ภาษาไทย

แก้ไข

รากศัพท์

แก้ไข

ขนมปัง + หน้า + หมู

การออกเสียง

แก้ไข
  • เทียบเสียงภาษาไทยโดยประมาณ: ขะ-หฺนม-ปัง-หฺน้า-หมู

คำนาม

แก้ไข

ขนมปังหน้าหมู

  1. ของว่างอย่างหนึ่ง ใช้หมูสับผสมเครื่องมีกระเทียม พริกไทย เกลือหรือน้ำปลา รากผักชี ใส่ไข่ ทาหน้าขนมปังแล้วทอดให้สุก กินกับอาจาด

บรรณานุกรม

แก้ไข
  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 166.