ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wai4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

wai4 (จู้อิน ㄨㄞˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ wài