ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
 <  19 20 21  > 
2
    เชิงการนับ : twenty
    เชิงอันดับที่ : twentieth
    ตัวคูณ : twentyfold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

twenty

  1. ยี่สิบ