ข้าวยากหมากแพง

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้าว-ยาก-หมาก-แพง

คำนามแก้ไข

ข้าวยากหมากแพง

  1. (สำนวน) ภาวะขาดแคลนอาหาร, ทุพภิกขภัย