ขนมปังหน้าหมู

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ขนมปัง + หน้า + หมู

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ขะ-หฺนม-ปัง-หฺน้า-หมู

คำนามแก้ไข

ขนมปังหน้าหมู

  1. ของว่างอย่างหนึ่ง ใช้หมูสับผสมเครื่องมีกระเทียม พริกไทย เกลือหรือน้ำปลา รากผักชี ใส่ไข่ ทาหน้าขนมปังแล้วทอดให้สุก กินกับอาจาด

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 166.