ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

skip (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม skips, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ skipping, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ skipped)

  1. ข้าม

คำเกี่ยวข้องแก้ไข