ภาษาฮีบรูแก้ไข

คำนามแก้ไข

לשון (lašón) ญ.

  1. ภาษา