⟵ CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F

CJK Unified Ideographs Extension I ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension F” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2CEB0 ถึง U+2EBEF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+2CEB0 ถึง U+2CFFF

ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2CEB0 (183984) 𬺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB0
U+2CEB1 (183985) 𬺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB1
U+2CEB2 (183986) 𬺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB2
U+2CEB3 (183987) 𬺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB3
U+2CEB4 (183988) 𬺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB4
U+2CEB5 (183989) 𬺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB5
U+2CEB6 (183990) 𬺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB6
U+2CEB7 (183991) 𬺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB7
U+2CEB8 (183992) 𬺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB8
U+2CEB9 (183993) 𬺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEB9
U+2CEBA (183994) 𬺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBA
U+2CEBB (183995) 𬺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBB
U+2CEBC (183996) 𬺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBC
U+2CEBD (183997) 𬺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBD
U+2CEBE (183998) 𬺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBE
U+2CEBF (183999) 𬺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEBF
U+2CEC0 (184000) 𬻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC0
U+2CEC1 (184001) 𬻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC1
U+2CEC2 (184002) 𬻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC2
U+2CEC3 (184003) 𬻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC3
U+2CEC4 (184004) 𬻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC4
U+2CEC5 (184005) 𬻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC5
U+2CEC6 (184006) 𬻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC6
U+2CEC7 (184007) 𬻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC7
U+2CEC8 (184008) 𬻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC8
U+2CEC9 (184009) 𬻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEC9
U+2CECA (184010) 𬻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECA
U+2CECB (184011) 𬻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECB
U+2CECC (184012) 𬻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECC
U+2CECD (184013) 𬻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECD
U+2CECE (184014) 𬻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECE
U+2CECF (184015) 𬻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CECF
U+2CED0 (184016) 𬻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED0
U+2CED1 (184017) 𬻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED1
U+2CED2 (184018) 𬻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED2
U+2CED3 (184019) 𬻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED3
U+2CED4 (184020) 𬻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED4
U+2CED5 (184021) 𬻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED5
U+2CED6 (184022) 𬻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED6
U+2CED7 (184023) 𬻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED7
U+2CED8 (184024) 𬻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED8
U+2CED9 (184025) 𬻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CED9
U+2CEDA (184026) 𬻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDA
U+2CEDB (184027) 𬻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDB
U+2CEDC (184028) 𬻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDC
U+2CEDD (184029) 𬻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDD
U+2CEDE (184030) 𬻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDE
U+2CEDF (184031) 𬻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEDF
U+2CEE0 (184032) 𬻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE0
U+2CEE1 (184033) 𬻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE1
U+2CEE2 (184034) 𬻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE2
U+2CEE3 (184035) 𬻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE3
U+2CEE4 (184036) 𬻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE4
U+2CEE5 (184037) 𬻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE5
U+2CEE6 (184038) 𬻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE6
U+2CEE7 (184039) 𬻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE7
U+2CEE8 (184040) 𬻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE8
U+2CEE9 (184041) 𬻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEE9
U+2CEEA (184042) 𬻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEA
U+2CEEB (184043) 𬻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEB
U+2CEEC (184044) 𬻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEC
U+2CEED (184045) 𬻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEED
U+2CEEE (184046) 𬻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEE
U+2CEEF (184047) 𬻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEEF
U+2CEF0 (184048) 𬻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF0
U+2CEF1 (184049) 𬻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF1
U+2CEF2 (184050) 𬻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF2
U+2CEF3 (184051) 𬻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF3
U+2CEF4 (184052) 𬻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF4
U+2CEF5 (184053) 𬻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF5
U+2CEF6 (184054) 𬻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF6
U+2CEF7 (184055) 𬻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF7
U+2CEF8 (184056) 𬻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF8
U+2CEF9 (184057) 𬻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEF9
U+2CEFA (184058) 𬻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFA
U+2CEFB (184059) 𬻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFB
U+2CEFC (184060) 𬻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFC
U+2CEFD (184061) 𬻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFD
U+2CEFE (184062) 𬻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFE
U+2CEFF (184063) 𬻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEFF
U+2CF00 (184064) 𬼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF00
U+2CF01 (184065) 𬼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF01
U+2CF02 (184066) 𬼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF02
U+2CF03 (184067) 𬼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF03
U+2CF04 (184068) 𬼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF04
U+2CF05 (184069) 𬼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF05
U+2CF06 (184070) 𬼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF06
U+2CF07 (184071) 𬼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF07
U+2CF08 (184072) 𬼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF08
U+2CF09 (184073) 𬼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF09
U+2CF0A (184074) 𬼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0A
U+2CF0B (184075) 𬼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0B
U+2CF0C (184076) 𬼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0C
U+2CF0D (184077) 𬼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0D
U+2CF0E (184078) 𬼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0E
U+2CF0F (184079) 𬼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF0F
U+2CF10 (184080) 𬼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF10
U+2CF11 (184081) 𬼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF11
U+2CF12 (184082) 𬼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF12
U+2CF13 (184083) 𬼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF13
U+2CF14 (184084) 𬼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF14
U+2CF15 (184085) 𬼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF15
U+2CF16 (184086) 𬼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF16
U+2CF17 (184087) 𬼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF17
U+2CF18 (184088) 𬼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF18
U+2CF19 (184089) 𬼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF19
U+2CF1A (184090) 𬼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1A
U+2CF1B (184091) 𬼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1B
U+2CF1C (184092) 𬼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1C
U+2CF1D (184093) 𬼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1D
U+2CF1E (184094) 𬼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1E
U+2CF1F (184095) 𬼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF1F
U+2CF20 (184096) 𬼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF20
U+2CF21 (184097) 𬼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF21
U+2CF22 (184098) 𬼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF22
U+2CF23 (184099) 𬼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF23
U+2CF24 (184100) 𬼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF24
U+2CF25 (184101) 𬼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF25
U+2CF26 (184102) 𬼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF26
U+2CF27 (184103) 𬼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF27
U+2CF28 (184104) 𬼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF28
U+2CF29 (184105) 𬼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF29
U+2CF2A (184106) 𬼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2A
U+2CF2B (184107) 𬼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2B
U+2CF2C (184108) 𬼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2C
U+2CF2D (184109) 𬼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2D
U+2CF2E (184110) 𬼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2E
U+2CF2F (184111) 𬼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF2F
U+2CF30 (184112) 𬼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF30
U+2CF31 (184113) 𬼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF31
U+2CF32 (184114) 𬼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF32
U+2CF33 (184115) 𬼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF33
U+2CF34 (184116) 𬼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF34
U+2CF35 (184117) 𬼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF35
U+2CF36 (184118) 𬼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF36
U+2CF37 (184119) 𬼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF37
U+2CF38 (184120) 𬼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF38
U+2CF39 (184121) 𬼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF39
U+2CF3A (184122) 𬼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3A
U+2CF3B (184123) 𬼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3B
U+2CF3C (184124) 𬼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3C
U+2CF3D (184125) 𬼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3D
U+2CF3E (184126) 𬼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3E
U+2CF3F (184127) 𬼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF3F
U+2CF40 (184128) 𬽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF40
U+2CF41 (184129) 𬽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF41
U+2CF42 (184130) 𬽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF42
U+2CF43 (184131) 𬽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF43
U+2CF44 (184132) 𬽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF44
U+2CF45 (184133) 𬽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF45
U+2CF46 (184134) 𬽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF46
U+2CF47 (184135) 𬽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF47
U+2CF48 (184136) 𬽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF48
U+2CF49 (184137) 𬽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF49
U+2CF4A (184138) 𬽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4A
U+2CF4B (184139) 𬽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4B
U+2CF4C (184140) 𬽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4C
U+2CF4D (184141) 𬽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4D
U+2CF4E (184142) 𬽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4E
U+2CF4F (184143) 𬽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF4F
U+2CF50 (184144) 𬽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF50
U+2CF51 (184145) 𬽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF51
U+2CF52 (184146) 𬽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF52
U+2CF53 (184147) 𬽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF53
U+2CF54 (184148) 𬽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF54
U+2CF55 (184149) 𬽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF55
U+2CF56 (184150) 𬽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF56
U+2CF57 (184151) 𬽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF57
U+2CF58 (184152) 𬽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF58
U+2CF59 (184153) 𬽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF59
U+2CF5A (184154) 𬽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5A
U+2CF5B (184155) 𬽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5B
U+2CF5C (184156) 𬽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5C
U+2CF5D (184157) 𬽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5D
U+2CF5E (184158) 𬽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5E
U+2CF5F (184159) 𬽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF5F
U+2CF60 (184160) 𬽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF60
U+2CF61 (184161) 𬽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF61
U+2CF62 (184162) 𬽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF62
U+2CF63 (184163) 𬽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF63
U+2CF64 (184164) 𬽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF64
U+2CF65 (184165) 𬽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF65
U+2CF66 (184166) 𬽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF66
U+2CF67 (184167) 𬽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF67
U+2CF68 (184168) 𬽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF68
U+2CF69 (184169) 𬽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF69
U+2CF6A (184170) 𬽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6A
U+2CF6B (184171) 𬽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6B
U+2CF6C (184172) 𬽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6C
U+2CF6D (184173) 𬽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6D
U+2CF6E (184174) 𬽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6E
U+2CF6F (184175) 𬽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF6F
U+2CF70 (184176) 𬽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF70
U+2CF71 (184177) 𬽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF71
U+2CF72 (184178) 𬽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF72
U+2CF73 (184179) 𬽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF73
U+2CF74 (184180) 𬽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF74
U+2CF75 (184181) 𬽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF75
U+2CF76 (184182) 𬽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF76
U+2CF77 (184183) 𬽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF77
U+2CF78 (184184) 𬽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF78
U+2CF79 (184185) 𬽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF79
U+2CF7A (184186) 𬽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7A
U+2CF7B (184187) 𬽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7B
U+2CF7C (184188) 𬽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7C
U+2CF7D (184189) 𬽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7D
U+2CF7E (184190) 𬽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7E
U+2CF7F (184191) 𬽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF7F
U+2CF80 (184192) 𬾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF80
U+2CF81 (184193) 𬾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF81
U+2CF82 (184194) 𬾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF82
U+2CF83 (184195) 𬾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF83
U+2CF84 (184196) 𬾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF84
U+2CF85 (184197) 𬾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF85
U+2CF86 (184198) 𬾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF86
U+2CF87 (184199) 𬾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF87
U+2CF88 (184200) 𬾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF88
U+2CF89 (184201) 𬾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF89
U+2CF8A (184202) 𬾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8A
U+2CF8B (184203) 𬾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8B
U+2CF8C (184204) 𬾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8C
U+2CF8D (184205) 𬾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8D
U+2CF8E (184206) 𬾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8E
U+2CF8F (184207) 𬾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF8F
U+2CF90 (184208) 𬾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF90
U+2CF91 (184209) 𬾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF91
U+2CF92 (184210) 𬾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF92
U+2CF93 (184211) 𬾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF93
U+2CF94 (184212) 𬾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF94
U+2CF95 (184213) 𬾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF95
U+2CF96 (184214) 𬾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF96
U+2CF97 (184215) 𬾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF97
U+2CF98 (184216) 𬾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF98
U+2CF99 (184217) 𬾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF99
U+2CF9A (184218) 𬾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9A
U+2CF9B (184219) 𬾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9B
U+2CF9C (184220) 𬾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9C
U+2CF9D (184221) 𬾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9D
U+2CF9E (184222) 𬾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9E
U+2CF9F (184223) 𬾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CF9F
U+2CFA0 (184224) 𬾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA0
U+2CFA1 (184225) 𬾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA1
U+2CFA2 (184226) 𬾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA2
U+2CFA3 (184227) 𬾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA3
U+2CFA4 (184228) 𬾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA4
U+2CFA5 (184229) 𬾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA5
U+2CFA6 (184230) 𬾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA6
U+2CFA7 (184231) 𬾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA7
U+2CFA8 (184232) 𬾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA8
U+2CFA9 (184233) 𬾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFA9
U+2CFAA (184234) 𬾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAA
U+2CFAB (184235) 𬾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAB
U+2CFAC (184236) 𬾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAC
U+2CFAD (184237) 𬾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAD
U+2CFAE (184238) 𬾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAE
U+2CFAF (184239) 𬾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFAF
U+2CFB0 (184240) 𬾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB0
U+2CFB1 (184241) 𬾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB1
U+2CFB2 (184242) 𬾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB2
U+2CFB3 (184243) 𬾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB3
U+2CFB4 (184244) 𬾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB4
U+2CFB5 (184245) 𬾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB5
U+2CFB6 (184246) 𬾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB6
U+2CFB7 (184247) 𬾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB7
U+2CFB8 (184248) 𬾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB8
U+2CFB9 (184249) 𬾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFB9
U+2CFBA (184250) 𬾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBA
U+2CFBB (184251) 𬾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBB
U+2CFBC (184252) 𬾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBC
U+2CFBD (184253) 𬾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBD
U+2CFBE (184254) 𬾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBE
U+2CFBF (184255) 𬾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFBF
U+2CFC0 (184256) 𬿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC0
U+2CFC1 (184257) 𬿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC1
U+2CFC2 (184258) 𬿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC2
U+2CFC3 (184259) 𬿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC3
U+2CFC4 (184260) 𬿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC4
U+2CFC5 (184261) 𬿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC5
U+2CFC6 (184262) 𬿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC6
U+2CFC7 (184263) 𬿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC7
U+2CFC8 (184264) 𬿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC8
U+2CFC9 (184265) 𬿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFC9
U+2CFCA (184266) 𬿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCA
U+2CFCB (184267) 𬿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCB
U+2CFCC (184268) 𬿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCC
U+2CFCD (184269) 𬿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCD
U+2CFCE (184270) 𬿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCE
U+2CFCF (184271) 𬿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFCF
U+2CFD0 (184272) 𬿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD0
U+2CFD1 (184273) 𬿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD1
U+2CFD2 (184274) 𬿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD2
U+2CFD3 (184275) 𬿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD3
U+2CFD4 (184276) 𬿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD4
U+2CFD5 (184277) 𬿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD5
U+2CFD6 (184278) 𬿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD6
U+2CFD7 (184279) 𬿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD7
U+2CFD8 (184280) 𬿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD8
U+2CFD9 (184281) 𬿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFD9
U+2CFDA (184282) 𬿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDA
U+2CFDB (184283) 𬿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDB
U+2CFDC (184284) 𬿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDC
U+2CFDD (184285) 𬿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDD
U+2CFDE (184286) 𬿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDE
U+2CFDF (184287) 𬿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFDF
U+2CFE0 (184288) 𬿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE0
U+2CFE1 (184289) 𬿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE1
U+2CFE2 (184290) 𬿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE2
U+2CFE3 (184291) 𬿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE3
U+2CFE4 (184292) 𬿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE4
U+2CFE5 (184293) 𬿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE5
U+2CFE6 (184294) 𬿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE6
U+2CFE7 (184295) 𬿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE7
U+2CFE8 (184296) 𬿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE8
U+2CFE9 (184297) 𬿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFE9
U+2CFEA (184298) 𬿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEA
U+2CFEB (184299) 𬿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEB
U+2CFEC (184300) 𬿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEC
U+2CFED (184301) 𬿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFED
U+2CFEE (184302) 𬿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEE
U+2CFEF (184303) 𬿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFEF
U+2CFF0 (184304) 𬿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF0
U+2CFF1 (184305) 𬿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF1
U+2CFF2 (184306) 𬿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF2
U+2CFF3 (184307) 𬿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF3
U+2CFF4 (184308) 𬿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF4
U+2CFF5 (184309) 𬿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF5
U+2CFF6 (184310) 𬿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF6
U+2CFF7 (184311) 𬿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF7
U+2CFF8 (184312) 𬿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF8
U+2CFF9 (184313) 𬿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFF9
U+2CFFA (184314) 𬿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFA
U+2CFFB (184315) 𬿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFB
U+2CFFC (184316) 𬿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFC
U+2CFFD (184317) 𬿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFD
U+2CFFE (184318) 𬿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFE
U+2CFFF (184319) 𬿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CFFF