ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/24800

⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+24800 ถึง U+24FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+24800 (149504) 𤠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24800
U+24801 (149505) 𤠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24801
U+24802 (149506) 𤠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24802
U+24803 (149507) 𤠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24803
U+24804 (149508) 𤠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24804
U+24805 (149509) 𤠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24805
U+24806 (149510) 𤠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24806
U+24807 (149511) 𤠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24807
U+24808 (149512) 𤠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24808
U+24809 (149513) 𤠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24809
U+2480A (149514) 𤠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2480A
U+2480B (149515) 𤠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2480B
U+2480C (149516) 𤠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2480C
U+2480D (149517) 𤠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2480D
U+2480E (149518) 𤠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2480E
U+2480F (149519) 𤠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2480F
U+24810 (149520) 𤠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24810
U+24811 (149521) 𤠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24811
U+24812 (149522) 𤠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24812
U+24813 (149523) 𤠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24813
U+24814 (149524) 𤠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24814
U+24815 (149525) 𤠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24815
U+24816 (149526) 𤠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24816
U+24817 (149527) 𤠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24817
U+24818 (149528) 𤠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24818
U+24819 (149529) 𤠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24819
U+2481A (149530) 𤠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2481A
U+2481B (149531) 𤠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2481B
U+2481C (149532) 𤠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2481C
U+2481D (149533) 𤠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2481D
U+2481E (149534) 𤠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2481E
U+2481F (149535) 𤠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2481F
U+24820 (149536) 𤠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24820
U+24821 (149537) 𤠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24821
U+24822 (149538) 𤠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24822
U+24823 (149539) 𤠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24823
U+24824 (149540) 𤠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24824
U+24825 (149541) 𤠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24825
U+24826 (149542) 𤠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24826
U+24827 (149543) 𤠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24827
U+24828 (149544) 𤠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24828
U+24829 (149545) 𤠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24829
U+2482A (149546) 𤠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2482A
U+2482B (149547) 𤠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2482B
U+2482C (149548) 𤠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2482C
U+2482D (149549) 𤠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2482D
U+2482E (149550) 𤠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2482E
U+2482F (149551) 𤠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2482F
U+24830 (149552) 𤠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24830
U+24831 (149553) 𤠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24831
U+24832 (149554) 𤠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24832
U+24833 (149555) 𤠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24833
U+24834 (149556) 𤠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24834
U+24835 (149557) 𤠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24835
U+24836 (149558) 𤠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24836
U+24837 (149559) 𤠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24837
U+24838 (149560) 𤠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24838
U+24839 (149561) 𤠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24839
U+2483A (149562) 𤠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2483A
U+2483B (149563) 𤠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2483B
U+2483C (149564) 𤠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2483C
U+2483D (149565) 𤠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2483D
U+2483E (149566) 𤠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2483E
U+2483F (149567) 𤠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2483F
U+24840 (149568) 𤡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24840
U+24841 (149569) 𤡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24841
U+24842 (149570) 𤡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24842
U+24843 (149571) 𤡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24843
U+24844 (149572) 𤡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24844
U+24845 (149573) 𤡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24845
U+24846 (149574) 𤡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24846
U+24847 (149575) 𤡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24847
U+24848 (149576) 𤡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24848
U+24849 (149577) 𤡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24849
U+2484A (149578) 𤡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2484A
U+2484B (149579) 𤡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2484B
U+2484C (149580) 𤡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2484C
U+2484D (149581) 𤡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2484D
U+2484E (149582) 𤡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2484E
U+2484F (149583) 𤡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2484F
U+24850 (149584) 𤡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24850
U+24851 (149585) 𤡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24851
U+24852 (149586) 𤡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24852
U+24853 (149587) 𤡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24853
U+24854 (149588) 𤡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24854
U+24855 (149589) 𤡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24855
U+24856 (149590) 𤡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24856
U+24857 (149591) 𤡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24857
U+24858 (149592) 𤡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24858
U+24859 (149593) 𤡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24859
U+2485A (149594) 𤡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2485A
U+2485B (149595) 𤡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2485B
U+2485C (149596) 𤡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2485C
U+2485D (149597) 𤡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2485D
U+2485E (149598) 𤡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2485E
U+2485F (149599) 𤡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2485F
U+24860 (149600) 𤡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24860
U+24861 (149601) 𤡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24861
U+24862 (149602) 𤡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24862
U+24863 (149603) 𤡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24863
U+24864 (149604) 𤡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24864
U+24865 (149605) 𤡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24865
U+24866 (149606) 𤡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24866
U+24867 (149607) 𤡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24867
U+24868 (149608) 𤡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24868
U+24869 (149609) 𤡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24869
U+2486A (149610) 𤡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2486A
U+2486B (149611) 𤡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2486B
U+2486C (149612) 𤡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2486C
U+2486D (149613) 𤡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2486D
U+2486E (149614) 𤡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2486E
U+2486F (149615) 𤡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2486F
U+24870 (149616) 𤡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24870
U+24871 (149617) 𤡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24871
U+24872 (149618) 𤡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24872
U+24873 (149619) 𤡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24873
U+24874 (149620) 𤡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24874
U+24875 (149621) 𤡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24875
U+24876 (149622) 𤡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24876
U+24877 (149623) 𤡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24877
U+24878 (149624) 𤡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24878
U+24879 (149625) 𤡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24879
U+2487A (149626) 𤡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2487A
U+2487B (149627) 𤡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2487B
U+2487C (149628) 𤡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2487C
U+2487D (149629) 𤡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2487D
U+2487E (149630) 𤡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2487E
U+2487F (149631) 𤡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2487F
U+24880 (149632) 𤢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24880
U+24881 (149633) 𤢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24881
U+24882 (149634) 𤢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24882
U+24883 (149635) 𤢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24883
U+24884 (149636) 𤢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24884
U+24885 (149637) 𤢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24885
U+24886 (149638) 𤢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24886
U+24887 (149639) 𤢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24887
U+24888 (149640) 𤢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24888
U+24889 (149641) 𤢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24889
U+2488A (149642) 𤢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2488A
U+2488B (149643) 𤢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2488B
U+2488C (149644) 𤢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2488C
U+2488D (149645) 𤢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2488D
U+2488E (149646) 𤢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2488E
U+2488F (149647) 𤢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2488F
U+24890 (149648) 𤢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24890
U+24891 (149649) 𤢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24891
U+24892 (149650) 𤢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24892
U+24893 (149651) 𤢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24893
U+24894 (149652) 𤢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24894
U+24895 (149653) 𤢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24895
U+24896 (149654) 𤢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24896
U+24897 (149655) 𤢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24897
U+24898 (149656) 𤢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24898
U+24899 (149657) 𤢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24899
U+2489A (149658) 𤢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2489A
U+2489B (149659) 𤢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2489B
U+2489C (149660) 𤢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2489C
U+2489D (149661) 𤢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2489D
U+2489E (149662) 𤢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2489E
U+2489F (149663) 𤢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2489F
U+248A0 (149664) 𤢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A0
U+248A1 (149665) 𤢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A1
U+248A2 (149666) 𤢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A2
U+248A3 (149667) 𤢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A3
U+248A4 (149668) 𤢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A4
U+248A5 (149669) 𤢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A5
U+248A6 (149670) 𤢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A6
U+248A7 (149671) 𤢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A7
U+248A8 (149672) 𤢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A8
U+248A9 (149673) 𤢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248A9
U+248AA (149674) 𤢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248AA
U+248AB (149675) 𤢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248AB
U+248AC (149676) 𤢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248AC
U+248AD (149677) 𤢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248AD
U+248AE (149678) 𤢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248AE
U+248AF (149679) 𤢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248AF
U+248B0 (149680) 𤢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B0
U+248B1 (149681) 𤢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B1
U+248B2 (149682) 𤢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B2
U+248B3 (149683) 𤢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B3
U+248B4 (149684) 𤢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B4
U+248B5 (149685) 𤢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B5
U+248B6 (149686) 𤢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B6
U+248B7 (149687) 𤢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B7
U+248B8 (149688) 𤢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B8
U+248B9 (149689) 𤢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248B9
U+248BA (149690) 𤢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248BA
U+248BB (149691) 𤢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248BB
U+248BC (149692) 𤢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248BC
U+248BD (149693) 𤢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248BD
U+248BE (149694) 𤢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248BE
U+248BF (149695) 𤢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248BF
U+248C0 (149696) 𤣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C0
U+248C1 (149697) 𤣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C1
U+248C2 (149698) 𤣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C2
U+248C3 (149699) 𤣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C3
U+248C4 (149700) 𤣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C4
U+248C5 (149701) 𤣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C5
U+248C6 (149702) 𤣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C6
U+248C7 (149703) 𤣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C7
U+248C8 (149704) 𤣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C8
U+248C9 (149705) 𤣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248C9
U+248CA (149706) 𤣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248CA
U+248CB (149707) 𤣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248CB
U+248CC (149708) 𤣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248CC
U+248CD (149709) 𤣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248CD
U+248CE (149710) 𤣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248CE
U+248CF (149711) 𤣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248CF
U+248D0 (149712) 𤣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D0
U+248D1 (149713) 𤣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D1
U+248D2 (149714) 𤣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D2
U+248D3 (149715) 𤣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D3
U+248D4 (149716) 𤣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D4
U+248D5 (149717) 𤣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D5
U+248D6 (149718) 𤣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D6
U+248D7 (149719) 𤣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D7
U+248D8 (149720) 𤣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D8
U+248D9 (149721) 𤣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248D9
U+248DA (149722) 𤣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248DA
U+248DB (149723) 𤣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248DB
U+248DC (149724) 𤣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248DC
U+248DD (149725) 𤣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248DD
U+248DE (149726) 𤣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248DE
U+248DF (149727) 𤣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248DF
U+248E0 (149728) 𤣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E0
U+248E1 (149729) 𤣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E1
U+248E2 (149730) 𤣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E2
U+248E3 (149731) 𤣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E3
U+248E4 (149732) 𤣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E4
U+248E5 (149733) 𤣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E5
U+248E6 (149734) 𤣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E6
U+248E7 (149735) 𤣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E7
U+248E8 (149736) 𤣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E8
U+248E9 (149737) 𤣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248E9
U+248EA (149738) 𤣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248EA
U+248EB (149739) 𤣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248EB
U+248EC (149740) 𤣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248EC
U+248ED (149741) 𤣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248ED
U+248EE (149742) 𤣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248EE
U+248EF (149743) 𤣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248EF
U+248F0 (149744) 𤣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F0
U+248F1 (149745) 𤣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F1
U+248F2 (149746) 𤣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F2
U+248F3 (149747) 𤣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F3
U+248F4 (149748) 𤣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F4
U+248F5 (149749) 𤣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F5
U+248F6 (149750) 𤣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F6
U+248F7 (149751) 𤣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F7
U+248F8 (149752) 𤣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F8
U+248F9 (149753) 𤣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248F9
U+248FA (149754) 𤣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248FA
U+248FB (149755) 𤣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248FB
U+248FC (149756) 𤣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248FC
U+248FD (149757) 𤣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248FD
U+248FE (149758) 𤣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248FE
U+248FF (149759) 𤣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-248FF
U+24900 (149760) 𤤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24900
U+24901 (149761) 𤤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24901
U+24902 (149762) 𤤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24902
U+24903 (149763) 𤤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24903
U+24904 (149764) 𤤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24904
U+24905 (149765) 𤤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24905
U+24906 (149766) 𤤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24906
U+24907 (149767) 𤤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24907
U+24908 (149768) 𤤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24908
U+24909 (149769) 𤤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24909
U+2490A (149770) 𤤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2490A
U+2490B (149771) 𤤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2490B
U+2490C (149772) 𤤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2490C
U+2490D (149773) 𤤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2490D
U+2490E (149774) 𤤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2490E
U+2490F (149775) 𤤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2490F
U+24910 (149776) 𤤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24910
U+24911 (149777) 𤤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24911
U+24912 (149778) 𤤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24912
U+24913 (149779) 𤤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24913
U+24914 (149780) 𤤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24914
U+24915 (149781) 𤤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24915
U+24916 (149782) 𤤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24916
U+24917 (149783) 𤤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24917
U+24918 (149784) 𤤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24918
U+24919 (149785) 𤤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24919
U+2491A (149786) 𤤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2491A
U+2491B (149787) 𤤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2491B
U+2491C (149788) 𤤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2491C
U+2491D (149789) 𤤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2491D
U+2491E (149790) 𤤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2491E
U+2491F (149791) 𤤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2491F
U+24920 (149792) 𤤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24920
U+24921 (149793) 𤤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24921
U+24922 (149794) 𤤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24922
U+24923 (149795) 𤤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24923
U+24924 (149796) 𤤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24924
U+24925 (149797) 𤤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24925
U+24926 (149798) 𤤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24926
U+24927 (149799) 𤤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24927
U+24928 (149800) 𤤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24928
U+24929 (149801) 𤤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24929
U+2492A (149802) 𤤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2492A
U+2492B (149803) 𤤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2492B
U+2492C (149804) 𤤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2492C
U+2492D (149805) 𤤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2492D
U+2492E (149806) 𤤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2492E
U+2492F (149807) 𤤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2492F
U+24930 (149808) 𤤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24930
U+24931 (149809) 𤤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24931
U+24932 (149810) 𤤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24932
U+24933 (149811) 𤤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24933
U+24934 (149812) 𤤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24934
U+24935 (149813) 𤤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24935
U+24936 (149814) 𤤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24936
U+24937 (149815) 𤤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24937
U+24938 (149816) 𤤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24938
U+24939 (149817) 𤤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24939
U+2493A (149818) 𤤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2493A
U+2493B (149819) 𤤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2493B
U+2493C (149820) 𤤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2493C
U+2493D (149821) 𤤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2493D
U+2493E (149822) 𤤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2493E
U+2493F (149823) 𤤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2493F
U+24940 (149824) 𤥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24940
U+24941 (149825) 𤥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24941
U+24942 (149826) 𤥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24942
U+24943 (149827) 𤥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24943
U+24944 (149828) 𤥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24944
U+24945 (149829) 𤥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24945
U+24946 (149830) 𤥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24946
U+24947 (149831) 𤥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24947
U+24948 (149832) 𤥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24948
U+24949 (149833) 𤥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24949
U+2494A (149834) 𤥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2494A
U+2494B (149835) 𤥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2494B
U+2494C (149836) 𤥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2494C
U+2494D (149837) 𤥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2494D
U+2494E (149838) 𤥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2494E
U+2494F (149839) 𤥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2494F
U+24950 (149840) 𤥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24950
U+24951 (149841) 𤥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24951
U+24952 (149842) 𤥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24952
U+24953 (149843) 𤥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24953
U+24954 (149844) 𤥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24954
U+24955 (149845) 𤥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24955
U+24956 (149846) 𤥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24956
U+24957 (149847) 𤥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24957
U+24958 (149848) 𤥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24958
U+24959 (149849) 𤥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24959
U+2495A (149850) 𤥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2495A
U+2495B (149851) 𤥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2495B
U+2495C (149852) 𤥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2495C
U+2495D (149853) 𤥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2495D
U+2495E (149854) 𤥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2495E
U+2495F (149855) 𤥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2495F
U+24960 (149856) 𤥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24960
U+24961 (149857) 𤥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24961
U+24962 (149858) 𤥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24962
U+24963 (149859) 𤥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24963
U+24964 (149860) 𤥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24964
U+24965 (149861) 𤥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24965
U+24966 (149862) 𤥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24966
U+24967 (149863) 𤥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24967
U+24968 (149864) 𤥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24968
U+24969 (149865) 𤥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24969
U+2496A (149866) 𤥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2496A
U+2496B (149867) 𤥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2496B
U+2496C (149868) 𤥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2496C
U+2496D (149869) 𤥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2496D
U+2496E (149870) 𤥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2496E
U+2496F (149871) 𤥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2496F
U+24970 (149872) 𤥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24970
U+24971 (149873) 𤥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24971
U+24972 (149874) 𤥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24972
U+24973 (149875) 𤥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24973
U+24974 (149876) 𤥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24974
U+24975 (149877) 𤥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24975
U+24976 (149878) 𤥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24976
U+24977 (149879) 𤥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24977
U+24978 (149880) 𤥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24978
U+24979 (149881) 𤥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24979
U+2497A (149882) 𤥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2497A
U+2497B (149883) 𤥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2497B
U+2497C (149884) 𤥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2497C
U+2497D (149885) 𤥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2497D
U+2497E (149886) 𤥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2497E
U+2497F (149887) 𤥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2497F
U+24980 (149888) 𤦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24980
U+24981 (149889) 𤦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24981
U+24982 (149890) 𤦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24982
U+24983 (149891) 𤦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24983
U+24984 (149892) 𤦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24984
U+24985 (149893) 𤦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24985
U+24986 (149894) 𤦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24986
U+24987 (149895) 𤦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24987
U+24988 (149896) 𤦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24988
U+24989 (149897) 𤦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24989
U+2498A (149898) 𤦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2498A
U+2498B (149899) 𤦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2498B
U+2498C (149900) 𤦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2498C
U+2498D (149901) 𤦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2498D
U+2498E (149902) 𤦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2498E
U+2498F (149903) 𤦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2498F
U+24990 (149904) 𤦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24990
U+24991 (149905) 𤦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24991
U+24992 (149906) 𤦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24992
U+24993 (149907) 𤦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24993
U+24994 (149908) 𤦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24994
U+24995 (149909) 𤦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24995
U+24996 (149910) 𤦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24996
U+24997 (149911) 𤦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24997
U+24998 (149912) 𤦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24998
U+24999 (149913) 𤦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24999
U+2499A (149914) 𤦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2499A
U+2499B (149915) 𤦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2499B
U+2499C (149916) 𤦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2499C
U+2499D (149917) 𤦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2499D
U+2499E (149918) 𤦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2499E
U+2499F (149919) 𤦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2499F
U+249A0 (149920) 𤦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A0
U+249A1 (149921) 𤦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A1
U+249A2 (149922) 𤦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A2
U+249A3 (149923) 𤦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A3
U+249A4 (149924) 𤦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A4
U+249A5 (149925) 𤦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A5
U+249A6 (149926) 𤦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A6
U+249A7 (149927) 𤦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A7
U+249A8 (149928) 𤦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A8
U+249A9 (149929) 𤦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249A9
U+249AA (149930) 𤦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249AA
U+249AB (149931) 𤦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249AB
U+249AC (149932) 𤦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249AC
U+249AD (149933) 𤦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249AD
U+249AE (149934) 𤦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249AE
U+249AF (149935) 𤦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249AF
U+249B0 (149936) 𤦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B0
U+249B1 (149937) 𤦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B1
U+249B2 (149938) 𤦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B2
U+249B3 (149939) 𤦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B3
U+249B4 (149940) 𤦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B4
U+249B5 (149941) 𤦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B5
U+249B6 (149942) 𤦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B6
U+249B7 (149943) 𤦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B7
U+249B8 (149944) 𤦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B8
U+249B9 (149945) 𤦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249B9
U+249BA (149946) 𤦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249BA
U+249BB (149947) 𤦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249BB
U+249BC (149948) 𤦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249BC
U+249BD (149949) 𤦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249BD
U+249BE (149950) 𤦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249BE
U+249BF (149951) 𤦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249BF
U+249C0 (149952) 𤧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C0
U+249C1 (149953) 𤧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C1
U+249C2 (149954) 𤧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C2
U+249C3 (149955) 𤧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C3
U+249C4 (149956) 𤧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C4
U+249C5 (149957) 𤧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C5
U+249C6 (149958) 𤧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C6
U+249C7 (149959) 𤧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C7
U+249C8 (149960) 𤧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C8
U+249C9 (149961) 𤧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249C9
U+249CA (149962) 𤧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249CA
U+249CB (149963) 𤧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249CB
U+249CC (149964) 𤧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249CC
U+249CD (149965) 𤧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249CD
U+249CE (149966) 𤧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249CE
U+249CF (149967) 𤧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249CF
U+249D0 (149968) 𤧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D0
U+249D1 (149969) 𤧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D1
U+249D2 (149970) 𤧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D2
U+249D3 (149971) 𤧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D3
U+249D4 (149972) 𤧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D4
U+249D5 (149973) 𤧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D5
U+249D6 (149974) 𤧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D6
U+249D7 (149975) 𤧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D7
U+249D8 (149976) 𤧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D8
U+249D9 (149977) 𤧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249D9
U+249DA (149978) 𤧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249DA
U+249DB (149979) 𤧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249DB
U+249DC (149980) 𤧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249DC
U+249DD (149981) 𤧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249DD
U+249DE (149982) 𤧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249DE
U+249DF (149983) 𤧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249DF
U+249E0 (149984) 𤧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E0
U+249E1 (149985) 𤧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E1
U+249E2 (149986) 𤧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E2
U+249E3 (149987) 𤧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E3
U+249E4 (149988) 𤧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E4
U+249E5 (149989) 𤧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E5
U+249E6 (149990) 𤧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E6
U+249E7 (149991) 𤧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E7
U+249E8 (149992) 𤧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E8
U+249E9 (149993) 𤧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249E9
U+249EA (149994) 𤧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249EA
U+249EB (149995) 𤧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249EB
U+249EC (149996) 𤧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249EC
U+249ED (149997) 𤧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249ED
U+249EE (149998) 𤧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249EE
U+249EF (149999) 𤧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249EF
U+249F0 (150000) 𤧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F0
U+249F1 (150001) 𤧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F1
U+249F2 (150002) 𤧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F2
U+249F3 (150003) 𤧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F3
U+249F4 (150004) 𤧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F4
U+249F5 (150005) 𤧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F5
U+249F6 (150006) 𤧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F6
U+249F7 (150007) 𤧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F7
U+249F8 (150008) 𤧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F8
U+249F9 (150009) 𤧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249F9
U+249FA (150010) 𤧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249FA
U+249FB (150011) 𤧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249FB
U+249FC (150012) 𤧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249FC
U+249FD (150013) 𤧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249FD
U+249FE (150014) 𤧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249FE
U+249FF (150015) 𤧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-249FF
U+24A00 (150016) 𤨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A00
U+24A01 (150017) 𤨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A01
U+24A02 (150018) 𤨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A02
U+24A03 (150019) 𤨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A03
U+24A04 (150020) 𤨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A04
U+24A05 (150021) 𤨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A05
U+24A06 (150022) 𤨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A06
U+24A07 (150023) 𤨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A07
U+24A08 (150024) 𤨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A08
U+24A09 (150025) 𤨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A09
U+24A0A (150026) 𤨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A0A
U+24A0B (150027) 𤨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A0B
U+24A0C (150028) 𤨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A0C
U+24A0D (150029) 𤨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A0D
U+24A0E (150030) 𤨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A0E
U+24A0F (150031) 𤨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A0F
U+24A10 (150032) 𤨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A10
U+24A11 (150033) 𤨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A11
U+24A12 (150034) 𤨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A12
U+24A13 (150035) 𤨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A13
U+24A14 (150036) 𤨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A14
U+24A15 (150037) 𤨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A15
U+24A16 (150038) 𤨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A16
U+24A17 (150039) 𤨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A17
U+24A18 (150040) 𤨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A18
U+24A19 (150041) 𤨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A19
U+24A1A (150042) 𤨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A1A
U+24A1B (150043) 𤨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A1B
U+24A1C (150044) 𤨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A1C
U+24A1D (150045) 𤨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A1D
U+24A1E (150046) 𤨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A1E
U+24A1F (150047) 𤨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A1F
U+24A20 (150048) 𤨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A20
U+24A21 (150049) 𤨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A21
U+24A22 (150050) 𤨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A22
U+24A23 (150051) 𤨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A23
U+24A24 (150052) 𤨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A24
U+24A25 (150053) 𤨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A25
U+24A26 (150054) 𤨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A26
U+24A27 (150055) 𤨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A27
U+24A28 (150056) 𤨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A28
U+24A29 (150057) 𤨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A29
U+24A2A (150058) 𤨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A2A
U+24A2B (150059) 𤨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A2B
U+24A2C (150060) 𤨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A2C
U+24A2D (150061) 𤨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A2D
U+24A2E (150062) 𤨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A2E
U+24A2F (150063) 𤨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A2F
U+24A30 (150064) 𤨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A30
U+24A31 (150065) 𤨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A31
U+24A32 (150066) 𤨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A32
U+24A33 (150067) 𤨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A33
U+24A34 (150068) 𤨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A34
U+24A35 (150069) 𤨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A35
U+24A36 (150070) 𤨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A36
U+24A37 (150071) 𤨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A37
U+24A38 (150072) 𤨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A38
U+24A39 (150073) 𤨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A39
U+24A3A (150074) 𤨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A3A
U+24A3B (150075) 𤨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A3B
U+24A3C (150076) 𤨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A3C
U+24A3D (150077) 𤨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A3D
U+24A3E (150078) 𤨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A3E
U+24A3F (150079) 𤨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A3F
U+24A40 (150080) 𤩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A40
U+24A41 (150081) 𤩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A41
U+24A42 (150082) 𤩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A42
U+24A43 (150083) 𤩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A43
U+24A44 (150084) 𤩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A44
U+24A45 (150085) 𤩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A45
U+24A46 (150086) 𤩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A46
U+24A47 (150087) 𤩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A47
U+24A48 (150088) 𤩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A48
U+24A49 (150089) 𤩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A49
U+24A4A (150090) 𤩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A4A
U+24A4B (150091) 𤩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A4B
U+24A4C (150092) 𤩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A4C
U+24A4D (150093) 𤩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A4D
U+24A4E (150094) 𤩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A4E
U+24A4F (150095) 𤩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A4F
U+24A50 (150096) 𤩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A50
U+24A51 (150097) 𤩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A51
U+24A52 (150098) 𤩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A52
U+24A53 (150099) 𤩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A53
U+24A54 (150100) 𤩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A54
U+24A55 (150101) 𤩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A55
U+24A56 (150102) 𤩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A56
U+24A57 (150103) 𤩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A57
U+24A58 (150104) 𤩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A58
U+24A59 (150105) 𤩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A59
U+24A5A (150106) 𤩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A5A
U+24A5B (150107) 𤩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A5B
U+24A5C (150108) 𤩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A5C
U+24A5D (150109) 𤩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A5D
U+24A5E (150110) 𤩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A5E
U+24A5F (150111) 𤩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A5F
U+24A60 (150112) 𤩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A60
U+24A61 (150113) 𤩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A61
U+24A62 (150114) 𤩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A62
U+24A63 (150115) 𤩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A63
U+24A64 (150116) 𤩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A64
U+24A65 (150117) 𤩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A65
U+24A66 (150118) 𤩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A66
U+24A67 (150119) 𤩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A67
U+24A68 (150120) 𤩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A68
U+24A69 (150121) 𤩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A69
U+24A6A (150122) 𤩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A6A
U+24A6B (150123) 𤩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A6B
U+24A6C (150124) 𤩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A6C
U+24A6D (150125) 𤩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A6D
U+24A6E (150126) 𤩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A6E
U+24A6F (150127) 𤩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A6F
U+24A70 (150128) 𤩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A70
U+24A71 (150129) 𤩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A71
U+24A72 (150130) 𤩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A72
U+24A73 (150131) 𤩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A73
U+24A74 (150132) 𤩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A74
U+24A75 (150133) 𤩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A75
U+24A76 (150134) 𤩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A76
U+24A77 (150135) 𤩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A77
U+24A78 (150136) 𤩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A78
U+24A79 (150137) 𤩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A79
U+24A7A (150138) 𤩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A7A
U+24A7B (150139) 𤩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A7B
U+24A7C (150140) 𤩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A7C
U+24A7D (150141) 𤩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A7D
U+24A7E (150142) 𤩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A7E
U+24A7F (150143) 𤩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A7F
U+24A80 (150144) 𤪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A80
U+24A81 (150145) 𤪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A81
U+24A82 (150146) 𤪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A82
U+24A83 (150147) 𤪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A83
U+24A84 (150148) 𤪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A84
U+24A85 (150149) 𤪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A85
U+24A86 (150150) 𤪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A86
U+24A87 (150151) 𤪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A87
U+24A88 (150152) 𤪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A88
U+24A89 (150153) 𤪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A89
U+24A8A (150154) 𤪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A8A
U+24A8B (150155) 𤪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A8B
U+24A8C (150156) 𤪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A8C
U+24A8D (150157) 𤪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A8D
U+24A8E (150158) 𤪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A8E
U+24A8F (150159) 𤪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A8F
U+24A90 (150160) 𤪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A90
U+24A91 (150161) 𤪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A91
U+24A92 (150162) 𤪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A92
U+24A93 (150163) 𤪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A93
U+24A94 (150164) 𤪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A94
U+24A95 (150165) 𤪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A95
U+24A96 (150166) 𤪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A96
U+24A97 (150167) 𤪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A97
U+24A98 (150168) 𤪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A98
U+24A99 (150169) 𤪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A99
U+24A9A (150170) 𤪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A9A
U+24A9B (150171) 𤪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A9B
U+24A9C (150172) 𤪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A9C
U+24A9D (150173) 𤪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A9D
U+24A9E (150174) 𤪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A9E
U+24A9F (150175) 𤪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24A9F
U+24AA0 (150176) 𤪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA0
U+24AA1 (150177) 𤪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA1
U+24AA2 (150178) 𤪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA2
U+24AA3 (150179) 𤪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA3
U+24AA4 (150180) 𤪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA4
U+24AA5 (150181) 𤪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA5
U+24AA6 (150182) 𤪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA6
U+24AA7 (150183) 𤪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA7
U+24AA8 (150184) 𤪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA8
U+24AA9 (150185) 𤪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AA9
U+24AAA (150186) 𤪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AAA
U+24AAB (150187) 𤪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AAB
U+24AAC (150188) 𤪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AAC
U+24AAD (150189) 𤪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AAD
U+24AAE (150190) 𤪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AAE
U+24AAF (150191) 𤪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AAF
U+24AB0 (150192) 𤪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB0
U+24AB1 (150193) 𤪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB1
U+24AB2 (150194) 𤪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB2
U+24AB3 (150195) 𤪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB3
U+24AB4 (150196) 𤪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB4
U+24AB5 (150197) 𤪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB5
U+24AB6 (150198) 𤪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB6
U+24AB7 (150199) 𤪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB7
U+24AB8 (150200) 𤪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB8
U+24AB9 (150201) 𤪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AB9
U+24ABA (150202) 𤪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ABA
U+24ABB (150203) 𤪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ABB
U+24ABC (150204) 𤪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ABC
U+24ABD (150205) 𤪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ABD
U+24ABE (150206) 𤪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ABE
U+24ABF (150207) 𤪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ABF
U+24AC0 (150208) 𤫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC0
U+24AC1 (150209) 𤫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC1
U+24AC2 (150210) 𤫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC2
U+24AC3 (150211) 𤫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC3
U+24AC4 (150212) 𤫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC4
U+24AC5 (150213) 𤫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC5
U+24AC6 (150214) 𤫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC6
U+24AC7 (150215) 𤫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC7
U+24AC8 (150216) 𤫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC8
U+24AC9 (150217) 𤫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AC9
U+24ACA (150218) 𤫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ACA
U+24ACB (150219) 𤫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ACB
U+24ACC (150220) 𤫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ACC
U+24ACD (150221) 𤫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ACD
U+24ACE (150222) 𤫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ACE
U+24ACF (150223) 𤫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ACF
U+24AD0 (150224) 𤫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD0
U+24AD1 (150225) 𤫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD1
U+24AD2 (150226) 𤫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD2
U+24AD3 (150227) 𤫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD3
U+24AD4 (150228) 𤫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD4
U+24AD5 (150229) 𤫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD5
U+24AD6 (150230) 𤫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD6
U+24AD7 (150231) 𤫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD7
U+24AD8 (150232) 𤫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD8
U+24AD9 (150233) 𤫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AD9
U+24ADA (150234) 𤫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ADA
U+24ADB (150235) 𤫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ADB
U+24ADC (150236) 𤫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ADC
U+24ADD (150237) 𤫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ADD
U+24ADE (150238) 𤫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ADE
U+24ADF (150239) 𤫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ADF
U+24AE0 (150240) 𤫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE0
U+24AE1 (150241) 𤫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE1
U+24AE2 (150242) 𤫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE2
U+24AE3 (150243) 𤫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE3
U+24AE4 (150244) 𤫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE4
U+24AE5 (150245) 𤫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE5
U+24AE6 (150246) 𤫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE6
U+24AE7 (150247) 𤫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE7
U+24AE8 (150248) 𤫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE8
U+24AE9 (150249) 𤫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AE9
U+24AEA (150250) 𤫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AEA
U+24AEB (150251) 𤫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AEB
U+24AEC (150252) 𤫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AEC
U+24AED (150253) 𤫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AED
U+24AEE (150254) 𤫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AEE
U+24AEF (150255) 𤫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AEF
U+24AF0 (150256) 𤫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF0
U+24AF1 (150257) 𤫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF1
U+24AF2 (150258) 𤫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF2
U+24AF3 (150259) 𤫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF3
U+24AF4 (150260) 𤫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF4
U+24AF5 (150261) 𤫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF5
U+24AF6 (150262) 𤫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF6
U+24AF7 (150263) 𤫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF7
U+24AF8 (150264) 𤫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF8
U+24AF9 (150265) 𤫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AF9
U+24AFA (150266) 𤫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AFA
U+24AFB (150267) 𤫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AFB
U+24AFC (150268) 𤫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AFC
U+24AFD (150269) 𤫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AFD
U+24AFE (150270) 𤫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AFE
U+24AFF (150271) 𤫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24AFF
U+24B00 (150272) 𤬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B00
U+24B01 (150273) 𤬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B01
U+24B02 (150274) 𤬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B02
U+24B03 (150275) 𤬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B03
U+24B04 (150276) 𤬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B04
U+24B05 (150277) 𤬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B05
U+24B06 (150278) 𤬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B06
U+24B07 (150279) 𤬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B07
U+24B08 (150280) 𤬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B08
U+24B09 (150281) 𤬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B09
U+24B0A (150282) 𤬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B0A
U+24B0B (150283) 𤬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B0B
U+24B0C (150284) 𤬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B0C
U+24B0D (150285) 𤬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B0D
U+24B0E (150286) 𤬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B0E
U+24B0F (150287) 𤬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B0F
U+24B10 (150288) 𤬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B10
U+24B11 (150289) 𤬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B11
U+24B12 (150290) 𤬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B12
U+24B13 (150291) 𤬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B13
U+24B14 (150292) 𤬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B14
U+24B15 (150293) 𤬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B15
U+24B16 (150294) 𤬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B16
U+24B17 (150295) 𤬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B17
U+24B18 (150296) 𤬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B18
U+24B19 (150297) 𤬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B19
U+24B1A (150298) 𤬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B1A
U+24B1B (150299) 𤬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B1B
U+24B1C (150300) 𤬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B1C
U+24B1D (150301) 𤬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B1D
U+24B1E (150302) 𤬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B1E
U+24B1F (150303) 𤬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B1F
U+24B20 (150304) 𤬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B20
U+24B21 (150305) 𤬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B21
U+24B22 (150306) 𤬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B22
U+24B23 (150307) 𤬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B23
U+24B24 (150308) 𤬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B24
U+24B25 (150309) 𤬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B25
U+24B26 (150310) 𤬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B26
U+24B27 (150311) 𤬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B27
U+24B28 (150312) 𤬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B28
U+24B29 (150313) 𤬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B29
U+24B2A (150314) 𤬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B2A
U+24B2B (150315) 𤬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B2B
U+24B2C (150316) 𤬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B2C
U+24B2D (150317) 𤬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B2D
U+24B2E (150318) 𤬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B2E
U+24B2F (150319) 𤬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B2F
U+24B30 (150320) 𤬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B30
U+24B31 (150321) 𤬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B31
U+24B32 (150322) 𤬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B32
U+24B33 (150323) 𤬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B33
U+24B34 (150324) 𤬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B34
U+24B35 (150325) 𤬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B35
U+24B36 (150326) 𤬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B36
U+24B37 (150327) 𤬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B37
U+24B38 (150328) 𤬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B38
U+24B39 (150329) 𤬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B39
U+24B3A (150330) 𤬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B3A
U+24B3B (150331) 𤬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B3B
U+24B3C (150332) 𤬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B3C
U+24B3D (150333) 𤬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B3D
U+24B3E (150334) 𤬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B3E
U+24B3F (150335) 𤬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B3F
U+24B40 (150336) 𤭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B40
U+24B41 (150337) 𤭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B41
U+24B42 (150338) 𤭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B42
U+24B43 (150339) 𤭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B43
U+24B44 (150340) 𤭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B44
U+24B45 (150341) 𤭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B45
U+24B46 (150342) 𤭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B46
U+24B47 (150343) 𤭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B47
U+24B48 (150344) 𤭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B48
U+24B49 (150345) 𤭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B49
U+24B4A (150346) 𤭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B4A
U+24B4B (150347) 𤭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B4B
U+24B4C (150348) 𤭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B4C
U+24B4D (150349) 𤭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B4D
U+24B4E (150350) 𤭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B4E
U+24B4F (150351) 𤭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B4F
U+24B50 (150352) 𤭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B50
U+24B51 (150353) 𤭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B51
U+24B52 (150354) 𤭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B52
U+24B53 (150355) 𤭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B53
U+24B54 (150356) 𤭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B54
U+24B55 (150357) 𤭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B55
U+24B56 (150358) 𤭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B56
U+24B57 (150359) 𤭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B57
U+24B58 (150360) 𤭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B58
U+24B59 (150361) 𤭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B59
U+24B5A (150362) 𤭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B5A
U+24B5B (150363) 𤭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B5B
U+24B5C (150364) 𤭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B5C
U+24B5D (150365) 𤭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B5D
U+24B5E (150366) 𤭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B5E
U+24B5F (150367) 𤭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B5F
U+24B60 (150368) 𤭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B60
U+24B61 (150369) 𤭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B61
U+24B62 (150370) 𤭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B62
U+24B63 (150371) 𤭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B63
U+24B64 (150372) 𤭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B64
U+24B65 (150373) 𤭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B65
U+24B66 (150374) 𤭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B66
U+24B67 (150375) 𤭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B67
U+24B68 (150376) 𤭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B68
U+24B69 (150377) 𤭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B69
U+24B6A (150378) 𤭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B6A
U+24B6B (150379) 𤭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B6B
U+24B6C (150380) 𤭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B6C
U+24B6D (150381) 𤭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B6D
U+24B6E (150382) 𤭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B6E
U+24B6F (150383) 𤭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B6F
U+24B70 (150384) 𤭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B70
U+24B71 (150385) 𤭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B71
U+24B72 (150386) 𤭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B72
U+24B73 (150387) 𤭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B73
U+24B74 (150388) 𤭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B74
U+24B75 (150389) 𤭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B75
U+24B76 (150390) 𤭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B76
U+24B77 (150391) 𤭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B77
U+24B78 (150392) 𤭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B78
U+24B79 (150393) 𤭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B79
U+24B7A (150394) 𤭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B7A
U+24B7B (150395) 𤭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B7B
U+24B7C (150396) 𤭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B7C
U+24B7D (150397) 𤭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B7D
U+24B7E (150398) 𤭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B7E
U+24B7F (150399) 𤭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B7F
U+24B80 (150400) 𤮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B80
U+24B81 (150401) 𤮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B81
U+24B82 (150402) 𤮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B82
U+24B83 (150403) 𤮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B83
U+24B84 (150404) 𤮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B84
U+24B85 (150405) 𤮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B85
U+24B86 (150406) 𤮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B86
U+24B87 (150407) 𤮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B87
U+24B88 (150408) 𤮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B88
U+24B89 (150409) 𤮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B89
U+24B8A (150410) 𤮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B8A
U+24B8B (150411) 𤮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B8B
U+24B8C (150412) 𤮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B8C
U+24B8D (150413) 𤮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B8D
U+24B8E (150414) 𤮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B8E
U+24B8F (150415) 𤮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B8F
U+24B90 (150416) 𤮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B90
U+24B91 (150417) 𤮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B91
U+24B92 (150418) 𤮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B92
U+24B93 (150419) 𤮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B93
U+24B94 (150420) 𤮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B94
U+24B95 (150421) 𤮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B95
U+24B96 (150422) 𤮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B96
U+24B97 (150423) 𤮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B97
U+24B98 (150424) 𤮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B98
U+24B99 (150425) 𤮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B99
U+24B9A (150426) 𤮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B9A
U+24B9B (150427) 𤮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B9B
U+24B9C (150428) 𤮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B9C
U+24B9D (150429) 𤮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B9D
U+24B9E (150430) 𤮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B9E
U+24B9F (150431) 𤮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24B9F
U+24BA0 (150432) 𤮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA0
U+24BA1 (150433) 𤮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA1
U+24BA2 (150434) 𤮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA2
U+24BA3 (150435) 𤮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA3
U+24BA4 (150436) 𤮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA4
U+24BA5 (150437) 𤮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA5
U+24BA6 (150438) 𤮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA6
U+24BA7 (150439) 𤮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA7
U+24BA8 (150440) 𤮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA8
U+24BA9 (150441) 𤮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BA9
U+24BAA (150442) 𤮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BAA
U+24BAB (150443) 𤮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BAB
U+24BAC (150444) 𤮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BAC
U+24BAD (150445) 𤮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BAD
U+24BAE (150446) 𤮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BAE
U+24BAF (150447) 𤮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BAF
U+24BB0 (150448) 𤮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB0
U+24BB1 (150449) 𤮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB1
U+24BB2 (150450) 𤮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB2
U+24BB3 (150451) 𤮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB3
U+24BB4 (150452) 𤮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB4
U+24BB5 (150453) 𤮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB5
U+24BB6 (150454) 𤮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB6
U+24BB7 (150455) 𤮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB7
U+24BB8 (150456) 𤮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB8
U+24BB9 (150457) 𤮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BB9
U+24BBA (150458) 𤮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BBA
U+24BBB (150459) 𤮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BBB
U+24BBC (150460) 𤮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BBC
U+24BBD (150461) 𤮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BBD
U+24BBE (150462) 𤮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BBE
U+24BBF (150463) 𤮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BBF
U+24BC0 (150464) 𤯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC0
U+24BC1 (150465) 𤯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC1
U+24BC2 (150466) 𤯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC2
U+24BC3 (150467) 𤯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC3
U+24BC4 (150468) 𤯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC4
U+24BC5 (150469) 𤯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC5
U+24BC6 (150470) 𤯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC6
U+24BC7 (150471) 𤯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC7
U+24BC8 (150472) 𤯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC8
U+24BC9 (150473) 𤯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BC9
U+24BCA (150474) 𤯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BCA
U+24BCB (150475) 𤯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BCB
U+24BCC (150476) 𤯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BCC
U+24BCD (150477) 𤯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BCD
U+24BCE (150478) 𤯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BCE
U+24BCF (150479) 𤯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BCF
U+24BD0 (150480) 𤯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD0
U+24BD1 (150481) 𤯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD1
U+24BD2 (150482) 𤯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD2
U+24BD3 (150483) 𤯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD3
U+24BD4 (150484) 𤯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD4
U+24BD5 (150485) 𤯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD5
U+24BD6 (150486) 𤯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD6
U+24BD7 (150487) 𤯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD7
U+24BD8 (150488) 𤯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD8
U+24BD9 (150489) 𤯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BD9
U+24BDA (150490) 𤯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BDA
U+24BDB (150491) 𤯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BDB
U+24BDC (150492) 𤯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BDC
U+24BDD (150493) 𤯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BDD
U+24BDE (150494) 𤯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BDE
U+24BDF (150495) 𤯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BDF
U+24BE0 (150496) 𤯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE0
U+24BE1 (150497) 𤯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE1
U+24BE2 (150498) 𤯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE2
U+24BE3 (150499) 𤯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE3
U+24BE4 (150500) 𤯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE4
U+24BE5 (150501) 𤯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE5
U+24BE6 (150502) 𤯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE6
U+24BE7 (150503) 𤯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE7
U+24BE8 (150504) 𤯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE8
U+24BE9 (150505) 𤯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BE9
U+24BEA (150506) 𤯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BEA
U+24BEB (150507) 𤯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BEB
U+24BEC (150508) 𤯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BEC
U+24BED (150509) 𤯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BED
U+24BEE (150510) 𤯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BEE
U+24BEF (150511) 𤯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BEF
U+24BF0 (150512) 𤯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF0
U+24BF1 (150513) 𤯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF1
U+24BF2 (150514) 𤯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF2
U+24BF3 (150515) 𤯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF3
U+24BF4 (150516) 𤯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF4
U+24BF5 (150517) 𤯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF5
U+24BF6 (150518) 𤯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF6
U+24BF7 (150519) 𤯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF7
U+24BF8 (150520) 𤯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF8
U+24BF9 (150521) 𤯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BF9
U+24BFA (150522) 𤯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BFA
U+24BFB (150523) 𤯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BFB
U+24BFC (150524) 𤯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BFC
U+24BFD (150525) 𤯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BFD
U+24BFE (150526) 𤯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BFE
U+24BFF (150527) 𤯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24BFF
U+24C00 (150528) 𤰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C00
U+24C01 (150529) 𤰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C01
U+24C02 (150530) 𤰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C02
U+24C03 (150531) 𤰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C03
U+24C04 (150532) 𤰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C04
U+24C05 (150533) 𤰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C05
U+24C06 (150534) 𤰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C06
U+24C07 (150535) 𤰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C07
U+24C08 (150536) 𤰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C08
U+24C09 (150537) 𤰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C09
U+24C0A (150538) 𤰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C0A
U+24C0B (150539) 𤰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C0B
U+24C0C (150540) 𤰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C0C
U+24C0D (150541) 𤰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C0D
U+24C0E (150542) 𤰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C0E
U+24C0F (150543) 𤰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C0F
U+24C10 (150544) 𤰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C10
U+24C11 (150545) 𤰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C11
U+24C12 (150546) 𤰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C12
U+24C13 (150547) 𤰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C13
U+24C14 (150548) 𤰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C14
U+24C15 (150549) 𤰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C15
U+24C16 (150550) 𤰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C16
U+24C17 (150551) 𤰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C17
U+24C18 (150552) 𤰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C18
U+24C19 (150553) 𤰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C19
U+24C1A (150554) 𤰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C1A
U+24C1B (150555) 𤰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C1B
U+24C1C (150556) 𤰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C1C
U+24C1D (150557) 𤰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C1D
U+24C1E (150558) 𤰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C1E
U+24C1F (150559) 𤰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C1F
U+24C20 (150560) 𤰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C20
U+24C21 (150561) 𤰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C21
U+24C22 (150562) 𤰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C22
U+24C23 (150563) 𤰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C23
U+24C24 (150564) 𤰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C24
U+24C25 (150565) 𤰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C25
U+24C26 (150566) 𤰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C26
U+24C27 (150567) 𤰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C27
U+24C28 (150568) 𤰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C28
U+24C29 (150569) 𤰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C29
U+24C2A (150570) 𤰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C2A
U+24C2B (150571) 𤰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C2B
U+24C2C (150572) 𤰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C2C
U+24C2D (150573) 𤰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C2D
U+24C2E (150574) 𤰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C2E
U+24C2F (150575) 𤰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C2F
U+24C30 (150576) 𤰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C30
U+24C31 (150577) 𤰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C31
U+24C32 (150578) 𤰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C32
U+24C33 (150579) 𤰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C33
U+24C34 (150580) 𤰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C34
U+24C35 (150581) 𤰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C35
U+24C36 (150582) 𤰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C36
U+24C37 (150583) 𤰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C37
U+24C38 (150584) 𤰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C38
U+24C39 (150585) 𤰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C39
U+24C3A (150586) 𤰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C3A
U+24C3B (150587) 𤰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C3B
U+24C3C (150588) 𤰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C3C
U+24C3D (150589) 𤰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C3D
U+24C3E (150590) 𤰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C3E
U+24C3F (150591) 𤰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C3F
U+24C40 (150592) 𤱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C40
U+24C41 (150593) 𤱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C41
U+24C42 (150594) 𤱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C42
U+24C43 (150595) 𤱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C43
U+24C44 (150596) 𤱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C44
U+24C45 (150597) 𤱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C45
U+24C46 (150598) 𤱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C46
U+24C47 (150599) 𤱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C47
U+24C48 (150600) 𤱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C48
U+24C49 (150601) 𤱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C49
U+24C4A (150602) 𤱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C4A
U+24C4B (150603) 𤱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C4B
U+24C4C (150604) 𤱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C4C
U+24C4D (150605) 𤱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C4D
U+24C4E (150606) 𤱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C4E
U+24C4F (150607) 𤱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C4F
U+24C50 (150608) 𤱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C50
U+24C51 (150609) 𤱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C51
U+24C52 (150610) 𤱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C52
U+24C53 (150611) 𤱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C53
U+24C54 (150612) 𤱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C54
U+24C55 (150613) 𤱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C55
U+24C56 (150614) 𤱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C56
U+24C57 (150615) 𤱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C57
U+24C58 (150616) 𤱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C58
U+24C59 (150617) 𤱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C59
U+24C5A (150618) 𤱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C5A
U+24C5B (150619) 𤱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C5B
U+24C5C (150620) 𤱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C5C
U+24C5D (150621) 𤱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C5D
U+24C5E (150622) 𤱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C5E
U+24C5F (150623) 𤱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C5F
U+24C60 (150624) 𤱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C60
U+24C61 (150625) 𤱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C61
U+24C62 (150626) 𤱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C62
U+24C63 (150627) 𤱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C63
U+24C64 (150628) 𤱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C64
U+24C65 (150629) 𤱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C65
U+24C66 (150630) 𤱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C66
U+24C67 (150631) 𤱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C67
U+24C68 (150632) 𤱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C68
U+24C69 (150633) 𤱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C69
U+24C6A (150634) 𤱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C6A
U+24C6B (150635) 𤱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C6B
U+24C6C (150636) 𤱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C6C
U+24C6D (150637) 𤱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C6D
U+24C6E (150638) 𤱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C6E
U+24C6F (150639) 𤱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C6F
U+24C70 (150640) 𤱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C70
U+24C71 (150641) 𤱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C71
U+24C72 (150642) 𤱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C72
U+24C73 (150643) 𤱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C73
U+24C74 (150644) 𤱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C74
U+24C75 (150645) 𤱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C75
U+24C76 (150646) 𤱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C76
U+24C77 (150647) 𤱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C77
U+24C78 (150648) 𤱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C78
U+24C79 (150649) 𤱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C79
U+24C7A (150650) 𤱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C7A
U+24C7B (150651) 𤱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C7B
U+24C7C (150652) 𤱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C7C
U+24C7D (150653) 𤱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C7D
U+24C7E (150654) 𤱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C7E
U+24C7F (150655) 𤱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C7F
U+24C80 (150656) 𤲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C80
U+24C81 (150657) 𤲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C81
U+24C82 (150658) 𤲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C82
U+24C83 (150659) 𤲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C83
U+24C84 (150660) 𤲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C84
U+24C85 (150661) 𤲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C85
U+24C86 (150662) 𤲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C86
U+24C87 (150663) 𤲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C87
U+24C88 (150664) 𤲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C88
U+24C89 (150665) 𤲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C89
U+24C8A (150666) 𤲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C8A
U+24C8B (150667) 𤲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C8B
U+24C8C (150668) 𤲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C8C
U+24C8D (150669) 𤲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C8D
U+24C8E (150670) 𤲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C8E
U+24C8F (150671) 𤲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C8F
U+24C90 (150672) 𤲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C90
U+24C91 (150673) 𤲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C91
U+24C92 (150674) 𤲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C92
U+24C93 (150675) 𤲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C93
U+24C94 (150676) 𤲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C94
U+24C95 (150677) 𤲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C95
U+24C96 (150678) 𤲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C96
U+24C97 (150679) 𤲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C97
U+24C98 (150680) 𤲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C98
U+24C99 (150681) 𤲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C99
U+24C9A (150682) 𤲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C9A
U+24C9B (150683) 𤲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C9B
U+24C9C (150684) 𤲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C9C
U+24C9D (150685) 𤲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C9D
U+24C9E (150686) 𤲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C9E
U+24C9F (150687) 𤲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C9F
U+24CA0 (150688) 𤲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA0
U+24CA1 (150689) 𤲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA1
U+24CA2 (150690) 𤲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA2
U+24CA3 (150691) 𤲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA3
U+24CA4 (150692) 𤲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA4
U+24CA5 (150693) 𤲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA5
U+24CA6 (150694) 𤲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA6
U+24CA7 (150695) 𤲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA7
U+24CA8 (150696) 𤲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA8
U+24CA9 (150697) 𤲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CA9
U+24CAA (150698) 𤲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CAA
U+24CAB (150699) 𤲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CAB
U+24CAC (150700) 𤲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CAC
U+24CAD (150701) 𤲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CAD
U+24CAE (150702) 𤲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CAE
U+24CAF (150703) 𤲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CAF
U+24CB0 (150704) 𤲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB0
U+24CB1 (150705) 𤲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB1
U+24CB2 (150706) 𤲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB2
U+24CB3 (150707) 𤲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB3
U+24CB4 (150708) 𤲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB4
U+24CB5 (150709) 𤲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB5
U+24CB6 (150710) 𤲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB6
U+24CB7 (150711) 𤲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB7
U+24CB8 (150712) 𤲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB8
U+24CB9 (150713) 𤲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CB9
U+24CBA (150714) 𤲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CBA
U+24CBB (150715) 𤲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CBB
U+24CBC (150716) 𤲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CBC
U+24CBD (150717) 𤲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CBD
U+24CBE (150718) 𤲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CBE
U+24CBF (150719) 𤲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CBF
U+24CC0 (150720) 𤳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC0
U+24CC1 (150721) 𤳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC1
U+24CC2 (150722) 𤳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC2
U+24CC3 (150723) 𤳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC3
U+24CC4 (150724) 𤳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC4
U+24CC5 (150725) 𤳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC5
U+24CC6 (150726) 𤳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC6
U+24CC7 (150727) 𤳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC7
U+24CC8 (150728) 𤳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC8
U+24CC9 (150729) 𤳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CC9
U+24CCA (150730) 𤳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CCA
U+24CCB (150731) 𤳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CCB
U+24CCC (150732) 𤳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CCC
U+24CCD (150733) 𤳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CCD
U+24CCE (150734) 𤳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CCE
U+24CCF (150735) 𤳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CCF
U+24CD0 (150736) 𤳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD0
U+24CD1 (150737) 𤳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD1
U+24CD2 (150738) 𤳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD2
U+24CD3 (150739) 𤳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD3
U+24CD4 (150740) 𤳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD4
U+24CD5 (150741) 𤳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD5
U+24CD6 (150742) 𤳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD6
U+24CD7 (150743) 𤳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD7
U+24CD8 (150744) 𤳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD8
U+24CD9 (150745) 𤳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CD9
U+24CDA (150746) 𤳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CDA
U+24CDB (150747) 𤳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CDB
U+24CDC (150748) 𤳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CDC
U+24CDD (150749) 𤳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CDD
U+24CDE (150750) 𤳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CDE
U+24CDF (150751) 𤳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CDF
U+24CE0 (150752) 𤳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE0
U+24CE1 (150753) 𤳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE1
U+24CE2 (150754) 𤳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE2
U+24CE3 (150755) 𤳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE3
U+24CE4 (150756) 𤳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE4
U+24CE5 (150757) 𤳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE5
U+24CE6 (150758) 𤳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE6
U+24CE7 (150759) 𤳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE7
U+24CE8 (150760) 𤳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE8
U+24CE9 (150761) 𤳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CE9
U+24CEA (150762) 𤳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CEA
U+24CEB (150763) 𤳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CEB
U+24CEC (150764) 𤳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CEC
U+24CED (150765) 𤳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CED
U+24CEE (150766) 𤳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CEE
U+24CEF (150767) 𤳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CEF
U+24CF0 (150768) 𤳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF0
U+24CF1 (150769) 𤳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF1
U+24CF2 (150770) 𤳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF2
U+24CF3 (150771) 𤳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF3
U+24CF4 (150772) 𤳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF4
U+24CF5 (150773) 𤳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF5
U+24CF6 (150774) 𤳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF6
U+24CF7 (150775) 𤳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF7
U+24CF8 (150776) 𤳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF8
U+24CF9 (150777) 𤳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CF9
U+24CFA (150778) 𤳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CFA
U+24CFB (150779) 𤳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CFB
U+24CFC (150780) 𤳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CFC
U+24CFD (150781) 𤳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CFD
U+24CFE (150782) 𤳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CFE
U+24CFF (150783) 𤳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24CFF
U+24D00 (150784) 𤴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D00
U+24D01 (150785) 𤴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D01
U+24D02 (150786) 𤴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D02
U+24D03 (150787) 𤴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D03
U+24D04 (150788) 𤴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D04
U+24D05 (150789) 𤴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D05
U+24D06 (150790) 𤴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D06
U+24D07 (150791) 𤴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D07
U+24D08 (150792) 𤴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D08
U+24D09 (150793) 𤴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D09
U+24D0A (150794) 𤴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D0A
U+24D0B (150795) 𤴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D0B
U+24D0C (150796) 𤴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D0C
U+24D0D (150797) 𤴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D0D
U+24D0E (150798) 𤴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D0E
U+24D0F (150799) 𤴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D0F
U+24D10 (150800) 𤴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D10
U+24D11 (150801) 𤴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D11
U+24D12 (150802) 𤴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D12
U+24D13 (150803) 𤴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D13
U+24D14 (150804) 𤴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D14
U+24D15 (150805) 𤴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D15
U+24D16 (150806) 𤴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D16
U+24D17 (150807) 𤴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D17
U+24D18 (150808) 𤴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D18
U+24D19 (150809) 𤴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D19
U+24D1A (150810) 𤴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D1A
U+24D1B (150811) 𤴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D1B
U+24D1C (150812) 𤴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D1C
U+24D1D (150813) 𤴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D1D
U+24D1E (150814) 𤴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D1E
U+24D1F (150815) 𤴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D1F
U+24D20 (150816) 𤴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D20
U+24D21 (150817) 𤴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D21
U+24D22 (150818) 𤴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D22
U+24D23 (150819) 𤴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D23
U+24D24 (150820) 𤴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D24
U+24D25 (150821) 𤴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D25
U+24D26 (150822) 𤴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D26
U+24D27 (150823) 𤴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D27
U+24D28 (150824) 𤴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D28
U+24D29 (150825) 𤴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D29
U+24D2A (150826) 𤴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D2A
U+24D2B (150827) 𤴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D2B
U+24D2C (150828) 𤴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D2C
U+24D2D (150829) 𤴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D2D
U+24D2E (150830) 𤴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D2E
U+24D2F (150831) 𤴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D2F
U+24D30 (150832) 𤴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D30
U+24D31 (150833) 𤴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D31
U+24D32 (150834) 𤴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D32
U+24D33 (150835) 𤴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D33
U+24D34 (150836) 𤴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D34
U+24D35 (150837) 𤴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D35
U+24D36 (150838) 𤴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D36
U+24D37 (150839) 𤴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D37
U+24D38 (150840) 𤴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D38
U+24D39 (150841) 𤴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D39
U+24D3A (150842) 𤴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D3A
U+24D3B (150843) 𤴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D3B
U+24D3C (150844) 𤴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D3C
U+24D3D (150845) 𤴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D3D
U+24D3E (150846) 𤴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D3E
U+24D3F (150847) 𤴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D3F
U+24D40 (150848) 𤵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D40
U+24D41 (150849) 𤵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D41
U+24D42 (150850) 𤵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D42
U+24D43 (150851) 𤵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D43
U+24D44 (150852) 𤵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D44
U+24D45 (150853) 𤵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D45
U+24D46 (150854) 𤵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D46
U+24D47 (150855) 𤵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D47
U+24D48 (150856) 𤵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D48
U+24D49 (150857) 𤵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D49
U+24D4A (150858) 𤵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D4A
U+24D4B (150859) 𤵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D4B
U+24D4C (150860) 𤵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D4C
U+24D4D (150861) 𤵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D4D
U+24D4E (150862) 𤵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D4E
U+24D4F (150863) 𤵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D4F
U+24D50 (150864) 𤵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D50
U+24D51 (150865) 𤵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D51
U+24D52 (150866) 𤵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D52
U+24D53 (150867) 𤵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D53
U+24D54 (150868) 𤵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D54
U+24D55 (150869) 𤵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D55
U+24D56 (150870) 𤵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D56
U+24D57 (150871) 𤵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D57
U+24D58 (150872) 𤵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D58
U+24D59 (150873) 𤵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D59
U+24D5A (150874) 𤵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D5A
U+24D5B (150875) 𤵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D5B
U+24D5C (150876) 𤵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D5C
U+24D5D (150877) 𤵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D5D
U+24D5E (150878) 𤵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D5E
U+24D5F (150879) 𤵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D5F
U+24D60 (150880) 𤵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D60
U+24D61 (150881) 𤵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D61
U+24D62 (150882) 𤵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D62
U+24D63 (150883) 𤵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D63
U+24D64 (150884) 𤵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D64
U+24D65 (150885) 𤵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D65
U+24D66 (150886) 𤵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D66
U+24D67 (150887) 𤵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D67
U+24D68 (150888) 𤵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D68
U+24D69 (150889) 𤵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D69
U+24D6A (150890) 𤵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D6A
U+24D6B (150891) 𤵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D6B
U+24D6C (150892) 𤵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D6C
U+24D6D (150893) 𤵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D6D
U+24D6E (150894) 𤵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D6E
U+24D6F (150895) 𤵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D6F
U+24D70 (150896) 𤵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D70
U+24D71 (150897) 𤵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D71
U+24D72 (150898) 𤵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D72
U+24D73 (150899) 𤵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D73
U+24D74 (150900) 𤵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D74
U+24D75 (150901) 𤵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D75
U+24D76 (150902) 𤵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D76
U+24D77 (150903) 𤵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D77
U+24D78 (150904) 𤵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D78
U+24D79 (150905) 𤵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D79
U+24D7A (150906) 𤵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D7A
U+24D7B (150907) 𤵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D7B
U+24D7C (150908) 𤵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D7C
U+24D7D (150909) 𤵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D7D
U+24D7E (150910) 𤵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D7E
U+24D7F (150911) 𤵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D7F
U+24D80 (150912) 𤶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D80
U+24D81 (150913) 𤶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D81
U+24D82 (150914) 𤶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D82
U+24D83 (150915) 𤶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D83
U+24D84 (150916) 𤶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D84
U+24D85 (150917) 𤶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D85
U+24D86 (150918) 𤶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D86
U+24D87 (150919) 𤶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D87
U+24D88 (150920) 𤶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D88
U+24D89 (150921) 𤶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D89
U+24D8A (150922) 𤶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D8A
U+24D8B (150923) 𤶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D8B
U+24D8C (150924) 𤶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D8C
U+24D8D (150925) 𤶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D8D
U+24D8E (150926) 𤶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D8E
U+24D8F (150927) 𤶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D8F
U+24D90 (150928) 𤶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D90
U+24D91 (150929) 𤶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D91
U+24D92 (150930) 𤶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D92
U+24D93 (150931) 𤶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D93
U+24D94 (150932) 𤶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D94
U+24D95 (150933) 𤶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D95
U+24D96 (150934) 𤶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D96
U+24D97 (150935) 𤶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D97
U+24D98 (150936) 𤶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D98
U+24D99 (150937) 𤶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D99
U+24D9A (150938) 𤶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D9A
U+24D9B (150939) 𤶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D9B
U+24D9C (150940) 𤶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D9C
U+24D9D (150941) 𤶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D9D
U+24D9E (150942) 𤶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D9E
U+24D9F (150943) 𤶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24D9F
U+24DA0 (150944) 𤶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA0
U+24DA1 (150945) 𤶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA1
U+24DA2 (150946) 𤶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA2
U+24DA3 (150947) 𤶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA3
U+24DA4 (150948) 𤶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA4
U+24DA5 (150949) 𤶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA5
U+24DA6 (150950) 𤶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA6
U+24DA7 (150951) 𤶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA7
U+24DA8 (150952) 𤶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA8
U+24DA9 (150953) 𤶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DA9
U+24DAA (150954) 𤶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DAA
U+24DAB (150955) 𤶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DAB
U+24DAC (150956) 𤶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DAC
U+24DAD (150957) 𤶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DAD
U+24DAE (150958) 𤶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DAE
U+24DAF (150959) 𤶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DAF
U+24DB0 (150960) 𤶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB0
U+24DB1 (150961) 𤶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB1
U+24DB2 (150962) 𤶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB2
U+24DB3 (150963) 𤶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB3
U+24DB4 (150964) 𤶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB4
U+24DB5 (150965) 𤶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB5
U+24DB6 (150966) 𤶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB6
U+24DB7 (150967) 𤶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB7
U+24DB8 (150968) 𤶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB8
U+24DB9 (150969) 𤶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DB9
U+24DBA (150970) 𤶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DBA
U+24DBB (150971) 𤶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DBB
U+24DBC (150972) 𤶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DBC
U+24DBD (150973) 𤶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DBD
U+24DBE (150974) 𤶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DBE
U+24DBF (150975) 𤶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DBF
U+24DC0 (150976) 𤷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC0
U+24DC1 (150977) 𤷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC1
U+24DC2 (150978) 𤷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC2
U+24DC3 (150979) 𤷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC3
U+24DC4 (150980) 𤷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC4
U+24DC5 (150981) 𤷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC5
U+24DC6 (150982) 𤷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC6
U+24DC7 (150983) 𤷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC7
U+24DC8 (150984) 𤷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC8
U+24DC9 (150985) 𤷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DC9
U+24DCA (150986) 𤷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DCA
U+24DCB (150987) 𤷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DCB
U+24DCC (150988) 𤷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DCC
U+24DCD (150989) 𤷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DCD
U+24DCE (150990) 𤷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DCE
U+24DCF (150991) 𤷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DCF
U+24DD0 (150992) 𤷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD0
U+24DD1 (150993) 𤷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD1
U+24DD2 (150994) 𤷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD2
U+24DD3 (150995) 𤷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD3
U+24DD4 (150996) 𤷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD4
U+24DD5 (150997) 𤷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD5
U+24DD6 (150998) 𤷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD6
U+24DD7 (150999) 𤷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD7
U+24DD8 (151000) 𤷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD8
U+24DD9 (151001) 𤷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DD9
U+24DDA (151002) 𤷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DDA
U+24DDB (151003) 𤷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DDB
U+24DDC (151004) 𤷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DDC
U+24DDD (151005) 𤷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DDD
U+24DDE (151006) 𤷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DDE
U+24DDF (151007) 𤷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DDF
U+24DE0 (151008) 𤷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE0
U+24DE1 (151009) 𤷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE1
U+24DE2 (151010) 𤷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE2
U+24DE3 (151011) 𤷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE3
U+24DE4 (151012) 𤷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE4
U+24DE5 (151013) 𤷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE5
U+24DE6 (151014) 𤷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE6
U+24DE7 (151015) 𤷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE7
U+24DE8 (151016) 𤷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE8
U+24DE9 (151017) 𤷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DE9
U+24DEA (151018) 𤷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DEA
U+24DEB (151019) 𤷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DEB
U+24DEC (151020) 𤷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DEC
U+24DED (151021) 𤷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DED
U+24DEE (151022) 𤷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DEE
U+24DEF (151023) 𤷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DEF
U+24DF0 (151024) 𤷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF0
U+24DF1 (151025) 𤷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF1
U+24DF2 (151026) 𤷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF2
U+24DF3 (151027) 𤷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF3
U+24DF4 (151028) 𤷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF4
U+24DF5 (151029) 𤷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF5
U+24DF6 (151030) 𤷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF6
U+24DF7 (151031) 𤷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF7
U+24DF8 (151032) 𤷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF8
U+24DF9 (151033) 𤷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DF9
U+24DFA (151034) 𤷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DFA
U+24DFB (151035) 𤷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DFB
U+24DFC (151036) 𤷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DFC
U+24DFD (151037) 𤷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DFD
U+24DFE (151038) 𤷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DFE
U+24DFF (151039) 𤷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24DFF
U+24E00 (151040) 𤸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E00
U+24E01 (151041) 𤸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E01
U+24E02 (151042) 𤸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E02
U+24E03 (151043) 𤸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E03
U+24E04 (151044) 𤸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E04
U+24E05 (151045) 𤸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E05
U+24E06 (151046) 𤸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E06
U+24E07 (151047) 𤸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E07
U+24E08 (151048) 𤸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E08
U+24E09 (151049) 𤸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E09
U+24E0A (151050) 𤸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E0A
U+24E0B (151051) 𤸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E0B
U+24E0C (151052) 𤸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E0C
U+24E0D (151053) 𤸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E0D
U+24E0E (151054) 𤸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E0E
U+24E0F (151055) 𤸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E0F
U+24E10 (151056) 𤸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E10
U+24E11 (151057) 𤸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E11
U+24E12 (151058) 𤸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E12
U+24E13 (151059) 𤸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E13
U+24E14 (151060) 𤸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E14
U+24E15 (151061) 𤸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E15
U+24E16 (151062) 𤸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E16
U+24E17 (151063) 𤸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E17
U+24E18 (151064) 𤸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E18
U+24E19 (151065) 𤸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E19
U+24E1A (151066) 𤸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E1A
U+24E1B (151067) 𤸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E1B
U+24E1C (151068) 𤸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E1C
U+24E1D (151069) 𤸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E1D
U+24E1E (151070) 𤸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E1E
U+24E1F (151071) 𤸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E1F
U+24E20 (151072) 𤸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E20
U+24E21 (151073) 𤸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E21
U+24E22 (151074) 𤸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E22
U+24E23 (151075) 𤸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E23
U+24E24 (151076) 𤸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E24
U+24E25 (151077) 𤸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E25
U+24E26 (151078) 𤸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E26
U+24E27 (151079) 𤸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E27
U+24E28 (151080) 𤸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E28
U+24E29 (151081) 𤸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E29
U+24E2A (151082) 𤸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E2A
U+24E2B (151083) 𤸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E2B
U+24E2C (151084) 𤸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E2C
U+24E2D (151085) 𤸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E2D
U+24E2E (151086) 𤸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E2E
U+24E2F (151087) 𤸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E2F
U+24E30 (151088) 𤸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E30
U+24E31 (151089) 𤸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E31
U+24E32 (151090) 𤸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E32
U+24E33 (151091) 𤸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E33
U+24E34 (151092) 𤸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E34
U+24E35 (151093) 𤸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E35
U+24E36 (151094) 𤸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E36
U+24E37 (151095) 𤸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E37
U+24E38 (151096) 𤸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E38
U+24E39 (151097) 𤸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E39
U+24E3A (151098) 𤸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E3A
U+24E3B (151099) 𤸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E3B
U+24E3C (151100) 𤸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E3C
U+24E3D (151101) 𤸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E3D
U+24E3E (151102) 𤸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E3E
U+24E3F (151103) 𤸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E3F
U+24E40 (151104) 𤹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E40
U+24E41 (151105) 𤹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E41
U+24E42 (151106) 𤹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E42
U+24E43 (151107) 𤹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E43
U+24E44 (151108) 𤹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E44
U+24E45 (151109) 𤹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E45
U+24E46 (151110) 𤹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E46
U+24E47 (151111) 𤹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E47
U+24E48 (151112) 𤹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E48
U+24E49 (151113) 𤹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E49
U+24E4A (151114) 𤹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E4A
U+24E4B (151115) 𤹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E4B
U+24E4C (151116) 𤹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E4C
U+24E4D (151117) 𤹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E4D
U+24E4E (151118) 𤹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E4E
U+24E4F (151119) 𤹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E4F
U+24E50 (151120) 𤹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E50
U+24E51 (151121) 𤹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E51
U+24E52 (151122) 𤹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E52
U+24E53 (151123) 𤹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E53
U+24E54 (151124) 𤹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E54
U+24E55 (151125) 𤹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E55
U+24E56 (151126) 𤹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E56
U+24E57 (151127) 𤹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E57
U+24E58 (151128) 𤹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E58
U+24E59 (151129) 𤹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E59
U+24E5A (151130) 𤹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E5A
U+24E5B (151131) 𤹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E5B
U+24E5C (151132) 𤹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E5C
U+24E5D (151133) 𤹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E5D
U+24E5E (151134) 𤹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E5E
U+24E5F (151135) 𤹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E5F
U+24E60 (151136) 𤹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E60
U+24E61 (151137) 𤹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E61
U+24E62 (151138) 𤹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E62
U+24E63 (151139) 𤹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E63
U+24E64 (151140) 𤹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E64
U+24E65 (151141) 𤹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E65
U+24E66 (151142) 𤹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E66
U+24E67 (151143) 𤹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E67
U+24E68 (151144) 𤹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E68
U+24E69 (151145) 𤹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E69
U+24E6A (151146) 𤹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E6A
U+24E6B (151147) 𤹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E6B
U+24E6C (151148) 𤹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E6C
U+24E6D (151149) 𤹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E6D
U+24E6E (151150) 𤹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E6E
U+24E6F (151151) 𤹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E6F
U+24E70 (151152) 𤹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E70
U+24E71 (151153) 𤹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E71
U+24E72 (151154) 𤹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E72
U+24E73 (151155) 𤹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E73
U+24E74 (151156) 𤹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E74
U+24E75 (151157) 𤹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E75
U+24E76 (151158) 𤹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E76
U+24E77 (151159) 𤹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E77
U+24E78 (151160) 𤹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E78
U+24E79 (151161) 𤹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E79
U+24E7A (151162) 𤹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E7A
U+24E7B (151163) 𤹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E7B
U+24E7C (151164) 𤹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E7C
U+24E7D (151165) 𤹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E7D
U+24E7E (151166) 𤹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E7E
U+24E7F (151167) 𤹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E7F
U+24E80 (151168) 𤺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E80
U+24E81 (151169) 𤺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E81
U+24E82 (151170) 𤺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E82
U+24E83 (151171) 𤺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E83
U+24E84 (151172) 𤺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E84
U+24E85 (151173) 𤺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E85
U+24E86 (151174) 𤺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E86
U+24E87 (151175) 𤺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E87
U+24E88 (151176) 𤺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E88
U+24E89 (151177) 𤺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E89
U+24E8A (151178) 𤺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E8A
U+24E8B (151179) 𤺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E8B
U+24E8C (151180) 𤺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E8C
U+24E8D (151181) 𤺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E8D
U+24E8E (151182) 𤺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E8E
U+24E8F (151183) 𤺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E8F
U+24E90 (151184) 𤺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E90
U+24E91 (151185) 𤺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E91
U+24E92 (151186) 𤺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E92
U+24E93 (151187) 𤺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E93
U+24E94 (151188) 𤺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E94
U+24E95 (151189) 𤺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E95
U+24E96 (151190) 𤺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E96
U+24E97 (151191) 𤺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E97
U+24E98 (151192) 𤺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E98
U+24E99 (151193) 𤺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E99
U+24E9A (151194) 𤺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E9A
U+24E9B (151195) 𤺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E9B
U+24E9C (151196) 𤺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E9C
U+24E9D (151197) 𤺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E9D
U+24E9E (151198) 𤺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E9E
U+24E9F (151199) 𤺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24E9F
U+24EA0 (151200) 𤺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA0
U+24EA1 (151201) 𤺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA1
U+24EA2 (151202) 𤺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA2
U+24EA3 (151203) 𤺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA3
U+24EA4 (151204) 𤺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA4
U+24EA5 (151205) 𤺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA5
U+24EA6 (151206) 𤺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA6
U+24EA7 (151207) 𤺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA7
U+24EA8 (151208) 𤺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA8
U+24EA9 (151209) 𤺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EA9
U+24EAA (151210) 𤺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EAA
U+24EAB (151211) 𤺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EAB
U+24EAC (151212) 𤺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EAC
U+24EAD (151213) 𤺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EAD
U+24EAE (151214) 𤺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EAE
U+24EAF (151215) 𤺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EAF
U+24EB0 (151216) 𤺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB0
U+24EB1 (151217) 𤺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB1
U+24EB2 (151218) 𤺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB2
U+24EB3 (151219) 𤺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB3
U+24EB4 (151220) 𤺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB4
U+24EB5 (151221) 𤺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB5
U+24EB6 (151222) 𤺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB6
U+24EB7 (151223) 𤺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB7
U+24EB8 (151224) 𤺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB8
U+24EB9 (151225) 𤺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EB9
U+24EBA (151226) 𤺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EBA
U+24EBB (151227) 𤺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EBB
U+24EBC (151228) 𤺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EBC
U+24EBD (151229) 𤺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EBD
U+24EBE (151230) 𤺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EBE
U+24EBF (151231) 𤺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EBF
U+24EC0 (151232) 𤻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC0
U+24EC1 (151233) 𤻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC1
U+24EC2 (151234) 𤻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC2
U+24EC3 (151235) 𤻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC3
U+24EC4 (151236) 𤻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC4
U+24EC5 (151237) 𤻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC5
U+24EC6 (151238) 𤻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC6
U+24EC7 (151239) 𤻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC7
U+24EC8 (151240) 𤻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC8
U+24EC9 (151241) 𤻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EC9
U+24ECA (151242) 𤻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ECA
U+24ECB (151243) 𤻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ECB
U+24ECC (151244) 𤻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ECC
U+24ECD (151245) 𤻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ECD
U+24ECE (151246) 𤻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ECE
U+24ECF (151247) 𤻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ECF
U+24ED0 (151248) 𤻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED0
U+24ED1 (151249) 𤻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED1
U+24ED2 (151250) 𤻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED2
U+24ED3 (151251) 𤻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED3
U+24ED4 (151252) 𤻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED4
U+24ED5 (151253) 𤻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED5
U+24ED6 (151254) 𤻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED6
U+24ED7 (151255) 𤻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED7
U+24ED8 (151256) 𤻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED8
U+24ED9 (151257) 𤻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24ED9
U+24EDA (151258) 𤻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EDA
U+24EDB (151259) 𤻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EDB
U+24EDC (151260) 𤻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EDC
U+24EDD (151261) 𤻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EDD
U+24EDE (151262) 𤻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EDE
U+24EDF (151263) 𤻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EDF
U+24EE0 (151264) 𤻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE0
U+24EE1 (151265) 𤻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE1
U+24EE2 (151266) 𤻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE2
U+24EE3 (151267) 𤻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE3
U+24EE4 (151268) 𤻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE4
U+24EE5 (151269) 𤻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE5
U+24EE6 (151270) 𤻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE6
U+24EE7 (151271) 𤻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE7
U+24EE8 (151272) 𤻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE8
U+24EE9 (151273) 𤻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EE9
U+24EEA (151274) 𤻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EEA
U+24EEB (151275) 𤻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EEB
U+24EEC (151276) 𤻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EEC
U+24EED (151277) 𤻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EED
U+24EEE (151278) 𤻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EEE
U+24EEF (151279) 𤻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EEF
U+24EF0 (151280) 𤻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF0
U+24EF1 (151281) 𤻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF1
U+24EF2 (151282) 𤻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF2
U+24EF3 (151283) 𤻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF3
U+24EF4 (151284) 𤻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF4
U+24EF5 (151285) 𤻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF5
U+24EF6 (151286) 𤻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF6
U+24EF7 (151287) 𤻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF7
U+24EF8 (151288) 𤻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF8
U+24EF9 (151289) 𤻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EF9
U+24EFA (151290) 𤻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EFA
U+24EFB (151291) 𤻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EFB
U+24EFC (151292) 𤻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EFC
U+24EFD (151293) 𤻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EFD
U+24EFE (151294) 𤻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EFE
U+24EFF (151295) 𤻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24EFF
U+24F00 (151296) 𤼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F00
U+24F01 (151297) 𤼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F01
U+24F02 (151298) 𤼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F02
U+24F03 (151299) 𤼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F03
U+24F04 (151300) 𤼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F04
U+24F05 (151301) 𤼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F05
U+24F06 (151302) 𤼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F06
U+24F07 (151303) 𤼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F07
U+24F08 (151304) 𤼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F08
U+24F09 (151305) 𤼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F09
U+24F0A (151306) 𤼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F0A
U+24F0B (151307) 𤼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F0B
U+24F0C (151308) 𤼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F0C
U+24F0D (151309) 𤼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F0D
U+24F0E (151310) 𤼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F0E
U+24F0F (151311) 𤼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F0F
U+24F10 (151312) 𤼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F10
U+24F11 (151313) 𤼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F11
U+24F12 (151314) 𤼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F12
U+24F13 (151315) 𤼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F13
U+24F14 (151316) 𤼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F14
U+24F15 (151317) 𤼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F15
U+24F16 (151318) 𤼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F16
U+24F17 (151319) 𤼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F17
U+24F18 (151320) 𤼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F18
U+24F19 (151321) 𤼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F19
U+24F1A (151322) 𤼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F1A
U+24F1B (151323) 𤼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F1B
U+24F1C (151324) 𤼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F1C
U+24F1D (151325) 𤼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F1D
U+24F1E (151326) 𤼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F1E
U+24F1F (151327) 𤼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F1F
U+24F20 (151328) 𤼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F20
U+24F21 (151329) 𤼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F21
U+24F22 (151330) 𤼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F22
U+24F23 (151331) 𤼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F23
U+24F24 (151332) 𤼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F24
U+24F25 (151333) 𤼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F25
U+24F26 (151334) 𤼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F26
U+24F27 (151335) 𤼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F27
U+24F28 (151336) 𤼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F28
U+24F29 (151337) 𤼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F29
U+24F2A (151338) 𤼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F2A
U+24F2B (151339) 𤼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F2B
U+24F2C (151340) 𤼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F2C
U+24F2D (151341) 𤼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F2D
U+24F2E (151342) 𤼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F2E
U+24F2F (151343) 𤼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F2F
U+24F30 (151344) 𤼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F30
U+24F31 (151345) 𤼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F31
U+24F32 (151346) 𤼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F32
U+24F33 (151347) 𤼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F33
U+24F34 (151348) 𤼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F34
U+24F35 (151349) 𤼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F35
U+24F36 (151350) 𤼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F36
U+24F37 (151351) 𤼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F37
U+24F38 (151352) 𤼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F38
U+24F39 (151353) 𤼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F39
U+24F3A (151354) 𤼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F3A
U+24F3B (151355) 𤼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F3B
U+24F3C (151356) 𤼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F3C
U+24F3D (151357) 𤼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F3D
U+24F3E (151358) 𤼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F3E
U+24F3F (151359) 𤼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F3F
U+24F40 (151360) 𤽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F40
U+24F41 (151361) 𤽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F41
U+24F42 (151362) 𤽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F42
U+24F43 (151363) 𤽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F43
U+24F44 (151364) 𤽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F44
U+24F45 (151365) 𤽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F45
U+24F46 (151366) 𤽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F46
U+24F47 (151367) 𤽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F47
U+24F48 (151368) 𤽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F48
U+24F49 (151369) 𤽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F49
U+24F4A (151370) 𤽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F4A
U+24F4B (151371) 𤽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F4B
U+24F4C (151372) 𤽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F4C
U+24F4D (151373) 𤽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F4D
U+24F4E (151374) 𤽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F4E
U+24F4F (151375) 𤽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F4F
U+24F50 (151376) 𤽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F50
U+24F51 (151377) 𤽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F51
U+24F52 (151378) 𤽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F52
U+24F53 (151379) 𤽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F53
U+24F54 (151380) 𤽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F54
U+24F55 (151381) 𤽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F55
U+24F56 (151382) 𤽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F56
U+24F57 (151383) 𤽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F57
U+24F58 (151384) 𤽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F58
U+24F59 (151385) 𤽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F59
U+24F5A (151386) 𤽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F5A
U+24F5B (151387) 𤽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F5B
U+24F5C (151388) 𤽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F5C
U+24F5D (151389) 𤽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F5D
U+24F5E (151390) 𤽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F5E
U+24F5F (151391) 𤽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F5F
U+24F60 (151392) 𤽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F60
U+24F61 (151393) 𤽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F61
U+24F62 (151394) 𤽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F62
U+24F63 (151395) 𤽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F63
U+24F64 (151396) 𤽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F64
U+24F65 (151397) 𤽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F65
U+24F66 (151398) 𤽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F66
U+24F67 (151399) 𤽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F67
U+24F68 (151400) 𤽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F68
U+24F69 (151401) 𤽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F69
U+24F6A (151402) 𤽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F6A
U+24F6B (151403) 𤽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F6B
U+24F6C (151404) 𤽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F6C
U+24F6D (151405) 𤽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F6D
U+24F6E (151406) 𤽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F6E
U+24F6F (151407) 𤽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F6F
U+24F70 (151408) 𤽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F70
U+24F71 (151409) 𤽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F71
U+24F72 (151410) 𤽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F72
U+24F73 (151411) 𤽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F73
U+24F74 (151412) 𤽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F74
U+24F75 (151413) 𤽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F75
U+24F76 (151414) 𤽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F76
U+24F77 (151415) 𤽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F77
U+24F78 (151416) 𤽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F78
U+24F79 (151417) 𤽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F79
U+24F7A (151418) 𤽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F7A
U+24F7B (151419) 𤽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F7B
U+24F7C (151420) 𤽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F7C
U+24F7D (151421) 𤽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F7D
U+24F7E (151422) 𤽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F7E
U+24F7F (151423) 𤽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F7F
U+24F80 (151424) 𤾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F80
U+24F81 (151425) 𤾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F81
U+24F82 (151426) 𤾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F82
U+24F83 (151427) 𤾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F83
U+24F84 (151428) 𤾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F84
U+24F85 (151429) 𤾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F85
U+24F86 (151430) 𤾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F86
U+24F87 (151431) 𤾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F87
U+24F88 (151432) 𤾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F88
U+24F89 (151433) 𤾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F89
U+24F8A (151434) 𤾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F8A
U+24F8B (151435) 𤾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F8B
U+24F8C (151436) 𤾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F8C
U+24F8D (151437) 𤾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F8D
U+24F8E (151438) 𤾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F8E
U+24F8F (151439) 𤾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F8F
U+24F90 (151440) 𤾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F90
U+24F91 (151441) 𤾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F91
U+24F92 (151442) 𤾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F92
U+24F93 (151443) 𤾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F93
U+24F94 (151444) 𤾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F94
U+24F95 (151445) 𤾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F95
U+24F96 (151446) 𤾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F96
U+24F97 (151447) 𤾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F97
U+24F98 (151448) 𤾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F98
U+24F99 (151449) 𤾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F99
U+24F9A (151450) 𤾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F9A
U+24F9B (151451) 𤾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F9B
U+24F9C (151452) 𤾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F9C
U+24F9D (151453) 𤾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F9D
U+24F9E (151454) 𤾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F9E
U+24F9F (151455) 𤾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24F9F
U+24FA0 (151456) 𤾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA0
U+24FA1 (151457) 𤾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA1
U+24FA2 (151458) 𤾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA2
U+24FA3 (151459) 𤾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA3
U+24FA4 (151460) 𤾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA4
U+24FA5 (151461) 𤾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA5
U+24FA6 (151462) 𤾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA6
U+24FA7 (151463) 𤾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA7
U+24FA8 (151464) 𤾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA8
U+24FA9 (151465) 𤾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FA9
U+24FAA (151466) 𤾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FAA
U+24FAB (151467) 𤾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FAB
U+24FAC (151468) 𤾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FAC
U+24FAD (151469) 𤾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FAD
U+24FAE (151470) 𤾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FAE
U+24FAF (151471) 𤾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FAF
U+24FB0 (151472) 𤾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB0
U+24FB1 (151473) 𤾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB1
U+24FB2 (151474) 𤾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB2
U+24FB3 (151475) 𤾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB3
U+24FB4 (151476) 𤾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB4
U+24FB5 (151477) 𤾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB5
U+24FB6 (151478) 𤾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB6
U+24FB7 (151479) 𤾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB7
U+24FB8 (151480) 𤾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB8
U+24FB9 (151481) 𤾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FB9
U+24FBA (151482) 𤾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FBA
U+24FBB (151483) 𤾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FBB
U+24FBC (151484) 𤾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FBC
U+24FBD (151485) 𤾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FBD
U+24FBE (151486) 𤾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FBE
U+24FBF (151487) 𤾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FBF
U+24FC0 (151488) 𤿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC0
U+24FC1 (151489) 𤿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC1
U+24FC2 (151490) 𤿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC2
U+24FC3 (151491) 𤿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC3
U+24FC4 (151492) 𤿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC4
U+24FC5 (151493) 𤿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC5
U+24FC6 (151494) 𤿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC6
U+24FC7 (151495) 𤿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC7
U+24FC8 (151496) 𤿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC8
U+24FC9 (151497) 𤿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FC9
U+24FCA (151498) 𤿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FCA
U+24FCB (151499) 𤿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FCB
U+24FCC (151500) 𤿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FCC
U+24FCD (151501) 𤿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FCD
U+24FCE (151502) 𤿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FCE
U+24FCF (151503) 𤿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FCF
U+24FD0 (151504) 𤿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD0
U+24FD1 (151505) 𤿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD1
U+24FD2 (151506) 𤿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD2
U+24FD3 (151507) 𤿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD3
U+24FD4 (151508) 𤿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD4
U+24FD5 (151509) 𤿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD5
U+24FD6 (151510) 𤿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD6
U+24FD7 (151511) 𤿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD7
U+24FD8 (151512) 𤿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD8
U+24FD9 (151513) 𤿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FD9
U+24FDA (151514) 𤿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FDA
U+24FDB (151515) 𤿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FDB
U+24FDC (151516) 𤿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FDC
U+24FDD (151517) 𤿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FDD
U+24FDE (151518) 𤿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FDE
U+24FDF (151519) 𤿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FDF
U+24FE0 (151520) 𤿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE0
U+24FE1 (151521) 𤿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE1
U+24FE2 (151522) 𤿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE2
U+24FE3 (151523) 𤿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE3
U+24FE4 (151524) 𤿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE4
U+24FE5 (151525) 𤿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE5
U+24FE6 (151526) 𤿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE6
U+24FE7 (151527) 𤿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE7
U+24FE8 (151528) 𤿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE8
U+24FE9 (151529) 𤿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FE9
U+24FEA (151530) 𤿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FEA
U+24FEB (151531) 𤿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FEB
U+24FEC (151532) 𤿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FEC
U+24FED (151533) 𤿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FED
U+24FEE (151534) 𤿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FEE
U+24FEF (151535) 𤿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FEF
U+24FF0 (151536) 𤿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF0
U+24FF1 (151537) 𤿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF1
U+24FF2 (151538) 𤿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF2
U+24FF3 (151539) 𤿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF3
U+24FF4 (151540) 𤿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF4
U+24FF5 (151541) 𤿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF5
U+24FF6 (151542) 𤿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF6
U+24FF7 (151543) 𤿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF7
U+24FF8 (151544) 𤿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF8
U+24FF9 (151545) 𤿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FF9
U+24FFA (151546) 𤿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FFA
U+24FFB (151547) 𤿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FFB
U+24FFC (151548) 𤿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FFC
U+24FFD (151549) 𤿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FFD
U+24FFE (151550) 𤿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FFE
U+24FFF (151551) 𤿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24FFF