ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "[naay tʰoŋ]" is not valid. See Wiktionary:List of languages.
  • คำอ่านภาษาไทย:นาย-ทง

คำนามแก้ไข

นายธง

  1. นายทหารเรือคนสนิทของผู้บัญชาการทหารเรือหรือแม่ทัพเรือ เป็นต้น

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข