ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์กฺระ-ยา-เลย
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงgrà-yaa-ləəi
ราชบัณฑิตยสภาkra-ya-loei
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kra˨˩.jaː˧.lɤːj˧/()

คำคุณศัพท์แก้ไข

กระยาเลย

  1. ต่าง ๆ, ปะปนกัน, (ใช้แก่ต้นไม้มีแก่น แต่ไม่รวมไม้สัก)
    ไม้กระยาเลยแปรรูป