ดูเพิ่ม: wai, wài, และ wǎi

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

wāi (wai1, จู้อิน ㄨㄞ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ