ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

viruso (ฝีรูโส) (เอกพจน์กรรมการก viruson, พหูพจน์ virusoj, พหูพจน์กรรมการก virusojn)

  1. ไวรัส