ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wai4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wai4 (จู้อิน ㄨㄞˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wài