ผู้ใช้:Octahedron80/รู้ไหมว่า

แม่แบบ:รู้ไหมว่า

Aแก้ไข

แม่น้ำ [แม่-น้าม] /mɛː˥˩.naːm˦˥/

Bแก้ไข

คำ [] //

 • ที่มา : ...
 • คำนาม :
  • ...
 • ภาษาอื่น :
  • อังกฤษ : [[]]
  • ฝรั่งเศส : [[]]
  • เยอรมัน : [[]]
  • อิตาลี : [[]]
  • สเปน : [[]]
  • โปรตุเกส : [[]]
  • รัสเซีย : [[]]
  • อาหรับ : [[]]
  • เปอร์เซีย : [[]]
  • ฮินดี : [[]]
  • จีนกลาง : [[]]
  • ญี่ปุ่น : [[]]
  • เกาหลี : [[]]
  • พม่า : [[]]
  • ลาว : [[]]
  • เขมร : [[]]
  • เวียดนาม : [[]]

Cแก้ไข

คำ [] //

 • ที่มา : ...
 • คำนาม :
  • ...
 • ภาษาอื่น :
  • อังกฤษ : [[]]
  • ฝรั่งเศส : [[]]
  • เยอรมัน : [[]]
  • อิตาลี : [[]]
  • สเปน : [[]]
  • โปรตุเกส : [[]]
  • รัสเซีย : [[]]
  • อาหรับ : [[]]
  • เปอร์เซีย : [[]]
  • ฮินดี : [[]]
  • จีนกลาง : [[]]
  • ญี่ปุ่น : [[]]
  • เกาหลี : [[]]
  • พม่า : [[]]
  • ลาว : [[]]
  • เขมร : [[]]
  • เวียดนาม : [[]]

Dแก้ไข

คำ [] //

 • ที่มา : ...
 • คำนาม :
  • ...
 • ภาษาอื่น :
  • อังกฤษ : [[]]
  • ฝรั่งเศส : [[]]
  • เยอรมัน : [[]]
  • อิตาลี : [[]]
  • สเปน : [[]]
  • โปรตุเกส : [[]]
  • รัสเซีย : [[]]
  • อาหรับ : [[]]
  • เปอร์เซีย : [[]]
  • ฮินดี : [[]]
  • จีนกลาง : [[]]
  • ญี่ปุ่น : [[]]
  • เกาหลี : [[]]
  • พม่า : [[]]
  • ลาว : [[]]
  • เขมร : [[]]
  • เวียดนาม : [[]]

Eแก้ไข

คำ [] //

 • ที่มา : ...
 • คำนาม :
  • ...
 • ภาษาอื่น :
  • อังกฤษ : [[]]
  • ฝรั่งเศส : [[]]
  • เยอรมัน : [[]]
  • อิตาลี : [[]]
  • สเปน : [[]]
  • โปรตุเกส : [[]]
  • รัสเซีย : [[]]
  • อาหรับ : [[]]
  • เปอร์เซีย : [[]]
  • ฮินดี : [[]]
  • จีนกลาง : [[]]
  • ญี่ปุ่น : [[]]
  • เกาหลี : [[]]
  • พม่า : [[]]
  • ลาว : [[]]
  • เขมร : [[]]
  • เวียดนาม : [[]]

Fแก้ไข

คำ [] //

 • ที่มา : ...
 • คำนาม :
  • ...
 • ภาษาอื่น :
  • อังกฤษ : [[]]
  • ฝรั่งเศส : [[]]
  • เยอรมัน : [[]]
  • อิตาลี : [[]]
  • สเปน : [[]]
  • โปรตุเกส : [[]]
  • รัสเซีย : [[]]
  • อาหรับ : [[]]
  • เปอร์เซีย : [[]]
  • ฮินดี : [[]]
  • จีนกลาง : [[]]
  • ญี่ปุ่น : [[]]
  • เกาหลี : [[]]
  • พม่า : [[]]
  • ลาว : [[]]
  • เขมร : [[]]
  • เวียดนาม : [[]]