ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

shall (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม shall, ไม่มีปัจจุบันกาลสมบูรณ์, อดีตกาลสามัญ should, ไม่มีอดีตกาลสมบูรณ์) (แฌล)

  1. จะ