ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

speak (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม speaks, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ speaking, อดีตกาลสามัญ spoke, อดีตกาลสมบูรณ์ spoken) (สฺปีก)

  1. พูด