ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พบ-ปะ

คำกริยาแก้ไข

พบปะ

[1] พบด้วยความสนิทสนมคุ้นเคย