ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈspik/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

speak (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม speaks, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ speaking, อดีตกาลสามัญ spoke, อดีตกาลสมบูรณ์ spoken) (สฺปีก)

  1. พูด