ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/24000

⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+24000 ถึง U+247FF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+24000 (147456) 𤀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24000
U+24001 (147457) 𤀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24001
U+24002 (147458) 𤀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24002
U+24003 (147459) 𤀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24003
U+24004 (147460) 𤀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24004
U+24005 (147461) 𤀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24005
U+24006 (147462) 𤀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24006
U+24007 (147463) 𤀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24007
U+24008 (147464) 𤀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24008
U+24009 (147465) 𤀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24009
U+2400A (147466) 𤀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2400A
U+2400B (147467) 𤀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2400B
U+2400C (147468) 𤀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2400C
U+2400D (147469) 𤀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2400D
U+2400E (147470) 𤀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2400E
U+2400F (147471) 𤀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2400F
U+24010 (147472) 𤀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24010
U+24011 (147473) 𤀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24011
U+24012 (147474) 𤀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24012
U+24013 (147475) 𤀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24013
U+24014 (147476) 𤀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24014
U+24015 (147477) 𤀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24015
U+24016 (147478) 𤀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24016
U+24017 (147479) 𤀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24017
U+24018 (147480) 𤀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24018
U+24019 (147481) 𤀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24019
U+2401A (147482) 𤀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2401A
U+2401B (147483) 𤀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2401B
U+2401C (147484) 𤀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2401C
U+2401D (147485) 𤀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2401D
U+2401E (147486) 𤀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2401E
U+2401F (147487) 𤀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2401F
U+24020 (147488) 𤀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24020
U+24021 (147489) 𤀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24021
U+24022 (147490) 𤀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24022
U+24023 (147491) 𤀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24023
U+24024 (147492) 𤀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24024
U+24025 (147493) 𤀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24025
U+24026 (147494) 𤀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24026
U+24027 (147495) 𤀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24027
U+24028 (147496) 𤀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24028
U+24029 (147497) 𤀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24029
U+2402A (147498) 𤀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2402A
U+2402B (147499) 𤀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2402B
U+2402C (147500) 𤀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2402C
U+2402D (147501) 𤀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2402D
U+2402E (147502) 𤀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2402E
U+2402F (147503) 𤀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2402F
U+24030 (147504) 𤀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24030
U+24031 (147505) 𤀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24031
U+24032 (147506) 𤀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24032
U+24033 (147507) 𤀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24033
U+24034 (147508) 𤀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24034
U+24035 (147509) 𤀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24035
U+24036 (147510) 𤀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24036
U+24037 (147511) 𤀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24037
U+24038 (147512) 𤀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24038
U+24039 (147513) 𤀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24039
U+2403A (147514) 𤀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2403A
U+2403B (147515) 𤀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2403B
U+2403C (147516) 𤀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2403C
U+2403D (147517) 𤀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2403D
U+2403E (147518) 𤀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2403E
U+2403F (147519) 𤀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2403F
U+24040 (147520) 𤁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24040
U+24041 (147521) 𤁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24041
U+24042 (147522) 𤁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24042
U+24043 (147523) 𤁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24043
U+24044 (147524) 𤁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24044
U+24045 (147525) 𤁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24045
U+24046 (147526) 𤁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24046
U+24047 (147527) 𤁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24047
U+24048 (147528) 𤁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24048
U+24049 (147529) 𤁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24049
U+2404A (147530) 𤁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2404A
U+2404B (147531) 𤁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2404B
U+2404C (147532) 𤁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2404C
U+2404D (147533) 𤁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2404D
U+2404E (147534) 𤁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2404E
U+2404F (147535) 𤁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2404F
U+24050 (147536) 𤁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24050
U+24051 (147537) 𤁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24051
U+24052 (147538) 𤁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24052
U+24053 (147539) 𤁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24053
U+24054 (147540) 𤁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24054
U+24055 (147541) 𤁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24055
U+24056 (147542) 𤁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24056
U+24057 (147543) 𤁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24057
U+24058 (147544) 𤁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24058
U+24059 (147545) 𤁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24059
U+2405A (147546) 𤁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2405A
U+2405B (147547) 𤁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2405B
U+2405C (147548) 𤁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2405C
U+2405D (147549) 𤁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2405D
U+2405E (147550) 𤁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2405E
U+2405F (147551) 𤁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2405F
U+24060 (147552) 𤁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24060
U+24061 (147553) 𤁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24061
U+24062 (147554) 𤁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24062
U+24063 (147555) 𤁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24063
U+24064 (147556) 𤁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24064
U+24065 (147557) 𤁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24065
U+24066 (147558) 𤁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24066
U+24067 (147559) 𤁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24067
U+24068 (147560) 𤁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24068
U+24069 (147561) 𤁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24069
U+2406A (147562) 𤁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2406A
U+2406B (147563) 𤁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2406B
U+2406C (147564) 𤁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2406C
U+2406D (147565) 𤁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2406D
U+2406E (147566) 𤁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2406E
U+2406F (147567) 𤁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2406F
U+24070 (147568) 𤁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24070
U+24071 (147569) 𤁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24071
U+24072 (147570) 𤁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24072
U+24073 (147571) 𤁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24073
U+24074 (147572) 𤁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24074
U+24075 (147573) 𤁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24075
U+24076 (147574) 𤁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24076
U+24077 (147575) 𤁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24077
U+24078 (147576) 𤁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24078
U+24079 (147577) 𤁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24079
U+2407A (147578) 𤁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2407A
U+2407B (147579) 𤁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2407B
U+2407C (147580) 𤁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2407C
U+2407D (147581) 𤁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2407D
U+2407E (147582) 𤁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2407E
U+2407F (147583) 𤁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2407F
U+24080 (147584) 𤂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24080
U+24081 (147585) 𤂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24081
U+24082 (147586) 𤂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24082
U+24083 (147587) 𤂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24083
U+24084 (147588) 𤂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24084
U+24085 (147589) 𤂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24085
U+24086 (147590) 𤂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24086
U+24087 (147591) 𤂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24087
U+24088 (147592) 𤂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24088
U+24089 (147593) 𤂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24089
U+2408A (147594) 𤂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2408A
U+2408B (147595) 𤂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2408B
U+2408C (147596) 𤂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2408C
U+2408D (147597) 𤂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2408D
U+2408E (147598) 𤂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2408E
U+2408F (147599) 𤂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2408F
U+24090 (147600) 𤂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24090
U+24091 (147601) 𤂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24091
U+24092 (147602) 𤂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24092
U+24093 (147603) 𤂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24093
U+24094 (147604) 𤂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24094
U+24095 (147605) 𤂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24095
U+24096 (147606) 𤂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24096
U+24097 (147607) 𤂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24097
U+24098 (147608) 𤂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24098
U+24099 (147609) 𤂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24099
U+2409A (147610) 𤂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2409A
U+2409B (147611) 𤂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2409B
U+2409C (147612) 𤂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2409C
U+2409D (147613) 𤂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2409D
U+2409E (147614) 𤂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2409E
U+2409F (147615) 𤂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2409F
U+240A0 (147616) 𤂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A0
U+240A1 (147617) 𤂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A1
U+240A2 (147618) 𤂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A2
U+240A3 (147619) 𤂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A3
U+240A4 (147620) 𤂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A4
U+240A5 (147621) 𤂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A5
U+240A6 (147622) 𤂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A6
U+240A7 (147623) 𤂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A7
U+240A8 (147624) 𤂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A8
U+240A9 (147625) 𤂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240A9
U+240AA (147626) 𤂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240AA
U+240AB (147627) 𤂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240AB
U+240AC (147628) 𤂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240AC
U+240AD (147629) 𤂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240AD
U+240AE (147630) 𤂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240AE
U+240AF (147631) 𤂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240AF
U+240B0 (147632) 𤂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B0
U+240B1 (147633) 𤂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B1
U+240B2 (147634) 𤂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B2
U+240B3 (147635) 𤂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B3
U+240B4 (147636) 𤂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B4
U+240B5 (147637) 𤂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B5
U+240B6 (147638) 𤂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B6
U+240B7 (147639) 𤂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B7
U+240B8 (147640) 𤂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B8
U+240B9 (147641) 𤂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240B9
U+240BA (147642) 𤂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240BA
U+240BB (147643) 𤂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240BB
U+240BC (147644) 𤂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240BC
U+240BD (147645) 𤂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240BD
U+240BE (147646) 𤂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240BE
U+240BF (147647) 𤂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240BF
U+240C0 (147648) 𤃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C0
U+240C1 (147649) 𤃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C1
U+240C2 (147650) 𤃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C2
U+240C3 (147651) 𤃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C3
U+240C4 (147652) 𤃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C4
U+240C5 (147653) 𤃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C5
U+240C6 (147654) 𤃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C6
U+240C7 (147655) 𤃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C7
U+240C8 (147656) 𤃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C8
U+240C9 (147657) 𤃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240C9
U+240CA (147658) 𤃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240CA
U+240CB (147659) 𤃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240CB
U+240CC (147660) 𤃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240CC
U+240CD (147661) 𤃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240CD
U+240CE (147662) 𤃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240CE
U+240CF (147663) 𤃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240CF
U+240D0 (147664) 𤃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D0
U+240D1 (147665) 𤃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D1
U+240D2 (147666) 𤃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D2
U+240D3 (147667) 𤃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D3
U+240D4 (147668) 𤃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D4
U+240D5 (147669) 𤃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D5
U+240D6 (147670) 𤃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D6
U+240D7 (147671) 𤃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D7
U+240D8 (147672) 𤃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D8
U+240D9 (147673) 𤃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240D9
U+240DA (147674) 𤃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240DA
U+240DB (147675) 𤃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240DB
U+240DC (147676) 𤃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240DC
U+240DD (147677) 𤃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240DD
U+240DE (147678) 𤃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240DE
U+240DF (147679) 𤃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240DF
U+240E0 (147680) 𤃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E0
U+240E1 (147681) 𤃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E1
U+240E2 (147682) 𤃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E2
U+240E3 (147683) 𤃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E3
U+240E4 (147684) 𤃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E4
U+240E5 (147685) 𤃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E5
U+240E6 (147686) 𤃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E6
U+240E7 (147687) 𤃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E7
U+240E8 (147688) 𤃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E8
U+240E9 (147689) 𤃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240E9
U+240EA (147690) 𤃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240EA
U+240EB (147691) 𤃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240EB
U+240EC (147692) 𤃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240EC
U+240ED (147693) 𤃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240ED
U+240EE (147694) 𤃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240EE
U+240EF (147695) 𤃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240EF
U+240F0 (147696) 𤃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F0
U+240F1 (147697) 𤃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F1
U+240F2 (147698) 𤃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F2
U+240F3 (147699) 𤃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F3
U+240F4 (147700) 𤃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F4
U+240F5 (147701) 𤃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F5
U+240F6 (147702) 𤃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F6
U+240F7 (147703) 𤃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F7
U+240F8 (147704) 𤃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F8
U+240F9 (147705) 𤃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240F9
U+240FA (147706) 𤃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240FA
U+240FB (147707) 𤃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240FB
U+240FC (147708) 𤃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240FC
U+240FD (147709) 𤃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240FD
U+240FE (147710) 𤃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240FE
U+240FF (147711) 𤃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-240FF
U+24100 (147712) 𤄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24100
U+24101 (147713) 𤄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24101
U+24102 (147714) 𤄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24102
U+24103 (147715) 𤄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24103
U+24104 (147716) 𤄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24104
U+24105 (147717) 𤄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24105
U+24106 (147718) 𤄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24106
U+24107 (147719) 𤄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24107
U+24108 (147720) 𤄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24108
U+24109 (147721) 𤄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24109
U+2410A (147722) 𤄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2410A
U+2410B (147723) 𤄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2410B
U+2410C (147724) 𤄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2410C
U+2410D (147725) 𤄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2410D
U+2410E (147726) 𤄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2410E
U+2410F (147727) 𤄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2410F
U+24110 (147728) 𤄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24110
U+24111 (147729) 𤄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24111
U+24112 (147730) 𤄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24112
U+24113 (147731) 𤄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24113
U+24114 (147732) 𤄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24114
U+24115 (147733) 𤄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24115
U+24116 (147734) 𤄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24116
U+24117 (147735) 𤄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24117
U+24118 (147736) 𤄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24118
U+24119 (147737) 𤄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24119
U+2411A (147738) 𤄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2411A
U+2411B (147739) 𤄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2411B
U+2411C (147740) 𤄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2411C
U+2411D (147741) 𤄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2411D
U+2411E (147742) 𤄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2411E
U+2411F (147743) 𤄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2411F
U+24120 (147744) 𤄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24120
U+24121 (147745) 𤄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24121
U+24122 (147746) 𤄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24122
U+24123 (147747) 𤄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24123
U+24124 (147748) 𤄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24124
U+24125 (147749) 𤄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24125
U+24126 (147750) 𤄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24126
U+24127 (147751) 𤄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24127
U+24128 (147752) 𤄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24128
U+24129 (147753) 𤄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24129
U+2412A (147754) 𤄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2412A
U+2412B (147755) 𤄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2412B
U+2412C (147756) 𤄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2412C
U+2412D (147757) 𤄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2412D
U+2412E (147758) 𤄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2412E
U+2412F (147759) 𤄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2412F
U+24130 (147760) 𤄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24130
U+24131 (147761) 𤄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24131
U+24132 (147762) 𤄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24132
U+24133 (147763) 𤄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24133
U+24134 (147764) 𤄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24134
U+24135 (147765) 𤄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24135
U+24136 (147766) 𤄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24136
U+24137 (147767) 𤄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24137
U+24138 (147768) 𤄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24138
U+24139 (147769) 𤄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24139
U+2413A (147770) 𤄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2413A
U+2413B (147771) 𤄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2413B
U+2413C (147772) 𤄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2413C
U+2413D (147773) 𤄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2413D
U+2413E (147774) 𤄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2413E
U+2413F (147775) 𤄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2413F
U+24140 (147776) 𤅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24140
U+24141 (147777) 𤅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24141
U+24142 (147778) 𤅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24142
U+24143 (147779) 𤅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24143
U+24144 (147780) 𤅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24144
U+24145 (147781) 𤅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24145
U+24146 (147782) 𤅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24146
U+24147 (147783) 𤅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24147
U+24148 (147784) 𤅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24148
U+24149 (147785) 𤅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24149
U+2414A (147786) 𤅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2414A
U+2414B (147787) 𤅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2414B
U+2414C (147788) 𤅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2414C
U+2414D (147789) 𤅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2414D
U+2414E (147790) 𤅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2414E
U+2414F (147791) 𤅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2414F
U+24150 (147792) 𤅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24150
U+24151 (147793) 𤅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24151
U+24152 (147794) 𤅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24152
U+24153 (147795) 𤅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24153
U+24154 (147796) 𤅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24154
U+24155 (147797) 𤅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24155
U+24156 (147798) 𤅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24156
U+24157 (147799) 𤅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24157
U+24158 (147800) 𤅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24158
U+24159 (147801) 𤅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24159
U+2415A (147802) 𤅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2415A
U+2415B (147803) 𤅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2415B
U+2415C (147804) 𤅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2415C
U+2415D (147805) 𤅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2415D
U+2415E (147806) 𤅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2415E
U+2415F (147807) 𤅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2415F
U+24160 (147808) 𤅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24160
U+24161 (147809) 𤅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24161
U+24162 (147810) 𤅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24162
U+24163 (147811) 𤅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24163
U+24164 (147812) 𤅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24164
U+24165 (147813) 𤅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24165
U+24166 (147814) 𤅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24166
U+24167 (147815) 𤅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24167
U+24168 (147816) 𤅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24168
U+24169 (147817) 𤅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24169
U+2416A (147818) 𤅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2416A
U+2416B (147819) 𤅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2416B
U+2416C (147820) 𤅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2416C
U+2416D (147821) 𤅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2416D
U+2416E (147822) 𤅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2416E
U+2416F (147823) 𤅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2416F
U+24170 (147824) 𤅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24170
U+24171 (147825) 𤅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24171
U+24172 (147826) 𤅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24172
U+24173 (147827) 𤅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24173
U+24174 (147828) 𤅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24174
U+24175 (147829) 𤅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24175
U+24176 (147830) 𤅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24176
U+24177 (147831) 𤅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24177
U+24178 (147832) 𤅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24178
U+24179 (147833) 𤅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24179
U+2417A (147834) 𤅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2417A
U+2417B (147835) 𤅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2417B
U+2417C (147836) 𤅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2417C
U+2417D (147837) 𤅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2417D
U+2417E (147838) 𤅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2417E
U+2417F (147839) 𤅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2417F
U+24180 (147840) 𤆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24180
U+24181 (147841) 𤆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24181
U+24182 (147842) 𤆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24182
U+24183 (147843) 𤆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24183
U+24184 (147844) 𤆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24184
U+24185 (147845) 𤆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24185
U+24186 (147846) 𤆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24186
U+24187 (147847) 𤆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24187
U+24188 (147848) 𤆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24188
U+24189 (147849) 𤆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24189
U+2418A (147850) 𤆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2418A
U+2418B (147851) 𤆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2418B
U+2418C (147852) 𤆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2418C
U+2418D (147853) 𤆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2418D
U+2418E (147854) 𤆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2418E
U+2418F (147855) 𤆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2418F
U+24190 (147856) 𤆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24190
U+24191 (147857) 𤆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24191
U+24192 (147858) 𤆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24192
U+24193 (147859) 𤆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24193
U+24194 (147860) 𤆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24194
U+24195 (147861) 𤆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24195
U+24196 (147862) 𤆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24196
U+24197 (147863) 𤆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24197
U+24198 (147864) 𤆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24198
U+24199 (147865) 𤆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24199
U+2419A (147866) 𤆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2419A
U+2419B (147867) 𤆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2419B
U+2419C (147868) 𤆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2419C
U+2419D (147869) 𤆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2419D
U+2419E (147870) 𤆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2419E
U+2419F (147871) 𤆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2419F
U+241A0 (147872) 𤆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A0
U+241A1 (147873) 𤆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A1
U+241A2 (147874) 𤆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A2
U+241A3 (147875) 𤆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A3
U+241A4 (147876) 𤆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A4
U+241A5 (147877) 𤆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A5
U+241A6 (147878) 𤆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A6
U+241A7 (147879) 𤆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A7
U+241A8 (147880) 𤆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A8
U+241A9 (147881) 𤆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241A9
U+241AA (147882) 𤆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241AA
U+241AB (147883) 𤆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241AB
U+241AC (147884) 𤆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241AC
U+241AD (147885) 𤆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241AD
U+241AE (147886) 𤆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241AE
U+241AF (147887) 𤆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241AF
U+241B0 (147888) 𤆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B0
U+241B1 (147889) 𤆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B1
U+241B2 (147890) 𤆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B2
U+241B3 (147891) 𤆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B3
U+241B4 (147892) 𤆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B4
U+241B5 (147893) 𤆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B5
U+241B6 (147894) 𤆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B6
U+241B7 (147895) 𤆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B7
U+241B8 (147896) 𤆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B8
U+241B9 (147897) 𤆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241B9
U+241BA (147898) 𤆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241BA
U+241BB (147899) 𤆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241BB
U+241BC (147900) 𤆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241BC
U+241BD (147901) 𤆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241BD
U+241BE (147902) 𤆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241BE
U+241BF (147903) 𤆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241BF
U+241C0 (147904) 𤇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C0
U+241C1 (147905) 𤇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C1
U+241C2 (147906) 𤇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C2
U+241C3 (147907) 𤇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C3
U+241C4 (147908) 𤇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C4
U+241C5 (147909) 𤇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C5
U+241C6 (147910) 𤇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C6
U+241C7 (147911) 𤇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C7
U+241C8 (147912) 𤇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C8
U+241C9 (147913) 𤇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241C9
U+241CA (147914) 𤇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241CA
U+241CB (147915) 𤇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241CB
U+241CC (147916) 𤇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241CC
U+241CD (147917) 𤇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241CD
U+241CE (147918) 𤇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241CE
U+241CF (147919) 𤇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241CF
U+241D0 (147920) 𤇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D0
U+241D1 (147921) 𤇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D1
U+241D2 (147922) 𤇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D2
U+241D3 (147923) 𤇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D3
U+241D4 (147924) 𤇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D4
U+241D5 (147925) 𤇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D5
U+241D6 (147926) 𤇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D6
U+241D7 (147927) 𤇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D7
U+241D8 (147928) 𤇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D8
U+241D9 (147929) 𤇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241D9
U+241DA (147930) 𤇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241DA
U+241DB (147931) 𤇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241DB
U+241DC (147932) 𤇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241DC
U+241DD (147933) 𤇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241DD
U+241DE (147934) 𤇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241DE
U+241DF (147935) 𤇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241DF
U+241E0 (147936) 𤇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E0
U+241E1 (147937) 𤇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E1
U+241E2 (147938) 𤇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E2
U+241E3 (147939) 𤇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E3
U+241E4 (147940) 𤇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E4
U+241E5 (147941) 𤇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E5
U+241E6 (147942) 𤇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E6
U+241E7 (147943) 𤇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E7
U+241E8 (147944) 𤇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E8
U+241E9 (147945) 𤇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241E9
U+241EA (147946) 𤇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241EA
U+241EB (147947) 𤇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241EB
U+241EC (147948) 𤇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241EC
U+241ED (147949) 𤇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241ED
U+241EE (147950) 𤇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241EE
U+241EF (147951) 𤇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241EF
U+241F0 (147952) 𤇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F0
U+241F1 (147953) 𤇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F1
U+241F2 (147954) 𤇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F2
U+241F3 (147955) 𤇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F3
U+241F4 (147956) 𤇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F4
U+241F5 (147957) 𤇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F5
U+241F6 (147958) 𤇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F6
U+241F7 (147959) 𤇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F7
U+241F8 (147960) 𤇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F8
U+241F9 (147961) 𤇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241F9
U+241FA (147962) 𤇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241FA
U+241FB (147963) 𤇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241FB
U+241FC (147964) 𤇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241FC
U+241FD (147965) 𤇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241FD
U+241FE (147966) 𤇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241FE
U+241FF (147967) 𤇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-241FF
U+24200 (147968) 𤈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24200
U+24201 (147969) 𤈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24201
U+24202 (147970) 𤈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24202
U+24203 (147971) 𤈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24203
U+24204 (147972) 𤈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24204
U+24205 (147973) 𤈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24205
U+24206 (147974) 𤈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24206
U+24207 (147975) 𤈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24207
U+24208 (147976) 𤈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24208
U+24209 (147977) 𤈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24209
U+2420A (147978) 𤈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2420A
U+2420B (147979) 𤈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2420B
U+2420C (147980) 𤈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2420C
U+2420D (147981) 𤈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2420D
U+2420E (147982) 𤈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2420E
U+2420F (147983) 𤈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2420F
U+24210 (147984) 𤈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24210
U+24211 (147985) 𤈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24211
U+24212 (147986) 𤈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24212
U+24213 (147987) 𤈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24213
U+24214 (147988) 𤈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24214
U+24215 (147989) 𤈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24215
U+24216 (147990) 𤈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24216
U+24217 (147991) 𤈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24217
U+24218 (147992) 𤈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24218
U+24219 (147993) 𤈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24219
U+2421A (147994) 𤈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2421A
U+2421B (147995) 𤈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2421B
U+2421C (147996) 𤈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2421C
U+2421D (147997) 𤈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2421D
U+2421E (147998) 𤈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2421E
U+2421F (147999) 𤈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2421F
U+24220 (148000) 𤈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24220
U+24221 (148001) 𤈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24221
U+24222 (148002) 𤈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24222
U+24223 (148003) 𤈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24223
U+24224 (148004) 𤈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24224
U+24225 (148005) 𤈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24225
U+24226 (148006) 𤈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24226
U+24227 (148007) 𤈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24227
U+24228 (148008) 𤈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24228
U+24229 (148009) 𤈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24229
U+2422A (148010) 𤈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2422A
U+2422B (148011) 𤈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2422B
U+2422C (148012) 𤈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2422C
U+2422D (148013) 𤈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2422D
U+2422E (148014) 𤈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2422E
U+2422F (148015) 𤈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2422F
U+24230 (148016) 𤈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24230
U+24231 (148017) 𤈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24231
U+24232 (148018) 𤈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24232
U+24233 (148019) 𤈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24233
U+24234 (148020) 𤈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24234
U+24235 (148021) 𤈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24235
U+24236 (148022) 𤈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24236
U+24237 (148023) 𤈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24237
U+24238 (148024) 𤈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24238
U+24239 (148025) 𤈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24239
U+2423A (148026) 𤈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2423A
U+2423B (148027) 𤈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2423B
U+2423C (148028) 𤈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2423C
U+2423D (148029) 𤈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2423D
U+2423E (148030) 𤈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2423E
U+2423F (148031) 𤈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2423F
U+24240 (148032) 𤉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24240
U+24241 (148033) 𤉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24241
U+24242 (148034) 𤉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24242
U+24243 (148035) 𤉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24243
U+24244 (148036) 𤉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24244
U+24245 (148037) 𤉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24245
U+24246 (148038) 𤉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24246
U+24247 (148039) 𤉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24247
U+24248 (148040) 𤉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24248
U+24249 (148041) 𤉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24249
U+2424A (148042) 𤉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2424A
U+2424B (148043) 𤉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2424B
U+2424C (148044) 𤉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2424C
U+2424D (148045) 𤉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2424D
U+2424E (148046) 𤉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2424E
U+2424F (148047) 𤉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2424F
U+24250 (148048) 𤉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24250
U+24251 (148049) 𤉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24251
U+24252 (148050) 𤉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24252
U+24253 (148051) 𤉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24253
U+24254 (148052) 𤉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24254
U+24255 (148053) 𤉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24255
U+24256 (148054) 𤉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24256
U+24257 (148055) 𤉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24257
U+24258 (148056) 𤉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24258
U+24259 (148057) 𤉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24259
U+2425A (148058) 𤉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2425A
U+2425B (148059) 𤉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2425B
U+2425C (148060) 𤉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2425C
U+2425D (148061) 𤉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2425D
U+2425E (148062) 𤉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2425E
U+2425F (148063) 𤉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2425F
U+24260 (148064) 𤉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24260
U+24261 (148065) 𤉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24261
U+24262 (148066) 𤉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24262
U+24263 (148067) 𤉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24263
U+24264 (148068) 𤉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24264
U+24265 (148069) 𤉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24265
U+24266 (148070) 𤉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24266
U+24267 (148071) 𤉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24267
U+24268 (148072) 𤉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24268
U+24269 (148073) 𤉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24269
U+2426A (148074) 𤉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2426A
U+2426B (148075) 𤉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2426B
U+2426C (148076) 𤉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2426C
U+2426D (148077) 𤉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2426D
U+2426E (148078) 𤉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2426E
U+2426F (148079) 𤉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2426F
U+24270 (148080) 𤉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24270
U+24271 (148081) 𤉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24271
U+24272 (148082) 𤉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24272
U+24273 (148083) 𤉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24273
U+24274 (148084) 𤉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24274
U+24275 (148085) 𤉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24275
U+24276 (148086) 𤉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24276
U+24277 (148087) 𤉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24277
U+24278 (148088) 𤉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24278
U+24279 (148089) 𤉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24279
U+2427A (148090) 𤉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2427A
U+2427B (148091) 𤉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2427B
U+2427C (148092) 𤉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2427C
U+2427D (148093) 𤉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2427D
U+2427E (148094) 𤉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2427E
U+2427F (148095) 𤉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2427F
U+24280 (148096) 𤊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24280
U+24281 (148097) 𤊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24281
U+24282 (148098) 𤊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24282
U+24283 (148099) 𤊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24283
U+24284 (148100) 𤊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24284
U+24285 (148101) 𤊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24285
U+24286 (148102) 𤊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24286
U+24287 (148103) 𤊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24287
U+24288 (148104) 𤊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24288
U+24289 (148105) 𤊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24289
U+2428A (148106) 𤊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2428A
U+2428B (148107) 𤊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2428B
U+2428C (148108) 𤊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2428C
U+2428D (148109) 𤊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2428D
U+2428E (148110) 𤊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2428E
U+2428F (148111) 𤊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2428F
U+24290 (148112) 𤊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24290
U+24291 (148113) 𤊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24291
U+24292 (148114) 𤊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24292
U+24293 (148115) 𤊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24293
U+24294 (148116) 𤊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24294
U+24295 (148117) 𤊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24295
U+24296 (148118) 𤊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24296
U+24297 (148119) 𤊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24297
U+24298 (148120) 𤊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24298
U+24299 (148121) 𤊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24299
U+2429A (148122) 𤊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2429A
U+2429B (148123) 𤊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2429B
U+2429C (148124) 𤊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2429C
U+2429D (148125) 𤊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2429D
U+2429E (148126) 𤊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2429E
U+2429F (148127) 𤊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2429F
U+242A0 (148128) 𤊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A0
U+242A1 (148129) 𤊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A1
U+242A2 (148130) 𤊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A2
U+242A3 (148131) 𤊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A3
U+242A4 (148132) 𤊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A4
U+242A5 (148133) 𤊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A5
U+242A6 (148134) 𤊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A6
U+242A7 (148135) 𤊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A7
U+242A8 (148136) 𤊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A8
U+242A9 (148137) 𤊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242A9
U+242AA (148138) 𤊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242AA
U+242AB (148139) 𤊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242AB
U+242AC (148140) 𤊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242AC
U+242AD (148141) 𤊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242AD
U+242AE (148142) 𤊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242AE
U+242AF (148143) 𤊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242AF
U+242B0 (148144) 𤊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B0
U+242B1 (148145) 𤊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B1
U+242B2 (148146) 𤊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B2
U+242B3 (148147) 𤊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B3
U+242B4 (148148) 𤊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B4
U+242B5 (148149) 𤊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B5
U+242B6 (148150) 𤊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B6
U+242B7 (148151) 𤊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B7
U+242B8 (148152) 𤊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B8
U+242B9 (148153) 𤊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242B9
U+242BA (148154) 𤊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242BA
U+242BB (148155) 𤊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242BB
U+242BC (148156) 𤊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242BC
U+242BD (148157) 𤊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242BD
U+242BE (148158) 𤊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242BE
U+242BF (148159) 𤊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242BF
U+242C0 (148160) 𤋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C0
U+242C1 (148161) 𤋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C1
U+242C2 (148162) 𤋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C2
U+242C3 (148163) 𤋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C3
U+242C4 (148164) 𤋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C4
U+242C5 (148165) 𤋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C5
U+242C6 (148166) 𤋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C6
U+242C7 (148167) 𤋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C7
U+242C8 (148168) 𤋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C8
U+242C9 (148169) 𤋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242C9
U+242CA (148170) 𤋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242CA
U+242CB (148171) 𤋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242CB
U+242CC (148172) 𤋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242CC
U+242CD (148173) 𤋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242CD
U+242CE (148174) 𤋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242CE
U+242CF (148175) 𤋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242CF
U+242D0 (148176) 𤋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D0
U+242D1 (148177) 𤋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D1
U+242D2 (148178) 𤋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D2
U+242D3 (148179) 𤋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D3
U+242D4 (148180) 𤋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D4
U+242D5 (148181) 𤋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D5
U+242D6 (148182) 𤋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D6
U+242D7 (148183) 𤋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D7
U+242D8 (148184) 𤋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D8
U+242D9 (148185) 𤋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242D9
U+242DA (148186) 𤋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242DA
U+242DB (148187) 𤋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242DB
U+242DC (148188) 𤋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242DC
U+242DD (148189) 𤋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242DD
U+242DE (148190) 𤋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242DE
U+242DF (148191) 𤋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242DF
U+242E0 (148192) 𤋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E0
U+242E1 (148193) 𤋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E1
U+242E2 (148194) 𤋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E2
U+242E3 (148195) 𤋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E3
U+242E4 (148196) 𤋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E4
U+242E5 (148197) 𤋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E5
U+242E6 (148198) 𤋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E6
U+242E7 (148199) 𤋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E7
U+242E8 (148200) 𤋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E8
U+242E9 (148201) 𤋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242E9
U+242EA (148202) 𤋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242EA
U+242EB (148203) 𤋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242EB
U+242EC (148204) 𤋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242EC
U+242ED (148205) 𤋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242ED
U+242EE (148206) 𤋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242EE
U+242EF (148207) 𤋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242EF
U+242F0 (148208) 𤋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F0
U+242F1 (148209) 𤋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F1
U+242F2 (148210) 𤋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F2
U+242F3 (148211) 𤋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F3
U+242F4 (148212) 𤋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F4
U+242F5 (148213) 𤋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F5
U+242F6 (148214) 𤋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F6
U+242F7 (148215) 𤋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F7
U+242F8 (148216) 𤋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F8
U+242F9 (148217) 𤋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242F9
U+242FA (148218) 𤋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242FA
U+242FB (148219) 𤋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242FB
U+242FC (148220) 𤋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242FC
U+242FD (148221) 𤋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242FD
U+242FE (148222) 𤋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242FE
U+242FF (148223) 𤋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-242FF
U+24300 (148224) 𤌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24300
U+24301 (148225) 𤌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24301
U+24302 (148226) 𤌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24302
U+24303 (148227) 𤌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24303
U+24304 (148228) 𤌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24304
U+24305 (148229) 𤌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24305
U+24306 (148230) 𤌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24306
U+24307 (148231) 𤌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24307
U+24308 (148232) 𤌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24308
U+24309 (148233) 𤌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24309
U+2430A (148234) 𤌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2430A
U+2430B (148235) 𤌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2430B
U+2430C (148236) 𤌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2430C
U+2430D (148237) 𤌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2430D
U+2430E (148238) 𤌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2430E
U+2430F (148239) 𤌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2430F
U+24310 (148240) 𤌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24310
U+24311 (148241) 𤌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24311
U+24312 (148242) 𤌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24312
U+24313 (148243) 𤌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24313
U+24314 (148244) 𤌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24314
U+24315 (148245) 𤌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24315
U+24316 (148246) 𤌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24316
U+24317 (148247) 𤌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24317
U+24318 (148248) 𤌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24318
U+24319 (148249) 𤌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24319
U+2431A (148250) 𤌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2431A
U+2431B (148251) 𤌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2431B
U+2431C (148252) 𤌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2431C
U+2431D (148253) 𤌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2431D
U+2431E (148254) 𤌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2431E
U+2431F (148255) 𤌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2431F
U+24320 (148256) 𤌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24320
U+24321 (148257) 𤌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24321
U+24322 (148258) 𤌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24322
U+24323 (148259) 𤌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24323
U+24324 (148260) 𤌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24324
U+24325 (148261) 𤌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24325
U+24326 (148262) 𤌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24326
U+24327 (148263) 𤌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24327
U+24328 (148264) 𤌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24328
U+24329 (148265) 𤌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24329
U+2432A (148266) 𤌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2432A
U+2432B (148267) 𤌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2432B
U+2432C (148268) 𤌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2432C
U+2432D (148269) 𤌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2432D
U+2432E (148270) 𤌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2432E
U+2432F (148271) 𤌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2432F
U+24330 (148272) 𤌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24330
U+24331 (148273) 𤌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24331
U+24332 (148274) 𤌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24332
U+24333 (148275) 𤌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24333
U+24334 (148276) 𤌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24334
U+24335 (148277) 𤌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24335
U+24336 (148278) 𤌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24336
U+24337 (148279) 𤌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24337
U+24338 (148280) 𤌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24338
U+24339 (148281) 𤌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24339
U+2433A (148282) 𤌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2433A
U+2433B (148283) 𤌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2433B
U+2433C (148284) 𤌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2433C
U+2433D (148285) 𤌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2433D
U+2433E (148286) 𤌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2433E
U+2433F (148287) 𤌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2433F
U+24340 (148288) 𤍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24340
U+24341 (148289) 𤍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24341
U+24342 (148290) 𤍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24342
U+24343 (148291) 𤍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24343
U+24344 (148292) 𤍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24344
U+24345 (148293) 𤍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24345
U+24346 (148294) 𤍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24346
U+24347 (148295) 𤍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24347
U+24348 (148296) 𤍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24348
U+24349 (148297) 𤍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24349
U+2434A (148298) 𤍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2434A
U+2434B (148299) 𤍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2434B
U+2434C (148300) 𤍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2434C
U+2434D (148301) 𤍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2434D
U+2434E (148302) 𤍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2434E
U+2434F (148303) 𤍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2434F
U+24350 (148304) 𤍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24350
U+24351 (148305) 𤍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24351
U+24352 (148306) 𤍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24352
U+24353 (148307) 𤍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24353
U+24354 (148308) 𤍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24354
U+24355 (148309) 𤍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24355
U+24356 (148310) 𤍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24356
U+24357 (148311) 𤍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24357
U+24358 (148312) 𤍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24358
U+24359 (148313) 𤍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24359
U+2435A (148314) 𤍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2435A
U+2435B (148315) 𤍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2435B
U+2435C (148316) 𤍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2435C
U+2435D (148317) 𤍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2435D
U+2435E (148318) 𤍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2435E
U+2435F (148319) 𤍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2435F
U+24360 (148320) 𤍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24360
U+24361 (148321) 𤍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24361
U+24362 (148322) 𤍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24362
U+24363 (148323) 𤍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24363
U+24364 (148324) 𤍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24364
U+24365 (148325) 𤍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24365
U+24366 (148326) 𤍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24366
U+24367 (148327) 𤍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24367
U+24368 (148328) 𤍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24368
U+24369 (148329) 𤍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24369
U+2436A (148330) 𤍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2436A
U+2436B (148331) 𤍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2436B
U+2436C (148332) 𤍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2436C
U+2436D (148333) 𤍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2436D
U+2436E (148334) 𤍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2436E
U+2436F (148335) 𤍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2436F
U+24370 (148336) 𤍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24370
U+24371 (148337) 𤍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24371
U+24372 (148338) 𤍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24372
U+24373 (148339) 𤍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24373
U+24374 (148340) 𤍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24374
U+24375 (148341) 𤍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24375
U+24376 (148342) 𤍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24376
U+24377 (148343) 𤍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24377
U+24378 (148344) 𤍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24378
U+24379 (148345) 𤍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24379
U+2437A (148346) 𤍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2437A
U+2437B (148347) 𤍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2437B
U+2437C (148348) 𤍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2437C
U+2437D (148349) 𤍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2437D
U+2437E (148350) 𤍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2437E
U+2437F (148351) 𤍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2437F
U+24380 (148352) 𤎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24380
U+24381 (148353) 𤎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24381
U+24382 (148354) 𤎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24382
U+24383 (148355) 𤎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24383
U+24384 (148356) 𤎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24384
U+24385 (148357) 𤎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24385
U+24386 (148358) 𤎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24386
U+24387 (148359) 𤎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24387
U+24388 (148360) 𤎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24388
U+24389 (148361) 𤎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24389
U+2438A (148362) 𤎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2438A
U+2438B (148363) 𤎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2438B
U+2438C (148364) 𤎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2438C
U+2438D (148365) 𤎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2438D
U+2438E (148366) 𤎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2438E
U+2438F (148367) 𤎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2438F
U+24390 (148368) 𤎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24390
U+24391 (148369) 𤎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24391
U+24392 (148370) 𤎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24392
U+24393 (148371) 𤎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24393
U+24394 (148372) 𤎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24394
U+24395 (148373) 𤎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24395
U+24396 (148374) 𤎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24396
U+24397 (148375) 𤎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24397
U+24398 (148376) 𤎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24398
U+24399 (148377) 𤎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24399
U+2439A (148378) 𤎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2439A
U+2439B (148379) 𤎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2439B
U+2439C (148380) 𤎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2439C
U+2439D (148381) 𤎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2439D
U+2439E (148382) 𤎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2439E
U+2439F (148383) 𤎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2439F
U+243A0 (148384) 𤎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A0
U+243A1 (148385) 𤎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A1
U+243A2 (148386) 𤎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A2
U+243A3 (148387) 𤎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A3
U+243A4 (148388) 𤎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A4
U+243A5 (148389) 𤎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A5
U+243A6 (148390) 𤎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A6
U+243A7 (148391) 𤎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A7
U+243A8 (148392) 𤎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A8
U+243A9 (148393) 𤎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243A9
U+243AA (148394) 𤎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243AA
U+243AB (148395) 𤎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243AB
U+243AC (148396) 𤎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243AC
U+243AD (148397) 𤎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243AD
U+243AE (148398) 𤎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243AE
U+243AF (148399) 𤎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243AF
U+243B0 (148400) 𤎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B0
U+243B1 (148401) 𤎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B1
U+243B2 (148402) 𤎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B2
U+243B3 (148403) 𤎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B3
U+243B4 (148404) 𤎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B4
U+243B5 (148405) 𤎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B5
U+243B6 (148406) 𤎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B6
U+243B7 (148407) 𤎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B7
U+243B8 (148408) 𤎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B8
U+243B9 (148409) 𤎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243B9
U+243BA (148410) 𤎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243BA
U+243BB (148411) 𤎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243BB
U+243BC (148412) 𤎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243BC
U+243BD (148413) 𤎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243BD
U+243BE (148414) 𤎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243BE
U+243BF (148415) 𤎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243BF
U+243C0 (148416) 𤏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C0
U+243C1 (148417) 𤏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C1
U+243C2 (148418) 𤏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C2
U+243C3 (148419) 𤏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C3
U+243C4 (148420) 𤏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C4
U+243C5 (148421) 𤏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C5
U+243C6 (148422) 𤏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C6
U+243C7 (148423) 𤏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C7
U+243C8 (148424) 𤏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C8
U+243C9 (148425) 𤏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243C9
U+243CA (148426) 𤏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243CA
U+243CB (148427) 𤏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243CB
U+243CC (148428) 𤏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243CC
U+243CD (148429) 𤏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243CD
U+243CE (148430) 𤏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243CE
U+243CF (148431) 𤏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243CF
U+243D0 (148432) 𤏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D0
U+243D1 (148433) 𤏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D1
U+243D2 (148434) 𤏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D2
U+243D3 (148435) 𤏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D3
U+243D4 (148436) 𤏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D4
U+243D5 (148437) 𤏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D5
U+243D6 (148438) 𤏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D6
U+243D7 (148439) 𤏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D7
U+243D8 (148440) 𤏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D8
U+243D9 (148441) 𤏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243D9
U+243DA (148442) 𤏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243DA
U+243DB (148443) 𤏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243DB
U+243DC (148444) 𤏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243DC
U+243DD (148445) 𤏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243DD
U+243DE (148446) 𤏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243DE
U+243DF (148447) 𤏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243DF
U+243E0 (148448) 𤏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E0
U+243E1 (148449) 𤏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E1
U+243E2 (148450) 𤏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E2
U+243E3 (148451) 𤏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E3
U+243E4 (148452) 𤏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E4
U+243E5 (148453) 𤏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E5
U+243E6 (148454) 𤏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E6
U+243E7 (148455) 𤏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E7
U+243E8 (148456) 𤏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E8
U+243E9 (148457) 𤏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243E9
U+243EA (148458) 𤏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243EA
U+243EB (148459) 𤏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243EB
U+243EC (148460) 𤏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243EC
U+243ED (148461) 𤏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243ED
U+243EE (148462) 𤏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243EE
U+243EF (148463) 𤏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243EF
U+243F0 (148464) 𤏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F0
U+243F1 (148465) 𤏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F1
U+243F2 (148466) 𤏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F2
U+243F3 (148467) 𤏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F3
U+243F4 (148468) 𤏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F4
U+243F5 (148469) 𤏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F5
U+243F6 (148470) 𤏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F6
U+243F7 (148471) 𤏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F7
U+243F8 (148472) 𤏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F8
U+243F9 (148473) 𤏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243F9
U+243FA (148474) 𤏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243FA
U+243FB (148475) 𤏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243FB
U+243FC (148476) 𤏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243FC
U+243FD (148477) 𤏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243FD
U+243FE (148478) 𤏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243FE
U+243FF (148479) 𤏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-243FF
U+24400 (148480) 𤐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24400
U+24401 (148481) 𤐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24401
U+24402 (148482) 𤐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24402
U+24403 (148483) 𤐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24403
U+24404 (148484) 𤐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24404
U+24405 (148485) 𤐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24405
U+24406 (148486) 𤐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24406
U+24407 (148487) 𤐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24407
U+24408 (148488) 𤐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24408
U+24409 (148489) 𤐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24409
U+2440A (148490) 𤐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2440A
U+2440B (148491) 𤐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2440B
U+2440C (148492) 𤐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2440C
U+2440D (148493) 𤐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2440D
U+2440E (148494) 𤐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2440E
U+2440F (148495) 𤐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2440F
U+24410 (148496) 𤐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24410
U+24411 (148497) 𤐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24411
U+24412 (148498) 𤐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24412
U+24413 (148499) 𤐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24413
U+24414 (148500) 𤐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24414
U+24415 (148501) 𤐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24415
U+24416 (148502) 𤐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24416
U+24417 (148503) 𤐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24417
U+24418 (148504) 𤐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24418
U+24419 (148505) 𤐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24419
U+2441A (148506) 𤐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2441A
U+2441B (148507) 𤐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2441B
U+2441C (148508) 𤐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2441C
U+2441D (148509) 𤐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2441D
U+2441E (148510) 𤐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2441E
U+2441F (148511) 𤐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2441F
U+24420 (148512) 𤐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24420
U+24421 (148513) 𤐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24421
U+24422 (148514) 𤐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24422
U+24423 (148515) 𤐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24423
U+24424 (148516) 𤐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24424
U+24425 (148517) 𤐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24425
U+24426 (148518) 𤐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24426
U+24427 (148519) 𤐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24427
U+24428 (148520) 𤐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24428
U+24429 (148521) 𤐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24429
U+2442A (148522) 𤐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2442A
U+2442B (148523) 𤐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2442B
U+2442C (148524) 𤐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2442C
U+2442D (148525) 𤐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2442D
U+2442E (148526) 𤐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2442E
U+2442F (148527) 𤐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2442F
U+24430 (148528) 𤐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24430
U+24431 (148529) 𤐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24431
U+24432 (148530) 𤐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24432
U+24433 (148531) 𤐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24433
U+24434 (148532) 𤐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24434
U+24435 (148533) 𤐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24435
U+24436 (148534) 𤐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24436
U+24437 (148535) 𤐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24437
U+24438 (148536) 𤐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24438
U+24439 (148537) 𤐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24439
U+2443A (148538) 𤐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2443A
U+2443B (148539) 𤐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2443B
U+2443C (148540) 𤐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2443C
U+2443D (148541) 𤐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2443D
U+2443E (148542) 𤐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2443E
U+2443F (148543) 𤐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2443F
U+24440 (148544) 𤑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24440
U+24441 (148545) 𤑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24441
U+24442 (148546) 𤑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24442
U+24443 (148547) 𤑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24443
U+24444 (148548) 𤑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24444
U+24445 (148549) 𤑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24445
U+24446 (148550) 𤑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24446
U+24447 (148551) 𤑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24447
U+24448 (148552) 𤑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24448
U+24449 (148553) 𤑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24449
U+2444A (148554) 𤑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2444A
U+2444B (148555) 𤑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2444B
U+2444C (148556) 𤑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2444C
U+2444D (148557) 𤑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2444D
U+2444E (148558) 𤑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2444E
U+2444F (148559) 𤑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2444F
U+24450 (148560) 𤑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24450
U+24451 (148561) 𤑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24451
U+24452 (148562) 𤑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24452
U+24453 (148563) 𤑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24453
U+24454 (148564) 𤑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24454
U+24455 (148565) 𤑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24455
U+24456 (148566) 𤑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24456
U+24457 (148567) 𤑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24457
U+24458 (148568) 𤑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24458
U+24459 (148569) 𤑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24459
U+2445A (148570) 𤑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2445A
U+2445B (148571) 𤑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2445B
U+2445C (148572) 𤑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2445C
U+2445D (148573) 𤑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2445D
U+2445E (148574) 𤑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2445E
U+2445F (148575) 𤑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2445F
U+24460 (148576) 𤑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24460
U+24461 (148577) 𤑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24461
U+24462 (148578) 𤑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24462
U+24463 (148579) 𤑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24463
U+24464 (148580) 𤑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24464
U+24465 (148581) 𤑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24465
U+24466 (148582) 𤑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24466
U+24467 (148583) 𤑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24467
U+24468 (148584) 𤑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24468
U+24469 (148585) 𤑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24469
U+2446A (148586) 𤑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2446A
U+2446B (148587) 𤑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2446B
U+2446C (148588) 𤑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2446C
U+2446D (148589) 𤑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2446D
U+2446E (148590) 𤑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2446E
U+2446F (148591) 𤑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2446F
U+24470 (148592) 𤑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24470
U+24471 (148593) 𤑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24471
U+24472 (148594) 𤑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24472
U+24473 (148595) 𤑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24473
U+24474 (148596) 𤑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24474
U+24475 (148597) 𤑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24475
U+24476 (148598) 𤑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24476
U+24477 (148599) 𤑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24477
U+24478 (148600) 𤑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24478
U+24479 (148601) 𤑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24479
U+2447A (148602) 𤑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2447A
U+2447B (148603) 𤑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2447B
U+2447C (148604) 𤑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2447C
U+2447D (148605) 𤑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2447D
U+2447E (148606) 𤑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2447E
U+2447F (148607) 𤑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2447F
U+24480 (148608) 𤒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24480
U+24481 (148609) 𤒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24481
U+24482 (148610) 𤒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24482
U+24483 (148611) 𤒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24483
U+24484 (148612) 𤒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24484
U+24485 (148613) 𤒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24485
U+24486 (148614) 𤒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24486
U+24487 (148615) 𤒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24487
U+24488 (148616) 𤒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24488
U+24489 (148617) 𤒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24489
U+2448A (148618) 𤒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2448A
U+2448B (148619) 𤒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2448B
U+2448C (148620) 𤒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2448C
U+2448D (148621) 𤒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2448D
U+2448E (148622) 𤒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2448E
U+2448F (148623) 𤒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2448F
U+24490 (148624) 𤒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24490
U+24491 (148625) 𤒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24491
U+24492 (148626) 𤒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24492
U+24493 (148627) 𤒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24493
U+24494 (148628) 𤒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24494
U+24495 (148629) 𤒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24495
U+24496 (148630) 𤒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24496
U+24497 (148631) 𤒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24497
U+24498 (148632) 𤒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24498
U+24499 (148633) 𤒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24499
U+2449A (148634) 𤒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2449A
U+2449B (148635) 𤒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2449B
U+2449C (148636) 𤒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2449C
U+2449D (148637) 𤒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2449D
U+2449E (148638) 𤒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2449E
U+2449F (148639) 𤒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2449F
U+244A0 (148640) 𤒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A0
U+244A1 (148641) 𤒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A1
U+244A2 (148642) 𤒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A2
U+244A3 (148643) 𤒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A3
U+244A4 (148644) 𤒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A4
U+244A5 (148645) 𤒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A5
U+244A6 (148646) 𤒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A6
U+244A7 (148647) 𤒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A7
U+244A8 (148648) 𤒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A8
U+244A9 (148649) 𤒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244A9
U+244AA (148650) 𤒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244AA
U+244AB (148651) 𤒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244AB
U+244AC (148652) 𤒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244AC
U+244AD (148653) 𤒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244AD
U+244AE (148654) 𤒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244AE
U+244AF (148655) 𤒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244AF
U+244B0 (148656) 𤒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B0
U+244B1 (148657) 𤒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B1
U+244B2 (148658) 𤒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B2
U+244B3 (148659) 𤒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B3
U+244B4 (148660) 𤒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B4
U+244B5 (148661) 𤒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B5
U+244B6 (148662) 𤒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B6
U+244B7 (148663) 𤒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B7
U+244B8 (148664) 𤒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B8
U+244B9 (148665) 𤒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244B9
U+244BA (148666) 𤒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244BA
U+244BB (148667) 𤒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244BB
U+244BC (148668) 𤒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244BC
U+244BD (148669) 𤒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244BD
U+244BE (148670) 𤒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244BE
U+244BF (148671) 𤒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244BF
U+244C0 (148672) 𤓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C0
U+244C1 (148673) 𤓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C1
U+244C2 (148674) 𤓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C2
U+244C3 (148675) 𤓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C3
U+244C4 (148676) 𤓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C4
U+244C5 (148677) 𤓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C5
U+244C6 (148678) 𤓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C6
U+244C7 (148679) 𤓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C7
U+244C8 (148680) 𤓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C8
U+244C9 (148681) 𤓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244C9
U+244CA (148682) 𤓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244CA
U+244CB (148683) 𤓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244CB
U+244CC (148684) 𤓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244CC
U+244CD (148685) 𤓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244CD
U+244CE (148686) 𤓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244CE
U+244CF (148687) 𤓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244CF
U+244D0 (148688) 𤓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D0
U+244D1 (148689) 𤓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D1
U+244D2 (148690) 𤓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D2
U+244D3 (148691) 𤓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D3
U+244D4 (148692) 𤓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D4
U+244D5 (148693) 𤓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D5
U+244D6 (148694) 𤓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D6
U+244D7 (148695) 𤓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D7
U+244D8 (148696) 𤓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D8
U+244D9 (148697) 𤓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244D9
U+244DA (148698) 𤓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244DA
U+244DB (148699) 𤓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244DB
U+244DC (148700) 𤓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244DC
U+244DD (148701) 𤓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244DD
U+244DE (148702) 𤓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244DE
U+244DF (148703) 𤓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244DF
U+244E0 (148704) 𤓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E0
U+244E1 (148705) 𤓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E1
U+244E2 (148706) 𤓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E2
U+244E3 (148707) 𤓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E3
U+244E4 (148708) 𤓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E4
U+244E5 (148709) 𤓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E5
U+244E6 (148710) 𤓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E6
U+244E7 (148711) 𤓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E7
U+244E8 (148712) 𤓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E8
U+244E9 (148713) 𤓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244E9
U+244EA (148714) 𤓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244EA
U+244EB (148715) 𤓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244EB
U+244EC (148716) 𤓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244EC
U+244ED (148717) 𤓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244ED
U+244EE (148718) 𤓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244EE
U+244EF (148719) 𤓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244EF
U+244F0 (148720) 𤓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F0
U+244F1 (148721) 𤓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F1
U+244F2 (148722) 𤓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F2
U+244F3 (148723) 𤓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F3
U+244F4 (148724) 𤓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F4
U+244F5 (148725) 𤓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F5
U+244F6 (148726) 𤓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F6
U+244F7 (148727) 𤓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F7
U+244F8 (148728) 𤓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F8
U+244F9 (148729) 𤓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244F9
U+244FA (148730) 𤓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244FA
U+244FB (148731) 𤓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244FB
U+244FC (148732) 𤓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244FC
U+244FD (148733) 𤓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244FD
U+244FE (148734) 𤓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244FE
U+244FF (148735) 𤓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-244FF
U+24500 (148736) 𤔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24500
U+24501 (148737) 𤔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24501
U+24502 (148738) 𤔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24502
U+24503 (148739) 𤔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24503
U+24504 (148740) 𤔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24504
U+24505 (148741) 𤔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24505
U+24506 (148742) 𤔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24506
U+24507 (148743) 𤔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24507
U+24508 (148744) 𤔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24508
U+24509 (148745) 𤔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24509
U+2450A (148746) 𤔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2450A
U+2450B (148747) 𤔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2450B
U+2450C (148748) 𤔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2450C
U+2450D (148749) 𤔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2450D
U+2450E (148750) 𤔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2450E
U+2450F (148751) 𤔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2450F
U+24510 (148752) 𤔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24510
U+24511 (148753) 𤔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24511
U+24512 (148754) 𤔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24512
U+24513 (148755) 𤔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24513
U+24514 (148756) 𤔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24514
U+24515 (148757) 𤔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24515
U+24516 (148758) 𤔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24516
U+24517 (148759) 𤔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24517
U+24518 (148760) 𤔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24518
U+24519 (148761) 𤔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24519
U+2451A (148762) 𤔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2451A
U+2451B (148763) 𤔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2451B
U+2451C (148764) 𤔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2451C
U+2451D (148765) 𤔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2451D
U+2451E (148766) 𤔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2451E
U+2451F (148767) 𤔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2451F
U+24520 (148768) 𤔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24520
U+24521 (148769) 𤔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24521
U+24522 (148770) 𤔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24522
U+24523 (148771) 𤔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24523
U+24524 (148772) 𤔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24524
U+24525 (148773) 𤔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24525
U+24526 (148774) 𤔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24526
U+24527 (148775) 𤔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24527
U+24528 (148776) 𤔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24528
U+24529 (148777) 𤔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24529
U+2452A (148778) 𤔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2452A
U+2452B (148779) 𤔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2452B
U+2452C (148780) 𤔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2452C
U+2452D (148781) 𤔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2452D
U+2452E (148782) 𤔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2452E
U+2452F (148783) 𤔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2452F
U+24530 (148784) 𤔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24530
U+24531 (148785) 𤔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24531
U+24532 (148786) 𤔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24532
U+24533 (148787) 𤔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24533
U+24534 (148788) 𤔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24534
U+24535 (148789) 𤔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24535
U+24536 (148790) 𤔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24536
U+24537 (148791) 𤔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24537
U+24538 (148792) 𤔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24538
U+24539 (148793) 𤔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24539
U+2453A (148794) 𤔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2453A
U+2453B (148795) 𤔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2453B
U+2453C (148796) 𤔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2453C
U+2453D (148797) 𤔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2453D
U+2453E (148798) 𤔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2453E
U+2453F (148799) 𤔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2453F
U+24540 (148800) 𤕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24540
U+24541 (148801) 𤕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24541
U+24542 (148802) 𤕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24542
U+24543 (148803) 𤕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24543
U+24544 (148804) 𤕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24544
U+24545 (148805) 𤕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24545
U+24546 (148806) 𤕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24546
U+24547 (148807) 𤕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24547
U+24548 (148808) 𤕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24548
U+24549 (148809) 𤕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24549
U+2454A (148810) 𤕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2454A
U+2454B (148811) 𤕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2454B
U+2454C (148812) 𤕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2454C
U+2454D (148813) 𤕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2454D
U+2454E (148814) 𤕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2454E
U+2454F (148815) 𤕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2454F
U+24550 (148816) 𤕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24550
U+24551 (148817) 𤕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24551
U+24552 (148818) 𤕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24552
U+24553 (148819) 𤕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24553
U+24554 (148820) 𤕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24554
U+24555 (148821) 𤕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24555
U+24556 (148822) 𤕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24556
U+24557 (148823) 𤕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24557
U+24558 (148824) 𤕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24558
U+24559 (148825) 𤕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24559
U+2455A (148826) 𤕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2455A
U+2455B (148827) 𤕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2455B
U+2455C (148828) 𤕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2455C
U+2455D (148829) 𤕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2455D
U+2455E (148830) 𤕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2455E
U+2455F (148831) 𤕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2455F
U+24560 (148832) 𤕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24560
U+24561 (148833) 𤕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24561
U+24562 (148834) 𤕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24562
U+24563 (148835) 𤕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24563
U+24564 (148836) 𤕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24564
U+24565 (148837) 𤕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24565
U+24566 (148838) 𤕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24566
U+24567 (148839) 𤕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24567
U+24568 (148840) 𤕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24568
U+24569 (148841) 𤕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24569
U+2456A (148842) 𤕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2456A
U+2456B (148843) 𤕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2456B
U+2456C (148844) 𤕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2456C
U+2456D (148845) 𤕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2456D
U+2456E (148846) 𤕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2456E
U+2456F (148847) 𤕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2456F
U+24570 (148848) 𤕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24570
U+24571 (148849) 𤕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24571
U+24572 (148850) 𤕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24572
U+24573 (148851) 𤕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24573
U+24574 (148852) 𤕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24574
U+24575 (148853) 𤕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24575
U+24576 (148854) 𤕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24576
U+24577 (148855) 𤕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24577
U+24578 (148856) 𤕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24578
U+24579 (148857) 𤕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24579
U+2457A (148858) 𤕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2457A
U+2457B (148859) 𤕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2457B
U+2457C (148860) 𤕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2457C
U+2457D (148861) 𤕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2457D
U+2457E (148862) 𤕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2457E
U+2457F (148863) 𤕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2457F
U+24580 (148864) 𤖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24580
U+24581 (148865) 𤖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24581
U+24582 (148866) 𤖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24582
U+24583 (148867) 𤖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24583
U+24584 (148868) 𤖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24584
U+24585 (148869) 𤖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24585
U+24586 (148870) 𤖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24586
U+24587 (148871) 𤖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24587
U+24588 (148872) 𤖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24588
U+24589 (148873) 𤖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24589
U+2458A (148874) 𤖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2458A
U+2458B (148875) 𤖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2458B
U+2458C (148876) 𤖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2458C
U+2458D (148877) 𤖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2458D
U+2458E (148878) 𤖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2458E
U+2458F (148879) 𤖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2458F
U+24590 (148880) 𤖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24590
U+24591 (148881) 𤖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24591
U+24592 (148882) 𤖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24592
U+24593 (148883) 𤖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24593
U+24594 (148884) 𤖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24594
U+24595 (148885) 𤖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24595
U+24596 (148886) 𤖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24596
U+24597 (148887) 𤖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24597
U+24598 (148888) 𤖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24598
U+24599 (148889) 𤖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24599
U+2459A (148890) 𤖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2459A
U+2459B (148891) 𤖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2459B
U+2459C (148892) 𤖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2459C
U+2459D (148893) 𤖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2459D
U+2459E (148894) 𤖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2459E
U+2459F (148895) 𤖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2459F
U+245A0 (148896) 𤖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A0
U+245A1 (148897) 𤖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A1
U+245A2 (148898) 𤖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A2
U+245A3 (148899) 𤖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A3
U+245A4 (148900) 𤖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A4
U+245A5 (148901) 𤖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A5
U+245A6 (148902) 𤖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A6
U+245A7 (148903) 𤖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A7
U+245A8 (148904) 𤖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A8
U+245A9 (148905) 𤖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245A9
U+245AA (148906) 𤖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245AA
U+245AB (148907) 𤖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245AB
U+245AC (148908) 𤖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245AC
U+245AD (148909) 𤖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245AD
U+245AE (148910) 𤖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245AE
U+245AF (148911) 𤖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245AF
U+245B0 (148912) 𤖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B0
U+245B1 (148913) 𤖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B1
U+245B2 (148914) 𤖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B2
U+245B3 (148915) 𤖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B3
U+245B4 (148916) 𤖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B4
U+245B5 (148917) 𤖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B5
U+245B6 (148918) 𤖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B6
U+245B7 (148919) 𤖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B7
U+245B8 (148920) 𤖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B8
U+245B9 (148921) 𤖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245B9
U+245BA (148922) 𤖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245BA
U+245BB (148923) 𤖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245BB
U+245BC (148924) 𤖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245BC
U+245BD (148925) 𤖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245BD
U+245BE (148926) 𤖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245BE
U+245BF (148927) 𤖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245BF
U+245C0 (148928) 𤗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C0
U+245C1 (148929) 𤗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C1
U+245C2 (148930) 𤗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C2
U+245C3 (148931) 𤗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C3
U+245C4 (148932) 𤗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C4
U+245C5 (148933) 𤗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C5
U+245C6 (148934) 𤗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C6
U+245C7 (148935) 𤗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C7
U+245C8 (148936) 𤗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C8
U+245C9 (148937) 𤗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245C9
U+245CA (148938) 𤗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245CA
U+245CB (148939) 𤗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245CB
U+245CC (148940) 𤗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245CC
U+245CD (148941) 𤗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245CD
U+245CE (148942) 𤗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245CE
U+245CF (148943) 𤗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245CF
U+245D0 (148944) 𤗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D0
U+245D1 (148945) 𤗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D1
U+245D2 (148946) 𤗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D2
U+245D3 (148947) 𤗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D3
U+245D4 (148948) 𤗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D4
U+245D5 (148949) 𤗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D5
U+245D6 (148950) 𤗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D6
U+245D7 (148951) 𤗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D7
U+245D8 (148952) 𤗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D8
U+245D9 (148953) 𤗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245D9
U+245DA (148954) 𤗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245DA
U+245DB (148955) 𤗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245DB
U+245DC (148956) 𤗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245DC
U+245DD (148957) 𤗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245DD
U+245DE (148958) 𤗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245DE
U+245DF (148959) 𤗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245DF
U+245E0 (148960) 𤗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E0
U+245E1 (148961) 𤗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E1
U+245E2 (148962) 𤗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E2
U+245E3 (148963) 𤗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E3
U+245E4 (148964) 𤗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E4
U+245E5 (148965) 𤗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E5
U+245E6 (148966) 𤗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E6
U+245E7 (148967) 𤗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E7
U+245E8 (148968) 𤗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E8
U+245E9 (148969) 𤗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245E9
U+245EA (148970) 𤗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245EA
U+245EB (148971) 𤗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245EB
U+245EC (148972) 𤗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245EC
U+245ED (148973) 𤗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245ED
U+245EE (148974) 𤗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245EE
U+245EF (148975) 𤗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245EF
U+245F0 (148976) 𤗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F0
U+245F1 (148977) 𤗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F1
U+245F2 (148978) 𤗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F2
U+245F3 (148979) 𤗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F3
U+245F4 (148980) 𤗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F4
U+245F5 (148981) 𤗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F5
U+245F6 (148982) 𤗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F6
U+245F7 (148983) 𤗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F7
U+245F8 (148984) 𤗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F8
U+245F9 (148985) 𤗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245F9
U+245FA (148986) 𤗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245FA
U+245FB (148987) 𤗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245FB
U+245FC (148988) 𤗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245FC
U+245FD (148989) 𤗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245FD
U+245FE (148990) 𤗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245FE
U+245FF (148991) 𤗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-245FF
U+24600 (148992) 𤘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24600
U+24601 (148993) 𤘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24601
U+24602 (148994) 𤘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24602
U+24603 (148995) 𤘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24603
U+24604 (148996) 𤘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24604
U+24605 (148997) 𤘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24605
U+24606 (148998) 𤘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24606
U+24607 (148999) 𤘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24607
U+24608 (149000) 𤘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24608
U+24609 (149001) 𤘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24609
U+2460A (149002) 𤘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2460A
U+2460B (149003) 𤘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2460B
U+2460C (149004) 𤘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2460C
U+2460D (149005) 𤘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2460D
U+2460E (149006) 𤘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2460E
U+2460F (149007) 𤘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2460F
U+24610 (149008) 𤘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24610
U+24611 (149009) 𤘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24611
U+24612 (149010) 𤘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24612
U+24613 (149011) 𤘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24613
U+24614 (149012) 𤘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24614
U+24615 (149013) 𤘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24615
U+24616 (149014) 𤘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24616
U+24617 (149015) 𤘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24617
U+24618 (149016) 𤘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24618
U+24619 (149017) 𤘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24619
U+2461A (149018) 𤘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2461A
U+2461B (149019) 𤘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2461B
U+2461C (149020) 𤘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2461C
U+2461D (149021) 𤘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2461D
U+2461E (149022) 𤘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2461E
U+2461F (149023) 𤘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2461F
U+24620 (149024) 𤘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24620
U+24621 (149025) 𤘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24621
U+24622 (149026) 𤘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24622
U+24623 (149027) 𤘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24623
U+24624 (149028) 𤘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24624
U+24625 (149029) 𤘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24625
U+24626 (149030) 𤘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24626
U+24627 (149031) 𤘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24627
U+24628 (149032) 𤘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24628
U+24629 (149033) 𤘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24629
U+2462A (149034) 𤘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2462A
U+2462B (149035) 𤘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2462B
U+2462C (149036) 𤘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2462C
U+2462D (149037) 𤘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2462D
U+2462E (149038) 𤘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2462E
U+2462F (149039) 𤘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2462F
U+24630 (149040) 𤘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24630
U+24631 (149041) 𤘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24631
U+24632 (149042) 𤘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24632
U+24633 (149043) 𤘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24633
U+24634 (149044) 𤘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24634
U+24635 (149045) 𤘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24635
U+24636 (149046) 𤘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24636
U+24637 (149047) 𤘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24637
U+24638 (149048) 𤘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24638
U+24639 (149049) 𤘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24639
U+2463A (149050) 𤘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2463A
U+2463B (149051) 𤘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2463B
U+2463C (149052) 𤘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2463C
U+2463D (149053) 𤘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2463D
U+2463E (149054) 𤘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2463E
U+2463F (149055) 𤘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2463F
U+24640 (149056) 𤙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24640
U+24641 (149057) 𤙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24641
U+24642 (149058) 𤙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24642
U+24643 (149059) 𤙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24643
U+24644 (149060) 𤙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24644
U+24645 (149061) 𤙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24645
U+24646 (149062) 𤙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24646
U+24647 (149063) 𤙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24647
U+24648 (149064) 𤙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24648
U+24649 (149065) 𤙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24649
U+2464A (149066) 𤙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2464A
U+2464B (149067) 𤙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2464B
U+2464C (149068) 𤙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2464C
U+2464D (149069) 𤙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2464D
U+2464E (149070) 𤙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2464E
U+2464F (149071) 𤙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2464F
U+24650 (149072) 𤙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24650
U+24651 (149073) 𤙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24651
U+24652 (149074) 𤙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24652
U+24653 (149075) 𤙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24653
U+24654 (149076) 𤙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24654
U+24655 (149077) 𤙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24655
U+24656 (149078) 𤙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24656
U+24657 (149079) 𤙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24657
U+24658 (149080) 𤙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24658
U+24659 (149081) 𤙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24659
U+2465A (149082) 𤙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2465A
U+2465B (149083) 𤙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2465B
U+2465C (149084) 𤙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2465C
U+2465D (149085) 𤙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2465D
U+2465E (149086) 𤙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2465E
U+2465F (149087) 𤙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2465F
U+24660 (149088) 𤙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24660
U+24661 (149089) 𤙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24661
U+24662 (149090) 𤙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24662
U+24663 (149091) 𤙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24663
U+24664 (149092) 𤙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24664
U+24665 (149093) 𤙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24665
U+24666 (149094) 𤙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24666
U+24667 (149095) 𤙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24667
U+24668 (149096) 𤙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24668
U+24669 (149097) 𤙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24669
U+2466A (149098) 𤙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2466A
U+2466B (149099) 𤙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2466B
U+2466C (149100) 𤙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2466C
U+2466D (149101) 𤙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2466D
U+2466E (149102) 𤙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2466E
U+2466F (149103) 𤙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2466F
U+24670 (149104) 𤙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24670
U+24671 (149105) 𤙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24671
U+24672 (149106) 𤙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24672
U+24673 (149107) 𤙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24673
U+24674 (149108) 𤙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24674
U+24675 (149109) 𤙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24675
U+24676 (149110) 𤙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24676
U+24677 (149111) 𤙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24677
U+24678 (149112) 𤙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24678
U+24679 (149113) 𤙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24679
U+2467A (149114) 𤙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2467A
U+2467B (149115) 𤙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2467B
U+2467C (149116) 𤙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2467C
U+2467D (149117) 𤙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2467D
U+2467E (149118) 𤙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2467E
U+2467F (149119) 𤙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2467F
U+24680 (149120) 𤚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24680
U+24681 (149121) 𤚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24681
U+24682 (149122) 𤚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24682
U+24683 (149123) 𤚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24683
U+24684 (149124) 𤚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24684
U+24685 (149125) 𤚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24685
U+24686 (149126) 𤚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24686
U+24687 (149127) 𤚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24687
U+24688 (149128) 𤚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24688
U+24689 (149129) 𤚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24689
U+2468A (149130) 𤚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2468A
U+2468B (149131) 𤚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2468B
U+2468C (149132) 𤚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2468C
U+2468D (149133) 𤚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2468D
U+2468E (149134) 𤚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2468E
U+2468F (149135) 𤚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2468F
U+24690 (149136) 𤚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24690
U+24691 (149137) 𤚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24691
U+24692 (149138) 𤚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24692
U+24693 (149139) 𤚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24693
U+24694 (149140) 𤚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24694
U+24695 (149141) 𤚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24695
U+24696 (149142) 𤚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24696
U+24697 (149143) 𤚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24697
U+24698 (149144) 𤚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24698
U+24699 (149145) 𤚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24699
U+2469A (149146) 𤚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2469A
U+2469B (149147) 𤚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2469B
U+2469C (149148) 𤚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2469C
U+2469D (149149) 𤚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2469D
U+2469E (149150) 𤚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2469E
U+2469F (149151) 𤚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2469F
U+246A0 (149152) 𤚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A0
U+246A1 (149153) 𤚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A1
U+246A2 (149154) 𤚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A2
U+246A3 (149155) 𤚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A3
U+246A4 (149156) 𤚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A4
U+246A5 (149157) 𤚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A5
U+246A6 (149158) 𤚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A6
U+246A7 (149159) 𤚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A7
U+246A8 (149160) 𤚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A8
U+246A9 (149161) 𤚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246A9
U+246AA (149162) 𤚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246AA
U+246AB (149163) 𤚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246AB
U+246AC (149164) 𤚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246AC
U+246AD (149165) 𤚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246AD
U+246AE (149166) 𤚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246AE
U+246AF (149167) 𤚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246AF
U+246B0 (149168) 𤚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B0
U+246B1 (149169) 𤚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B1
U+246B2 (149170) 𤚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B2
U+246B3 (149171) 𤚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B3
U+246B4 (149172) 𤚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B4
U+246B5 (149173) 𤚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B5
U+246B6 (149174) 𤚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B6
U+246B7 (149175) 𤚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B7
U+246B8 (149176) 𤚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B8
U+246B9 (149177) 𤚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246B9
U+246BA (149178) 𤚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246BA
U+246BB (149179) 𤚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246BB
U+246BC (149180) 𤚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246BC
U+246BD (149181) 𤚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246BD
U+246BE (149182) 𤚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246BE
U+246BF (149183) 𤚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246BF
U+246C0 (149184) 𤛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C0
U+246C1 (149185) 𤛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C1
U+246C2 (149186) 𤛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C2
U+246C3 (149187) 𤛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C3
U+246C4 (149188) 𤛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C4
U+246C5 (149189) 𤛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C5
U+246C6 (149190) 𤛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C6
U+246C7 (149191) 𤛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C7
U+246C8 (149192) 𤛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C8
U+246C9 (149193) 𤛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246C9
U+246CA (149194) 𤛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246CA
U+246CB (149195) 𤛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246CB
U+246CC (149196) 𤛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246CC
U+246CD (149197) 𤛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246CD
U+246CE (149198) 𤛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246CE
U+246CF (149199) 𤛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246CF
U+246D0 (149200) 𤛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D0
U+246D1 (149201) 𤛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D1
U+246D2 (149202) 𤛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D2
U+246D3 (149203) 𤛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D3
U+246D4 (149204) 𤛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D4
U+246D5 (149205) 𤛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D5
U+246D6 (149206) 𤛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D6
U+246D7 (149207) 𤛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D7
U+246D8 (149208) 𤛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D8
U+246D9 (149209) 𤛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246D9
U+246DA (149210) 𤛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246DA
U+246DB (149211) 𤛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246DB
U+246DC (149212) 𤛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246DC
U+246DD (149213) 𤛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246DD
U+246DE (149214) 𤛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246DE
U+246DF (149215) 𤛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246DF
U+246E0 (149216) 𤛠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E0
U+246E1 (149217) 𤛡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E1
U+246E2 (149218) 𤛢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E2
U+246E3 (149219) 𤛣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E3
U+246E4 (149220) 𤛤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E4
U+246E5 (149221) 𤛥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E5
U+246E6 (149222) 𤛦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E6
U+246E7 (149223) 𤛧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E7
U+246E8 (149224) 𤛨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E8
U+246E9 (149225) 𤛩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246E9
U+246EA (149226) 𤛪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246EA
U+246EB (149227) 𤛫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246EB
U+246EC (149228) 𤛬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246EC
U+246ED (149229) 𤛭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246ED
U+246EE (149230) 𤛮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246EE
U+246EF (149231) 𤛯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246EF
U+246F0 (149232) 𤛰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F0
U+246F1 (149233) 𤛱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F1
U+246F2 (149234) 𤛲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F2
U+246F3 (149235) 𤛳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F3
U+246F4 (149236) 𤛴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F4
U+246F5 (149237) 𤛵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F5
U+246F6 (149238) 𤛶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F6
U+246F7 (149239) 𤛷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F7
U+246F8 (149240) 𤛸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F8
U+246F9 (149241) 𤛹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246F9
U+246FA (149242) 𤛺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246FA
U+246FB (149243) 𤛻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246FB
U+246FC (149244) 𤛼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246FC
U+246FD (149245) 𤛽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246FD
U+246FE (149246) 𤛾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246FE
U+246FF (149247) 𤛿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-246FF
U+24700 (149248) 𤜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24700
U+24701 (149249) 𤜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24701
U+24702 (149250) 𤜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24702
U+24703 (149251) 𤜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24703
U+24704 (149252) 𤜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24704
U+24705 (149253) 𤜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24705
U+24706 (149254) 𤜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24706
U+24707 (149255) 𤜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24707
U+24708 (149256) 𤜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24708
U+24709 (149257) 𤜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24709
U+2470A (149258) 𤜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2470A
U+2470B (149259) 𤜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2470B
U+2470C (149260) 𤜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2470C
U+2470D (149261) 𤜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2470D
U+2470E (149262) 𤜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2470E
U+2470F (149263) 𤜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2470F
U+24710 (149264) 𤜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24710
U+24711 (149265) 𤜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24711
U+24712 (149266) 𤜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24712
U+24713 (149267) 𤜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24713
U+24714 (149268) 𤜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24714
U+24715 (149269) 𤜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24715
U+24716 (149270) 𤜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24716
U+24717 (149271) 𤜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24717
U+24718 (149272) 𤜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24718
U+24719 (149273) 𤜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24719
U+2471A (149274) 𤜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2471A
U+2471B (149275) 𤜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2471B
U+2471C (149276) 𤜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2471C
U+2471D (149277) 𤜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2471D
U+2471E (149278) 𤜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2471E
U+2471F (149279) 𤜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2471F
U+24720 (149280) 𤜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24720
U+24721 (149281) 𤜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24721
U+24722 (149282) 𤜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24722
U+24723 (149283) 𤜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24723
U+24724 (149284) 𤜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24724
U+24725 (149285) 𤜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24725
U+24726 (149286) 𤜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24726
U+24727 (149287) 𤜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24727
U+24728 (149288) 𤜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24728
U+24729 (149289) 𤜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24729
U+2472A (149290) 𤜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2472A
U+2472B (149291) 𤜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2472B
U+2472C (149292) 𤜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2472C
U+2472D (149293) 𤜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2472D
U+2472E (149294) 𤜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2472E
U+2472F (149295) 𤜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2472F
U+24730 (149296) 𤜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24730
U+24731 (149297) 𤜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24731
U+24732 (149298) 𤜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24732
U+24733 (149299) 𤜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24733
U+24734 (149300) 𤜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24734
U+24735 (149301) 𤜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24735
U+24736 (149302) 𤜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24736
U+24737 (149303) 𤜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24737
U+24738 (149304) 𤜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24738
U+24739 (149305) 𤜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24739
U+2473A (149306) 𤜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2473A
U+2473B (149307) 𤜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2473B
U+2473C (149308) 𤜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2473C
U+2473D (149309) 𤜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2473D
U+2473E (149310) 𤜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2473E
U+2473F (149311) 𤜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2473F
U+24740 (149312) 𤝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24740
U+24741 (149313) 𤝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24741
U+24742 (149314) 𤝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24742
U+24743 (149315) 𤝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24743
U+24744 (149316) 𤝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24744
U+24745 (149317) 𤝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24745
U+24746 (149318) 𤝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24746
U+24747 (149319) 𤝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24747
U+24748 (149320) 𤝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24748
U+24749 (149321) 𤝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24749
U+2474A (149322) 𤝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2474A
U+2474B (149323) 𤝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2474B
U+2474C (149324) 𤝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2474C
U+2474D (149325) 𤝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2474D
U+2474E (149326) 𤝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2474E
U+2474F (149327) 𤝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2474F
U+24750 (149328) 𤝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24750
U+24751 (149329) 𤝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24751
U+24752 (149330) 𤝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24752
U+24753 (149331) 𤝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24753
U+24754 (149332) 𤝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24754
U+24755 (149333) 𤝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24755
U+24756 (149334) 𤝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24756
U+24757 (149335) 𤝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24757
U+24758 (149336) 𤝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24758
U+24759 (149337) 𤝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24759
U+2475A (149338) 𤝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2475A
U+2475B (149339) 𤝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2475B
U+2475C (149340) 𤝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2475C
U+2475D (149341) 𤝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2475D
U+2475E (149342) 𤝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2475E
U+2475F (149343) 𤝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2475F
U+24760 (149344) 𤝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24760
U+24761 (149345) 𤝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24761
U+24762 (149346) 𤝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24762
U+24763 (149347) 𤝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24763
U+24764 (149348) 𤝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24764
U+24765 (149349) 𤝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24765
U+24766 (149350) 𤝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24766
U+24767 (149351) 𤝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24767
U+24768 (149352) 𤝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24768
U+24769 (149353) 𤝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24769
U+2476A (149354) 𤝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2476A
U+2476B (149355) 𤝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2476B
U+2476C (149356) 𤝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2476C
U+2476D (149357) 𤝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2476D
U+2476E (149358) 𤝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2476E
U+2476F (149359) 𤝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2476F
U+24770 (149360) 𤝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24770
U+24771 (149361) 𤝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24771
U+24772 (149362) 𤝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24772
U+24773 (149363) 𤝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24773
U+24774 (149364) 𤝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24774
U+24775 (149365) 𤝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24775
U+24776 (149366) 𤝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24776
U+24777 (149367) 𤝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24777
U+24778 (149368) 𤝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24778
U+24779 (149369) 𤝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24779
U+2477A (149370) 𤝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2477A
U+2477B (149371) 𤝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2477B
U+2477C (149372) 𤝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2477C
U+2477D (149373) 𤝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2477D
U+2477E (149374) 𤝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2477E
U+2477F (149375) 𤝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2477F
U+24780 (149376) 𤞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24780
U+24781 (149377) 𤞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24781
U+24782 (149378) 𤞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24782
U+24783 (149379) 𤞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24783
U+24784 (149380) 𤞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24784
U+24785 (149381) 𤞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24785
U+24786 (149382) 𤞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24786
U+24787 (149383) 𤞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24787
U+24788 (149384) 𤞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24788
U+24789 (149385) 𤞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24789
U+2478A (149386) 𤞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2478A
U+2478B (149387) 𤞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2478B
U+2478C (149388) 𤞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2478C
U+2478D (149389) 𤞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2478D
U+2478E (149390) 𤞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2478E
U+2478F (149391) 𤞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2478F
U+24790 (149392) 𤞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24790
U+24791 (149393) 𤞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24791
U+24792 (149394) 𤞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24792
U+24793 (149395) 𤞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24793
U+24794 (149396) 𤞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24794
U+24795 (149397) 𤞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24795
U+24796 (149398) 𤞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24796
U+24797 (149399) 𤞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24797
U+24798 (149400) 𤞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24798
U+24799 (149401) 𤞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24799
U+2479A (149402) 𤞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2479A
U+2479B (149403) 𤞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2479B
U+2479C (149404) 𤞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2479C
U+2479D (149405) 𤞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2479D
U+2479E (149406) 𤞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2479E
U+2479F (149407) 𤞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2479F
U+247A0 (149408) 𤞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A0
U+247A1 (149409) 𤞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A1
U+247A2 (149410) 𤞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A2
U+247A3 (149411) 𤞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A3
U+247A4 (149412) 𤞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A4
U+247A5 (149413) 𤞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A5
U+247A6 (149414) 𤞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A6
U+247A7 (149415) 𤞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A7
U+247A8 (149416) 𤞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A8
U+247A9 (149417) 𤞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247A9
U+247AA (149418) 𤞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247AA
U+247AB (149419) 𤞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247AB
U+247AC (149420) 𤞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247AC
U+247AD (149421) 𤞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247AD
U+247AE (149422) 𤞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247AE
U+247AF (149423) 𤞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247AF
U+247B0 (149424) 𤞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B0
U+247B1 (149425) 𤞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B1
U+247B2 (149426) 𤞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B2
U+247B3 (149427) 𤞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B3
U+247B4 (149428) 𤞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B4
U+247B5 (149429) 𤞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B5
U+247B6 (149430) 𤞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B6
U+247B7 (149431) 𤞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B7
U+247B8 (149432) 𤞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B8
U+247B9 (149433) 𤞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247B9
U+247BA (149434) 𤞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247BA
U+247BB (149435) 𤞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247BB
U+247BC (149436) 𤞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247BC
U+247BD (149437) 𤞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247BD
U+247BE (149438) 𤞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247BE
U+247BF (149439) 𤞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247BF
U+247C0 (149440) 𤟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C0
U+247C1 (149441) 𤟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C1
U+247C2 (149442) 𤟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C2
U+247C3 (149443) 𤟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C3
U+247C4 (149444) 𤟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C4
U+247C5 (149445) 𤟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C5
U+247C6 (149446) 𤟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C6
U+247C7 (149447) 𤟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C7
U+247C8 (149448) 𤟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C8
U+247C9 (149449) 𤟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247C9
U+247CA (149450) 𤟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247CA
U+247CB (149451) 𤟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247CB
U+247CC (149452) 𤟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247CC
U+247CD (149453) 𤟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247CD
U+247CE (149454) 𤟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247CE
U+247CF (149455) 𤟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247CF
U+247D0 (149456) 𤟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D0
U+247D1 (149457) 𤟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D1
U+247D2 (149458) 𤟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D2
U+247D3 (149459) 𤟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D3
U+247D4 (149460) 𤟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D4
U+247D5 (149461) 𤟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D5
U+247D6 (149462) 𤟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D6
U+247D7 (149463) 𤟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D7
U+247D8 (149464) 𤟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D8
U+247D9 (149465) 𤟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247D9
U+247DA (149466) 𤟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247DA
U+247DB (149467) 𤟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247DB
U+247DC (149468) 𤟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247DC
U+247DD (149469) 𤟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247DD
U+247DE (149470) 𤟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247DE
U+247DF (149471) 𤟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247DF
U+247E0 (149472) 𤟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E0
U+247E1 (149473) 𤟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E1
U+247E2 (149474) 𤟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E2
U+247E3 (149475) 𤟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E3
U+247E4 (149476) 𤟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E4
U+247E5 (149477) 𤟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E5
U+247E6 (149478) 𤟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E6
U+247E7 (149479) 𤟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E7
U+247E8 (149480) 𤟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E8
U+247E9 (149481) 𤟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247E9
U+247EA (149482) 𤟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247EA
U+247EB (149483) 𤟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247EB
U+247EC (149484) 𤟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247EC
U+247ED (149485) 𤟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247ED
U+247EE (149486) 𤟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247EE
U+247EF (149487) 𤟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247EF
U+247F0 (149488) 𤟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F0
U+247F1 (149489) 𤟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F1
U+247F2 (149490) 𤟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F2
U+247F3 (149491) 𤟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F3
U+247F4 (149492) 𤟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F4
U+247F5 (149493) 𤟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F5
U+247F6 (149494) 𤟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F6
U+247F7 (149495) 𤟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F7
U+247F8 (149496) 𤟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F8
U+247F9 (149497) 𤟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247F9
U+247FA (149498) 𤟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247FA
U+247FB (149499) 𤟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247FB
U+247FC (149500) 𤟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247FC
U+247FD (149501) 𤟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247FD
U+247FE (149502) 𤟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247FE
U+247FF (149503) 𤟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-247FF