ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:สุ่ย

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shuǐ (จู้อิน ㄕㄨㄟˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ