ดูเพิ่ม: sēn, sěn, และ sển

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

sen (sen5sen0, จู้อิน ˙ㄙㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sēn.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sěn.

ภาษาเวียดนาม แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

(คำลักษณนาม cây, bông, hoa) sen (𬞮)

  1. ...