ภาษาอังกฤษแก้ไข

writer (ไร้ท์เตอร์)

คำนามแก้ไข

นักเขียน (Pronunciation: Nak-Kien) นักประพันธ์ (Pronunciation: Nak-Pra pan)

คำพ้องความแก้ไข

Author (ออเธอร์)

การใช้แก้ไข

  • F. Scott Key Fitzgerald is one of the most important American writers of the 20th century.
  • My English teacher is considered a famous writer of her time.