ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

virusoj (ฝีรูโสย)

  1. พหูพจน์ของ viruso (ฝีรูโส)