ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈwɪn/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

win (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม wins, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ winning, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ won) (วิน)

  1. ชนะ