กินลมกินแล้ง

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • กิน-ลม-กิน-แล้ง

คำกริยาแก้ไข

กินลมกินแล้ง

  1. (สำนวน) ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย