ดูเพิ่ม: wai, wāi, และ wǎi

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wài (wai4, จู้อิน ㄨㄞˋ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢙓