ภาษาไทย แก้ไข

 
ข้าวหมกไก่

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

  • RTGS: khao mok

รากศัพท์ แก้ไข

ข้าว + หมก

การออกเสียง แก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/kʰâ(ː)w.mòk/ > [kʰäːw˥˩.mok̚˩ ~ kʰäw˥˩.mok̚˩]" is not valid (see Wiktionary:List of languages).
  • คำอ่านภาษาไทย:ข้าว-หฺมก

คำนาม แก้ไข

ข้าวหมก

  1. อาหารชนิดหนึ่งของมุสลิม ประกอบด้วยข้าวสวยปรุงด้วยเครื่องเทศและขมิ้น มีเนื้อไก่หรือเนื้อแพะหมกในข้าว

บรรณานุกรม แก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 194.