ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sen (จู้อิน ˙ㄙㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sēn.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sěn.

ภาษาเวียดนามแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

(คำลักษณนาม cây, bông, hoa) sen (𬞮)

  1. ...