ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tui2 (จู้อิน ㄊㄨㄟˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tuí