D (178461) 𫤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B91D
U+2B91E (178462) 𫤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B91E
U+2B91F (178463) 𫤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B91F
U+2B920 (178464) 𫤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B920
U+2B921 (178465) 𫤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B921
U+2B922 (178466) 𫤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B922
U+2B923 (178467) 𫤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B923
U+2B924 (178468) 𫤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B924
U+2B925 (178469) 𫤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B925
U+2B926 (178470) 𫤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B926
U+2B927 (178471) 𫤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B927
U+2B928 (178472) 𫤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B928
U+2B929 (178473) 𫤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B929
U+2B92A (178474) 𫤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B92A
U+2B92B (178475) 𫤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B92B
U+2B92C (178476) 𫤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B92C
U+2B92D (178477) 𫤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B92D
U+2B92E (178478) 𫤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B92E
U+2B92F (178479) 𫤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B92F
U+2B930 (178480) 𫤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B930
U+2B931 (178481) 𫤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B931
U+2B932 (178482) 𫤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B932
U+2B933 (178483) 𫤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B933
U+2B934 (178484) 𫤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B934
U+2B935 (178485) 𫤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B935
U+2B936 (178486) 𫤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B936
U+2B937 (178487) 𫤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B937
U+2B938 (178488) 𫤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B938
U+2B939 (178489) 𫤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B939
U+2B93A (178490) 𫤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B93A
U+2B93B (178491) 𫤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B93B
U+2B93C (178492) 𫤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B93C
U+2B93D (178493) 𫤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B93D
U+2B93E (178494) 𫤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B93E
U+2B93F (178495) 𫤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B93F
U+2B940 (178496) 𫥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B940
U+2B941 (178497) 𫥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B941
U+2B942 (178498) 𫥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B942
U+2B943 (178499) 𫥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B943
U+2B944 (178500) 𫥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B944
U+2B945 (178501) 𫥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B945
U+2B946 (178502) 𫥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B946
U+2B947 (178503) 𫥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B947
U+2B948 (178504) 𫥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B948
U+2B949 (178505) 𫥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B949
U+2B94A (178506) 𫥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B94A
U+2B94B (178507) 𫥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B94B
U+2B94C (178508) 𫥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B94C
U+2B94D (178509) 𫥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B94D
U+2B94E (178510) 𫥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B94E
U+2B94F (178511) 𫥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B94F
U+2B950 (178512) 𫥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B950
U+2B951 (178513) 𫥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B951
U+2B952 (178514) 𫥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B952
U+2B953 (178515) 𫥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B953
U+2B954 (178516) 𫥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B954
U+2B955 (178517) 𫥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B955
U+2B956 (178518) 𫥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B956
U+2B957 (178519) 𫥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B957
U+2B958 (178520) 𫥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B958
U+2B959 (178521) 𫥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B959
U+2B95A (178522) 𫥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B95A
U+2B95B (178523) 𫥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B95B
U+2B95C (178524) 𫥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B95C
U+2B95D (178525) 𫥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B95D
U+2B95E (178526) 𫥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B95E
U+2B95F (178527) 𫥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B95F
U+2B960 (178528) 𫥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B960
U+2B961 (178529) 𫥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B961
U+2B962 (178530) 𫥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B962
U+2B963 (178531) 𫥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B963
U+2B964 (178532) 𫥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B964
U+2B965 (178533) 𫥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B965
U+2B966 (178534) 𫥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B966
U+2B967 (178535) 𫥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B967
U+2B968 (178536) 𫥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B968
U+2B969 (178537) 𫥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B969
U+2B96A (178538) 𫥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B96A
U+2B96B (178539) 𫥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B96B
U+2B96C (178540) 𫥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B96C
U+2B96D (178541) 𫥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B96D
U+2B96E (178542) 𫥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B96E
U+2B96F (178543) 𫥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B96F
U+2B970 (178544) 𫥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B970
U+2B971 (178545) 𫥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B971
U+2B972 (178546) 𫥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B972
U+2B973 (178547) 𫥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B973
U+2B974 (178548) 𫥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B974
U+2B975 (178549) 𫥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B975
U+2B976 (178550) 𫥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B976
U+2B977 (178551) 𫥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B977
U+2B978 (178552) 𫥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B978
U+2B979 (178553) 𫥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B979
U+2B97A (178554) 𫥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B97A
U+2B97B (178555) 𫥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B97B
U+2B97C (178556) 𫥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B97C
U+2B97D (178557) 𫥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B97D
U+2B97E (178558) 𫥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B97E
U+2B97F (178559) 𫥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B97F
U+2B980 (178560) 𫦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B980
U+2B981 (178561) 𫦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B981
U+2B982 (178562) 𫦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B982
U+2B983 (178563) 𫦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B983
U+2B984 (178564) 𫦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B984
U+2B985 (178565) 𫦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B985
U+2B986 (178566) 𫦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B986
U+2B987 (178567) 𫦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B987
U+2B988 (178568) 𫦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B988
U+2B989 (178569) 𫦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B989
U+2B98A (178570) 𫦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B98A
U+2B98B (178571) 𫦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B98B
U+2B98C (178572) 𫦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B98C
U+2B98D (178573) 𫦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B98D
U+2B98E (178574) 𫦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B98E
U+2B98F (178575) 𫦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B98F
U+2B990 (178576) 𫦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B990
U+2B991 (178577) 𫦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B991
U+2B992 (178578) 𫦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B992
U+2B993 (178579) 𫦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B993
U+2B994 (178580) 𫦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B994
U+2B995 (178581) 𫦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B995
U+2B996 (178582) 𫦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B996
U+2B997 (178583) 𫦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B997
U+2B998 (178584) 𫦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B998
U+2B999 (178585) 𫦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B999
U+2B99A (178586) 𫦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B99A
U+2B99B (178587) 𫦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B99B
U+2B99C (178588) 𫦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B99C
U+2B99D (178589) 𫦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B99D
U+2B99E (178590) 𫦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B99E
U+2B99F (178591) 𫦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B99F
U+2B9A0 (178592) 𫦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A0
U+2B9A1 (178593) 𫦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A1
U+2B9A2 (178594) 𫦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A2
U+2B9A3 (178595) 𫦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A3
U+2B9A4 (178596) 𫦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A4
U+2B9A5 (178597) 𫦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A5
U+2B9A6 (178598) 𫦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A6
U+2B9A7 (178599) 𫦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A7
U+2B9A8 (178600) 𫦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A8
U+2B9A9 (178601) 𫦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9A9
U+2B9AA (178602) 𫦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9AA
U+2B9AB (178603) 𫦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9AB
U+2B9AC (178604) 𫦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9AC
U+2B9AD (178605) 𫦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9AD
U+2B9AE (178606) 𫦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9AE
U+2B9AF (178607) 𫦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9AF
U+2B9B0 (178608) 𫦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B0
U+2B9B1 (178609) 𫦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B1
U+2B9B2 (178610) 𫦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B2
U+2B9B3 (178611) 𫦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B3
U+2B9B4 (178612) 𫦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B4
U+2B9B5 (178613) 𫦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B5
U+2B9B6 (178614) 𫦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B6
U+2B9B7 (178615) 𫦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B7
U+2B9B8 (178616) 𫦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B8
U+2B9B9 (178617) 𫦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9B9
U+2B9BA (178618) 𫦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9BA
U+2B9BB (178619) 𫦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9BB
U+2B9BC (178620) 𫦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9BC
U+2B9BD (178621) 𫦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9BD
U+2B9BE (178622) 𫦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9BE
U+2B9BF (178623) 𫦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9BF
U+2B9C0 (178624) 𫧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C0
U+2B9C1 (178625) 𫧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C1
U+2B9C2 (178626) 𫧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C2
U+2B9C3 (178627) 𫧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C3
U+2B9C4 (178628) 𫧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C4
U+2B9C5 (178629) 𫧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C5
U+2B9C6 (178630) 𫧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C6
U+2B9C7 (178631) 𫧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C7
U+2B9C8 (178632) 𫧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C8
U+2B9C9 (178633) 𫧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9C9
U+2B9CA (178634) 𫧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9CA
U+2B9CB (178635) 𫧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9CB
U+2B9CC (178636) 𫧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9CC
U+2B9CD (178637) 𫧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9CD
U+2B9CE (178638) 𫧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9CE
U+2B9CF (178639) 𫧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9CF
U+2B9D0 (178640) 𫧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D0
U+2B9D1 (178641) 𫧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D1
U+2B9D2 (178642) 𫧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D2
U+2B9D3 (178643) 𫧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D3
U+2B9D4 (178644) 𫧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D4
U+2B9D5 (178645) 𫧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D5
U+2B9D6 (178646) 𫧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D6
U+2B9D7 (178647) 𫧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D7
U+2B9D8 (178648) 𫧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D8
U+2B9D9 (178649) 𫧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9D9
U+2B9DA (178650) 𫧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9DA
U+2B9DB (178651) 𫧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9DB
U+2B9DC (178652) 𫧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9DC
U+2B9DD (178653) 𫧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9DD
U+2B9DE (178654) 𫧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9DE
U+2B9DF (178655) 𫧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9DF
U+2B9E0 (178656) 𫧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E0
U+2B9E1 (178657) 𫧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E1
U+2B9E2 (178658) 𫧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E2
U+2B9E3 (178659) 𫧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E3
U+2B9E4 (178660) 𫧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E4
U+2B9E5 (178661) 𫧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E5
U+2B9E6 (178662) 𫧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E6
U+2B9E7 (178663) 𫧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E7
U+2B9E8 (178664) 𫧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E8
U+2B9E9 (178665) 𫧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9E9
U+2B9EA (178666) 𫧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9EA
U+2B9EB (178667) 𫧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9EB
U+2B9EC (178668) 𫧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9EC
U+2B9ED (178669) 𫧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9ED
U+2B9EE (178670) 𫧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9EE
U+2B9EF (178671) 𫧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9EF
U+2B9F0 (178672) 𫧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F0
U+2B9F1 (178673) 𫧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F1
U+2B9F2 (178674) 𫧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F2
U+2B9F3 (178675) 𫧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F3
U+2B9F4 (178676) 𫧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F4
U+2B9F5 (178677) 𫧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F5
U+2B9F6 (178678) 𫧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F6
U+2B9F7 (178679) 𫧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F7
U+2B9F8 (178680) 𫧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F8
U+2B9F9 (178681) 𫧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9F9
U+2B9FA (178682) 𫧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9FA
U+2B9FB (178683) 𫧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9FB
U+2B9FC (178684) 𫧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9FC
U+2B9FD (178685) 𫧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9FD
U+2B9FE (178686) 𫧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9FE
U+2B9FF (178687) 𫧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B9FF
U+2BA00 (178688) 𫨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA00
U+2BA01 (178689) 𫨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA01
U+2BA02 (178690) 𫨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA02
U+2BA03 (178691) 𫨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA03
U+2BA04 (178692) 𫨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA04
U+2BA05 (178693) 𫨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA05
U+2BA06 (178694) 𫨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA06
U+2BA07 (178695) 𫨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA07
U+2BA08 (178696) 𫨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA08
U+2BA09 (178697) 𫨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA09
U+2BA0A (178698) 𫨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA0A
U+2BA0B (178699) 𫨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA0B
U+2BA0C (178700) 𫨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA0C
U+2BA0D (178701) 𫨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA0D
U+2BA0E (178702) 𫨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA0E
U+2BA0F (178703) 𫨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA0F
U+2BA10 (178704) 𫨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA10
U+2BA11 (178705) 𫨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA11
U+2BA12 (178706) 𫨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA12
U+2BA13 (178707) 𫨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA13
U+2BA14 (178708) 𫨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA14
U+2BA15 (178709) 𫨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA15
U+2BA16 (178710) 𫨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA16
U+2BA17 (178711) 𫨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA17
U+2BA18 (178712) 𫨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA18
U+2BA19 (178713) 𫨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA19
U+2BA1A (178714) 𫨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA1A
U+2BA1B (178715) 𫨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA1B
U+2BA1C (178716) 𫨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA1C
U+2BA1D (178717) 𫨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA1D
U+2BA1E (178718) 𫨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA1E
U+2BA1F (178719) 𫨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA1F
U+2BA20 (178720) 𫨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA20
U+2BA21 (178721) 𫨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA21
U+2BA22 (178722) 𫨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA22
U+2BA23 (178723) 𫨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA23
U+2BA24 (178724) 𫨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA24
U+2BA25 (178725) 𫨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA25
U+2BA26 (178726) 𫨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA26
U+2BA27 (178727) 𫨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA27
U+2BA28 (178728) 𫨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA28
U+2BA29 (178729) 𫨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA29
U+2BA2A (178730) 𫨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA2A
U+2BA2B (178731) 𫨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA2B
U+2BA2C (178732) 𫨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA2C
U+2BA2D (178733) 𫨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA2D
U+2BA2E (178734) 𫨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA2E
U+2BA2F (178735) 𫨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA2F
U+2BA30 (178736) 𫨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA30
U+2BA31 (178737) 𫨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA31
U+2BA32 (178738) 𫨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA32
U+2BA33 (178739) 𫨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA33
U+2BA34 (178740) 𫨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA34
U+2BA35 (178741) 𫨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA35
U+2BA36 (178742) 𫨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA36
U+2BA37 (178743) 𫨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA37
U+2BA38 (178744) 𫨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA38
U+2BA39 (178745) 𫨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA39
U+2BA3A (178746) 𫨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA3A
U+2BA3B (178747) 𫨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA3B
U+2BA3C (178748) 𫨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA3C
U+2BA3D (178749) 𫨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA3D
U+2BA3E (178750) 𫨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA3E
U+2BA3F (178751) 𫨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA3F
U+2BA40 (178752) 𫩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA40
U+2BA41 (178753) 𫩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA41
U+2BA42 (178754) 𫩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA42
U+2BA43 (178755) 𫩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA43
U+2BA44 (178756) 𫩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA44
U+2BA45 (178757) 𫩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA45
U+2BA46 (178758) 𫩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA46
U+2BA47 (178759) 𫩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA47
U+2BA48 (178760) 𫩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA48
U+2BA49 (178761) 𫩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA49
U+2BA4A (178762) 𫩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA4A
U+2BA4B (178763) 𫩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA4B
U+2BA4C (178764) 𫩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA4C
U+2BA4D (178765) 𫩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA4D
U+2BA4E (178766) 𫩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA4E
U+2BA4F (178767) 𫩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA4F
U+2BA50 (178768) 𫩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA50
U+2BA51 (178769) 𫩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA51
U+2BA52 (178770) 𫩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA52
U+2BA53 (178771) 𫩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA53
U+2BA54 (178772) 𫩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA54
U+2BA55 (178773) 𫩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA55
U+2BA56 (178774) 𫩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA56
U+2BA57 (178775) 𫩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA57
U+2BA58 (178776) 𫩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA58
U+2BA59 (178777) 𫩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA59
U+2BA5A (178778) 𫩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA5A
U+2BA5B (178779) 𫩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA5B
U+2BA5C (178780) 𫩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA5C
U+2BA5D (178781) 𫩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA5D
U+2BA5E (178782) 𫩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA5E
U+2BA5F (178783) 𫩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA5F
U+2BA60 (178784) 𫩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA60
U+2BA61 (178785) 𫩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA61
U+2BA62 (178786) 𫩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA62
U+2BA63 (178787) 𫩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA63
U+2BA64 (178788) 𫩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA64
U+2BA65 (178789) 𫩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA65
U+2BA66 (178790) 𫩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA66
U+2BA67 (178791) 𫩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA67
U+2BA68 (178792) 𫩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA68
U+2BA69 (178793) 𫩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA69
U+2BA6A (178794) 𫩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA6A
U+2BA6B (178795) 𫩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA6B
U+2BA6C (178796) 𫩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA6C
U+2BA6D (178797) 𫩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA6D
U+2BA6E (178798) 𫩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA6E
U+2BA6F (178799) 𫩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA6F
U+2BA70 (178800) 𫩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA70
U+2BA71 (178801) 𫩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA71
U+2BA72 (178802) 𫩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA72
U+2BA73 (178803) 𫩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA73
U+2BA74 (178804) 𫩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA74
U+2BA75 (178805) 𫩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA75
U+2BA76 (178806) 𫩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA76
U+2BA77 (178807) 𫩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA77
U+2BA78 (178808) 𫩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA78
U+2BA79 (178809) 𫩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA79
U+2BA7A (178810) 𫩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA7A
U+2BA7B (178811) 𫩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA7B
U+2BA7C (178812) 𫩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA7C
U+2BA7D (178813) 𫩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA7D
U+2BA7E (178814) 𫩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA7E
U+2BA7F (178815) 𫩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA7F
U+2BA80 (178816) 𫪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA80
U+2BA81 (178817) 𫪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA81
U+2BA82 (178818) 𫪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA82
U+2BA83 (178819) 𫪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA83
U+2BA84 (178820) 𫪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA84
U+2BA85 (178821) 𫪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA85
U+2BA86 (178822) 𫪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA86
U+2BA87 (178823) 𫪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA87
U+2BA88 (178824) 𫪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA88
U+2BA89 (178825) 𫪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA89
U+2BA8A (178826) 𫪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA8A
U+2BA8B (178827) 𫪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA8B
U+2BA8C (178828) 𫪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA8C
U+2BA8D (178829) 𫪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA8D
U+2BA8E (178830) 𫪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA8E
U+2BA8F (178831) 𫪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA8F
U+2BA90 (178832) 𫪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA90
U+2BA91 (178833) 𫪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA91
U+2BA92 (178834) 𫪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA92
U+2BA93 (178835) 𫪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA93
U+2BA94 (178836) 𫪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA94
U+2BA95 (178837) 𫪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA95
U+2BA96 (178838) 𫪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA96
U+2BA97 (178839) 𫪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA97
U+2BA98 (178840) 𫪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA98
U+2BA99 (178841) 𫪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA99
U+2BA9A (178842) 𫪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA9A
U+2BA9B (178843) 𫪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA9B
U+2BA9C (178844) 𫪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA9C
U+2BA9D (178845) 𫪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA9D
U+2BA9E (178846) 𫪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA9E
U+2BA9F (178847) 𫪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BA9F
U+2BAA0 (178848) 𫪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA0
U+2BAA1 (178849) 𫪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA1
U+2BAA2 (178850) 𫪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA2
U+2BAA3 (178851) 𫪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA3
U+2BAA4 (178852) 𫪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA4
U+2BAA5 (178853) 𫪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA5
U+2BAA6 (178854) 𫪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA6
U+2BAA7 (178855) 𫪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA7
U+2BAA8 (178856) 𫪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA8
U+2BAA9 (178857) 𫪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAA9
U+2BAAA (178858) 𫪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAAA
U+2BAAB (178859) 𫪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAAB
U+2BAAC (178860) 𫪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAAC
U+2BAAD (178861) 𫪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAAD
U+2BAAE (178862) 𫪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAAE
U+2BAAF (178863) 𫪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAAF
U+2BAB0 (178864) 𫪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB0
U+2BAB1 (178865) 𫪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB1
U+2BAB2 (178866) 𫪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB2
U+2BAB3 (178867) 𫪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB3
U+2BAB4 (178868) 𫪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB4
U+2BAB5 (178869) 𫪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB5
U+2BAB6 (178870) 𫪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB6
U+2BAB7 (178871) 𫪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB7
U+2BAB8 (178872) 𫪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB8
U+2BAB9 (178873) 𫪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAB9
U+2BABA (178874) 𫪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BABA
U+2BABB (178875) 𫪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BABB
U+2BABC (178876) 𫪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BABC
U+2BABD (178877) 𫪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BABD
U+2BABE (178878) 𫪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BABE
U+2BABF (178879) 𫪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BABF
U+2BAC0 (178880) 𫫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC0
U+2BAC1 (178881) 𫫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC1
U+2BAC2 (178882) 𫫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC2
U+2BAC3 (178883) 𫫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC3
U+2BAC4 (178884) 𫫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC4
U+2BAC5 (178885) 𫫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC5
U+2BAC6 (178886) 𫫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC6
U+2BAC7 (178887) 𫫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC7
U+2BAC8 (178888) 𫫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC8
U+2BAC9 (178889) 𫫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAC9
U+2BACA (178890) 𫫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BACA
U+2BACB (178891) 𫫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BACB
U+2BACC (178892) 𫫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BACC
U+2BACD (178893) 𫫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BACD
U+2BACE (178894) 𫫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BACE
U+2BACF (178895) 𫫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BACF
U+2BAD0 (178896) 𫫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD0
U+2BAD1 (178897) 𫫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD1
U+2BAD2 (178898) 𫫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD2
U+2BAD3 (178899) 𫫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD3
U+2BAD4 (178900) 𫫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD4
U+2BAD5 (178901) 𫫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD5
U+2BAD6 (178902) 𫫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD6
U+2BAD7 (178903) 𫫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD7
U+2BAD8 (178904) 𫫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD8
U+2BAD9 (178905) 𫫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAD9
U+2BADA (178906) 𫫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BADA
U+2BADB (178907) 𫫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BADB
U+2BADC (178908) 𫫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BADC
U+2BADD (178909) 𫫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BADD
U+2BADE (178910) 𫫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BADE
U+2BADF (178911) 𫫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BADF
U+2BAE0 (178912) 𫫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE0
U+2BAE1 (178913) 𫫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE1
U+2BAE2 (178914) 𫫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE2
U+2BAE3 (178915) 𫫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE3
U+2BAE4 (178916) 𫫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE4
U+2BAE5 (178917) 𫫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE5
U+2BAE6 (178918) 𫫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE6
U+2BAE7 (178919) 𫫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE7
U+2BAE8 (178920) 𫫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE8
U+2BAE9 (178921) 𫫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAE9
U+2BAEA (178922) 𫫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAEA
U+2BAEB (178923) 𫫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAEB
U+2BAEC (178924) 𫫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAEC
U+2BAED (178925) 𫫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAED
U+2BAEE (178926) 𫫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAEE
U+2BAEF (178927) 𫫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAEF
U+2BAF0 (178928) 𫫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF0
U+2BAF1 (178929) 𫫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF1
U+2BAF2 (178930) 𫫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF2
U+2BAF3 (178931) 𫫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF3
U+2BAF4 (178932) 𫫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF4
U+2BAF5 (178933) 𫫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF5
U+2BAF6 (178934) 𫫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF6
U+2BAF7 (178935) 𫫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF7
U+2BAF8 (178936) 𫫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF8
U+2BAF9 (178937) 𫫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAF9
U+2BAFA (178938) 𫫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAFA
U+2BAFB (178939) 𫫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAFB
U+2BAFC (178940) 𫫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAFC
U+2BAFD (178941) 𫫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAFD
U+2BAFE (178942) 𫫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAFE
U+2BAFF (178943) 𫫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BAFF
U+2BB00 (178944) 𫬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB00
U+2BB01 (178945) 𫬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB01
U+2BB02 (178946) 𫬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB02
U+2BB03 (178947) 𫬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB03
U+2BB04 (178948) 𫬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB04
U+2BB05 (178949) 𫬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB05
U+2BB06 (178950) 𫬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB06
U+2BB07 (178951) 𫬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB07
U+2BB08 (178952) 𫬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB08
U+2BB09 (178953) 𫬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB09
U+2BB0A (178954) 𫬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB0A
U+2BB0B (178955) 𫬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB0B
U+2BB0C (178956) 𫬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB0C
U+2BB0D (178957) 𫬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB0D
U+2BB0E (178958) 𫬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB0E
U+2BB0F (178959) 𫬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB0F
U+2BB10 (178960) 𫬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB10
U+2BB11 (178961) 𫬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB11
U+2BB12 (178962) 𫬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB12
U+2BB13 (178963) 𫬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB13
U+2BB14 (178964) 𫬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB14
U+2BB15 (178965) 𫬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB15
U+2BB16 (178966) 𫬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB16
U+2BB17 (178967) 𫬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB17
U+2BB18 (178968) 𫬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB18
U+2BB19 (178969) 𫬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB19
U+2BB1A (178970) 𫬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB1A
U+2BB1B (178971) 𫬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB1B
U+2BB1C (178972) 𫬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB1C
U+2BB1D (178973) 𫬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB1D
U+2BB1E (178974) 𫬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB1E
U+2BB1F (178975) 𫬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB1F
U+2BB20 (178976) 𫬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB20
U+2BB21 (178977) 𫬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB21
U+2BB22 (178978) 𫬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB22
U+2BB23 (178979) 𫬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB23
U+2BB24 (178980) 𫬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB24
U+2BB25 (178981) 𫬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB25
U+2BB26 (178982) 𫬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB26
U+2BB27 (178983) 𫬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB27
U+2BB28 (178984) 𫬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB28
U+2BB29 (178985) 𫬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB29
U+2BB2A (178986) 𫬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB2A
U+2BB2B (178987) 𫬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB2B
U+2BB2C (178988) 𫬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB2C
U+2BB2D (178989) 𫬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB2D
U+2BB2E (178990) 𫬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB2E
U+2BB2F (178991) 𫬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB2F
U+2BB30 (178992) 𫬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB30
U+2BB31 (178993) 𫬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB31
U+2BB32 (178994) 𫬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB32
U+2BB33 (178995) 𫬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB33
U+2BB34 (178996) 𫬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB34
U+2BB35 (178997) 𫬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB35
U+2BB36 (178998) 𫬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB36
U+2BB37 (178999) 𫬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB37
U+2BB38 (179000) 𫬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB38
U+2BB39 (179001) 𫬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB39
U+2BB3A (179002) 𫬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB3A
U+2BB3B (179003) 𫬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB3B
U+2BB3C (179004) 𫬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB3C
U+2BB3D (179005) 𫬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB3D
U+2BB3E (179006) 𫬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB3E
U+2BB3F (179007) 𫬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB3F
U+2BB40 (179008) 𫭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB40
U+2BB41 (179009) 𫭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB41
U+2BB42 (179010) 𫭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB42
U+2BB43 (179011) 𫭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB43
U+2BB44 (179012) 𫭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB44
U+2BB45 (179013) 𫭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB45
U+2BB46 (179014) 𫭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB46
U+2BB47 (179015) 𫭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB47
U+2BB48 (179016) 𫭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB48
U+2BB49 (179017) 𫭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB49
U+2BB4A (179018) 𫭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB4A
U+2BB4B (179019) 𫭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB4B
U+2BB4C (179020) 𫭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB4C
U+2BB4D (179021) 𫭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB4D
U+2BB4E (179022) 𫭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB4E
U+2BB4F (179023) 𫭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB4F
U+2BB50 (179024) 𫭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB50
U+2BB51 (179025) 𫭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB51
U+2BB52 (179026) 𫭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB52
U+2BB53 (179027) 𫭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB53
U+2BB54 (179028) 𫭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB54
U+2BB55 (179029) 𫭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB55
U+2BB56 (179030) 𫭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB56
U+2BB57 (179031) 𫭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB57
U+2BB58 (179032) 𫭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB58
U+2BB59 (179033) 𫭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB59
U+2BB5A (179034) 𫭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB5A
U+2BB5B (179035) 𫭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB5B
U+2BB5C (179036) 𫭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB5C
U+2BB5D (179037) 𫭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB5D
U+2BB5E (179038) 𫭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB5E
U+2BB5F (179039) 𫭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB5F
U+2BB60 (179040) 𫭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB60
U+2BB61 (179041) 𫭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB61
U+2BB62 (179042) 𫭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB62
U+2BB63 (179043) 𫭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB63
U+2BB64 (179044) 𫭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB64
U+2BB65 (179045) 𫭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB65
U+2BB66 (179046) 𫭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB66
U+2BB67 (179047) 𫭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB67
U+2BB68 (179048) 𫭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB68
U+2BB69 (179049) 𫭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB69
U+2BB6A (179050) 𫭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB6A
U+2BB6B (179051) 𫭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB6B
U+2BB6C (179052) 𫭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB6C
U+2BB6D (179053) 𫭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB6D
U+2BB6E (179054) 𫭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB6E
U+2BB6F (179055) 𫭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB6F
U+2BB70 (179056) 𫭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB70
U+2BB71 (179057) 𫭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB71
U+2BB72 (179058) 𫭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB72
U+2BB73 (179059) 𫭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB73
U+2BB74 (179060) 𫭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB74
U+2BB75 (179061) 𫭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB75
U+2BB76 (179062) 𫭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB76
U+2BB77 (179063) 𫭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB77
U+2BB78 (179064) 𫭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB78
U+2BB79 (179065) 𫭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB79
U+2BB7A (179066) 𫭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB7A
U+2BB7B (179067) 𫭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB7B
U+2BB7C (179068) 𫭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB7C
U+2BB7D (179069) 𫭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB7D
U+2BB7E (179070) 𫭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB7E
U+2BB7F (179071) 𫭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB7F
U+2BB80 (179072) 𫮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB80
U+2BB81 (179073) 𫮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB81
U+2BB82 (179074) 𫮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB82
U+2BB83 (179075) 𫮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB83
U+2BB84 (179076) 𫮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB84
U+2BB85 (179077) 𫮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB85
U+2BB86 (179078) 𫮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB86
U+2BB87 (179079) 𫮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB87
U+2BB88 (179080) 𫮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB88
U+2BB89 (179081) 𫮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB89
U+2BB8A (179082) 𫮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB8A
U+2BB8B (179083) 𫮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB8B
U+2BB8C (179084) 𫮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB8C
U+2BB8D (179085) 𫮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB8D
U+2BB8E (179086) 𫮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB8E
U+2BB8F (179087) 𫮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB8F
U+2BB90 (179088) 𫮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB90
U+2BB91 (179089) 𫮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB91
U+2BB92 (179090) 𫮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB92
U+2BB93 (179091) 𫮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB93
U+2BB94 (179092) 𫮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB94
U+2BB95 (179093) 𫮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB95
U+2BB96 (179094) 𫮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB96
U+2BB97 (179095) 𫮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB97
U+2BB98 (179096) 𫮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB98
U+2BB99 (179097) 𫮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB99
U+2BB9A (179098) 𫮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB9A
U+2BB9B (179099) 𫮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB9B
U+2BB9C (179100) 𫮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB9C
U+2BB9D (179101) 𫮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB9D
U+2BB9E (179102) 𫮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB9E
U+2BB9F (179103) 𫮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BB9F
U+2BBA0 (179104) 𫮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA0
U+2BBA1 (179105) 𫮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA1
U+2BBA2 (179106) 𫮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA2
U+2BBA3 (179107) 𫮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA3
U+2BBA4 (179108) 𫮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA4
U+2BBA5 (179109) 𫮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA5
U+2BBA6 (179110) 𫮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA6
U+2BBA7 (179111) 𫮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA7
U+2BBA8 (179112) 𫮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA8
U+2BBA9 (179113) 𫮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBA9
U+2BBAA (179114) 𫮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBAA
U+2BBAB (179115) 𫮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBAB
U+2BBAC (179116) 𫮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBAC
U+2BBAD (179117) 𫮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBAD
U+2BBAE (179118) 𫮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBAE
U+2BBAF (179119) 𫮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBAF
U+2BBB0 (179120) 𫮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB0
U+2BBB1 (179121) 𫮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB1
U+2BBB2 (179122) 𫮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB2
U+2BBB3 (179123) 𫮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB3
U+2BBB4 (179124) 𫮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB4
U+2BBB5 (179125) 𫮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB5
U+2BBB6 (179126) 𫮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB6
U+2BBB7 (179127) 𫮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB7
U+2BBB8 (179128) 𫮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB8
U+2BBB9 (179129) 𫮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBB9
U+2BBBA (179130) 𫮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBBA
U+2BBBB (179131) 𫮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBBB
U+2BBBC (179132) 𫮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBBC
U+2BBBD (179133) 𫮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBBD
U+2BBBE (179134) 𫮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBBE
U+2BBBF (179135) 𫮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBBF
U+2BBC0 (179136) 𫯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC0
U+2BBC1 (179137) 𫯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC1
U+2BBC2 (179138) 𫯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC2
U+2BBC3 (179139) 𫯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC3
U+2BBC4 (179140) 𫯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC4
U+2BBC5 (179141) 𫯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC5
U+2BBC6 (179142) 𫯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC6
U+2BBC7 (179143) 𫯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC7
U+2BBC8 (179144) 𫯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC8
U+2BBC9 (179145) 𫯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBC9
U+2BBCA (179146) 𫯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBCA
U+2BBCB (179147) 𫯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBCB
U+2BBCC (179148) 𫯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBCC
U+2BBCD (179149) 𫯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBCD
U+2BBCE (179150) 𫯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBCE
U+2BBCF (179151) 𫯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBCF
U+2BBD0 (179152) 𫯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD0
U+2BBD1 (179153) 𫯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD1
U+2BBD2 (179154) 𫯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD2
U+2BBD3 (179155) 𫯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD3
U+2BBD4 (179156) 𫯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD4
U+2BBD5 (179157) 𫯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD5
U+2BBD6 (179158) 𫯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD6
U+2BBD7 (179159) 𫯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD7
U+2BBD8 (179160) 𫯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD8
U+2BBD9 (179161) 𫯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBD9
U+2BBDA (179162) 𫯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBDA
U+2BBDB (179163) 𫯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBDB
U+2BBDC (179164) 𫯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBDC
U+2BBDD (179165) 𫯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBDD
U+2BBDE (179166) 𫯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBDE
U+2BBDF (179167) 𫯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBDF
U+2BBE0 (179168) 𫯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE0
U+2BBE1 (179169) 𫯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE1
U+2BBE2 (179170) 𫯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE2
U+2BBE3 (179171) 𫯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE3
U+2BBE4 (179172) 𫯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE4
U+2BBE5 (179173) 𫯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE5
U+2BBE6 (179174) 𫯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE6
U+2BBE7 (179175) 𫯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE7
U+2BBE8 (179176) 𫯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE8
U+2BBE9 (179177) 𫯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBE9
U+2BBEA (179178) 𫯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBEA
U+2BBEB (179179) 𫯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBEB
U+2BBEC (179180) 𫯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBEC
U+2BBED (179181) 𫯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBED
U+2BBEE (179182) 𫯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBEE
U+2BBEF (179183) 𫯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBEF
U+2BBF0 (179184) 𫯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF0
U+2BBF1 (179185) 𫯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF1
U+2BBF2 (179186) 𫯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF2
U+2BBF3 (179187) 𫯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF3
U+2BBF4 (179188) 𫯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF4
U+2BBF5 (179189) 𫯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF5
U+2BBF6 (179190) 𫯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF6
U+2BBF7 (179191) 𫯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF7
U+2BBF8 (179192) 𫯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF8
U+2BBF9 (179193) 𫯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBF9
U+2BBFA (179194) 𫯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBFA
U+2BBFB (179195) 𫯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBFB
U+2BBFC (179196) 𫯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBFC
U+2BBFD (179197) 𫯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBFD
U+2BBFE (179198) 𫯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBFE
U+2BBFF (179199) 𫯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BBFF
U+2BC00 (179200) 𫰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC00
U+2BC01 (179201) 𫰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC01
U+2BC02 (179202) 𫰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC02
U+2BC03 (179203) 𫰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC03
U+2BC04 (179204) 𫰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC04
U+2BC05 (179205) 𫰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC05
U+2BC06 (179206) 𫰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC06
U+2BC07 (179207) 𫰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC07
U+2BC08 (179208) 𫰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC08
U+2BC09 (179209) 𫰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC09
U+2BC0A (179210) 𫰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC0A
U+2BC0B (179211) 𫰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC0B
U+2BC0C (179212) 𫰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC0C
U+2BC0D (179213) 𫰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC0D
U+2BC0E (179214) 𫰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC0E
U+2BC0F (179215) 𫰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC0F
U+2BC10 (179216) 𫰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC10
U+2BC11 (179217) 𫰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC11
U+2BC12 (179218) 𫰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC12
U+2BC13 (179219) 𫰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC13
U+2BC14 (179220) 𫰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC14
U+2BC15 (179221) 𫰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC15
U+2BC16 (179222) 𫰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC16
U+2BC17 (179223) 𫰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC17
U+2BC18 (179224) 𫰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC18
U+2BC19 (179225) 𫰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC19
U+2BC1A (179226) 𫰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC1A
U+2BC1B (179227) 𫰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC1B
U+2BC1C (179228) 𫰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC1C
U+2BC1D (179229) 𫰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC1D
U+2BC1E (179230) 𫰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC1E
U+2BC1F (179231) 𫰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC1F
U+2BC20 (179232) 𫰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC20
U+2BC21 (179233) 𫰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC21
U+2BC22 (179234) 𫰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC22
U+2BC23 (179235) 𫰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC23
U+2BC24 (179236) 𫰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC24
U+2BC25 (179237) 𫰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC25
U+2BC26 (179238) 𫰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC26
U+2BC27 (179239) 𫰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC27
U+2BC28 (179240) 𫰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC28
U+2BC29 (179241) 𫰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC29
U+2BC2A (179242) 𫰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC2A
U+2BC2B (179243) 𫰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC2B
U+2BC2C (179244) 𫰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC2C
U+2BC2D (179245) 𫰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC2D
U+2BC2E (179246) 𫰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC2E
U+2BC2F (179247) 𫰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC2F
U+2BC30 (179248) 𫰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC30
U+2BC31 (179249) 𫰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC31
U+2BC32 (179250) 𫰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC32
U+2BC33 (179251) 𫰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC33
U+2BC34 (179252) 𫰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC34
U+2BC35 (179253) 𫰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC35
U+2BC36 (179254) 𫰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC36
U+2BC37 (179255) 𫰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC37
U+2BC38 (179256) 𫰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC38
U+2BC39 (179257) 𫰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC39
U+2BC3A (179258) 𫰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC3A
U+2BC3B (179259) 𫰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC3B
U+2BC3C (179260) 𫰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC3C
U+2BC3D (179261) 𫰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC3D
U+2BC3E (179262) 𫰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC3E
U+2BC3F (179263) 𫰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC3F
U+2BC40 (179264) 𫱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC40
U+2BC41 (179265) 𫱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC41
U+2BC42 (179266) 𫱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC42
U+2BC43 (179267) 𫱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC43
U+2BC44 (179268) 𫱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC44
U+2BC45 (179269) 𫱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC45
U+2BC46 (179270) 𫱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC46
U+2BC47 (179271) 𫱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC47
U+2BC48 (179272) 𫱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC48
U+2BC49 (179273) 𫱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC49
U+2BC4A (179274) 𫱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC4A
U+2BC4B (179275) 𫱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC4B
U+2BC4C (179276) 𫱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC4C
U+2BC4D (179277) 𫱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC4D
U+2BC4E (179278) 𫱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC4E
U+2BC4F (179279) 𫱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC4F
U+2BC50 (179280) 𫱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC50
U+2BC51 (179281) 𫱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC51
U+2BC52 (179282) 𫱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC52
U+2BC53 (179283) 𫱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC53
U+2BC54 (179284) 𫱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC54
U+2BC55 (179285) 𫱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC55
U+2BC56 (179286) 𫱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC56
U+2BC57 (179287) 𫱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC57
U+2BC58 (179288) 𫱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC58
U+2BC59 (179289) 𫱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC59
U+2BC5A (179290) 𫱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC5A
U+2BC5B (179291) 𫱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC5B
U+2BC5C (179292) 𫱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC5C
U+2BC5D (179293) 𫱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC5D
U+2BC5E (179294) 𫱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC5E
U+2BC5F (179295) 𫱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC5F
U+2BC60 (179296) 𫱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC60
U+2BC61 (179297) 𫱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC61
U+2BC62 (179298) 𫱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC62
U+2BC63 (179299) 𫱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC63
U+2BC64 (179300) 𫱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC64
U+2BC65 (179301) 𫱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC65
U+2BC66 (179302) 𫱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC66
U+2BC67 (179303) 𫱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC67
U+2BC68 (179304) 𫱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC68
U+2BC69 (179305) 𫱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC69
U+2BC6A (179306) 𫱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC6A
U+2BC6B (179307) 𫱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC6B
U+2BC6C (179308) 𫱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC6C
U+2BC6D (179309) 𫱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC6D
U+2BC6E (179310) 𫱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC6E
U+2BC6F (179311) 𫱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC6F
U+2BC70 (179312) 𫱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC70
U+2BC71 (179313) 𫱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC71
U+2BC72 (179314) 𫱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC72
U+2BC73 (179315) 𫱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC73
U+2BC74 (179316) 𫱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC74
U+2BC75 (179317) 𫱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC75
U+2BC76 (179318) 𫱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC76
U+2BC77 (179319) 𫱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC77
U+2BC78 (179320) 𫱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC78
U+2BC79 (179321) 𫱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC79
U+2BC7A (179322) 𫱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC7A
U+2BC7B (179323) 𫱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC7B
U+2BC7C (179324) 𫱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC7C
U+2BC7D (179325) 𫱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC7D
U+2BC7E (179326) 𫱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC7E
U+2BC7F (179327) 𫱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC7F
U+2BC80 (179328) 𫲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC80
U+2BC81 (179329) 𫲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC81
U+2BC82 (179330) 𫲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC82
U+2BC83 (179331) 𫲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC83
U+2BC84 (179332) 𫲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC84
U+2BC85 (179333) 𫲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC85
U+2BC86 (179334) 𫲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC86
U+2BC87 (179335) 𫲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC87
U+2BC88 (179336) 𫲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC88
U+2BC89 (179337) 𫲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC89
U+2BC8A (179338) 𫲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC8A
U+2BC8B (179339) 𫲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC8B
U+2BC8C (179340) 𫲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC8C
U+2BC8D (179341) 𫲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC8D
U+2BC8E (179342) 𫲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC8E
U+2BC8F (179343) 𫲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC8F
U+2BC90 (179344) 𫲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC90
U+2BC91 (179345) 𫲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC91
U+2BC92 (179346) 𫲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC92
U+2BC93 (179347) 𫲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC93
U+2BC94 (179348) 𫲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC94
U+2BC95 (179349) 𫲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC95
U+2BC96 (179350) 𫲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC96
U+2BC97 (179351) 𫲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC97
U+2BC98 (179352) 𫲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC98
U+2BC99 (179353) 𫲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC99
U+2BC9A (179354) 𫲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC9A
U+2BC9B (179355) 𫲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC9B
U+2BC9C (179356) 𫲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC9C
U+2BC9D (179357) 𫲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC9D
U+2BC9E (179358) 𫲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC9E
U+2BC9F (179359) 𫲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BC9F
U+2BCA0 (179360) 𫲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA0
U+2BCA1 (179361) 𫲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA1
U+2BCA2 (179362) 𫲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA2
U+2BCA3 (179363) 𫲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA3
U+2BCA4 (179364) 𫲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA4
U+2BCA5 (179365) 𫲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA5
U+2BCA6 (179366) 𫲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA6
U+2BCA7 (179367) 𫲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA7
U+2BCA8 (179368) 𫲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA8
U+2BCA9 (179369) 𫲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCA9
U+2BCAA (179370) 𫲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCAA
U+2BCAB (179371) 𫲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCAB
U+2BCAC (179372) 𫲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCAC
U+2BCAD (179373) 𫲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCAD
U+2BCAE (179374) 𫲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCAE
U+2BCAF (179375) 𫲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCAF
U+2BCB0 (179376) 𫲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB0
U+2BCB1 (179377) 𫲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB1
U+2BCB2 (179378) 𫲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB2
U+2BCB3 (179379) 𫲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB3
U+2BCB4 (179380) 𫲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB4
U+2BCB5 (179381) 𫲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB5
U+2BCB6 (179382) 𫲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB6
U+2BCB7 (179383) 𫲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB7
U+2BCB8 (179384) 𫲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB8
U+2BCB9 (179385) 𫲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCB9
U+2BCBA (179386) 𫲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCBA
U+2BCBB (179387) 𫲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCBB
U+2BCBC (179388) 𫲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCBC
U+2BCBD (179389) 𫲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCBD
U+2BCBE (179390) 𫲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCBE
U+2BCBF (179391) 𫲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCBF
U+2BCC0 (179392) 𫳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC0
U+2BCC1 (179393) 𫳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC1
U+2BCC2 (179394) 𫳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC2
U+2BCC3 (179395) 𫳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC3
U+2BCC4 (179396) 𫳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC4
U+2BCC5 (179397) 𫳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC5
U+2BCC6 (179398) 𫳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC6
U+2BCC7 (179399) 𫳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC7
U+2BCC8 (179400) 𫳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC8
U+2BCC9 (179401) 𫳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCC9
U+2BCCA (179402) 𫳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCCA
U+2BCCB (179403) 𫳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCCB
U+2BCCC (179404) 𫳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCCC
U+2BCCD (179405) 𫳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCCD
U+2BCCE (179406) 𫳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCCE
U+2BCCF (179407) 𫳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCCF
U+2BCD0 (179408) 𫳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD0
U+2BCD1 (179409) 𫳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD1
U+2BCD2 (179410) 𫳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD2
U+2BCD3 (179411) 𫳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD3
U+2BCD4 (179412) 𫳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD4
U+2BCD5 (179413) 𫳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD5
U+2BCD6 (179414) 𫳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD6
U+2BCD7 (179415) 𫳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD7
U+2BCD8 (179416) 𫳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD8
U+2BCD9 (179417) 𫳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCD9
U+2BCDA (179418) 𫳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCDA
U+2BCDB (179419) 𫳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCDB
U+2BCDC (179420) 𫳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCDC
U+2BCDD (179421) 𫳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCDD
U+2BCDE (179422) 𫳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCDE
U+2BCDF (179423) 𫳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCDF
U+2BCE0 (179424) 𫳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE0
U+2BCE1 (179425) 𫳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE1
U+2BCE2 (179426) 𫳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE2
U+2BCE3 (179427) 𫳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE3
U+2BCE4 (179428) 𫳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE4
U+2BCE5 (179429) 𫳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE5
U+2BCE6 (179430) 𫳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE6
U+2BCE7 (179431) 𫳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE7
U+2BCE8 (179432) 𫳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE8
U+2BCE9 (179433) 𫳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCE9
U+2BCEA (179434) 𫳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCEA
U+2BCEB (179435) 𫳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCEB
U+2BCEC (179436) 𫳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCEC
U+2BCED (179437) 𫳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCED
U+2BCEE (179438) 𫳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCEE
U+2BCEF (179439) 𫳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCEF
U+2BCF0 (179440) 𫳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF0
U+2BCF1 (179441) 𫳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF1
U+2BCF2 (179442) 𫳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF2
U+2BCF3 (179443) 𫳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF3
U+2BCF4 (179444) 𫳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF4
U+2BCF5 (179445) 𫳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF5
U+2BCF6 (179446) 𫳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF6
U+2BCF7 (179447) 𫳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF7
U+2BCF8 (179448) 𫳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF8
U+2BCF9 (179449) 𫳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCF9
U+2BCFA (179450) 𫳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCFA
U+2BCFB (179451) 𫳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCFB
U+2BCFC (179452) 𫳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCFC
U+2BCFD (179453) 𫳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCFD
U+2BCFE (179454) 𫳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCFE
U+2BCFF (179455) 𫳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BCFF
U+2BD00 (179456) 𫴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD00
U+2BD01 (179457) 𫴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD01
U+2BD02 (179458) 𫴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD02
U+2BD03 (179459) 𫴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD03
U+2BD04 (179460) 𫴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD04
U+2BD05 (179461) 𫴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD05
U+2BD06 (179462) 𫴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD06
U+2BD07 (179463) 𫴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD07
U+2BD08 (179464) 𫴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD08
U+2BD09 (179465) 𫴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD09
U+2BD0A (179466) 𫴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD0A
U+2BD0B (179467) 𫴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD0B
U+2BD0C (179468) 𫴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD0C
U+2BD0D (179469) 𫴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD0D
U+2BD0E (179470) 𫴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD0E
U+2BD0F (179471) 𫴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD0F
U+2BD10 (179472) 𫴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD10
U+2BD11 (179473) 𫴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD11
U+2BD12 (179474) 𫴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD12
U+2BD13 (179475) 𫴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD13
U+2BD14 (179476) 𫴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD14
U+2BD15 (179477) 𫴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD15
U+2BD16 (179478) 𫴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD16
U+2BD17 (179479) 𫴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD17
U+2BD18 (179480) 𫴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD18
U+2BD19 (179481) 𫴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD19
U+2BD1A (179482) 𫴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD1A
U+2BD1B (179483) 𫴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD1B
U+2BD1C (179484) 𫴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD1C
U+2BD1D (179485) 𫴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD1D
U+2BD1E (179486) 𫴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD1E
U+2BD1F (179487) 𫴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD1F
U+2BD20 (179488) 𫴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD20
U+2BD21 (179489) 𫴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD21
U+2BD22 (179490) 𫴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD22
U+2BD23 (179491) 𫴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD23
U+2BD24 (179492) 𫴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD24
U+2BD25 (179493) 𫴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD25
U+2BD26 (179494) 𫴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD26
U+2BD27 (179495) 𫴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD27
U+2BD28 (179496) 𫴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD28
U+2BD29 (179497) 𫴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD29
U+2BD2A (179498) 𫴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD2A
U+2BD2B (179499) 𫴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD2B
U+2BD2C (179500) 𫴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD2C
U+2BD2D (179501) 𫴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD2D
U+2BD2E (179502) 𫴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD2E
U+2BD2F (179503) 𫴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD2F
U+2BD30 (179504) 𫴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD30
U+2BD31 (179505) 𫴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD31
U+2BD32 (179506) 𫴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD32
U+2BD33 (179507) 𫴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD33
U+2BD34 (179508) 𫴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD34
U+2BD35 (179509) 𫴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD35
U+2BD36 (179510) 𫴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD36
U+2BD37 (179511) 𫴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD37
U+2BD38 (179512) 𫴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD38
U+2BD39 (179513) 𫴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD39
U+2BD3A (179514) 𫴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD3A
U+2BD3B (179515) 𫴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD3B
U+2BD3C (179516) 𫴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD3C
U+2BD3D (179517) 𫴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD3D
U+2BD3E (179518) 𫴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD3E
U+2BD3F (179519) 𫴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD3F
U+2BD40 (179520) 𫵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD40
U+2BD41 (179521) 𫵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD41
U+2BD42 (179522) 𫵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD42
U+2BD43 (179523) 𫵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD43
U+2BD44 (179524) 𫵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD44
U+2BD45 (179525) 𫵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD45
U+2BD46 (179526) 𫵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD46
U+2BD47 (179527) 𫵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD47
U+2BD48 (179528) 𫵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD48
U+2BD49 (179529) 𫵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD49
U+2BD4A (179530) 𫵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD4A
U+2BD4B (179531) 𫵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD4B
U+2BD4C (179532) 𫵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD4C
U+2BD4D (179533) 𫵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD4D
U+2BD4E (179534) 𫵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD4E
U+2BD4F (179535) 𫵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD4F
U+2BD50 (179536) 𫵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD50
U+2BD51 (179537) 𫵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD51
U+2BD52 (179538) 𫵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD52
U+2BD53 (179539) 𫵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD53
U+2BD54 (179540) 𫵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD54
U+2BD55 (179541) 𫵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD55
U+2BD56 (179542) 𫵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD56
U+2BD57 (179543) 𫵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD57
U+2BD58 (179544) 𫵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD58
U+2BD59 (179545) 𫵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD59
U+2BD5A (179546) 𫵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD5A
U+2BD5B (179547) 𫵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD5B
U+2BD5C (179548) 𫵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD5C
U+2BD5D (179549) 𫵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD5D
U+2BD5E (179550) 𫵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD5E
U+2BD5F (179551) 𫵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD5F
U+2BD60 (179552) 𫵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD60
U+2BD61 (179553) 𫵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD61
U+2BD62 (179554) 𫵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD62
U+2BD63 (179555) 𫵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD63
U+2BD64 (179556) 𫵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD64
U+2BD65 (179557) 𫵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD65
U+2BD66 (179558) 𫵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD66
U+2BD67 (179559) 𫵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD67
U+2BD68 (179560) 𫵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD68
U+2BD69 (179561) 𫵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD69
U+2BD6A (179562) 𫵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD6A
U+2BD6B (179563) 𫵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD6B
U+2BD6C (179564) 𫵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD6C
U+2BD6D (179565) 𫵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD6D
U+2BD6E (179566) 𫵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD6E
U+2BD6F (179567) 𫵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD6F
U+2BD70 (179568) 𫵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD70
U+2BD71 (179569) 𫵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD71
U+2BD72 (179570) 𫵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD72
U+2BD73 (179571) 𫵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD73
U+2BD74 (179572) 𫵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD74
U+2BD75 (179573) 𫵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD75
U+2BD76 (179574) 𫵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD76
U+2BD77 (179575) 𫵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD77
U+2BD78 (179576) 𫵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD78
U+2BD79 (179577) 𫵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD79
U+2BD7A (179578) 𫵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD7A
U+2BD7B (179579) 𫵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD7B
U+2BD7C (179580) 𫵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD7C
U+2BD7D (179581) 𫵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD7D
U+2BD7E (179582) 𫵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD7E
U+2BD7F (179583) 𫵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD7F
U+2BD80 (179584) 𫶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD80
U+2BD81 (179585) 𫶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD81
U+2BD82 (179586) 𫶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD82
U+2BD83 (179587) 𫶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD83
U+2BD84 (179588) 𫶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD84
U+2BD85 (179589) 𫶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD85
U+2BD86 (179590) 𫶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD86
U+2BD87 (179591) 𫶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD87
U+2BD88 (179592) 𫶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD88
U+2BD89 (179593) 𫶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD89
U+2BD8A (179594) 𫶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD8A
U+2BD8B (179595) 𫶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD8B
U+2BD8C (179596) 𫶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD8C
U+2BD8D (179597) 𫶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD8D
U+2BD8E (179598) 𫶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD8E
U+2BD8F (179599) 𫶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD8F
U+2BD90 (179600) 𫶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD90
U+2BD91 (179601) 𫶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD91
U+2BD92 (179602) 𫶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD92
U+2BD93 (179603) 𫶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD93
U+2BD94 (179604) 𫶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD94
U+2BD95 (179605) 𫶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD95
U+2BD96 (179606) 𫶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD96
U+2BD97 (179607) 𫶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD97
U+2BD98 (179608) 𫶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD98
U+2BD99 (179609) 𫶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD99
U+2BD9A (179610) 𫶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD9A
U+2BD9B (179611) 𫶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD9B
U+2BD9C (179612) 𫶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD9C
U+2BD9D (179613) 𫶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD9D
U+2BD9E (179614) 𫶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD9E
U+2BD9F (179615) 𫶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BD9F
U+2BDA0 (179616) 𫶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA0
U+2BDA1 (179617) 𫶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA1
U+2BDA2 (179618) 𫶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA2
U+2BDA3 (179619) 𫶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA3
U+2BDA4 (179620) 𫶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA4
U+2BDA5 (179621) 𫶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA5
U+2BDA6 (179622) 𫶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA6
U+2BDA7 (179623) 𫶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA7
U+2BDA8 (179624) 𫶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA8
U+2BDA9 (179625) 𫶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDA9
U+2BDAA (179626) 𫶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDAA
U+2BDAB (179627) 𫶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDAB
U+2BDAC (179628) 𫶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDAC
U+2BDAD (179629) 𫶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDAD
U+2BDAE (179630) 𫶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDAE
U+2BDAF (179631) 𫶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDAF
U+2BDB0 (179632) 𫶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB0
U+2BDB1 (179633) 𫶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB1
U+2BDB2 (179634) 𫶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB2
U+2BDB3 (179635) 𫶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB3
U+2BDB4 (179636) 𫶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB4
U+2BDB5 (179637) 𫶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB5
U+2BDB6 (179638) 𫶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB6
U+2BDB7 (179639) 𫶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB7
U+2BDB8 (179640) 𫶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB8
U+2BDB9 (179641) 𫶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDB9
U+2BDBA (179642) 𫶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDBA
U+2BDBB (179643) 𫶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDBB
U+2BDBC (179644) 𫶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDBC
U+2BDBD (179645) 𫶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDBD
U+2BDBE (179646) 𫶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDBE
U+2BDBF (179647) 𫶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDBF
U+2BDC0 (179648) 𫷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC0
U+2BDC1 (179649) 𫷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC1
U+2BDC2 (179650) 𫷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC2
U+2BDC3 (179651) 𫷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC3
U+2BDC4 (179652) 𫷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC4
U+2BDC5 (179653) 𫷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC5
U+2BDC6 (179654) 𫷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC6
U+2BDC7 (179655) 𫷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC7
U+2BDC8 (179656) 𫷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC8
U+2BDC9 (179657) 𫷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDC9
U+2BDCA (179658) 𫷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDCA
U+2BDCB (179659) 𫷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDCB
U+2BDCC (179660) 𫷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDCC
U+2BDCD (179661) 𫷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDCD
U+2BDCE (179662) 𫷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDCE
U+2BDCF (179663) 𫷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDCF
U+2BDD0 (179664) 𫷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD0
U+2BDD1 (179665) 𫷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD1
U+2BDD2 (179666) 𫷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD2
U+2BDD3 (179667) 𫷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD3
U+2BDD4 (179668) 𫷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD4
U+2BDD5 (179669) 𫷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD5
U+2BDD6 (179670) 𫷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD6
U+2BDD7 (179671) 𫷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD7
U+2BDD8 (179672) 𫷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD8
U+2BDD9 (179673) 𫷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDD9
U+2BDDA (179674) 𫷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDDA
U+2BDDB (179675) 𫷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDDB
U+2BDDC (179676) 𫷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDDC
U+2BDDD (179677) 𫷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDDD
U+2BDDE (179678) 𫷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDDE
U+2BDDF (179679) 𫷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDDF
U+2BDE0 (179680) 𫷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE0
U+2BDE1 (179681) 𫷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE1
U+2BDE2 (179682) 𫷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE2
U+2BDE3 (179683) 𫷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE3
U+2BDE4 (179684) 𫷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE4
U+2BDE5 (179685) 𫷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE5
U+2BDE6 (179686) 𫷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE6
U+2BDE7 (179687) 𫷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE7
U+2BDE8 (179688) 𫷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE8
U+2BDE9 (179689) 𫷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDE9
U+2BDEA (179690) 𫷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDEA
U+2BDEB (179691) 𫷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDEB
U+2BDEC (179692) 𫷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDEC
U+2BDED (179693) 𫷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDED
U+2BDEE (179694) 𫷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDEE
U+2BDEF (179695) 𫷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDEF
U+2BDF0 (179696) 𫷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF0
U+2BDF1 (179697) 𫷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF1
U+2BDF2 (179698) 𫷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF2
U+2BDF3 (179699) 𫷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF3
U+2BDF4 (179700) 𫷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF4
U+2BDF5 (179701) 𫷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF5
U+2BDF6 (179702) 𫷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF6
U+2BDF7 (179703) 𫷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF7
U+2BDF8 (179704) 𫷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF8
U+2BDF9 (179705) 𫷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDF9
U+2BDFA (179706) 𫷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDFA
U+2BDFB (179707) 𫷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDFB
U+2BDFC (179708) 𫷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDFC
U+2BDFD (179709) 𫷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDFD
U+2BDFE (179710) 𫷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDFE
U+2BDFF (179711) 𫷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BDFF
U+2BE00 (179712) 𫸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE00
U+2BE01 (179713) 𫸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE01
U+2BE02 (179714) 𫸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE02
U+2BE03 (179715) 𫸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE03
U+2BE04 (179716) 𫸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE04
U+2BE05 (179717) 𫸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE05
U+2BE06 (179718) 𫸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE06
U+2BE07 (179719) 𫸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE07
U+2BE08 (179720) 𫸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE08
U+2BE09 (179721) 𫸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE09
U+2BE0A (179722) 𫸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE0A
U+2BE0B (179723) 𫸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE0B
U+2BE0C (179724) 𫸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE0C
U+2BE0D (179725) 𫸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE0D
U+2BE0E (179726) 𫸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE0E
U+2BE0F (179727) 𫸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE0F
U+2BE10 (179728) 𫸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE10
U+2BE11 (179729) 𫸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE11
U+2BE12 (179730) 𫸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE12
U+2BE13 (179731) 𫸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE13
U+2BE14 (179732) 𫸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE14
U+2BE15 (179733) 𫸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE15
U+2BE16 (179734) 𫸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE16
U+2BE17 (179735) 𫸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE17
U+2BE18 (179736) 𫸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE18
U+2BE19 (179737) 𫸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE19
U+2BE1A (179738) 𫸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE1A
U+2BE1B (179739) 𫸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE1B
U+2BE1C (179740) 𫸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE1C
U+2BE1D (179741) 𫸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE1D
U+2BE1E (179742) 𫸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE1E
U+2BE1F (179743) 𫸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE1F
U+2BE20 (179744) 𫸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE20
U+2BE21 (179745) 𫸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE21
U+2BE22 (179746) 𫸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE22
U+2BE23 (179747) 𫸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE23
U+2BE24 (179748) 𫸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE24
U+2BE25 (179749) 𫸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE25
U+2BE26 (179750) 𫸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE26
U+2BE27 (179751) 𫸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE27
U+2BE28 (179752) 𫸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE28
U+2BE29 (179753) 𫸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE29
U+2BE2A (179754) 𫸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE2A
U+2BE2B (179755) 𫸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE2B
U+2BE2C (179756) 𫸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE2C
U+2BE2D (179757) 𫸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE2D
U+2BE2E (179758) 𫸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE2E
U+2BE2F (179759) 𫸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE2F
U+2BE30 (179760) 𫸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE30
U+2BE31 (179761) 𫸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE31
U+2BE32 (179762) 𫸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE32
U+2BE33 (179763) 𫸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE33
U+2BE34 (179764) 𫸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE34
U+2BE35 (179765) 𫸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE35
U+2BE36 (179766) 𫸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE36
U+2BE37 (179767) 𫸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE37
U+2BE38 (179768) 𫸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE38
U+2BE39 (179769) 𫸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE39
U+2BE3A (179770) 𫸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE3A
U+2BE3B (179771) 𫸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE3B
U+2BE3C (179772) 𫸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE3C
U+2BE3D (179773) 𫸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE3D
U+2BE3E (179774) 𫸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE3E
U+2BE3F (179775) 𫸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE3F
U+2BE40 (179776) 𫹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE40
U+2BE41 (179777) 𫹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE41
U+2BE42 (179778) 𫹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE42
U+2BE43 (179779) 𫹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE43
U+2BE44 (179780) 𫹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE44
U+2BE45 (179781) 𫹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE45
U+2BE46 (179782) 𫹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE46
U+2BE47 (179783) 𫹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE47
U+2BE48 (179784) 𫹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE48
U+2BE49 (179785) 𫹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE49
U+2BE4A (179786) 𫹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE4A
U+2BE4B (179787) 𫹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE4B
U+2BE4C (179788) 𫹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE4C
U+2BE4D (179789) 𫹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE4D
U+2BE4E (179790) 𫹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE4E
U+2BE4F (179791) 𫹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE4F
U+2BE50 (179792) 𫹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE50
U+2BE51 (179793) 𫹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE51
U+2BE52 (179794) 𫹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE52
U+2BE53 (179795) 𫹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE53
U+2BE54 (179796) 𫹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE54
U+2BE55 (179797) 𫹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE55
U+2BE56 (179798) 𫹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE56
U+2BE57 (179799) 𫹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE57
U+2BE58 (179800) 𫹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE58
U+2BE59 (179801) 𫹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE59
U+2BE5A (179802) 𫹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE5A
U+2BE5B (179803) 𫹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE5B
U+2BE5C (179804) 𫹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE5C
U+2BE5D (179805) 𫹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE5D
U+2BE5E (179806) 𫹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE5E
U+2BE5F (179807) 𫹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE5F
U+2BE60 (179808) 𫹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE60
U+2BE61 (179809) 𫹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE61
U+2BE62 (179810) 𫹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE62
U+2BE63 (179811) 𫹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE63
U+2BE64 (179812) 𫹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE64
U+2BE65 (179813) 𫹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE65
U+2BE66 (179814) 𫹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE66
U+2BE67 (179815) 𫹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE67
U+2BE68 (179816) 𫹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE68
U+2BE69 (179817) 𫹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE69
U+2BE6A (179818) 𫹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE6A
U+2BE6B (179819) 𫹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE6B
U+2BE6C (179820) 𫹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE6C
U+2BE6D (179821) 𫹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE6D
U+2BE6E (179822) 𫹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE6E
U+2BE6F (179823) 𫹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE6F
U+2BE70 (179824) 𫹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE70
U+2BE71 (179825) 𫹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE71
U+2BE72 (179826) 𫹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE72
U+2BE73 (179827) 𫹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE73
U+2BE74 (179828) 𫹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE74
U+2BE75 (179829) 𫹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE75
U+2BE76 (179830) 𫹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE76
U+2BE77 (179831) 𫹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE77
U+2BE78 (179832) 𫹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE78
U+2BE79 (179833) 𫹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE79
U+2BE7A (179834) 𫹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE7A
U+2BE7B (179835) 𫹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE7B
U+2BE7C (179836) 𫹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE7C
U+2BE7D (179837) 𫹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE7D
U+2BE7E (179838) 𫹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE7E
U+2BE7F (179839) 𫹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE7F
U+2BE80 (179840) 𫺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE80
U+2BE81 (179841) 𫺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE81
U+2BE82 (179842) 𫺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE82
U+2BE83 (179843) 𫺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE83
U+2BE84 (179844) 𫺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE84
U+2BE85 (179845) 𫺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE85
U+2BE86 (179846) 𫺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE86
U+2BE87 (179847) 𫺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE87
U+2BE88 (179848) 𫺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE88
U+2BE89 (179849) 𫺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE89
U+2BE8A (179850) 𫺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE8A
U+2BE8B (179851) 𫺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE8B
U+2BE8C (179852) 𫺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE8C
U+2BE8D (179853) 𫺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE8D
U+2BE8E (179854) 𫺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE8E
U+2BE8F (179855) 𫺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE8F
U+2BE90 (179856) 𫺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE90
U+2BE91 (179857) 𫺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE91
U+2BE92 (179858) 𫺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE92
U+2BE93 (179859) 𫺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE93
U+2BE94 (179860) 𫺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE94
U+2BE95 (179861) 𫺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE95
U+2BE96 (179862) 𫺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE96
U+2BE97 (179863) 𫺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE97
U+2BE98 (179864) 𫺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE98
U+2BE99 (179865) 𫺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE99
U+2BE9A (179866) 𫺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE9A
U+2BE9B (179867) 𫺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE9B
U+2BE9C (179868) 𫺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE9C
U+2BE9D (179869) 𫺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE9D
U+2BE9E (179870) 𫺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE9E
U+2BE9F (179871) 𫺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BE9F
U+2BEA0 (179872) 𫺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA0
U+2BEA1 (179873) 𫺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA1
U+2BEA2 (179874) 𫺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA2
U+2BEA3 (179875) 𫺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA3
U+2BEA4 (179876) 𫺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA4
U+2BEA5 (179877) 𫺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA5
U+2BEA6 (179878) 𫺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA6
U+2BEA7 (179879) 𫺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA7
U+2BEA8 (179880) 𫺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA8
U+2BEA9 (179881) 𫺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEA9
U+2BEAA (179882) 𫺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEAA
U+2BEAB (179883) 𫺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEAB
U+2BEAC (179884) 𫺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEAC
U+2BEAD (179885) 𫺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEAD
U+2BEAE (179886) 𫺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEAE
U+2BEAF (179887) 𫺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEAF
U+2BEB0 (179888) 𫺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB0
U+2BEB1 (179889) 𫺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB1
U+2BEB2 (179890) 𫺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB2
U+2BEB3 (179891) 𫺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB3
U+2BEB4 (179892) 𫺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB4
U+2BEB5 (179893) 𫺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB5
U+2BEB6 (179894) 𫺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB6
U+2BEB7 (179895) 𫺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB7
U+2BEB8 (179896) 𫺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB8
U+2BEB9 (179897) 𫺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEB9
U+2BEBA (179898) 𫺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEBA
U+2BEBB (179899) 𫺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEBB
U+2BEBC (179900) 𫺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEBC
U+2BEBD (179901) 𫺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEBD
U+2BEBE (179902) 𫺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEBE
U+2BEBF (179903) 𫺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEBF
U+2BEC0 (179904) 𫻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC0
U+2BEC1 (179905) 𫻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC1
U+2BEC2 (179906) 𫻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC2
U+2BEC3 (179907) 𫻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC3
U+2BEC4 (179908) 𫻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC4
U+2BEC5 (179909) 𫻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC5
U+2BEC6 (179910) 𫻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC6
U+2BEC7 (179911) 𫻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC7
U+2BEC8 (179912) 𫻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC8
U+2BEC9 (179913) 𫻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEC9
U+2BECA (179914) 𫻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BECA
U+2BECB (179915) 𫻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BECB
U+2BECC (179916) 𫻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BECC
U+2BECD (179917) 𫻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BECD
U+2BECE (179918) 𫻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BECE
U+2BECF (179919) 𫻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BECF
U+2BED0 (179920) 𫻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED0
U+2BED1 (179921) 𫻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED1
U+2BED2 (179922) 𫻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED2
U+2BED3 (179923) 𫻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED3
U+2BED4 (179924) 𫻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED4
U+2BED5 (179925) 𫻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED5
U+2BED6 (179926) 𫻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED6
U+2BED7 (179927) 𫻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED7
U+2BED8 (179928) 𫻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED8
U+2BED9 (179929) 𫻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BED9
U+2BEDA (179930) 𫻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEDA
U+2BEDB (179931) 𫻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEDB
U+2BEDC (179932) 𫻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEDC
U+2BEDD (179933) 𫻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEDD
U+2BEDE (179934) 𫻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEDE
U+2BEDF (179935) 𫻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEDF
U+2BEE0 (179936) 𫻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE0
U+2BEE1 (179937) 𫻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE1
U+2BEE2 (179938) 𫻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE2
U+2BEE3 (179939) 𫻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE3
U+2BEE4 (179940) 𫻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE4
U+2BEE5 (179941) 𫻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE5
U+2BEE6 (179942) 𫻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE6
U+2BEE7 (179943) 𫻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE7
U+2BEE8 (179944) 𫻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE8
U+2BEE9 (179945) 𫻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEE9
U+2BEEA (179946) 𫻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEEA
U+2BEEB (179947) 𫻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEEB
U+2BEEC (179948) 𫻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEEC
U+2BEED (179949) 𫻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEED
U+2BEEE (179950) 𫻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEEE
U+2BEEF (179951) 𫻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEEF
U+2BEF0 (179952) 𫻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF0
U+2BEF1 (179953) 𫻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF1
U+2BEF2 (179954) 𫻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF2
U+2BEF3 (179955) 𫻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF3
U+2BEF4 (179956) 𫻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF4
U+2BEF5 (179957) 𫻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF5
U+2BEF6 (179958) 𫻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF6
U+2BEF7 (179959) 𫻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF7
U+2BEF8 (179960) 𫻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF8
U+2BEF9 (179961) 𫻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEF9
U+2BEFA (179962) 𫻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEFA
U+2BEFB (179963) 𫻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEFB
U+2BEFC (179964) 𫻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEFC
U+2BEFD (179965) 𫻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEFD
U+2BEFE (179966) 𫻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEFE
U+2BEFF (179967) 𫻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BEFF
U+2BF00 (179968) 𫼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF00
U+2BF01 (179969) 𫼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF01
U+2BF02 (179970) 𫼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF02
U+2BF03 (179971) 𫼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF03
U+2BF04 (179972) 𫼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF04
U+2BF05 (179973) 𫼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF05
U+2BF06 (179974) 𫼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF06
U+2BF07 (179975) 𫼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF07
U+2BF08 (179976) 𫼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF08
U+2BF09 (179977) 𫼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF09
U+2BF0A (179978) 𫼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF0A
U+2BF0B (179979) 𫼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF0B
U+2BF0C (179980) 𫼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF0C
U+2BF0D (179981) 𫼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF0D
U+2BF0E (179982) 𫼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF0E
U+2BF0F (179983) 𫼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF0F
U+2BF10 (179984) 𫼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF10
U+2BF11 (179985) 𫼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF11
U+2BF12 (179986) 𫼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF12
U+2BF13 (179987) 𫼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF13
U+2BF14 (179988) 𫼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF14
U+2BF15 (179989) 𫼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF15
U+2BF16 (179990) 𫼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF16
U+2BF17 (179991) 𫼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF17
U+2BF18 (179992) 𫼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF18
U+2BF19 (179993) 𫼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF19
U+2BF1A (179994) 𫼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF1A
U+2BF1B (179995) 𫼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF1B
U+2BF1C (179996) 𫼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF1C
U+2BF1D (179997) 𫼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF1D
U+2BF1E (179998) 𫼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF1E
U+2BF1F (179999) 𫼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF1F
U+2BF20 (180000) 𫼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF20
U+2BF21 (180001) 𫼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF21
U+2BF22 (180002) 𫼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF22
U+2BF23 (180003) 𫼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF23
U+2BF24 (180004) 𫼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF24
U+2BF25 (180005) 𫼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF25
U+2BF26 (180006) 𫼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF26
U+2BF27 (180007) 𫼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF27
U+2BF28 (180008) 𫼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF28
U+2BF29 (180009) 𫼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF29
U+2BF2A (180010) 𫼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF2A
U+2BF2B (180011) 𫼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF2B
U+2BF2C (180012) 𫼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF2C
U+2BF2D (180013) 𫼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF2D
U+2BF2E (180014) 𫼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF2E
U+2BF2F (180015) 𫼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF2F
U+2BF30 (180016) 𫼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF30
U+2BF31 (180017) 𫼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF31
U+2BF32 (180018) 𫼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF32
U+2BF33 (180019) 𫼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF33
U+2BF34 (180020) 𫼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF34
U+2BF35 (180021) 𫼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF35
U+2BF36 (180022) 𫼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF36
U+2BF37 (180023) 𫼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF37
U+2BF38 (180024) 𫼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF38
U+2BF39 (180025) 𫼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF39
U+2BF3A (180026) 𫼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF3A
U+2BF3B (180027) 𫼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF3B
U+2BF3C (180028) 𫼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF3C
U+2BF3D (180029) 𫼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF3D
U+2BF3E (180030) 𫼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF3E
U+2BF3F (180031) 𫼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF3F
U+2BF40 (180032) 𫽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF40
U+2BF41 (180033) 𫽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF41
U+2BF42 (180034) 𫽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF42
U+2BF43 (180035) 𫽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF43
U+2BF44 (180036) 𫽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF44
U+2BF45 (180037) 𫽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF45
U+2BF46 (180038) 𫽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF46
U+2BF47 (180039) 𫽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF47
U+2BF48 (180040) 𫽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF48
U+2BF49 (180041) 𫽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF49
U+2BF4A (180042) 𫽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF4A
U+2BF4B (180043) 𫽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF4B
U+2BF4C (180044) 𫽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF4C
U+2BF4D (180045) 𫽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF4D
U+2BF4E (180046) 𫽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF4E
U+2BF4F (180047) 𫽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF4F
U+2BF50 (180048) 𫽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF50
U+2BF51 (180049) 𫽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF51
U+2BF52 (180050) 𫽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF52
U+2BF53 (180051) 𫽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF53
U+2BF54 (180052) 𫽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF54
U+2BF55 (180053) 𫽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF55
U+2BF56 (180054) 𫽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF56
U+2BF57 (180055) 𫽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF57
U+2BF58 (180056) 𫽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF58
U+2BF59 (180057) 𫽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF59
U+2BF5A (180058) 𫽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF5A
U+2BF5B (180059) 𫽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF5B
U+2BF5C (180060) 𫽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF5C
U+2BF5D (180061) 𫽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF5D
U+2BF5E (180062) 𫽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF5E
U+2BF5F (180063) 𫽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF5F
U+2BF60 (180064) 𫽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF60
U+2BF61 (180065) 𫽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF61
U+2BF62 (180066) 𫽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF62
U+2BF63 (180067) 𫽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF63
U+2BF64 (180068) 𫽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF64
U+2BF65 (180069) 𫽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF65
U+2BF66 (180070) 𫽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF66
U+2BF67 (180071) 𫽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF67
U+2BF68 (180072) 𫽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF68
U+2BF69 (180073) 𫽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF69
U+2BF6A (180074) 𫽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF6A
U+2BF6B (180075) 𫽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF6B
U+2BF6C (180076) 𫽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF6C
U+2BF6D (180077) 𫽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF6D
U+2BF6E (180078) 𫽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF6E
U+2BF6F (180079) 𫽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF6F
U+2BF70 (180080) 𫽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF70
U+2BF71 (180081) 𫽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF71
U+2BF72 (180082) 𫽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF72
U+2BF73 (180083) 𫽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF73
U+2BF74 (180084) 𫽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF74
U+2BF75 (180085) 𫽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF75
U+2BF76 (180086) 𫽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF76
U+2BF77 (180087) 𫽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF77
U+2BF78 (180088) 𫽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF78
U+2BF79 (180089) 𫽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF79
U+2BF7A (180090) 𫽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF7A
U+2BF7B (180091) 𫽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF7B
U+2BF7C (180092) 𫽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF7C
U+2BF7D (180093) 𫽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF7D
U+2BF7E (180094) 𫽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF7E
U+2BF7F (180095) 𫽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF7F
U+2BF80 (180096) 𫾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF80
U+2BF81 (180097) 𫾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF81
U+2BF82 (180098) 𫾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF82
U+2BF83 (180099) 𫾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF83
U+2BF84 (180100) 𫾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF84
U+2BF85 (180101) 𫾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF85
U+2BF86 (180102) 𫾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF86
U+2BF87 (180103) 𫾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF87
U+2BF88 (180104) 𫾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF88
U+2BF89 (180105) 𫾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF89
U+2BF8A (180106) 𫾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF8A
U+2BF8B (180107) 𫾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF8B
U+2BF8C (180108) 𫾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF8C
U+2BF8D (180109) 𫾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF8D
U+2BF8E (180110) 𫾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF8E
U+2BF8F (180111) 𫾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF8F
U+2BF90 (180112) 𫾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF90
U+2BF91 (180113) 𫾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF91
U+2BF92 (180114) 𫾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF92
U+2BF93 (180115) 𫾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF93
U+2BF94 (180116) 𫾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF94
U+2BF95 (180117) 𫾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF95
U+2BF96 (180118) 𫾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF96
U+2BF97 (180119) 𫾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF97
U+2BF98 (180120) 𫾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF98
U+2BF99 (180121) 𫾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF99
U+2BF9A (180122) 𫾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF9A
U+2BF9B (180123) 𫾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF9B
U+2BF9C (180124) 𫾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF9C
U+2BF9D (180125) 𫾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF9D
U+2BF9E (180126) 𫾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF9E
U+2BF9F (180127) 𫾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BF9F
U+2BFA0 (180128) 𫾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA0
U+2BFA1 (180129) 𫾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA1
U+2BFA2 (180130) 𫾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA2
U+2BFA3 (180131) 𫾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA3
U+2BFA4 (180132) 𫾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA4
U+2BFA5 (180133) 𫾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA5
U+2BFA6 (180134) 𫾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA6
U+2BFA7 (180135) 𫾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA7
U+2BFA8 (180136) 𫾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA8
U+2BFA9 (180137) 𫾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFA9
U+2BFAA (180138) 𫾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFAA
U+2BFAB (180139) 𫾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFAB
U+2BFAC (180140) 𫾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFAC
U+2BFAD (180141) 𫾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFAD
U+2BFAE (180142) 𫾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFAE
U+2BFAF (180143) 𫾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFAF
U+2BFB0 (180144) 𫾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB0
U+2BFB1 (180145) 𫾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB1
U+2BFB2 (180146) 𫾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB2
U+2BFB3 (180147) 𫾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB3
U+2BFB4 (180148) 𫾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB4
U+2BFB5 (180149) 𫾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB5
U+2BFB6 (180150) 𫾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB6
U+2BFB7 (180151) 𫾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB7
U+2BFB8 (180152) 𫾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB8
U+2BFB9 (180153) 𫾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFB9
U+2BFBA (180154) 𫾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFBA
U+2BFBB (180155) 𫾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFBB
U+2BFBC (180156) 𫾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFBC
U+2BFBD (180157) 𫾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFBD
U+2BFBE (180158) 𫾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFBE
U+2BFBF (180159) 𫾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFBF
U+2BFC0 (180160) 𫿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC0
U+2BFC1 (180161) 𫿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC1
U+2BFC2 (180162) 𫿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC2
U+2BFC3 (180163) 𫿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC3
U+2BFC4 (180164) 𫿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC4
U+2BFC5 (180165) 𫿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC5
U+2BFC6 (180166) 𫿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC6
U+2BFC7 (180167) 𫿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC7
U+2BFC8 (180168) 𫿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC8
U+2BFC9 (180169) 𫿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFC9
U+2BFCA (180170) 𫿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFCA
U+2BFCB (180171) 𫿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFCB
U+2BFCC (180172) 𫿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFCC
U+2BFCD (180173) 𫿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFCD
U+2BFCE (180174) 𫿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFCE
U+2BFCF (180175) 𫿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFCF
U+2BFD0 (180176) 𫿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD0
U+2BFD1 (180177) 𫿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD1
U+2BFD2 (180178) 𫿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD2
U+2BFD3 (180179) 𫿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD3
U+2BFD4 (180180) 𫿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD4
U+2BFD5 (180181) 𫿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD5
U+2BFD6 (180182) 𫿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD6
U+2BFD7 (180183) 𫿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD7
U+2BFD8 (180184) 𫿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD8
U+2BFD9 (180185) 𫿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFD9
U+2BFDA (180186) 𫿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFDA
U+2BFDB (180187) 𫿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFDB
U+2BFDC (180188) 𫿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFDC
U+2BFDD (180189) 𫿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFDD
U+2BFDE (180190) 𫿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFDE
U+2BFDF (180191) 𫿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFDF
U+2BFE0 (180192) 𫿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE0
U+2BFE1 (180193) 𫿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE1
U+2BFE2 (180194) 𫿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE2
U+2BFE3 (180195) 𫿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE3
U+2BFE4 (180196) 𫿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE4
U+2BFE5 (180197) 𫿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE5
U+2BFE6 (180198) 𫿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE6
U+2BFE7 (180199) 𫿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE7
U+2BFE8 (180200) 𫿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE8
U+2BFE9 (180201) 𫿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFE9
U+2BFEA (180202) 𫿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFEA
U+2BFEB (180203) 𫿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFEB
U+2BFEC (180204) 𫿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFEC
U+2BFED (180205) 𫿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFED
U+2BFEE (180206) 𫿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFEE
U+2BFEF (180207) 𫿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFEF
U+2BFF0 (180208) 𫿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF0
U+2BFF1 (180209) 𫿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF1
U+2BFF2 (180210) 𫿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF2
U+2BFF3 (180211) 𫿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF3
U+2BFF4 (180212) 𫿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF4
U+2BFF5 (180213) 𫿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF5
U+2BFF6 (180214) 𫿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF6
U+2BFF7 (180215) 𫿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF7
U+2BFF8 (180216) 𫿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF8
U+2BFF9 (180217) 𫿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFF9
U+2BFFA (180218) 𫿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFFA
U+2BFFB (180219) 𫿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFFB
U+2BFFC (180220) 𫿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFFC
U+2BFFD (180221) 𫿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFFD
U+2BFFE (180222) 𫿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFFE
U+2BFFF (180223) 𫿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2BFFF