ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈtɛl/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

tell (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม tells, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ telling, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ told)

  1. บอก