เปิดเมนูหลัก

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ฟอง สะ - บู่ แตก

คำนามแก้ไข

ฟองสบู่แตก

  1. ปรากฏการณ์ที่ราคาของอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบฟองสบู่ เพราะการเก็งกำไร เมื่อไม่สัมพันธ์กับความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจแท้จริงก็อยู่ต่อไปไม่ได้ เปรียบเสมือนฟองสบู่แตก