ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: ฝ่าย สะ เหฺนอ
  • จำนวนพยางค์: 3

คำนาม แก้ไข

ฝ่ายเสนอ

  1. ฝ่ายที่แสดงความเห็นให้ฝ่ายค้านโต้แย้งตามญัตติในการโต้วาที

คำตรงข้าม แก้ไข

  1. ฝ่ายค้าน