ภาษาเวียดนามแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

ศัพท์ซีโน-เวียดนามจาก

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

trưởng (เจื๋อง)

  1. ผู้นำ