ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

speaks

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ speak