ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

won

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ win

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

won

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ ウォン