ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tuí (tui2tui2, จู้อิน ㄊㄨㄟˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰂜
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡷜
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢈹
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢉭
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢊮
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢟴
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤗴
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤸉
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤻊
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥢢
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥶐
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰲁
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧝋
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫍷
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧮓
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰸞
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨆨
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨗞
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨘃
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬯎
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨽟
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩓬
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩙬
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩘺
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱅡
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ