ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

see (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม sees, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ seeing, อดีตกาลสามัญ saw, อดีตกาลสมบูรณ์ seen) (ซี)

  1. เห็น, เจอ
    He believes that one should learn something from everything he sees and hears.
    เขาเชื่อว่าทุกคนควรเรียนรู้จากทุกสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน
    I want to see you.
    ฉันอยากเจอคุณ
  2. เข้าใจ