ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension F/2CEB0

⟵ CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F

CJK Compatibility Ideographs Supplement ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension F” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2CEB0 ถึง U+2EBEF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+2CEB0 ถึง U+2CFFF

ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2CEB0 (183984) U2ceb0.svg 𬺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB0
U+2CEB1 (183985) U2ceb1.svg 𬺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB1
U+2CEB2 (183986) U2ceb2.svg 𬺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB2
U+2CEB3 (183987) U2ceb3.svg 𬺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB3
U+2CEB4 (183988) U2ceb4.svg 𬺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB4
U+2CEB5 (183989) U2ceb5.svg 𬺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB5
U+2CEB6 (183990) U2ceb6.svg 𬺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB6
U+2CEB7 (183991) U2ceb7.svg 𬺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB7
U+2CEB8 (183992) U2ceb8.svg 𬺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB8
U+2CEB9 (183993) U2ceb9.svg 𬺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB9
U+2CEBA (183994) U2ceba.svg 𬺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBA
U+2CEBB (183995) U2cebb.svg 𬺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBB
U+2CEBC (183996) U2cebc.svg 𬺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBC
U+2CEBD (183997) U2cebd.svg 𬺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBD
U+2CEBE (183998) U2cebe.svg 𬺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBE
U+2CEBF (183999) U2cebf.svg 𬺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBF
U+2CEC0 (184000) U2cec0.svg 𬻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC0
U+2CEC1 (184001) U2cec1.svg 𬻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC1
U+2CEC2 (184002) U2cec2.svg 𬻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC2
U+2CEC3 (184003) U2cec3.svg 𬻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC3
U+2CEC4 (184004) U2cec4.svg 𬻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC4
U+2CEC5 (184005) U2cec5.svg 𬻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC5
U+2CEC6 (184006) U2cec6.svg 𬻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC6
U+2CEC7 (184007) U2cec7.svg 𬻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC7
U+2CEC8 (184008) U2cec8.svg 𬻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC8
U+2CEC9 (184009) U2cec9.svg 𬻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC9
U+2CECA (184010) U2ceca.svg 𬻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECA
U+2CECB (184011) U2cecb.svg 𬻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECB
U+2CECC (184012) U2cecc.svg 𬻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECC
U+2CECD (184013) U2cecd.svg 𬻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECD
U+2CECE (184014) U2cece.svg 𬻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECE
U+2CECF (184015) U2cecf.svg 𬻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECF
U+2CED0 (184016) U2ced0.svg 𬻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED0
U+2CED1 (184017) U2ced1.svg 𬻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED1
U+2CED2 (184018) U2ced2.svg 𬻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED2
U+2CED3 (184019) U2ced3.svg 𬻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED3
U+2CED4 (184020) U2ced4.svg 𬻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED4
U+2CED5 (184021) U2ced5.svg 𬻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED5
U+2CED6 (184022) U2ced6.svg 𬻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED6
U+2CED7 (184023) U2ced7.svg 𬻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED7
U+2CED8 (184024) U2ced8.svg 𬻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED8
U+2CED9 (184025) U2ced9.svg 𬻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED9
U+2CEDA (184026) U2ceda.svg 𬻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDA
U+2CEDB (184027) U2cedb.svg 𬻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDB
U+2CEDC (184028) U2cedc.svg 𬻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDC
U+2CEDD (184029) U2cedd.svg 𬻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDD
U+2CEDE (184030) U2cede.svg 𬻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDE
U+2CEDF (184031) U2cedf.svg 𬻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDF
U+2CEE0 (184032) U2cee0.svg 𬻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE0
U+2CEE1 (184033) U2cee1.svg 𬻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE1
U+2CEE2 (184034) U2cee2.svg 𬻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE2
U+2CEE3 (184035) U2cee3.svg 𬻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE3
U+2CEE4 (184036) U2cee4.svg 𬻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE4
U+2CEE5 (184037) U2cee5.svg 𬻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE5
U+2CEE6 (184038) U2cee6.svg 𬻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE6
U+2CEE7 (184039) U2cee7.svg 𬻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE7
U+2CEE8 (184040) U2cee8.svg 𬻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE8
U+2CEE9 (184041) U2cee9.svg 𬻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE9
U+2CEEA (184042) U2ceea.svg 𬻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEA
U+2CEEB (184043) U2ceeb.svg 𬻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEB
U+2CEEC (184044) U2ceec.svg 𬻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEC
U+2CEED (184045) U2ceed.svg 𬻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEED
U+2CEEE (184046) U2ceee.svg 𬻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEE
U+2CEEF (184047) U2ceef.svg 𬻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEF
U+2CEF0 (184048) U2cef0.svg 𬻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF0
U+2CEF1 (184049) U2cef1.svg 𬻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF1
U+2CEF2 (184050) U2cef2.svg 𬻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF2
U+2CEF3 (184051) U2cef3.svg 𬻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF3
U+2CEF4 (184052) U2cef4.svg 𬻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF4
U+2CEF5 (184053) U2cef5.svg 𬻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF5
U+2CEF6 (184054) U2cef6.svg 𬻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF6
U+2CEF7 (184055) U2cef7.svg 𬻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF7
U+2CEF8 (184056) U2cef8.svg 𬻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF8
U+2CEF9 (184057) U2cef9.svg 𬻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF9
U+2CEFA (184058) U2cefa.svg 𬻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFA
U+2CEFB (184059) U2cefb.svg 𬻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFB
U+2CEFC (184060) U2cefc.svg 𬻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFC
U+2CEFD (184061) U2cefd.svg 𬻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFD
U+2CEFE (184062) U2cefe.svg 𬻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFE
U+2CEFF (184063) U2ceff.svg 𬻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFF
U+2CF00 (184064) U2cf00.svg 𬼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF00
U+2CF01 (184065) U2cf01.svg 𬼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF01
U+2CF02 (184066) U2cf02.svg 𬼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF02
U+2CF03 (184067) U2cf03.svg 𬼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF03
U+2CF04 (184068) U2cf04.svg 𬼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF04
U+2CF05 (184069) U2cf05.svg 𬼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF05
U+2CF06 (184070) U2cf06.svg 𬼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF06
U+2CF07 (184071) U2cf07.svg 𬼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF07
U+2CF08 (184072) U2cf08.svg 𬼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF08
U+2CF09 (184073) U2cf09.svg 𬼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF09
U+2CF0A (184074) U2cf0a.svg 𬼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0A
U+2CF0B (184075) U2cf0b.svg 𬼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0B
U+2CF0C (184076) U2cf0c.svg 𬼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0C
U+2CF0D (184077) U2cf0d.svg 𬼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0D
U+2CF0E (184078) U2cf0e.svg 𬼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0E
U+2CF0F (184079) U2cf0f.svg 𬼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0F
U+2CF10 (184080) U2cf10.svg 𬼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF10
U+2CF11 (184081) U2cf11.svg 𬼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF11
U+2CF12 (184082) U2cf12.svg 𬼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF12
U+2CF13 (184083) U2cf13.svg 𬼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF13
U+2CF14 (184084) U2cf14.svg 𬼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF14
U+2CF15 (184085) U2cf15.svg 𬼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF15
U+2CF16 (184086) U2cf16.svg 𬼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF16
U+2CF17 (184087) U2cf17.svg 𬼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF17
U+2CF18 (184088) U2cf18.svg 𬼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF18
U+2CF19 (184089) U2cf19.svg 𬼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF19
U+2CF1A (184090) U2cf1a.svg 𬼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1A
U+2CF1B (184091) U2cf1b.svg 𬼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1B
U+2CF1C (184092) U2cf1c.svg 𬼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1C
U+2CF1D (184093) U2cf1d.svg 𬼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1D
U+2CF1E (184094) U2cf1e.svg 𬼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1E
U+2CF1F (184095) U2cf1f.svg 𬼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1F
U+2CF20 (184096) U2cf20.svg 𬼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF20
U+2CF21 (184097) U2cf21.svg 𬼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF21
U+2CF22 (184098) U2cf22.svg 𬼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF22
U+2CF23 (184099) U2cf23.svg 𬼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF23
U+2CF24 (184100) U2cf24.svg 𬼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF24
U+2CF25 (184101) U2cf25.svg 𬼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF25
U+2CF26 (184102) U2cf26.svg 𬼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF26
U+2CF27 (184103) U2cf27.svg 𬼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF27
U+2CF28 (184104) U2cf28.svg 𬼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF28
U+2CF29 (184105) U2cf29.svg 𬼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF29
U+2CF2A (184106) U2cf2a.svg 𬼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2A
U+2CF2B (184107) U2cf2b.svg 𬼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2B
U+2CF2C (184108) U2cf2c.svg 𬼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2C
U+2CF2D (184109) U2cf2d.svg 𬼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2D
U+2CF2E (184110) U2cf2e.svg 𬼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2E
U+2CF2F (184111) U2cf2f.svg 𬼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2F
U+2CF30 (184112) U2cf30.svg 𬼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF30
U+2CF31 (184113) U2cf31.svg 𬼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF31
U+2CF32 (184114) U2cf32.svg 𬼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF32
U+2CF33 (184115) U2cf33.svg 𬼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF33
U+2CF34 (184116) U2cf34.svg 𬼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF34
U+2CF35 (184117) U2cf35.svg 𬼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF35
U+2CF36 (184118) U2cf36.svg 𬼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF36
U+2CF37 (184119) U2cf37.svg 𬼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF37
U+2CF38 (184120) U2cf38.svg 𬼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF38
U+2CF39 (184121) U2cf39.svg 𬼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF39
U+2CF3A (184122) U2cf3a.svg 𬼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3A
U+2CF3B (184123) U2cf3b.svg 𬼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3B
U+2CF3C (184124) U2cf3c.svg 𬼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3C
U+2CF3D (184125) U2cf3d.svg 𬼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3D
U+2CF3E (184126) U2cf3e.svg 𬼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3E
U+2CF3F (184127) U2cf3f.svg 𬼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3F
U+2CF40 (184128) U2cf40.svg 𬽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF40
U+2CF41 (184129) U2cf41.svg 𬽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF41
U+2CF42 (184130) U2cf42.svg 𬽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF42
U+2CF43 (184131) U2cf43.svg 𬽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF43
U+2CF44 (184132) U2cf44.svg 𬽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF44
U+2CF45 (184133) U2cf45.svg 𬽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF45
U+2CF46 (184134) U2cf46.svg 𬽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF46
U+2CF47 (184135) U2cf47.svg 𬽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF47
U+2CF48 (184136) U2cf48.svg 𬽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF48
U+2CF49 (184137) U2cf49.svg 𬽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF49
U+2CF4A (184138) U2cf4a.svg 𬽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4A
U+2CF4B (184139) U2cf4b.svg 𬽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4B
U+2CF4C (184140) U2cf4c.svg 𬽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4C
U+2CF4D (184141) U2cf4d.svg 𬽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4D
U+2CF4E (184142) U2cf4e.svg 𬽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4E
U+2CF4F (184143) U2cf4f.svg 𬽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4F
U+2CF50 (184144) U2cf50.svg 𬽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF50
U+2CF51 (184145) U2cf51.svg 𬽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF51
U+2CF52 (184146) U2cf52.svg 𬽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF52
U+2CF53 (184147) U2cf53.svg 𬽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF53
U+2CF54 (184148) U2cf54.svg 𬽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF54
U+2CF55 (184149) U2cf55.svg 𬽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF55
U+2CF56 (184150) U2cf56.svg 𬽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF56
U+2CF57 (184151) U2cf57.svg 𬽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF57
U+2CF58 (184152) U2cf58.svg 𬽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF58
U+2CF59 (184153) U2cf59.svg 𬽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF59
U+2CF5A (184154) U2cf5a.svg 𬽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5A
U+2CF5B (184155) U2cf5b.svg 𬽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5B
U+2CF5C (184156) U2cf5c.svg 𬽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5C
U+2CF5D (184157) U2cf5d.svg 𬽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5D
U+2CF5E (184158) U2cf5e.svg 𬽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5E
U+2CF5F (184159) U2cf5f.svg 𬽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5F
U+2CF60 (184160) U2cf60.svg 𬽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF60
U+2CF61 (184161) U2cf61.svg 𬽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF61
U+2CF62 (184162) U2cf62.svg 𬽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF62
U+2CF63 (184163) U2cf63.svg 𬽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF63
U+2CF64 (184164) U2cf64.svg 𬽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF64
U+2CF65 (184165) U2cf65.svg 𬽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF65
U+2CF66 (184166) U2cf66.svg 𬽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF66
U+2CF67 (184167) U2cf67.svg 𬽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF67
U+2CF68 (184168) U2cf68.svg 𬽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF68
U+2CF69 (184169) U2cf69.svg 𬽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF69
U+2CF6A (184170) U2cf6a.svg 𬽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6A
U+2CF6B (184171) U2cf6b.svg 𬽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6B
U+2CF6C (184172) U2cf6c.svg 𬽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6C
U+2CF6D (184173) U2cf6d.svg 𬽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6D
U+2CF6E (184174) U2cf6e.svg 𬽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6E
U+2CF6F (184175) U2cf6f.svg 𬽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6F
U+2CF70 (184176) U2cf70.svg 𬽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF70
U+2CF71 (184177) U2cf71.svg 𬽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF71
U+2CF72 (184178) U2cf72.svg 𬽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF72
U+2CF73 (184179) U2cf73.svg 𬽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF73
U+2CF74 (184180) U2cf74.svg 𬽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF74
U+2CF75 (184181) U2cf75.svg 𬽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF75
U+2CF76 (184182) U2cf76.svg 𬽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF76
U+2CF77 (184183) U2cf77.svg 𬽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF77
U+2CF78 (184184) U2cf78.svg 𬽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF78
U+2CF79 (184185) U2cf79.svg 𬽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF79
U+2CF7A (184186) U2cf7a.svg 𬽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7A
U+2CF7B (184187) U2cf7b.svg 𬽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7B
U+2CF7C (184188) U2cf7c.svg 𬽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7C
U+2CF7D (184189) U2cf7d.svg 𬽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7D
U+2CF7E (184190) U2cf7e.svg 𬽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7E
U+2CF7F (184191) U2cf7f.svg 𬽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7F
U+2CF80 (184192) U2cf80.svg 𬾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF80
U+2CF81 (184193) U2cf81.svg 𬾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF81
U+2CF82 (184194) U2cf82.svg 𬾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF82
U+2CF83 (184195) U2cf83.svg 𬾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF83
U+2CF84 (184196) U2cf84.svg 𬾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF84
U+2CF85 (184197) U2cf85.svg 𬾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF85
U+2CF86 (184198) U2cf86.svg 𬾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF86
U+2CF87 (184199) U2cf87.svg 𬾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF87
U+2CF88 (184200) U2cf88.svg 𬾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF88
U+2CF89 (184201) U2cf89.svg 𬾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF89
U+2CF8A (184202) U2cf8a.svg 𬾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8A
U+2CF8B (184203) U2cf8b.svg 𬾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8B
U+2CF8C (184204) U2cf8c.svg 𬾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8C
U+2CF8D (184205) U2cf8d.svg 𬾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8D
U+2CF8E (184206) U2cf8e.svg 𬾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8E
U+2CF8F (184207) U2cf8f.svg 𬾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8F
U+2CF90 (184208) U2cf90.svg 𬾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF90
U+2CF91 (184209) U2cf91.svg 𬾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF91
U+2CF92 (184210) U2cf92.svg 𬾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF92
U+2CF93 (184211) U2cf93.svg 𬾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF93
U+2CF94 (184212) U2cf94.svg 𬾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF94
U+2CF95 (184213) U2cf95.svg 𬾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF95
U+2CF96 (184214) U2cf96.svg 𬾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF96
U+2CF97 (184215) U2cf97.svg 𬾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF97
U+2CF98 (184216) U2cf98.svg 𬾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF98
U+2CF99 (184217) U2cf99.svg 𬾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF99
U+2CF9A (184218) U2cf9a.svg 𬾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9A
U+2CF9B (184219) U2cf9b.svg 𬾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9B
U+2CF9C (184220) U2cf9c.svg 𬾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9C
U+2CF9D (184221) U2cf9d.svg 𬾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9D
U+2CF9E (184222) U2cf9e.svg 𬾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9E
U+2CF9F (184223) U2cf9f.svg 𬾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9F
U+2CFA0 (184224) U2cfa0.svg 𬾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA0
U+2CFA1 (184225) U2cfa1.svg 𬾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA1
U+2CFA2 (184226) U2cfa2.svg 𬾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA2
U+2CFA3 (184227) U2cfa3.svg 𬾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA3
U+2CFA4 (184228) U2cfa4.svg 𬾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA4
U+2CFA5 (184229) U2cfa5.svg 𬾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA5
U+2CFA6 (184230) U2cfa6.svg 𬾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA6
U+2CFA7 (184231) U2cfa7.svg 𬾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA7
U+2CFA8 (184232) U2cfa8.svg 𬾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA8
U+2CFA9 (184233) U2cfa9.svg 𬾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA9
U+2CFAA (184234) U2cfaa.svg 𬾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAA
U+2CFAB (184235) U2cfab.svg 𬾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAB
U+2CFAC (184236) U2cfac.svg 𬾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAC
U+2CFAD (184237) U2cfad.svg 𬾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAD
U+2CFAE (184238) U2cfae.svg 𬾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAE
U+2CFAF (184239) U2cfaf.svg 𬾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAF
U+2CFB0 (184240) U2cfb0.svg 𬾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB0
U+2CFB1 (184241) U2cfb1.svg 𬾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB1
U+2CFB2 (184242) U2cfb2.svg 𬾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB2
U+2CFB3 (184243) U2cfb3.svg 𬾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB3
U+2CFB4 (184244) U2cfb4.svg 𬾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB4
U+2CFB5 (184245) U2cfb5.svg 𬾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB5
U+2CFB6 (184246) U2cfb6.svg 𬾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB6
U+2CFB7 (184247) U2cfb7.svg 𬾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB7
U+2CFB8 (184248) U2cfb8.svg 𬾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB8
U+2CFB9 (184249) U2cfb9.svg 𬾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB9
U+2CFBA (184250) U2cfba.svg 𬾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBA
U+2CFBB (184251) U2cfbb.svg 𬾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBB
U+2CFBC (184252) U2cfbc.svg 𬾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBC
U+2CFBD (184253) U2cfbd.svg 𬾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBD
U+2CFBE (184254) U2cfbe.svg 𬾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBE
U+2CFBF (184255) U2cfbf.svg 𬾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBF
U+2CFC0 (184256) U2cfc0.svg 𬿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC0
U+2CFC1 (184257) U2cfc1.svg 𬿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC1
U+2CFC2 (184258) U2cfc2.svg 𬿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC2
U+2CFC3 (184259) U2cfc3.svg 𬿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC3
U+2CFC4 (184260) U2cfc4.svg 𬿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC4
U+2CFC5 (184261) U2cfc5.svg 𬿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC5
U+2CFC6 (184262) U2cfc6.svg 𬿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC6
U+2CFC7 (184263) U2cfc7.svg 𬿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC7
U+2CFC8 (184264) U2cfc8.svg 𬿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC8
U+2CFC9 (184265) U2cfc9.svg 𬿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC9
U+2CFCA (184266) U2cfca.svg 𬿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCA
U+2CFCB (184267) U2cfcb.svg 𬿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCB
U+2CFCC (184268) U2cfcc.svg 𬿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCC
U+2CFCD (184269) U2cfcd.svg 𬿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCD
U+2CFCE (184270) U2cfce.svg 𬿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCE
U+2CFCF (184271) U2cfcf.svg 𬿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCF
U+2CFD0 (184272) U2cfd0.svg 𬿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD0
U+2CFD1 (184273) U2cfd1.svg 𬿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD1
U+2CFD2 (184274) U2cfd2.svg 𬿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD2
U+2CFD3 (184275) U2cfd3.svg 𬿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD3
U+2CFD4 (184276) U2cfd4.svg 𬿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD4
U+2CFD5 (184277) U2cfd5.svg 𬿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD5
U+2CFD6 (184278) U2cfd6.svg 𬿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD6
U+2CFD7 (184279) U2cfd7.svg 𬿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD7
U+2CFD8 (184280) U2cfd8.svg 𬿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD8
U+2CFD9 (184281) U2cfd9.svg 𬿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD9
U+2CFDA (184282) U2cfda.svg 𬿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDA
U+2CFDB (184283) U2cfdb.svg 𬿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDB
U+2CFDC (184284) U2cfdc.svg 𬿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDC
U+2CFDD (184285) U2cfdd.svg 𬿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDD
U+2CFDE (184286) U2cfde.svg 𬿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDE
U+2CFDF (184287) U2cfdf.svg 𬿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDF
U+2CFE0 (184288) U2cfe0.svg 𬿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE0
U+2CFE1 (184289) U2cfe1.svg 𬿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE1
U+2CFE2 (184290) U2cfe2.svg 𬿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE2
U+2CFE3 (184291) U2cfe3.svg 𬿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE3
U+2CFE4 (184292) U2cfe4.svg 𬿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE4
U+2CFE5 (184293) U2cfe5.svg 𬿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE5
U+2CFE6 (184294) U2cfe6.svg 𬿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE6
U+2CFE7 (184295) U2cfe7.svg 𬿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE7
U+2CFE8 (184296) U2cfe8.svg 𬿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE8
U+2CFE9 (184297) U2cfe9.svg 𬿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE9
U+2CFEA (184298) U2cfea.svg 𬿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEA
U+2CFEB (184299) U2cfeb.svg 𬿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEB
U+2CFEC (184300) U2cfec.svg 𬿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEC
U+2CFED (184301) U2cfed.svg 𬿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFED
U+2CFEE (184302) U2cfee.svg 𬿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEE
U+2CFEF (184303) U2cfef.svg 𬿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEF
U+2CFF0 (184304) U2cff0.svg 𬿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF0
U+2CFF1 (184305) U2cff1.svg 𬿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF1
U+2CFF2 (184306) U2cff2.svg 𬿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF2
U+2CFF3 (184307) U2cff3.svg 𬿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF3
U+2CFF4 (184308) U2cff4.svg 𬿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF4
U+2CFF5 (184309) U2cff5.svg 𬿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF5
U+2CFF6 (184310) U2cff6.svg 𬿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF6
U+2CFF7 (184311) U2cff7.svg 𬿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF7
U+2CFF8 (184312) U2cff8.svg 𬿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF8
U+2CFF9 (184313) U2cff9.svg 𬿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF9
U+2CFFA (184314) U2cffa.svg 𬿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFA
U+2CFFB (184315) U2cffb.svg 𬿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFB
U+2CFFC (184316) U2cffc.svg 𬿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFC
U+2CFFD (184317) U2cffd.svg 𬿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFD
U+2CFFE (184318) U2cffe.svg 𬿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFE
U+2CFFF (184319) U2cfff.svg 𬿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFF